Nyhetsarkiv

Nytt styre oppnevnt for Forskningsrådet

Kunnskapsdepartementet har i dag oppnevnt nytt styre for Norges forskningsråd. Det sittende styret utvides med to nye medlemmer, og Gunnar Bovim tar over etter Kristin Halvorsen som styreleder.

 • Publisert
 • 21. juni 2023

Nytt styre oppnevnt for Forskningsrådet

 • Publisert
 • 21. juni 2023

Kunnskapsdepartementet har i dag oppnevnt nytt styre for Norges forskningsråd. Det sittende styret utvides med to nye medlemmer, og Gunnar Bovim tar over etter Kristin Halvorsen som styreleder.

Regjeringen inviterer til nytenkning for å inkludere barn og unge

Ungt utenforskap er en økende utfordring både i Norge og i andre europeiske land. Når barn og unge sliter med å fullføre skole og utdanning, gir det store ringvirkninger for individ og samfunn. Nå mobiliserer regjeringen bredt til å utforme et målrettet samfunnsoppdrag som skal føre til positive endringer til det beste for barn og unge.

 • Publisert
 • 20. juni 2023

Regjeringen inviterer til nytenkning for å inkludere barn og unge

 • Publisert
 • 20. juni 2023

Ungt utenforskap er en økende utfordring både i Norge og i andre europeiske land. Når barn og unge sliter med å fullføre skole og utdanning, gir det store ringvirkninger for individ og samfunn. Nå mobiliserer regjeringen bredt til å utforme et målrettet samfunnsoppdrag som skal føre til positive endringer til det beste for barn og unge.

137 millioner til forskning på matsikkerhet, karbonlagring i grunnen, biologisk mangfold

Forskingsrådet tildeler penger til 12 prosjekter med tematikk som spenner fra matsikkerhet, prisøkning på mat, hyttebygging, kartlegging av biodiversitet i norske skoger, og forretningsplaner for karbonlagring i grunnen. Bak utlysningene ligger et bredt samarbeid og finansielle bidrag fra Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Kunnskapsdepartementet.

 • Publisert
 • 20. juni 2023

137 millioner til forskning på matsikkerhet, karbonlagring i grunnen, biologisk mangfold

 • Publisert
 • 20. juni 2023

Forskingsrådet tildeler penger til 12 prosjekter med tematikk som spenner fra matsikkerhet, prisøkning på mat, hyttebygging, kartlegging av biodiversitet i norske skoger, og forretningsplaner for karbonlagring i grunnen. Bak utlysningene ligger et bredt samarbeid og finansielle bidrag fra Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Kunnskapsdepartementet.

Helsenæringa er en foregangsnæring

Regjeringen har nylig valgt helsenæringen som den fjerde nasjonale satsingen for eksport. Det er en god nyhet for norsk økonomi – og ikke minst for folk som blir syke og trenger behandling, skriver Mari Sundli Tveit.

 • Publisert
 • 20. juni 2023

Helsenæringa er en foregangsnæring

 • Publisert
 • 20. juni 2023

Regjeringen har nylig valgt helsenæringen som den fjerde nasjonale satsingen for eksport. Det er en god nyhet for norsk økonomi – og ikke minst for folk som blir syke og trenger behandling, skriver Mari Sundli Tveit.

280 millioner kroner til havforskning

24 prosjekter kan nå settes i gang og skal gi kunnskap som samfunnet og næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer innen havbruk, fiskeri og maritime næringer.

 • Publisert
 • 19. juni 2023

280 millioner kroner til havforskning

 • Publisert
 • 19. juni 2023

24 prosjekter kan nå settes i gang og skal gi kunnskap som samfunnet og næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer innen havbruk, fiskeri og maritime næringer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mai 2024, kl. 14:47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.