Hva er et forskningsprogram?

Et program eller aktivitet er en målrettet forskningsinnsats for å fremskaffe ny kunnskap og innovasjon på et avgrenset felt; det kan være et fagområde, tema og/eller en bransje.

Ansvaret for gjennomføringen innenfor fastlagte faglige og økonomiske rammer er lagt til et porteføljestyre og Forskningsrådets administrasjon.

Porteføljestyrene har disse oppgavene:

 • bidra til å sette i verk forsknings- og innovasjonspolitikken innenfor sitt ansvarsområde
 • planlegge forsknings- og innovasjonsaktiviteter
  beslutte tildeling av forskningsmidler
 • sikre effekter av investeringene
 • gi råd til Forskningsrådets administrasjon

Humaniora og samfunnsvitenskap

FRIPRO – FRIHUMSAM,
unge talenter, mobilitet

Livsvitenskap

FRIPRO – FRIMEDBIO,
unge talenter, mobilitet

Naturvitenskap og teknologi

FRIPRO – FRINATEK,
unge talenter, mobilitet

Styret har ansvar for en del senterordninger, grunnbevilgninger og andre aktiviteter

Internasjonale tiltak

Basisbevilgninger

Forskningrådet administrerer basisbevilgningene til forskningsinstituttene, tilsammen 1,4 milliarder kroner i året. Disse bevilgningningene er ikke konkuransearenaer som vanlige progammer.

Andre aktiviteter

Forskningsrådet har i tillegg en del små og store aktiviteter med spesielle formål

 • FLINSTUD — Forskerlinjen/Studentstipend FORINNPOL
 • NANSEN — Arven etter Nansen
 • FORSKSKOLE — Forskerskoler
 • EUROSTARS — EUROSTARS
 • PES2020 — Støtte til prosjektetablering H2020
 • FFL-JA - Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri