INTPART programbeskrivelse

Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett

Se: Programbeskrivelse for INTPART 2018.(pdf)

Kontaktpersoner

Merethe Sandberg Moe

Birgit Jacobsen

Dette skjer i

12 jun 2019

INTPART konferansen "Partnerskap for bærekraft"

Helga Enghs hus, auditorium I, UiO

25 sep 2019

Utlysning

Dette skjer i

Ser du etter utlysninger? På grunn av nye tekniske løsninger vil ingen utlysninger være på plass før i midten av mai.