Forskerskole

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

FORSKERSKOLER - dette skjer

November 2019

Samling

Start våren 2020

Midtveisevaluering av 7 forskerskoler

FORSKERSKOLER - dette skjer