SAMKUL programplan

Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett

Se: SAMKUL programplan (pdf).

 

 

Profilbilde for SAMKUL

Aktuelle utlysninger

Neste søknadsfrist for Forskerprosjekt er 6. mai 2020. I tillegg har SAMKUL løpende utlysninger som retter seg mot forskere som deltar i pågående SAMKUL-finansierte prosjekter. Det er mulig å søke om forskningsopphold i utlandet for forskere og midler til ekstra kommunikasjon og formidling når som helst i løpet av året. Søknader må sendes i løpet av SAMKUL-prosjektets periode.

Kontaktpersoner

Tor Lunde Larsen

Siri Tønseth

SAMKUL Forskerprosjekt: Utlysning og søknadsbehandling

Desember 2019-januar 2020

Svar på søknaden

Januar-februar 2020

Korrigere innvilgede søknader og inngå kontrakt

6 mai 2020

Søknadsfrist for Forskerprosjekt. SAMKUL lyser her ut inntil 60 millioner til forskning på samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger innenfor områdene kunnskap, velferd og mangfold.

SAMKUL Forskerprosjekt: Utlysning og søknadsbehandling

ble bevilget til prosjekter i 2018

55,6millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.