Porteføljeplan for Helse

Investeringsmål

Grunnlagsdokumentene for investeringsmålene er Strategi for Norges forskningsråd 2020-2024, den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg21 og plandokumenter for budsjettmidlene til den målrettede helseforskningen. Investeringsmålene består av hovedmål og delmål. Hovedmålene er av typen samfunnsmål, mens delmålene er utformet som brukermål.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. mai 2022, 22.27 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.