Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett

Forskningsrådet og DIKU er sammen ansvarlig for hele programmet.

Kontaktpersoner

Merethe Sandberg Moe

Birgit Jacobsen

Dette skjer i INPART

Dette skjer i INPART

Ser du etter utlysninger?

Sjekk utlysninger