SAMKUL finansierer forskning om kulturelle forutsetninger for samfunnsutvikling og samfunnsutfordringer. Målet er å utvide kunnskapsgrunnlaget for samfunnets veivalg for bedre å møte store utfordringer. SAMKUL oppfordrer spesielt humaniora til å delta mer i utfordringsdrevet forskning. Tematiske prioriteringer er menneske og natur, teknologi og materielle omgivelser, kunnskap, velferd og økonomi. 

Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett

 

Profilbilde for SAMKUL

SAMKUL utlysninger

10 apr 2019

Forskerprosjekt

54 mill. kr. Tematisk prioritering: Teknologi og materielle omgivelser

06 mai 2020

Forskerprosjekt

50 mill. kr. Tematisk prioritering: Kunnskap, velferd, mangfold

SAMKUL utlysninger

ble bevilget til prosjekter i 2018

55,6millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Kontaktpersoner

Tor Lunde Larsen

Siri Tønseth

Ser du etter utlysninger? På grunn av nye tekniske løsninger vil ingen utlysninger være på plass før i midten av mai.