Nyhetsarkiv

Første norske president i Science Europe

Administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit er valgt som ny president i Science Europe. Sundli Tveit er med det den første norske lederen i den prestisjefylte organisasjonen.

 • Publisert
 • 30. november 2023

Første norske president i Science Europe

 • Publisert
 • 30. november 2023

Administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit er valgt som ny president i Science Europe. Sundli Tveit er med det den første norske lederen i den prestisjefylte organisasjonen.

Årets helsesjekk for forskings- og innovasjonssystemet

Indikatorrapporten 2023 vart lansert på eit seminar hos Forskingsrådet tysdag. Rapporten er den viktigaste enkeltkjelda til å forstå det norske forskings- og innovasjonssystemet, og gir eit detaljert bilete av tilstanden og trendane innan norsk forsking og innovasjonsaktivitetar, og korleis vi gjer det samanlikna med andre land.

 • Publisert
 • 29. november 2023

Årets helsesjekk for forskings- og innovasjonssystemet

 • Publisert
 • 29. november 2023

Indikatorrapporten 2023 vart lansert på eit seminar hos Forskingsrådet tysdag. Rapporten er den viktigaste enkeltkjelda til å forstå det norske forskings- og innovasjonssystemet, og gir eit detaljert bilete av tilstanden og trendane innan norsk forsking og innovasjonsaktivitetar, og korleis vi gjer det samanlikna med andre land.

Nytt kunnskapsgrunnlag om inkludering

Utanforskapen til barn og unge blir forsterka i møte med eit fragmentert hjelpeapparat og mangel på treffsikker innsats. Dette blir ikkje løyst gjennom dagens utviklingsarbeid. Dette er eit av punkta i eit samanfattande kunnskapsgrunnlag som er oversendt Barne- og familiedepartementet frå den operative gruppa til samfunnsoppdraget.

 • Publisert
 • 24. november 2023

Nytt kunnskapsgrunnlag om inkludering

 • Publisert
 • 24. november 2023

Utanforskapen til barn og unge blir forsterka i møte med eit fragmentert hjelpeapparat og mangel på treffsikker innsats. Dette blir ikkje løyst gjennom dagens utviklingsarbeid. Dette er eit av punkta i eit samanfattande kunnskapsgrunnlag som er oversendt Barne- og familiedepartementet frå den operative gruppa til samfunnsoppdraget.

Inga Strümke er årets forskingsformidlar

Inga Strümke ved NTNU er tildelt Forskingsrådets formidlingspris 2023 for formidling om kunstig intelligens. Strümke får prisen for stort engasjement og utmerkt formidlingsevne, kombinert med høg fagleg kunnskap.

 • Publisert
 • 17. november 2023

Inga Strümke er årets forskingsformidlar

 • Publisert
 • 17. november 2023

Inga Strümke ved NTNU er tildelt Forskingsrådets formidlingspris 2023 for formidling om kunstig intelligens. Strümke får prisen for stort engasjement og utmerkt formidlingsevne, kombinert med høg fagleg kunnskap.

Ruter vinn Forskingsrådets innovasjonspris

Innovasjonsprisen heidrar forskingsbasert innovasjon. I år går prisen til transportselskapet Ruter og det banebrytande arbeidet deira med kunstig intelligens.

 • Publisert
 • 17. november 2023

Ruter vinn Forskingsrådets innovasjonspris

 • Publisert
 • 17. november 2023

Innovasjonsprisen heidrar forskingsbasert innovasjon. I år går prisen til transportselskapet Ruter og det banebrytande arbeidet deira med kunstig intelligens.

To vinnere av prisen OG21 Technology Champion for 2023

(English translation below) OG21 Technology Champion-prisen for 2023 går til professor Asgeir J. Sørensen ved NTNU og gründer og direktør Vidar Mathiesen fra InflowControl. De tildeles prisen uavhengig av hverandre for fremragende innsats og teknologiske innovasjoner med stor betydning for både petroleumssektoren og andre næringer.

 • Publisert
 • 16. november 2023

To vinnere av prisen OG21 Technology Champion for 2023

 • Publisert
 • 16. november 2023

(English translation below) OG21 Technology Champion-prisen for 2023 går til professor Asgeir J. Sørensen ved NTNU og gründer og direktør Vidar Mathiesen fra InflowControl. De tildeles prisen uavhengig av hverandre for fremragende innsats og teknologiske innovasjoner med stor betydning for både petroleumssektoren og andre næringer.

Stort potensial for berekraftig fôrproduksjon

Forslaga til målsetjingar og organisering av samfunnsoppdraget på berekraftig fôr er no overleverte til departementa. Blant tilrådingane er mål om å redusere klimagassutslepp og bevare naturmangfald, auke forsyningstryggleiken og utvikle ein norsk fôringrediensindustri.

 • Publisert
 • 16. november 2023

Stort potensial for berekraftig fôrproduksjon

 • Publisert
 • 16. november 2023

Forslaga til målsetjingar og organisering av samfunnsoppdraget på berekraftig fôr er no overleverte til departementa. Blant tilrådingane er mål om å redusere klimagassutslepp og bevare naturmangfald, auke forsyningstryggleiken og utvikle ein norsk fôringrediensindustri.

Nye tal: Fallande trend i bruken av SkatteFUNN

Bruken av SkatteFUNN hos norsk næringsliv har gått ned kvart år sidan 2017, og den nedgåande trenden held fram for 2022. Det viser ny statistikk frå SSB. 

 • Publisert
 • 14. november 2023

Nye tal: Fallande trend i bruken av SkatteFUNN

 • Publisert
 • 14. november 2023

Bruken av SkatteFUNN hos norsk næringsliv har gått ned kvart år sidan 2017, og den nedgåande trenden held fram for 2022. Det viser ny statistikk frå SSB. 

Tre råd om samfunnsoppdraget for berekraftig fôr

I fjor lanserte regjeringa eit målretta samfunnsoppdrag om berekraftig fôr. No får regjeringa overlevert forslag til mål for dette samfunnsoppdraget. Dei tre måla som blir foreslåtte handlar om å redusere klimagassutslepp og bevare naturmangfald, auke forsyningstryggleiken og utvikle ein sterk fôringrediensindustri i Noreg.

 • Publisert
 • 3. november 2023

Tre råd om samfunnsoppdraget for berekraftig fôr

 • Publisert
 • 3. november 2023

I fjor lanserte regjeringa eit målretta samfunnsoppdrag om berekraftig fôr. No får regjeringa overlevert forslag til mål for dette samfunnsoppdraget. Dei tre måla som blir foreslåtte handlar om å redusere klimagassutslepp og bevare naturmangfald, auke forsyningstryggleiken og utvikle ein sterk fôringrediensindustri i Noreg.

Endrar ordlyden i utlysing

Forskingsrådet justerte tidlegare i år innretninga på kravet til stipend for utanlandsopphald for doktorgrads- og postdoktorstipendiatar i samband med innføring av plan for rekruttering til forsking og tidleg karriere.

 • Publisert
 • 1. november 2023

Endrar ordlyden i utlysing

 • Publisert
 • 1. november 2023

Forskingsrådet justerte tidlegare i år innretninga på kravet til stipend for utanlandsopphald for doktorgrads- og postdoktorstipendiatar i samband med innføring av plan for rekruttering til forsking og tidleg karriere.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mai 2024, kl. 15:33 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.