Porteføljeplan for Velferd, kultur og samfunn

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

Investeringslogikken som ligger til grunn for denne porteføljeplanen (vedlegg) viser sammenhengen mellom samfunnsmål, brukermål og tiltak på den ene siden, og forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter av innsatsen på den andre siden. Enkeltutlysninger og resultater fra enkeltprosjekter er alene ikke tilstrekkelig for å nå målene. Nasjonale og internasjonale utlysninger og finansierte prosjekter må sees i en større sammenheng, der hvert prosjekt utgjør ett lite skritt på en lengre vei fra forskning til verdiskapende anvendelse. Koordinert innsats gjennom bruk av ulike virkemidler og tett samarbeid mellom relaterte porteføljeområder vil være nødvendig for å oppnå forventede virkninger og samfunnseffekter.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 07:47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.