KVINNEHELSE

Den strategiske satsingen på kvinners helse og kjønnsperspektiver
skal bidra til mer forskning om:

  • eldre kvinners helse
  • minoritetskvinners helse
  • unge kvinners psykiske helse
  • årsakene til uønskede forskjeller i helse- og tjenestetilbud mellom kvinner og menn i et livsløpsperspektiv
  • forebygging, diagnostikk, behandling og mestring av sykdommer som fører til langvarige sykmeldinger og uførhet blant kvinner

Kontakt:

Helen Engelstad Kvalem

Eirin Hovdenak