MAROFF programplan

Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett

Se: MAROFFs programplan (pdf)

Profilbilde for MAROFF

Kontaktpersoner

Sigurd Falch

Frøydis Gaarder

Kjell Røang

Regjeringens strategi for forskning og innovasjon i maritim sektor.

ble bevilget til prosjekter i 2018

166,9millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Ser du etter utlysninger?

Sjekk utlysninger