Forskningsrådets Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur skal være med på å bygge opp relevant og oppdatert infrastruktur som norske forskningsmiljøer og næringsliv har tilgang til. Ny infrastruktur bidrar til internasjonalt ledende forskning og innovasjon på områder som er viktige for samfunnet, for eksempel ren energi, teknologi for framtidens norske industriprodukter og bedre helse.

er bevilget siden ordningen ble innført i 2009

5,970milliarder kroner

Om obligatorisk skisse og søknadsbehandling for INFRASTRUKTUR.

Om oppfølging og frister.

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Kontaktpersoner

Kirsti Solberg Landsverk

Kristine Brekke Harrison

Ser du etter utlysninger?

Sjekk utlysninger