PROFESJON finansierer forskning som skal styrke forskningskompetansen og det forskningsbaserte grunnlaget for profesjonsutøvelse i utvalgte utdanninger innen helse og velferd, økonomi og administrasjon, lærer og ingeniør.

Sentrale dokumenter

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

PROFESJON utlysning

Utlysning 10. april

70 millioner kroner til samarbeidsprosjekter for forskning ved ingeniørutdanning og økonomisk-administrativ utdanning

Vedtak desember 2019

PROFESJON utlysning

Ser du etter utlysninger? På grunn av nye tekniske løsninger vil ingen utlysninger være på plass før i midten av mai.