Porteføljeplan for Naturvitenskap og teknologi

Prioriteringer

Kapittelet beskriver prioriteringer som er gjort for å kunne nå investeringsmålene. Prioriteringene er gruppert i faglige og teknologiske prioriteringer, tematiske prioriteringer, prioriterte anvendelsesområder, strukturelle prioriteringer og prioriteringer i forhold til EUs rammeprogram.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. mai 2024, kl. 00:04 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.