Porteføljeplan for Naturvitenskap og teknologi

Vedlegg

Vedlegg 1: Illustrasjon av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen for naturvitenskap og teknologi

For oversiktens skyld er det i illustrasjonen brukt korte, stikkordsmessige formuleringer. Se teksten for fullstendige beskrivelser.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 23:34 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.