ROMFORSKNING programplan

Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett

Se: ROMFORSKNING programplan (pdf).

ROMFORSK lyser ikke ut midler i 2020.

Internasjonale romorganisasjoner og forskningsinfrastrukturer

Norge tilfører betydelige summer til internasjonale romorganisasjoner og relevante forskningsinfrastrukturer som ESA (European Space Agency), EISCAT (European Incoherent SCATter) og NOT (Nordic Optical Telescope). ROMFORSKNING skal bidra til at norske forskere utnytter muligheten som ligger i dem.

 

Kontaktpersoner

Herman Farbrot

ble bevilget til prosjekter i 2018

21,5millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Ser du etter utlysninger?

Sjekk utlysninger