Porteføljeplan for Helse

Tiltak

Porteføljestyrets investeringsmål kan nås ved bruk av alle Forskningsrådets virkemidler, internasjonale partnerskap og EUs rammeprogram. Helseporteføljen har bidrag fra svært mange aktiviteter i Forskningsrådet. Arbeidet for å nå delmålene i porteføljeplanen krever tett samspill og dynamisk samarbeid mellom porteføljestyrene som forvalter de største aktivitetene og budsjettene.

Porteføljestyret for helse styrer direkte de målrettede helseforskningsmidlene, som finansierer anslagsvis en fjerdedel av den samlede prosjektporteføljen. Midlene er sentrale for å nå delmålene 1-4, men vil også bidra til andre delmål. Porteføljestyret for livsvitenskap forvalter også om lag en fjerdedel av porteføljen gjennom den åpne arenaen for forskere, og er derfor hovedleverandør til delmål 6, men bidrar også til delmålene 5 og 8. Porteføljestyret for muliggjørende teknologier forvalter målrettede midler for utvikling og bruk av teknologiene og vil først og fremst bidra til delmålene 5 og 7, men også til andre delmål. Porteføljestyret for industri og tjenestenæringer forvalter de næringsrettede virkemidlene som utgjør hovedinnsatsen for delmål 7, men bidrar også til 9. Forskningsrådets Styre forvalter senterordninger som særlig bidrar til mål 6 og infrastruktursatsingen som særlig bidrar til mål 8, men som er en viktig del av grunnlaget for all måloppnåelse. Horisont Europa har aktiviteter og partnerskap i hele bredden av helseforskning og -innovasjon og vil i prinsippet kunne bidra til alle delmålene.

Delmål (brukermål) Egne tiltak Forventes oppnådd gjennom øvrig innsats
Innbyggerne får trygge, likeverdige og koordinerte tjenester av høy kvalitet

Utlysninger

 • HELSEVEL, AAL, KVINNEHELSE, BEDREHELSE
 • Avsette midler til relevante HE partnerskap

Utlysninger

 • PS Muliggjørende teknologier
 • PS Industri og tjenestenær.
 • Horisont Europa: Helse (C1), partnerskap
Innbyggerne lever sunne liv i helsefremmende omgivelser

Utlysninger

 • BEDREHELSE, JPIAMR
 • Avsette midler til relevante HE partnerskap

Utlysninger

 • PS Muliggjørende teknologier
 • PS Landbasert mat, miljø og bioressurser
 • PS Industri og tjenestenær.
 • Horisont Europa: Helse (C1), Mat (C6), partnerskap
Innbyggerne får treffsikker forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering gjennom hele livsløpet

Utlysninger

BEHANDLING, FKB, KVINNEHELSE, JPND BEDREHELSE

Avsette midler til relevante HE partnerskap

Utlysninger

 • PS Muliggjørende teknologier
 • PS Industri og tjenestenær.
 • Horisont Europa: Helse (C1), partnerskap
Kommuner leverer kunnskapsbaserte helse- og omsorgstjenester tilpasset utfordringene

 

Utlysninger

 • Alle budsjettformål

Utlysninger

 • PS Demokrati, styring og fornyelse
 • PS Muliggjørende teknologier
 • Horisont Europa: Helse (C1), partnerskap
Delmål (brukermål)

Egne tiltak

Forventes oppnådd gjennom øvrig innsats

Tverrfaglige forskningsmiljøer utnytter generiske teknologier på en samfunnsansvarlig måte

Utlysninger

 • Alle budsjettformål

Utlysninger

 • PS Muliggjørende teknologier
 • PS Industri og tjenestenær.
 • Horisont Europa: Helse (C1), Digitalisering (C4), partnerskap

Forskningsmiljøer

leverer resultater som flytter internasjonal forskningsfront på områder som har stor betydning for menneskets helse

Rådgiving/dialog

Utlysninger

 • PS Livsvitenskap
 • Styret
 • Horisont Europa: ERC, MSCA

Internasjonalt konkurransedyktige helsenæringer skaper produkter og tjenester for en bærekraftig helsetjeneste

Rådgiving/dialog

Utlysninger

 • Betinget av midler til formålet

Utlysninger

 • PS Industri og tjenestenær.
 • PS Muliggjørende teknologier
 • Horisont Europa: EIC, EIT, Helse (C1), Digitalisering (C4), partnerskap

Fagmiljøene og bedriftene utnytter tilgjengelige helsedata til forskning og innovasjon

Rådgiving/dialog

 • Føring i utlysninger
 • Insentiver
 • Målrettet informasjon

 

Offentlig sektor, næringsliv, forskningssektor og sivilsamfunn samarbeider om et stort samfunnsoppdrag (mission) knyttet til helse

Utlyse et oppdrag (mission) sammen med andre porteføljestyrer

Utlysninger på tvers av flere budsjettformål og porteføljestyrer

Rådgiving/dialog kan inkludere råd om gjennomføring av kunnskapsoppsummeringer og liknende tiltak for å bedre kunnskapsgrunnlaget for forskningsbehov eller identifisere kunnskapshull. Både styrets egne utlysninger og utlysninger under øvrig innsats tar i bruk Forskningsrådets ulike søknadstyper eller støtteformer; Forskerprosjekt (FP), Innovasjonsprosjekt (IP), Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP), Koordinering- og støtteprosjekt (KOS), Kommersialiseringsprosjekt, Forskningssenter og Forskningsinfrastruktur.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2022, 08.37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.