Porteføljeplan for Velferd, kultur og samfunn

Finansiering

Figur 3 viser finansieringskildene for de tre budsjettformålene som porteføljestyret for Velferd, kultur og samfunn har ansvaret for.

Figur 3. Finansiering av investeringer under porteføljestyrets ansvar i 2021.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mars 2023, 11.04 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.