ENERGIX finansierer forskning og innovasjon for en bærekraftig utvikling av energisystemet. Det favner alt fra utvikling av energisystemet og fornybar energiteknologi til effektiv bruk av energi i bygg, industri og transport. Målet er å bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet og fremme et konkurransedyktig norsk næringsliv.

Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett
Profilbilde for ENERGIX

ENERGIX - dette skjer

21 mai 2019

Energiforskningskonferansen

04 sep 2019

Frist utlysning Kompetanseprosjekt for næringslivet

25 sep 2019

Frist utlysning Innovasjonsprosjekt i næringslivet og PILOT-E

11 des 2019

Porteføljestyrets vedtaksmøte etter høstens frister

ENERGIX - dette skjer

ble bevilget til prosjekter i 2018

512,1millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Ser du etter utlysninger? På grunn av nye tekniske løsninger vil ingen utlysninger være på plass før i midten av mai.