TRANSPORT finansierer forskning og innovasjon innenfor transportområdet. Målet er å bidra til kunnskap og nye løsninger som kan gi mer effektiv, sikker og bærekraftig transport.

Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett

Sentrale dokumenter

Pilot-T

Pilot-T-ordningen skal stimulere norske bedrifter til å utvikle nye transport og mobilitets løsninger i skjæringsfeltet IKT/transport med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir mer sikkert/øker fremkommeligheten og/eller reduserer utslipp.

ble bevilget til prosjekter i 2018

61,2millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Ser du etter utlysninger? På grunn av nye tekniske løsninger vil ingen utlysninger være på plass før i midten av mai.