Nyhetsarkiv

Nye retningslinjer for etisk innbyggerinvolvering i forskning og innovasjon

Forskningsrådet har i samarbeid med flere europeiske forsknings- og innovasjonsråd utviklet etiske retningslinjer for å involvere innbyggere i forskning og innovasjon på en god måte. Disse retningslinjene er et resultat av EU-prosjektet PRO-Ethics, hvor Forskningsrådet har vært en av partnerne.

 • Publisert
 • 11. januar 2024

Nye retningslinjer for etisk innbyggerinvolvering i forskning og innovasjon

 • Publisert
 • 11. januar 2024

Forskningsrådet har i samarbeid med flere europeiske forsknings- og innovasjonsråd utviklet etiske retningslinjer for å involvere innbyggere i forskning og innovasjon på en god måte. Disse retningslinjene er et resultat av EU-prosjektet PRO-Ethics, hvor Forskningsrådet har vært en av partnerne.

Informasjon om næringsretta utlysingar i 2024

Forskingsrådet følgjer opp innspel frå næringslivet med meir dynamikk frå august 2024. Det betyr at du som søkjar kan sende inn søknaden når det passar for innovasjonsprosjektet og bedrifta. Vi vil også i 2024 leggje ut ei ny utlysing for Senter for forskningsdriven innovasjon (SFI) for framtidsretta samarbeid mellom næringsliv og FoU-institusjonar.

 • Publisert
 • 19. desember 2023

Informasjon om næringsretta utlysingar i 2024

 • Publisert
 • 19. desember 2023

Forskingsrådet følgjer opp innspel frå næringslivet med meir dynamikk frå august 2024. Det betyr at du som søkjar kan sende inn søknaden når det passar for innovasjonsprosjektet og bedrifta. Vi vil også i 2024 leggje ut ei ny utlysing for Senter for forskningsdriven innovasjon (SFI) for framtidsretta samarbeid mellom næringsliv og FoU-institusjonar.

500 millioner kroner til forskning i næringslivet i hele landet

Forskningsrådet tildeler nå 494 millioner kroner til 39 forskningsbaserte innovasjonsprosjekter i bedrifter i hele landet. Kunstig intelligens, bærekraftig omstilling og effektivisering, og grønt skifte er gjennomgående i mange av prosjektene som nå får støtte.

 • Publisert
 • 18. desember 2023

500 millioner kroner til forskning i næringslivet i hele landet

 • Publisert
 • 18. desember 2023

Forskningsrådet tildeler nå 494 millioner kroner til 39 forskningsbaserte innovasjonsprosjekter i bedrifter i hele landet. Kunstig intelligens, bærekraftig omstilling og effektivisering, og grønt skifte er gjennomgående i mange av prosjektene som nå får støtte.

573 millioner kroner til grønne omstillingsprosjekter

Gjennom Grønn plattform-ordningen skal ni store forsknings- og innovasjonsprosjekter utvikle klima- og miljøvennlige løsninger i næringslivet for blant annet ladeinfrastruktur til tungtransport, resirkulering av gamle skip og plastemballasje til mat.

 • Publisert
 • 14. desember 2023

573 millioner kroner til grønne omstillingsprosjekter

 • Publisert
 • 14. desember 2023

Gjennom Grønn plattform-ordningen skal ni store forsknings- og innovasjonsprosjekter utvikle klima- og miljøvennlige løsninger i næringslivet for blant annet ladeinfrastruktur til tungtransport, resirkulering av gamle skip og plastemballasje til mat.

Slik blir Forskningsrådets nye porteføljestyrer

Nå er det klart hvem som skal sitte i Forskningsrådets porteføljestyrer fra 1. januar 2024. De 115 medlemmene representerer en stor bredde av faglig og strategisk kompetanse, institusjoner, sektorer og erfaring fra alle deler av forsknings- og innovasjonssystemet. Porteføljestyret for samisk samfunn og kultur videreføres uten endringer.

 • Publisert
 • 7. desember 2023

Slik blir Forskningsrådets nye porteføljestyrer

 • Publisert
 • 7. desember 2023

Nå er det klart hvem som skal sitte i Forskningsrådets porteføljestyrer fra 1. januar 2024. De 115 medlemmene representerer en stor bredde av faglig og strategisk kompetanse, institusjoner, sektorer og erfaring fra alle deler av forsknings- og innovasjonssystemet. Porteføljestyret for samisk samfunn og kultur videreføres uten endringer.

130 millioner til havforskning

15 bedrifter innenfor havnæringene kan nå sette i gang forskningsprosjekter. De skal blant annet utvikle mer miljøvennlige fangstredskap, lage systemer for autonom droneinspeksjon av vindkraftverk, og utvikle fôr som reduserer sykdom hos settefisk.

 • Publisert
 • 4. desember 2023

130 millioner til havforskning

 • Publisert
 • 4. desember 2023

15 bedrifter innenfor havnæringene kan nå sette i gang forskningsprosjekter. De skal blant annet utvikle mer miljøvennlige fangstredskap, lage systemer for autonom droneinspeksjon av vindkraftverk, og utvikle fôr som reduserer sykdom hos settefisk.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 20:54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.