NANO2021 programplan

Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett

Se: NANO2021 programplan (pdf).

 

 

Kontaktpersoner

Aase Marie Hundere

Turid Grøtli Aalholm

Utlysninger i NANO2021

25 sep 2019

Søknadsfrist for Innovasjonsprosjekter i næringslivet

Utlysninger i NANO2021

ble bevilget til prosjekter i 2018

147,1millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Ser du etter utlysninger?

Sjekk utlysninger