Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett 

Kontaktpersoner

Jonas Enge

Eli Ragna Tærum

Mari Susanne Solerød

Randi H. Isaksen

Inger Austrem

Johannes Holmen

ble bevilget til prosjekter i 2018

83,9millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Ser du etter utlysninger?

Sjekk utlysninger