Nyhetsarkiv

Regjeringen med milliardsatsing på kunstig intelligens

Den teknologiske utviklingen er rask, og den digitale sikkerheten endrer seg. Nå setter regjeringen av én milliard kroner som skal gå til forskning på kunstig intelligens og digital teknologi.

 • Publisert
 • 7. september 2023

Regjeringen med milliardsatsing på kunstig intelligens

 • Publisert
 • 7. september 2023

Den teknologiske utviklingen er rask, og den digitale sikkerheten endrer seg. Nå setter regjeringen av én milliard kroner som skal gå til forskning på kunstig intelligens og digital teknologi.

Innspel om inkludering av fleire barn og unge

Arbeidet med å utvikle det målretta samfunnsoppdraget for auka inkludering av barn og unge er i gang. No ber vi om faglege innspel frå relevante miljø – anten det er organisasjonar, institusjonar eller privatpersonar.

 • Publisert
 • 5. september 2023

Innspel om inkludering av fleire barn og unge

 • Publisert
 • 5. september 2023

Arbeidet med å utvikle det målretta samfunnsoppdraget for auka inkludering av barn og unge er i gang. No ber vi om faglege innspel frå relevante miljø – anten det er organisasjonar, institusjonar eller privatpersonar.

50 millioner kroner til doktorgradsprosjekter i næringslivet

26 ansatte i norske bedrifter kan nå ta en doktorgrad i egen bedrift. Prosjektene handler om blant annet forretningsmodeller for framtidens nullutslippsluftfart, risikoen ved bygging av kjernekraftverk og behandlingsprogram for par der en eller begge har en psykisk lidelse.

 • Publisert
 • 5. september 2023

50 millioner kroner til doktorgradsprosjekter i næringslivet

 • Publisert
 • 5. september 2023

26 ansatte i norske bedrifter kan nå ta en doktorgrad i egen bedrift. Prosjektene handler om blant annet forretningsmodeller for framtidens nullutslippsluftfart, risikoen ved bygging av kjernekraftverk og behandlingsprogram for par der en eller begge har en psykisk lidelse.

17 sentre for forskningsdrevet innovasjon har gitt åtte år med solid samarbeid mellom næringsliv og forskningsinstitusjoner

Forskningsrådet har i løpet av de siste åtte årene støttet 17 sentre for forskningsdrevet innovasjon, også kjent som SFIer. Disse er nå i avslutningsfasen. Sentrene har utviklet kunnskap om mange ulike temaer, for eksempel hvordan effektivt omdanne naturressursene både fra hav og innland til kortreiste dyrefôr, hvordan byggenæringen og forsikringsselskaper kan redusere risiko forbundet med våtere klima og hvordan man skal håndtere materialtekniske utfordringer i byggingen av nytt regjeringskvartal - for å nevne noen.

 • Publisert
 • 28. juni 2023

17 sentre for forskningsdrevet innovasjon har gitt åtte år med solid samarbeid mellom næringsliv og forskningsinstitusjoner

 • Publisert
 • 28. juni 2023

Forskningsrådet har i løpet av de siste åtte årene støttet 17 sentre for forskningsdrevet innovasjon, også kjent som SFIer. Disse er nå i avslutningsfasen. Sentrene har utviklet kunnskap om mange ulike temaer, for eksempel hvordan effektivt omdanne naturressursene både fra hav og innland til kortreiste dyrefôr, hvordan byggenæringen og forsikringsselskaper kan redusere risiko forbundet med våtere klima og hvordan man skal håndtere materialtekniske utfordringer i byggingen av nytt regjeringskvartal - for å nevne noen.

124 millioner til å forske på utdanning og læring

Nå får 13 forskergrupper penger til å forske på blant annet matematikkundervisning, språkferdigheter hos barn, kjønnsforskjeller i utdanningsvalg og overgangen fra skole til læreplass. Tre unge forskertalenter får 8 millioner kroner til hvert sitt forskningsprosjekt.

 • Publisert
 • 27. juni 2023

124 millioner til å forske på utdanning og læring

 • Publisert
 • 27. juni 2023

Nå får 13 forskergrupper penger til å forske på blant annet matematikkundervisning, språkferdigheter hos barn, kjønnsforskjeller i utdanningsvalg og overgangen fra skole til læreplass. Tre unge forskertalenter får 8 millioner kroner til hvert sitt forskningsprosjekt.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mai 2024, kl. 15:48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.