Porteføljeplan for Naturvitenskap og teknologi

Samfunnsmål

Samfunnsmålene beskriver hvilke samfunnseffekter forsknings­ og innovasjonsinnsatsen skal innrettes mot. Porteføljeplanen for naturvitenskap og teknologi har tatt inn følgende samfunnsmål fra Forskningsrådets strategi:

  1. Norsk naturvitenskapelig og teknologisk forskning er fremragende og av høy vitenskapelig kvalitet
  2. Forskningssystemet fremmer åpenhet, tilgjengelige infrastrukturer og internasjonalt samarbeid
  3. Naturvitenskapelig og teknologisk forskning bidrar til å løse store bærekraft- og samfunnsutfordringer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 22.48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.