Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett 

 

Kontaktpersoner

Jonas Enge

Eli Ragna Tærum

Mari Susanne Solerød

Randi H. Isaksen

Inger Austrem

Johannes Holmen

MILJØFORSK utlysninger

10 apr 2019

Søknadsfrist utlysningen Rent miljø, bærekraftig produksjon og forbruk

70 millioner til samarbeidsprosjekter for forskning på rent miljø, bærekraftig produksjon og forbruk. I samarbeid med Handelens Miljøfond.

10 apr 2019

Søknadsfrist utlysningen Bærekraftig bruk og vern av utmarksressurser

30 millioner til samarbeidsprosjekter for forskning på bærekraftig bruk og vern av utmarksressurser. I samarbeid med BIONÆR og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA).

02 sep 2019

BiodivERsA planlegger utlysning publisert

Call on “Biodiversity and Climate Change”.
Mer informasjon: BiodivERsAs nettside

Desember 2019: Beslutning utlysninger

Behandling av søknadene i porteføljestyret

MILJØFORSK utlysninger

ble bevilget til prosjekter i 2018

83,9millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Ser du etter utlysninger?

Sjekk utlysninger