Nyhetsarkiv

Tidenes norske ERC-resultat

I dag blir ERC Synergy grant for 2023 gjort offentleg. Seks norske forskarar får finansiering, med ei samla tildeling på 22,2 millionar euro. Forskarane er tilsette ved UiT Norges arktiske universitet, NTNU og Universitetet i Oslo og Norce.

 • Publisert
 • 26. oktober 2023

Tidenes norske ERC-resultat

 • Publisert
 • 26. oktober 2023

I dag blir ERC Synergy grant for 2023 gjort offentleg. Seks norske forskarar får finansiering, med ei samla tildeling på 22,2 millionar euro. Forskarane er tilsette ved UiT Norges arktiske universitet, NTNU og Universitetet i Oslo og Norce.

Over tusen innspill om nye porteføljestyremedlemmer

Fra januar 2024 skal Forskningsrådet ha nye porteføljestyrer. Nå har det vært mulig å sende inn forslag til medlemmer av de nye styrene. Til sammen ble det sendt inn rundt 1050 innspill.

 • Publisert
 • 26. oktober 2023

Over tusen innspill om nye porteføljestyremedlemmer

 • Publisert
 • 26. oktober 2023

Fra januar 2024 skal Forskningsrådet ha nye porteføljestyrer. Nå har det vært mulig å sende inn forslag til medlemmer av de nye styrene. Til sammen ble det sendt inn rundt 1050 innspill.

285 millioner kroner til unge forskertalenter

Forskningsrådet finansierer 36 nye, banebrytende forskningsprosjekter som er ledet av unge forskere. De skal blant annet forske på universets opprinnelse, nedbryting av tare, sammenhengen mellom aldring og evnen til å kommunisere og hvorfor noen mennesker tåler stress mens andre blir syke.

 • Publisert
 • 23. oktober 2023

285 millioner kroner til unge forskertalenter

 • Publisert
 • 23. oktober 2023

Forskningsrådet finansierer 36 nye, banebrytende forskningsprosjekter som er ledet av unge forskere. De skal blant annet forske på universets opprinnelse, nedbryting av tare, sammenhengen mellom aldring og evnen til å kommunisere og hvorfor noen mennesker tåler stress mens andre blir syke.

Flere vil folkeforske

For første gang er utbredelsen av folkeforskning (Citizen science) kartlagt i Norge. Et av funnene i Forskningsrådets nye rapport er at flere enn tidligere antatt bruker ikke-forskere til blant annet innsamling og analyse av forskningsdata. Og den faglige bredden er overraskende stor.

 • Publisert
 • 16. oktober 2023

Flere vil folkeforske

 • Publisert
 • 16. oktober 2023

For første gang er utbredelsen av folkeforskning (Citizen science) kartlagt i Norge. Et av funnene i Forskningsrådets nye rapport er at flere enn tidligere antatt bruker ikke-forskere til blant annet innsamling og analyse av forskningsdata. Og den faglige bredden er overraskende stor.

Statsbudsjett 2024

Fredag 6. oktober ble regjeringens forslag til statsbudsjett lagt frem. Tildelingene videreføres på samme nivå som tidligere, rundt 11 milliarder kroner. Det er flere positive satsinger i budsjettet, som milliardsatsingen på kunstig intelligens (KI), økt tilskudd til næringsrettet forskning og satsing på forskning i primærhelsetjenesten. I statsbudsjettet kommer også det allerede varslede kuttet i virksomhetsbudsjettet på 42,1 millioner.

 • Publisert
 • 6. oktober 2023

Statsbudsjett 2024

 • Publisert
 • 6. oktober 2023

Fredag 6. oktober ble regjeringens forslag til statsbudsjett lagt frem. Tildelingene videreføres på samme nivå som tidligere, rundt 11 milliarder kroner. Det er flere positive satsinger i budsjettet, som milliardsatsingen på kunstig intelligens (KI), økt tilskudd til næringsrettet forskning og satsing på forskning i primærhelsetjenesten. I statsbudsjettet kommer også det allerede varslede kuttet i virksomhetsbudsjettet på 42,1 millioner.

Sjå tematiske søkjarkurs til fristar i 2024

Skal du søkje på ei av dei store utlysingane våre for forskingsorganisasjonar i 2024? Vi har fleire webinar du kan sjå for å få hjelp til å skrive søknaden.

 • Publisert
 • 5. oktober 2023

Sjå tematiske søkjarkurs til fristar i 2024

 • Publisert
 • 5. oktober 2023

Skal du søkje på ei av dei store utlysingane våre for forskingsorganisasjonar i 2024? Vi har fleire webinar du kan sjå for å få hjelp til å skrive søknaden.

60 millioner kroner til forskning på kvinnehelse

Forskningsrådet gir støtte til seks forskningsprosjekter som skal utvikle ny kunnskap om blant annet barneleddgikt som oftest rammer jenter, kvinners psykiske helse etter seksuelle overgrep og om kjønnsforskjeller i sykefraværet.

 • Publisert
 • 20. september 2023

60 millioner kroner til forskning på kvinnehelse

 • Publisert
 • 20. september 2023

Forskningsrådet gir støtte til seks forskningsprosjekter som skal utvikle ny kunnskap om blant annet barneleddgikt som oftest rammer jenter, kvinners psykiske helse etter seksuelle overgrep og om kjønnsforskjeller i sykefraværet.

Nå er det klart for Forskningsdagene!

Onsdag 20. september går startskuddet for Forskningsdagene, Forskningsrådets nasjonale forskningsfestival. Mange hundre arrangementer landet rundt sørger for at folk møter forskere. Det blir gøy, overraskende, sosialt og lærerikt.

 • Publisert
 • 17. september 2023

Nå er det klart for Forskningsdagene!

 • Publisert
 • 17. september 2023

Onsdag 20. september går startskuddet for Forskningsdagene, Forskningsrådets nasjonale forskningsfestival. Mange hundre arrangementer landet rundt sørger for at folk møter forskere. Det blir gøy, overraskende, sosialt og lærerikt.

Innspill til regjeringens arbeid med stortingsmeldingen

Regjeringen har påbegynt arbeidet med en stortingsmelding om forskningssystemet. Under sitt første møte diskuterte Forskningsrådets styre arbeidet med stortingsmeldingen, og har nå sendt sine innspill til Kunnskapsdepartementet.

 • Publisert
 • 15. september 2023

Innspill til regjeringens arbeid med stortingsmeldingen

 • Publisert
 • 15. september 2023

Regjeringen har påbegynt arbeidet med en stortingsmelding om forskningssystemet. Under sitt første møte diskuterte Forskningsrådets styre arbeidet med stortingsmeldingen, og har nå sendt sine innspill til Kunnskapsdepartementet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mai 2024, kl. 14:36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.