Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Porteføljeplanen er godkjent av porteføljestyret, men ikke formelt vedtatt av Forskningsrådets styre.

Last ned foreløpig porteføljeplan som gjelder fra og med 2022 (pdf)

Porteføljeplanen er et overordnet dokument med et 5-10 års perspektiv. Porteføljeplanen beskriver investeringsmål, tiltak og forventede virkninger og samfunnseffekter av investeringene. Den beskriver tiltak som skal iverksettes både gjennom dette porteføljestyrets egne investeringer og tiltak som iverksettes gjennom andre styrer. Porteføljeplanen skal, sammen med den treårige investeringsplanen og porteføljeanalysen, veilede søkere.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 19.53 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.