Nyhetsarkiv

Inntil 1,28 milliarder kroner til å utvikle nye miljøvennlige energiløsninger

Åtte nye Forskningssentre for miljøvennlig energi mottar fra 120 til 180 millioner kroner over åtte år for å løse sentrale utfordringer på energi- og klimaområdet og styrke innovasjonsevnen i norsk næringsliv. Sentrene som har fått midler jobber blant annet med solenergi, batterier og karbonfangst og -lagring.

 • Publisert
 • 11. april 2024

Inntil 1,28 milliarder kroner til å utvikle nye miljøvennlige energiløsninger

 • Publisert
 • 11. april 2024

Åtte nye Forskningssentre for miljøvennlig energi mottar fra 120 til 180 millioner kroner over åtte år for å løse sentrale utfordringer på energi- og klimaområdet og styrke innovasjonsevnen i norsk næringsliv. Sentrene som har fått midler jobber blant annet med solenergi, batterier og karbonfangst og -lagring.

Nytt HelseOmsorg21-råd er på plass

HelseOmsorg21-rådet skal fortsette å legge til rette for samarbeid om helse- og omsorgsforskning, innovasjon og næringsutvikling. Rådet skal bidra til god folkehelse, effektive og bærekraftige helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet og det skal bidra til verdiskaping.

 • Publisert
 • 10. april 2024

Nytt HelseOmsorg21-råd er på plass

 • Publisert
 • 10. april 2024

HelseOmsorg21-rådet skal fortsette å legge til rette for samarbeid om helse- og omsorgsforskning, innovasjon og næringsutvikling. Rådet skal bidra til god folkehelse, effektive og bærekraftige helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet og det skal bidra til verdiskaping.

100 millioner kroner til kommersialisering av forskning

21 forskningsprosjekter med lovende kommersielt potensial får nå støtte for å ta de neste stegene fra forskning til marked. Blant annet utvikles det et instrument som måler kvaliteten på kjøtt, et 3D-syn system drevet av kunstig intelligens og en urintest for blærekreft.

 • Publisert
 • 07. april 2024

100 millioner kroner til kommersialisering av forskning

 • Publisert
 • 07. april 2024

21 forskningsprosjekter med lovende kommersielt potensial får nå støtte for å ta de neste stegene fra forskning til marked. Blant annet utvikles det et instrument som måler kvaliteten på kjøtt, et 3D-syn system drevet av kunstig intelligens og en urintest for blærekreft.

Ønsker du å påvirke Horisont Europa?

Nå kan du bli med i en av de nasjonale referansegruppene for Horisont Europa. Vi søker kunnskapsrike og engasjerte personer fra alle samfunnsområder. Frist for å melde interesse er 21. april.

 • Publisert
 • 03. april 2024

Ønsker du å påvirke Horisont Europa?

 • Publisert
 • 03. april 2024

Nå kan du bli med i en av de nasjonale referansegruppene for Horisont Europa. Vi søker kunnskapsrike og engasjerte personer fra alle samfunnsområder. Frist for å melde interesse er 21. april.

Viktig satsning på forskning i nasjonal transportplan

Administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit er svært positiv til at regjeringens satser kraftig på forskning i den nye nasjonale transportplanen (NTP) 2025–2036. I planen settes det av 1,5 milliarder kroner til forskning og utvikling som blant annet skal gå til den nye senterordningen Transport 2050 og videreføring av Pilot-T.

 • Publisert
 • 22. mars 2024

Viktig satsning på forskning i nasjonal transportplan

 • Publisert
 • 22. mars 2024

Administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit er svært positiv til at regjeringens satser kraftig på forskning i den nye nasjonale transportplanen (NTP) 2025–2036. I planen settes det av 1,5 milliarder kroner til forskning og utvikling som blant annet skal gå til den nye senterordningen Transport 2050 og videreføring av Pilot-T.

No kjem utlysinga av KI-milliarden

I løpet av 2025 kan Noreg få inntil seks nye forskingssenter for kunstig intelligens (KI). Statsråden oppmodar til samarbeid mellom akademia, næringsliv og offentleg sektor. – No gjeld det å melde seg på, seier statsråd Oddmund Hoel.

 • Publisert
 • 21. mars 2024

No kjem utlysinga av KI-milliarden

 • Publisert
 • 21. mars 2024

I løpet av 2025 kan Noreg få inntil seks nye forskingssenter for kunstig intelligens (KI). Statsråden oppmodar til samarbeid mellom akademia, næringsliv og offentleg sektor. – No gjeld det å melde seg på, seier statsråd Oddmund Hoel.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. april 2024, kl. 16:24 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.