Nyhetsarkiv

95 millioner kroner til helseforskning i kommuner

Gjennom Forskningsrådet investerer regjeringen i seks forskningsprosjekter om helse i kommunene. Prosjektene handler blant annet om hjemmeboende eldre, e-helse-verktøy for tidlig diagnose av demens og digitale helsetjenester for unge som sliter psykisk.

 • Publisert
 • 15. juni 2023

95 millioner kroner til helseforskning i kommuner

 • Publisert
 • 15. juni 2023

Gjennom Forskningsrådet investerer regjeringen i seks forskningsprosjekter om helse i kommunene. Prosjektene handler blant annet om hjemmeboende eldre, e-helse-verktøy for tidlig diagnose av demens og digitale helsetjenester for unge som sliter psykisk.

27 nye prosjekter skal forske på miljøvennlig energi

Forskingsrådet tildeler 300 millioner kroner til 27 prosjekter som skal forske på miljøvennlig energi. Pengene går til prosjekter innenfor alt fra produksjon av fornybar energi, bruk av energi og konsekvenser av energiomstillingen vi står midt i. Flere av prosjektene skal ledes av unge forskertalenter.

 • Publisert
 • 13. juni 2023

27 nye prosjekter skal forske på miljøvennlig energi

 • Publisert
 • 13. juni 2023

Forskingsrådet tildeler 300 millioner kroner til 27 prosjekter som skal forske på miljøvennlig energi. Pengene går til prosjekter innenfor alt fra produksjon av fornybar energi, bruk av energi og konsekvenser av energiomstillingen vi står midt i. Flere av prosjektene skal ledes av unge forskertalenter.

Møt oss under Arendalsuka 2023

Vi er til stede på Arendalsuka for å fortelle hvordan forskning bidrar til fremtidsrettede løsninger over hele landet – både for næringslivet og offentlige virksomheter.

 • Publisert
 • 10. juni 2023

Møt oss under Arendalsuka 2023

 • Publisert
 • 10. juni 2023

Vi er til stede på Arendalsuka for å fortelle hvordan forskning bidrar til fremtidsrettede løsninger over hele landet – både for næringslivet og offentlige virksomheter.

Forskningsrådets virkemidler rettet mot offentlig sektor er evaluert

Konklusjonen viser at de bidrar til økt innovasjonskraft, samspill med forskningsinstitusjoner og kompetanseheving i virksomhetene. Evalueringen peker også på at det er behov for bedre forankring hos den offentlige aktøren og mer effektiv spredning av resultater for at forskningen skal gi større effekter.

 • Publisert
 • 23. mai 2023

Forskningsrådets virkemidler rettet mot offentlig sektor er evaluert

 • Publisert
 • 23. mai 2023

Konklusjonen viser at de bidrar til økt innovasjonskraft, samspill med forskningsinstitusjoner og kompetanseheving i virksomhetene. Evalueringen peker også på at det er behov for bedre forankring hos den offentlige aktøren og mer effektiv spredning av resultater for at forskningen skal gi større effekter.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mai 2024, kl. 16:05 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.