Nyhetsarkiv

Stor satsing på berekraftig fôr

Alle må bidra for at Noreg skal no dei ambisiøse klimamåla sine. Det gjeld også landbruks- og havbruksnæringane, der meir berekraftig fôr blir ein viktig faktor. No lyser Forskingsrådet ut nye forskings- og innovasjonsmidlar for å styrkje utviklinga av berekraftig fôr til husdyr og oppdrettsfisk. 41 millionar kroner skal gå til innovasjonsprosjekt i næringslivet som skal utvikle meir klimavennlege fôrkjelder.

 • Publisert
 • 11. mai 2023

Stor satsing på berekraftig fôr

 • Publisert
 • 11. mai 2023

Alle må bidra for at Noreg skal no dei ambisiøse klimamåla sine. Det gjeld også landbruks- og havbruksnæringane, der meir berekraftig fôr blir ein viktig faktor. No lyser Forskingsrådet ut nye forskings- og innovasjonsmidlar for å styrkje utviklinga av berekraftig fôr til husdyr og oppdrettsfisk. 41 millionar kroner skal gå til innovasjonsprosjekt i næringslivet som skal utvikle meir klimavennlege fôrkjelder.

Bærekraftig fôr som samfunnsoppdrag

På sikt skal alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr komme fra bærekraftige kilder og bidra til å redusere klimagassutslippene i matsystemene. Dette er ambisjonen bak et nytt, målrettet virkemiddel ‒ samfunnsoppdrag ‒ som regjeringen lanserte i sin langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

 • Publisert
 • 8. mai 2023

Bærekraftig fôr som samfunnsoppdrag

 • Publisert
 • 8. mai 2023

På sikt skal alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr komme fra bærekraftige kilder og bidra til å redusere klimagassutslippene i matsystemene. Dette er ambisjonen bak et nytt, målrettet virkemiddel ‒ samfunnsoppdrag ‒ som regjeringen lanserte i sin langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Hvordan få næringslivet til å forske mer

Næringslivet må investere enda mer i forskning, utvikling og innovasjon dersom Norge skal være et bærekraftig velferdssamfunn i framtiden. En ny rapport beskriver barrierene mot og tiltak for økt privat finansiering av forskning.

 • Publisert
 • 25. april 2023

Hvordan få næringslivet til å forske mer

 • Publisert
 • 25. april 2023

Næringslivet må investere enda mer i forskning, utvikling og innovasjon dersom Norge skal være et bærekraftig velferdssamfunn i framtiden. En ny rapport beskriver barrierene mot og tiltak for økt privat finansiering av forskning.

100 millioner kroner til 30 forskningsinstitusjoner

Forskningsrådets har en ny ordning for å sikre mer nyskaping og kommersialisering fra forskning og har nå gjennomført første runde med tildelinger til forskningsinstitusjonene.

 • Publisert
 • 18. april 2023

100 millioner kroner til 30 forskningsinstitusjoner

 • Publisert
 • 18. april 2023

Forskningsrådets har en ny ordning for å sikre mer nyskaping og kommersialisering fra forskning og har nå gjennomført første runde med tildelinger til forskningsinstitusjonene.

200 millioner til nasjonalt senter for nukleær forskning

Regjeringen tildeler 200 millioner kroner gjennom Forskningsrådet til et nytt senter for nukleær forskning. Tre sterke forskningsmiljøer inngår i samarbeidet om senteret. Målet er å styrke den norske kunnskapsberedskapen på det nukleære området.

 • Publisert
 • 22. mars 2023

200 millioner til nasjonalt senter for nukleær forskning

 • Publisert
 • 22. mars 2023

Regjeringen tildeler 200 millioner kroner gjennom Forskningsrådet til et nytt senter for nukleær forskning. Tre sterke forskningsmiljøer inngår i samarbeidet om senteret. Målet er å styrke den norske kunnskapsberedskapen på det nukleære området.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mai 2024, kl. 15:17 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.