SAMKUL programplan

Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett

Se: SAMKUL programplan (pdf).

 

 

Profilbilde for SAMKUL

Aktuelle utlysninger

Neste søknadsfrist for Forskerprosjekt er 20. mai 2020. I tillegg har SAMKUL løpende utlysninger som retter seg mot forskere som deltar i pågående SAMKUL-finansierte prosjekter. Det er mulig å søke om forskningsopphold i utlandet for forskere og midler til ekstra kommunikasjon og formidling når som helst i løpet av året. Søknader må sendes i løpet av SAMKUL-prosjektets periode.

Kontaktpersoner

Tor Lunde Larsen

Siri Tønseth

SAMKUL Forskerprosjekt: Utlysning og søknadsbehandling

Desember 2019-januar 2020

Svar på søknaden

Januar-februar 2020

Korrigere innvilgede søknader og inngå kontrakt

20. mai 2020

Søknadsfrist for Forskerprosjekt. SAMKUL lyser her ut inntil 60 millioner til forskning på samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger innenfor områdene kunnskap, velferd og mangfold.

SAMKUL Forskerprosjekt: Utlysning og søknadsbehandling

ble bevilget til prosjekter i 2018

55,6millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.