TRANSPORT programplan

Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett

Se: TRANSPORTs programplan (pdf).

Kontaktpersoner

Lise Johansen

Mette Brest Jonassen

TRANSPORT utlysninger

17 jun 2019

Informasjonsmøte om Pilot-T i Oslo

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer potensielle søkere og samarbeidspartnere til informasjonsmøte om Pilot-T-utlysningen.

Les mer om arrangementet

14 aug 2019

Informasjonsmøte i Trondheim

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer potensielle søkere og samarbeidspartnere til informasjonsmøte om Pilot-T-utlysningen.

Les mer om arrangementet

21 aug 2019

Informasjonsmøte i Kongsberg

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer potensielle søkere og samarbeidspartnere til informasjonsmøte om Pilot-T-utlysningen.

Les mer om arrangementet

25 sep 2019

Søknadsfrist Pilot-T og Innovasjonsprosjekt offentlig sektor

13 des 2019

Desember 2019: Forventet svar på søknad Pilot-T

01 feb 2020

Februar 2020: Forventet svar på søknad Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

17 mar 2020

1. Skissefrist trinn 1 for ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (ENUAC)

16 sep 2020

Utlysning av midler til Pilot-T og til IP-O prosjekter

22 sep 2020

2. Søknadsfrist for ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (ENUAC)

TRANSPORT utlysninger

Pilot-T

Pilot-T-ordningen skal stimulere norske bedrifter til å utvikle nye transport- og mobilitetsløsninger i skjæringsfeltet IKT/transport med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir mer sikkert/øker fremkommeligheten og/eller reduserer utslipp.

Finansierte Pilot-T-prosjekter

ble bevilget til prosjekter i 2018

61,2millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Ser du etter utlysninger?

Sjekk utlysninger