Hva er et forskningsprogram?

Et program eller aktivitet er en målrettet forskningsinnsats for å fremskaffe ny kunnskap og innovasjon på et avgrenset felt; det kan være et fagområde, tema og/eller en bransje.

Ansvaret for gjennomføringen innenfor fastlagte faglige og økonomiske rammer er lagt til et porteføljestyre og Forskningsrådets administrasjon.

Porteføljestyrene har disse oppgavene

  • bidra til å sette i verk forsknings- og innovasjonspolitikken innenfor sitt ansvarsområde
  • planlegge forsknings- og innovasjonsaktiviteter
  • beslutte tildeling av forskningsmidler
  • sikre effekter av investeringene
  • gi råd til Forskningsrådets administrasjon

FRIPRO – FRIHUMSAM,
unge talenter, mobilitet

FRIPRO – FRIMEDBIO,
unge talenter, mobilitet

Forskningsrådets styre har ansvar for en del senterordninger, basisbevilgninger og andre aktiviteter.

Forskningrådet administrerer basisbevilgningene til forskningsinstituttene, tilsammen 1,4 milliarder kroner i året. Disse bevilgningningene er ikke konkuransearenaer som vanlige progammer.

Andre aktiviteter

Forskningsrådet har i tillegg en del små og store aktiviteter med spesielle formål