Nyhetsarkiv

Inntil 1,28 milliarder kroner til å utvikle nye miljøvennlige energiløsninger

Åtte nye Forskningssentre for miljøvennlig energi mottar fra 120 til 180 millioner kroner over åtte år for å løse sentrale utfordringer på energi- og klimaområdet og styrke innovasjonsevnen i norsk næringsliv. Sentrene som har fått midler jobber blant annet med solenergi, batterier og karbonfangst og -lagring.

 • Publisert
 • 11. april 2024

Inntil 1,28 milliarder kroner til å utvikle nye miljøvennlige energiløsninger

 • Publisert
 • 11. april 2024

Åtte nye Forskningssentre for miljøvennlig energi mottar fra 120 til 180 millioner kroner over åtte år for å løse sentrale utfordringer på energi- og klimaområdet og styrke innovasjonsevnen i norsk næringsliv. Sentrene som har fått midler jobber blant annet med solenergi, batterier og karbonfangst og -lagring.

Nytt HelseOmsorg21-råd er på plass

HelseOmsorg21-rådet skal fortsette å legge til rette for samarbeid om helse- og omsorgsforskning, innovasjon og næringsutvikling. Rådet skal bidra til god folkehelse, effektive og bærekraftige helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet og det skal bidra til verdiskaping.

 • Publisert
 • 10. april 2024

Nytt HelseOmsorg21-råd er på plass

 • Publisert
 • 10. april 2024

HelseOmsorg21-rådet skal fortsette å legge til rette for samarbeid om helse- og omsorgsforskning, innovasjon og næringsutvikling. Rådet skal bidra til god folkehelse, effektive og bærekraftige helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet og det skal bidra til verdiskaping.

100 millioner kroner til kommersialisering av forskning

21 forskningsprosjekter med lovende kommersielt potensial får nå støtte for å ta de neste stegene fra forskning til marked. Blant annet utvikles det et instrument som måler kvaliteten på kjøtt, et 3D-syn system drevet av kunstig intelligens og en urintest for blærekreft.

 • Publisert
 • 7. april 2024

100 millioner kroner til kommersialisering av forskning

 • Publisert
 • 7. april 2024

21 forskningsprosjekter med lovende kommersielt potensial får nå støtte for å ta de neste stegene fra forskning til marked. Blant annet utvikles det et instrument som måler kvaliteten på kjøtt, et 3D-syn system drevet av kunstig intelligens og en urintest for blærekreft.

Ønsker du å påvirke Horisont Europa?

Nå kan du bli med i en av de nasjonale referansegruppene for Horisont Europa. Vi søker kunnskapsrike og engasjerte personer fra alle samfunnsområder. Frist for å melde interesse er 21. april.

 • Publisert
 • 3. april 2024

Ønsker du å påvirke Horisont Europa?

 • Publisert
 • 3. april 2024

Nå kan du bli med i en av de nasjonale referansegruppene for Horisont Europa. Vi søker kunnskapsrike og engasjerte personer fra alle samfunnsområder. Frist for å melde interesse er 21. april.

Viktig satsning på forskning i nasjonal transportplan

Administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit er svært positiv til at regjeringens satser kraftig på forskning i den nye nasjonale transportplanen (NTP) 2025–2036. I planen settes det av 1,5 milliarder kroner til forskning og utvikling som blant annet skal gå til den nye senterordningen Transport 2050 og videreføring av Pilot-T.

 • Publisert
 • 22. mars 2024

Viktig satsning på forskning i nasjonal transportplan

 • Publisert
 • 22. mars 2024

Administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit er svært positiv til at regjeringens satser kraftig på forskning i den nye nasjonale transportplanen (NTP) 2025–2036. I planen settes det av 1,5 milliarder kroner til forskning og utvikling som blant annet skal gå til den nye senterordningen Transport 2050 og videreføring av Pilot-T.

No kjem utlysinga av KI-milliarden

I løpet av 2025 kan Noreg få inntil seks nye forskingssenter for kunstig intelligens (KI). Statsråden oppmodar til samarbeid mellom akademia, næringsliv og offentleg sektor. – No gjeld det å melde seg på, seier statsråd Oddmund Hoel.

 • Publisert
 • 21. mars 2024

No kjem utlysinga av KI-milliarden

 • Publisert
 • 21. mars 2024

I løpet av 2025 kan Noreg få inntil seks nye forskingssenter for kunstig intelligens (KI). Statsråden oppmodar til samarbeid mellom akademia, næringsliv og offentleg sektor. – No gjeld det å melde seg på, seier statsråd Oddmund Hoel.

En strategi for fremtidens utfordringer

Forskningsrådets nye strategi er nå vedtatt. Strategien gir prioriteringer for Forskningsrådets arbeid framover, og løfter fram de viktigste grepene for endring. Den nye strategien skal bidra til å løse utfordringene Norge og verden står overfor – både de vi kjenner og de vi ikke kjenner.

 • Publisert
 • 20. mars 2024

En strategi for fremtidens utfordringer

 • Publisert
 • 20. mars 2024

Forskningsrådets nye strategi er nå vedtatt. Strategien gir prioriteringer for Forskningsrådets arbeid framover, og løfter fram de viktigste grepene for endring. Den nye strategien skal bidra til å løse utfordringene Norge og verden står overfor – både de vi kjenner og de vi ikke kjenner.

Samfunnsoppdraget på bærekraftig fôr følges opp

Nyhetene regjeringen kommer med i dag er en god start på gjennomføringen av selve samfunnsoppdraget. De ambisiøse målene foreslått av operativ gruppe står i stor grad ved lag og det forslås en organisering som følger opp målene på en god måte.

 • Publisert
 • 15. mars 2024

Samfunnsoppdraget på bærekraftig fôr følges opp

 • Publisert
 • 15. mars 2024

Nyhetene regjeringen kommer med i dag er en god start på gjennomføringen av selve samfunnsoppdraget. De ambisiøse målene foreslått av operativ gruppe står i stor grad ved lag og det forslås en organisering som følger opp målene på en god måte.

Norsk biovitskapleg forsking er god

Ein internasjonal komité har vurdert kvaliteten på norsk biovitskapleg forsking. Komiteen konkluderer med at kvaliteten på forskinga er god, men at det er behov for å utvikle ein nasjonal strategi, få til meir bruk av forskingsinfrastruktur og meir internasjonalt samarbeid.

 • Publisert
 • 14. mars 2024

Norsk biovitskapleg forsking er god

 • Publisert
 • 14. mars 2024

Ein internasjonal komité har vurdert kvaliteten på norsk biovitskapleg forsking. Komiteen konkluderer med at kvaliteten på forskinga er god, men at det er behov for å utvikle ein nasjonal strategi, få til meir bruk av forskingsinfrastruktur og meir internasjonalt samarbeid.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mai 2024, kl. 16:23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.