ble utbetalt til FRIPRO-prosjekter i 2018

1078millioner kroner

Prosjekter innenfor banebrytende forskning ligger i disse porteføljene

Banebrytende forskning - utlysning og søknadsbehandling

Januar-februar 2020

Korrigere innvilgede søknader og inngå kontrakt

25. mai 2020

Søknadsfrist for Forskerprosjekt i 2020

November/desember 2020

Vedtak om støtte eller ikke

Desember 2020/januar 2021

Svar på søknaden

Januar-februar 2021

Korrigere innvilgede søknader og inngå kontrakt

10. februar 2021

Søknadsfrist Forskerprosjekt 2021: Se alle utlysningene til denne fristen

Banebrytende forskning - utlysning og søknadsbehandling

Kontakt

Siri Tønseth

Bjørnar Solhaug Komissar

Christin Krokene

Ragnhild Urbye

Ingunn Aronsen

Monica Enger