SAMISK finansierer forskning som gir den samiske folkegruppen mer kunnskap til å sikre og utvikle språket sitt, kulturen sin og samfunnslivet sitt. Forskningsfeltene er kulturuttrykk, samisk identitet og samfunnsbygging, oppvekst og utdanning, språk, klima og miljø og levekår og befolkningsutvikling.

Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett

 

Profilbilde for SAMISK

Sentrale dokumenter

Kontaktpersoner

Elisabeth Westphal

Camilla Grime

ble bevilget til prosjekter i 2018

11,4millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Ser du etter utlysninger? På grunn av nye tekniske løsninger vil ingen utlysninger være på plass før i midten av mai.