Porteføljeplan for Naturvitenskap og teknologi

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

Porteføljestyrets investeringer skal i all hovedsak gå til grunnleggende og grensesprengende forskning av høy kvalitet innen naturvitenskap og teknologi. I dette kapittelet beskrives resultater, bruken av resultatene (virkninger) og langsiktige endringer på samfunnsnivå (samfunnseffekter) som følger av investeringene, sammen med en oversikt over indikatorer som kan være relevante å monitorere.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 16:43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.