POLARPROG programplan

Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett

Se: POLARPROG programplan (pdf).

Kontaktpersoner

Jon Børre Ørbæk

Marie Eide

Jon L. Fuglestad

Marianne Johansen

ble bevilget til prosjekter i 2018

52,6millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Ser du etter utlysninger?

Sjekk utlysninger