Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett

 

 

Profilbilde for SAMKUL

Sentrale dokumenter

Kontaktpersoner

Tor Lunde Larsen

Siri Tønseth

SAMKUL utlysninger

10 apr 2019

Søknadsfrist for Forskerprosjekt

54 mill. kr. Tematisk prioritering: Teknologi og materielle omgivelser

06 mai 2020

Søknadsfrist for Forskerprosjekt

50 mill. kr. Tematisk prioritering: Kunnskap, velferd, mangfold

SAMKUL utlysninger

ble bevilget til prosjekter i 2018

55,6millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Ser du etter utlysninger?

Sjekk Utlysninger