CLIMIT programplan

Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

CLIMIT har tre satsingsområder med tilhørende resultatmål

  • tidlig fullskala CO₂-verdikjede i Europa
  • storskala lagring av CO₂ på norsk sokkel i Nordsjøen
  • fremtidige løsninger for CO₂-håndtering

Se: CLIMIT programplan.

 

CLIMITs utlysninger i 2020

Statsbudsjettet for 2020 viser et betydelig kutt for CLIMIT i forhold til 2019, og dette påvirker hvilke utlysninger CLIMIT kan gjennomføre.

CLIMIT tildeles 160 millioner kroner i 2020, og dette beløpet vil bli likt fordelt mellom CLIMIT-FoU (administrert av Forskningsrådet) og CLIMIT-Demo (administrert av Gassnova).

CLIMIT-FoU vil ha en større utlysning i 2020, og det blir en ny ACT-utlysning hvor norske delprosjekter må tilfredsstille krav til Kompetanse- og Samarbeidsprosjekter.

ACT-utlysningen vil bli publisert på ACTs hjemmeside våren 2020.

CLIMIT vil ikke lyse ut hverken Forskerprosjekter eller Innovasjonsprosjekter i 2020. CLIMIT vil imidlertid bidra med mindre beløp til Forskningsrådets utlysninger om arrangementsstøtte og forskningsopphold i utlandet.

ble bevilget til prosjekter i 2018

111,7millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Gassnova støtter utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO₂-håndtering. Les mer om både Forskningsrådets og Gassnovas tilbud innen CO₂-håndtering på CLIMITs hjemmeside.

Kontaktpersoner

Aage Stangeland

Åse Slagtern

Siri Kinge Ovstein

Ser du etter utlysninger?

Sjekk utlysninger