Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett
Profilbilde for BIA

Sentrale dokumenter

Kontaktpersoner

Astrid B. Brenna

Mona Skaaraas

ble bevilget til prosjekter i 2018

580,4millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Ser du etter utlysninger? På grunn av nye tekniske løsninger vil ingen utlysninger være på plass før i midten av mai.