Porteføljeplan for Naturvitenskap og teknologi

Definisjon av porteføljen

Forskningsrådets totale portefølje av naturvitenskapelige og teknologiske forskningsprosjekter utgjør omtrent halvparten av Forskningsrådets budsjett. Disse prosjektene inngår i porteføljen til en rekke porteføljestyrer og finansieres gjennom aktiviteter underlagt disse.

Fag/teknologi

Langs fag/teknologi-dimensjonen består porteføljen av alle prosjekter finansiert av Forskningsrådet som er faglig merket naturvitenskap (fagkode 400) og teknologi (fagkode 500) unntatt faggruppene basale biofag (kode 47F), zoologiske og botaniske fag (kode 48F) og bioteknologi (kode 59F). (Disse faggruppene inngår som en del av porteføljen innenfor livsvitenskap og analyseres av Porteføljestyret for livsvitenskap.) Samlet omtales disse prosjektene som fagporteføljen for naturvitenskap og teknologi.

Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologis (PSNATEK) investeringsportefølje består av aktiviteter som porteføljestyret har investeringsansvar for. Den er gitt av prosjekter innenfor naturvitenskap og teknologi finansiert gjennom satsingen på Banebrytende forskning (FRIPRO/FRINATEK)[1] og satsingen på romforskning (ROMFORSKNING)[2] samt institusjonsforankrete strategiske prosjekter innenfor naturvitenskap og teknologi (ISPNATEK). I tillegg har Porteføljestyret ansvar for Vitensentersatsingen (VITEN)[3].

Tema

Porteføljen er ikke tematisk avgrenset, og omfatter i prinsippet alle tema innenfor den faglige avgrensingen beskrevet ovenfor.

Anvendelsesområde

Porteføljen er heller ikke avgrenset med hensyn til anvendelsesområde. Resultater fra prosjektene kan i prinsippet anvendes i alle bransjer og samfunnssektorer. Grunnleggende forskning bidrar til å utvikle kunnskapsgrunnlag for å håndtere dagens og morgendagens utfordringer.

Forskning, utvikling og innovasjon (FoUoI)-verdikjede

Fagporteføljen innenfor naturvitenskap og teknologi som er finansiert av Forskningsrådet, er i hovedsak av anvendt karakter. Investeringsporteføljen (FRIPRO/FRINATEK, ISPNATEK og ROMFORSKNING) som er et direkte resultat av porteføljestyrets investeringer, er i all hovedsak grunnleggende og langsiktig forskning.

Referanser

1 forskningsradet.no/om-forskningsradet/programmer/fripro/
2

forskningsradet.no/om-forskningsradet/programmer/romforskning/ siden er slettet

3 Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læresenter innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi der de besøkende lærer ved å eksperimentere selv.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 07.35 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.