ROMFORSKNING finansierer grunnleggende romforskning som tar sikte på å beskrive og forstå fenomener i verdensrommet og gjennom jordobservasjoner fra satellitt vise hvordan fysiske, kjemiske og geologiske prosesser påvirker vår egen planet. ROMFORSKNING skal videre bidra til at de betydelige summene Norge tilfører internasjonale romorganisasjoner og relevante forskningsinfrastrukturer som ESA (European Space Agency), EISCAT (European Incoherent SCATter) og NOT (Nordic Optical Telescope) utnyttes av norske forskere, og til utviklingen av en ny generasjon romforskere.

 

Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett

ROMFORSK lyser ikke ut midler i 2019.

Kontaktpersoner

Herman Farbrot

Thea Dehlie

ble bevilget til prosjekter i 2018

21,5millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Ser du etter utlysninger? På grunn av nye tekniske løsninger vil ingen utlysninger være på plass før i midten av mai.