INTPART programbeskrivelse

Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett

Se: Programbeskrivelse_INTPART (pdf)

Forskningsrådet og DIKU er sammen ansvarlig for hele programmet.

Kontaktpersoner

Merethe Sandberg Moe

Kristine Ziegler Hoen

Ser du etter utlysninger?

Sjekk utlysninger