Nyhetsarkiv

Norsk biovitskapleg forsking er god

Ein internasjonal komité har vurdert kvaliteten på norsk biovitskapleg forsking. Komiteen konkluderer med at kvaliteten på forskinga er god, men at det er behov for å utvikle ein nasjonal strategi, få til meir bruk av forskingsinfrastruktur og meir internasjonalt samarbeid.

 • Publisert
 • 14. mars 2024

Norsk biovitskapleg forsking er god

 • Publisert
 • 14. mars 2024

Ein internasjonal komité har vurdert kvaliteten på norsk biovitskapleg forsking. Komiteen konkluderer med at kvaliteten på forskinga er god, men at det er behov for å utvikle ein nasjonal strategi, få til meir bruk av forskingsinfrastruktur og meir internasjonalt samarbeid.

115 millioner kroner til norsk KI-helsebedrift

Bedriften DoMore Diagnostics har utspring fra Forskningsrådets strategiske IKT- fyrtårnprosjekter der DoMore! var ett av tre store banebrytende prosjekter. DoMore Diagnistics AS effektiviserer og gir beslutningstøtte for kreftdiagnostikk og har nå fått en betydelig sum i tøff konferanse fra Det europeiske innovasjonsrådet.

 • Publisert
 • 6. mars 2024

115 millioner kroner til norsk KI-helsebedrift

 • Publisert
 • 6. mars 2024

Bedriften DoMore Diagnostics har utspring fra Forskningsrådets strategiske IKT- fyrtårnprosjekter der DoMore! var ett av tre store banebrytende prosjekter. DoMore Diagnistics AS effektiviserer og gir beslutningstøtte for kreftdiagnostikk og har nå fått en betydelig sum i tøff konferanse fra Det europeiske innovasjonsrådet.

Mer forskning i norsk næringsliv

Næringslivets investeringer i forskning og utvikling øker, og norske bedrifter utførte forskning og utviklingsarbeid (FoU) for 42,8 milliarder kroner i 2022. Dette er i overkant av 4,5 milliarder kroner mer enn i 2021.

 • Publisert
 • 18. februar 2024

Mer forskning i norsk næringsliv

 • Publisert
 • 18. februar 2024

Næringslivets investeringer i forskning og utvikling øker, og norske bedrifter utførte forskning og utviklingsarbeid (FoU) for 42,8 milliarder kroner i 2022. Dette er i overkant av 4,5 milliarder kroner mer enn i 2021.

Skal opprette forskningssentre for kunstig intelligens

Sommeren 2023 satt regjeringen av minst en milliard kroner til forskning på kunstig intelligens. Nå er det klart at KI-milliarden brukes på å opprette fire til seks forskningssentre for kunstig intelligens.

 • Publisert
 • 8. februar 2024

Skal opprette forskningssentre for kunstig intelligens

 • Publisert
 • 8. februar 2024

Sommeren 2023 satt regjeringen av minst en milliard kroner til forskning på kunstig intelligens. Nå er det klart at KI-milliarden brukes på å opprette fire til seks forskningssentre for kunstig intelligens.

110 millionar kroner til helseforsking

Åtte forskingsprosjekt skal bidra til meir innovasjon i dei offentlege helsetenestene. Dei skal og auke samarbeidet mellom næringslivet og offentleg sektor. Prosjekta skal mellom anna utvikle radarar for automatisk overvaking av pusten til pasientar, nye verktøy for meir datadeling i helsesektoren og løysingar for å førebygge og handtere skadeleg seksuell åtferd i skulen.

 • Publisert
 • 2. februar 2024

110 millionar kroner til helseforsking

 • Publisert
 • 2. februar 2024

Åtte forskingsprosjekt skal bidra til meir innovasjon i dei offentlege helsetenestene. Dei skal og auke samarbeidet mellom næringslivet og offentleg sektor. Prosjekta skal mellom anna utvikle radarar for automatisk overvaking av pusten til pasientar, nye verktøy for meir datadeling i helsesektoren og løysingar for å førebygge og handtere skadeleg seksuell åtferd i skulen.

Noreg på europatoppen i forskingspengar frå EU

Norske forskings- og innovasjonsmiljø held fram med å hente heim store summar frå EU sitt forskings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Det siste året har norske aktørar konkurrert seg til nær 6 milliardar kroner. Dette er godt over målet regjeringa har satt seg.

 • Publisert
 • 31. januar 2024

Noreg på europatoppen i forskingspengar frå EU

 • Publisert
 • 31. januar 2024

Norske forskings- og innovasjonsmiljø held fram med å hente heim store summar frå EU sitt forskings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Det siste året har norske aktørar konkurrert seg til nær 6 milliardar kroner. Dette er godt over målet regjeringa har satt seg.

Brukar KI for å rydde i gamle reguleringsplanar

Kommunar i Noreg har mange gamle reguleringsplanar som framleis gjeld. Dette kan skape problem fordi dei gamle planane kan vere i strid med målet til kommunen for arealbruk. Planane kan vere uforståelege, og dei kan innehalde utdaterte reglar og retningslinjer som kan skape kontrovers og forseinkingar i byggjeprosjekt.

 • Publisert
 • 16. januar 2024

Brukar KI for å rydde i gamle reguleringsplanar

 • Publisert
 • 16. januar 2024

Kommunar i Noreg har mange gamle reguleringsplanar som framleis gjeld. Dette kan skape problem fordi dei gamle planane kan vere i strid med målet til kommunen for arealbruk. Planane kan vere uforståelege, og dei kan innehalde utdaterte reglar og retningslinjer som kan skape kontrovers og forseinkingar i byggjeprosjekt.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 19:35 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.