CLIMIT programplan

Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

CLIMIT har tre satsingsområder med tilhørende resultatmål

  • tidlig fullskala CO₂-verdikjede i Europa
  • storskala lagring av CO₂ på norsk sokkel i Nordsjøen
  • fremtidige løsninger for CO₂-håndtering

Se: CLIMIT programplan.

 

ble bevilget til prosjekter i 2018

111,7millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Gassnova støtter utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO₂-håndtering. Les mer om både Forskningsrådets og Gassnovas tilbud innen CO₂-håndtering på CLIMITs hjemmeside.

Kontaktpersoner

Aage Stangeland

Åse Slagtern

Ser du etter utlysninger?

Sjekk utlysninger