MILJØFORSK finansierer forskning som skal gi mer kunnskap om landbasert miljø, ferskvann og luft. Bedre beslutningsgrunnlag skal gjøre det enklere for forvaltning, næringsliv og samfunnet ellers å fremme grønn omstilling. 

Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett

 

Sentrale dokumenter

Kontaktpersoner

Jonas Enge

Eli Ragna Tærum

MILJØFORSK utlysninger

10 apr 2019

Søknadsfrist utlysningen Rent miljø, bærekraftig produksjon og forbruk

70 millioner til samarbeidsprosjekter for forskning på rent miljø, bærekraftig produksjon og forbruk. I samarbeid med Handelens Miljøfond.

10 apr 2019

Søknadsfrist utlysningen Bærekraftig bruk og vern av utmarksressurser

30 millioner til samarbeidsprosjekter for forskning på bærekraftig bruk og vern av utmarksressurser. I samarbeid med BIONÆR og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA).

Desember 2019

Beslutning utlysninger: Behandling av søknadene i porteføljestyret

MILJØFORSK utlysninger

ble bevilget til prosjekter i 2018

83,9millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Ser du etter utlysninger? På grunn av nye tekniske løsninger vil ingen utlysninger være på plass før i midten av mai.