FINNUT programplan

Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett

Se: FINNUT programplan (pdf).

Sentrale dokumenter

Vi lyser ut midler til forskningsprosjekter som skal måle effekten av tiltak for økt kvalitet i barnehage og skole. Midlene er en del av Regjeringens kompetansestrategi.

Ser du etter Forskerprosjekt-utlysninger?

Her finner du Forskerprosjekt-utlysningene.

Finn utlysninger

Kontaktperson

Kari Tonhild Aune

Hilde Fanuelsen

Utlysninger

25 sep 2019

Utlysning av midler til innovasjonsprosjekter i utdanningssektoren

For å styrke forskningens bidrag til fornyelse og innovasjon i barnehage og grunnopplæring, kan barnehageeiere og skoleeiere i grunn- og videregående opplæring i samarbeid med minst ett forskningsmiljø søke om midler til innovasjonsprosjekter.

20 mai 2020

Søknadsfrist for Forskerprosjekt-utlysningen "Forskerprosjekt for fornyelse"

FINNUT deltar i Forskerprosjekt for fornyelse med inntil 100 millioner til utdanningsforskning.

20 mai 2020

Søknadsfrist for Forskerprosjekt-utlysningen "Forskerprosjekt for unge talenter"

FINNUT deltar i utlysningen Forskerprosjekt for unge talenter med inntil 30 millioner til utdanningsforskning.

02 sep 2020

Søknadsfrist for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og grunnopplæring

02 sep 2020

Søknadsfrist for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt til forskning ved grunnskolelærerutdanningene

Utlysninger

ble bevilget til prosjekter i 2018

114millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.