SAMRISK finansierer forskning til samfunnssikkerhet. Utgangspunktet for arbeidet med samfunnssikkerhet er å være forberedt på å håndtere det uventede. Forskningen skal gi ny kunnskap og forståelse om farer og trusler mot samfunnets evne til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for store påkjenninger. 

Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett
Profilbilde for SAMRISK

Sentrale dokumenter

Kontaktpersoner

Janike Harsheim

Anne Winsnes Rødland

Berit Berg Tjørhom

ble bevilget til prosjekter i 2018

22,3millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Ser du etter utlysninger? På grunn av nye tekniske løsninger vil ingen utlysninger være på plass før i midten av mai.