Sentrale dokumenter

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

ble bevilget til sentrene i 2018

21millioner kroner