Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp er gjeldene fra 2021 og er en foreløpig høringsversjon.

Porteføljeplanen er et overordnet dokument med et 5-10 års perspektiv. Porteføljeplanen beskriver investeringsmål, tiltak og forventede virkninger og samfunnseffekter av investeringene. Den beskriver tiltak som skal iverksettes både gjennom dette porteføljestyrets egne investeringer og tiltak som iverksettes gjennom andre styrer. Porteføljeplanen skal, sammen med den treårige investeringsplanen og porteføljeanalysen, veilede søkere.

Utkastet som foreligger er utarbeidet av porteføljestyret for Energi, transport og lavutslipp. Høsten 2021 har vi dialog med ulike interessenter og med departementene. Den åpne høringsrunden vil pågå i perioden desember 2021 – februar 2022.

Endelig versjon av porteføljeplanen vil foreligge i juni 2022, etter godkjenning av Forskningsrådets styre.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. januar 2022, 00.02 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.