CERN-laboratoriet nær Genève er verdensledende innenfor høyenergi partikkel- og kjernefysikk. Norge har vært medlem av CERN siden organisasjonen ble dannet i 1954. Norges årlige medlemskontingent til CERN på cirka 230 millioner kroner, finansieres direkte over statsbudsjettet. Forskningsrådets CERN-finansiering skal sikre best mulig vitenskapelig utnyttelse av Norges CERN-medlemskap.

Norsk CERN-forskning blir jevnlig evaluert. Deltagelse i evalueringen er åpen for alle relevante, norske forskningsgrupper. Forrige evaluering var i 2017 og evalueringsrapporten fås tilsendt ved henvendelse til Forskningsrådet

ble bevilget til prosjekter i 2018

24,7millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Kontaktpersoner:

Liv Furuberg

20 nov 2019

Søknadsfrist

2023: Evaluering av norsk forskning ved CERN

2027: Neste utlysning

Ser du etter utlysninger?

Sjekk utlysninger