Porteføljeplan for Naturvitenskap og teknologi

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

Porteføljestyrets investeringer skal i all hovedsak gå til grunnleggende og grensesprengende forskning av høy kvalitet innen naturvitenskap og teknologi. I dette kapittelet beskrives resultater, bruken av resultatene (virkninger) og langsiktige endringer på samfunnsnivå (samfunnseffekter) som følger av investeringene, sammen med en oversikt over indikatorer som kan være relevante å monitorere.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 04:58 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.