POLARPROG finansierer forskning som skal gi økt kunnskap om de polare områdene. Programmet bidrar til å ivareta norske interesser og forpliktelser for å bringe fram den kunnskapen som skal til for å utøve forsvarlig forvaltning og næringsvirksomhet i de polare områdene. Hovedprioriteringene er klima og miljø, naturressurser og næringsaktivitet, politikk og forvaltning.

Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett

Sentrale dokumenter

Kontaktpersoner

Christine Daae Olseng

Marie Eide

Marianne Johansen

ble bevilget til prosjekter i 2018

52,6millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Ser du etter utlysninger? På grunn av nye tekniske løsninger vil ingen utlysninger være på plass før i midten av mai.