FINNUT programplan

Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett

Se: FINNUT programplan (pdf).

Sentrale dokumenter

Vi lyser ut midler til forskningsprosjekter som skal måle effekten av tiltak for økt kvalitet i barnehage og skole. Midlene er en del av Regjeringens kompetansestrategi.

Kontaktperson

Kari Tonhild Aune

Hilde Rønning

Tone Merete Holtan

Utlysninger

25 sep 2019

Utlysning av midler til innovasjonsprosjekter i utdanningssektoren

For å styrke forskningens bidrag til fornyelse og innovasjon i barnehage og grunnopplæring, kan barnehageeiere og skoleeiere i grunn- og videregående opplæring i samarbeid med minst ett forskningsmiljø søke om midler til innovasjonsprosjekter.

06 mai 2020

Utlysning av midler til forskerprosjekter og unge forskertalenter

16 sep 2020

Utlysning av midler til kompetanse- og samarbeidsprosjekter til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og grunnopplæring

16 sep 2020

Utlysning av midler til kompetanse- og samarbeidsprosjekter til forskning ved grunnskolelærerutdanningene

Utlysninger

ble bevilget til prosjekter i 2018

114millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Ser du etter utlysninger?

Sjekk utlysninger