NANO2021 programplan

Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett

Se: NANO2021 programplan (pdf).

 

 

Ser du etter Forskerprosjekt-utlysninger?

Her finner du Forskerprosjekt-utlysningene.

Finn utlysninger

Kontaktpersoner

Aase Marie Hundere

Turid Grøtli Aalholm

Utlysninger i NANO2021

25 sep 2019

Søknadsfrist for Innovasjonsprosjekter i næringslivet

17 mar 2020

Publisering av utlysningen M-ERA.NET

20 mai 2020

Søknadsfrist for Forskerprosjekt for fornyelse

NANO2021 deltar i Forskerprosjekt-utlysningen med 100 millioner til nanoteknologi og avanserte materialer.

16 jun 2020

Skissefrist trinn 1 for M-ERA.NET

19 nov 2020

Søknadsfrist trinn 2 for M-ERA.NET

Utlysninger i NANO2021

ble bevilget til prosjekter i 2018

147,1millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.