Arrangementer

11. mai
Gjennomført
Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Vi inviterer utvalgte deltakere til et innspillsmøte om porteføljeplan for muliggjørende teknologier, men som alle som ønsker kan følge med via strømming. Opptak av møtet legges ut i etterkant.

06. mai
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til en kickoff-serie som gir innblikk i hva som ligger i de ulike tematiske inndelingene i søyle 2.

06. mai
Gjennomført
Arrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset gir en introduksjon til et EU-prosjekts livssyklus; hvordan starte opp prosjektet, samt rapportering og ledelse underveis. Vi vil gjennomgå Funding and Tenders Portal, og du vil få verdifulle tips om gode måter å spre informasjon om prosjektet og prosjektresultater gjennom hele prosjektperioden. Kurset inneholder også en praktisk øvelse i prosjektledelse, hor vi diskuterer hvordan man kan håndtere vanskelige situasjoner som kan oppstå i et prosjekt på best mulig måte.

05. mai
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar: Dette kurset er en introduksjon til finansiering og budsjettering I Horisont Europa, og gjennomgår grunnprinsippene for EU-finansiering i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Vi forklarer på hvilke måter budsjettering i Horisont Europa skiller seg fra Horisont 2020, og lærer deg å sette opp en god ressursplan og tilhørende budsjett. Kurset avsluttes med en praktisk workshop, hvor du lærer å sette opp budsjett og kalkulere kostnader for et tenkt prosjekt.

05. mai
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til en kickoff-serie som gir innblikk i hva som ligger i de ulike tematiske inndelingene i søyle 2.

04. mai
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Har du planer om å søke Kapasitetsløft? Bli med på søkerwebinaret vårt 4. mai og lær mer om ordningen og hva som skal til for å lage et godt prosjekt og en god søknad!

04. mai
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir et innblikk i hva som kjennetegner et vellykket forsknings- og innovasjonsprosjekt i EU, hva som må gjøres i forberedelsesfasen, og forklarer de enkelte partneres ansvar og oppgaver i prosjektet. Vi kommer inn på hvordan man bygger et godt konsortium, de ulike trinnene i søknadsskriveprosessen og hvordan man best kan lede et søknadsutviklingsløp fram til innlevering 

03. mai
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar: Introduksjon til Horisont Europa (1 dag) – Nivå 1 / 2. Kurset gir en introduksjon til Horisont Europa, EU's niende rammeprogram.

30. apr
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til en kickoff-serie som gir innblikk i hva som ligger i de ulike tematiske inndelingene i søyle 2.

29. apr
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Forskning brukes og misbrukes for å oppnå ulike mål. Noen ganger skrotes forskning fordi det ikke passer med politiske mål. I mange spissede debatter brukes derimot forskning av alle for å forsvare valg. Hva skjer – og hvem skal man tro på?

29. apr
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til en kickoff-serie som gir innblikk i hva som ligger i de ulike tematiske inndelingene i søyle 2.

29. apr
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar: Kurset hjelper deg å forstå hvilken rolle innovasjon spiller i Horisont Europa. Gjennom praktiske eksempler viser vi hvordan du kan jobbe med innovasjon i dine prosjektsøknader. Du lærer hvordan man utvikler en god struktur for innovasjonsledelse, og hvordan du beskriver oppgaver, prosjektleveranser og budsjettering i et prosjektforslag.

28. apr
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til en kickoff-serie som gir innblikk i hva som ligger i de ulike tematiske inndelingene i søyle 2.

28. apr
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar: I dette kurset lærer du gode måter å spre informasjon om prosjektet og prosjektets resultater til viktige eksterne målgrupper. Vi vil vise deg ulike måter å analysere målgruppene dine, hvordan bygge en god merkevare og hvordan du kan engasjere målgrupper og andre interessenter engasjert.

27. apr
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til en kickoff-serie som gir innblikk i hva som ligger i de ulike tematiske inndelingene i søyle 2.

26. apr
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til en kickoff-serie som gir innblikk i hva som ligger i de ulike tematiske inndelingene i søyle 2.

26. apr - 27. apr
Gjennomført
Arrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset fokuserer på to viktige elementer i Horisont Europa; Impact (samfunnseffekt) og Exploitation (resultatutnyttelse). Du vil lære hvordan man best får fram og beskriver samfunnseffektene, både av forsknings- og innovasjonsprosjekter (RIA) og innovasjonsprosjekter (IA).

23. apr
Gjennomført

Bli med når vi skal kåre Norges beste unge forskere! I Konkurransen Unge forskere premierer vi forskningsprosjekter fra ungdommer opp til 19 år.

20. apr - 21. apr
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Vi presenterer og feirer resultater og prestasjoner fra global helseforskning de siste tiårene. Samtidig vil vi rette blikket fremover og diskutere fremtidige utfordringer.

19. apr - 20. apr
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar (2-days): Financial rules of H2020 and Horizon Europe (2 dager) – Nivå 2 Kurset gir deg en detaljert gjennomgang av økonomireglene i Horisont 2020 og Horisont Europa, og vi gjennomgår hvilke kostnader som er godkjente og hvilke som ikke er det. Vi snakker om ulike måter å beregne personalkostnader på, og viser hvilke andre godkjente kostnader som kan inngå og hvordan disse beregnes (f.eks. reisekostnader, utstyr og internfakturerte kostnader). På slutten av kurset gjennomgår vi hvordan en prosjektrevisjon gjennomføres.

15. apr
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir deg en introduksjon i å utarbeide en Grant Agreement, trinn for trinn. Kurset gjennomgår også andre formelle og uformelle avtaler mellom partnerne i et prosjekt, slik som hvordan man skal håndtere konfidensiell informasjon, hvilke forpliktelser partnerne har, samt ulike måter å håndtere intellektuell eiendom (IP).

14. apr
Gjennomført

Fra nyttår gikk startskuddet for EU sitt nye forskning- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Vi vil i dette arrangementet vise hvilke muligheter dette gir bedrifter, forskningsmiljø og offentlig sektor i Møre og Romsdal.

12. apr
Gjennomført
Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig
12. apr
Gjennomført

Ta med en kopp kaffe eller te, og dine spørsmål om Marie Sklodowska-Curie Actions i Horisont Europa. Denne kaffepraten har ingen agenda, og det er lav terskel for å stille spørsmål.

12. apr
Gjennomført
Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig
12. apr - 13. apr
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir en introduksjon til prosjektutvikling i Horisont Europa (arbeidsprogram, emner og utlysninger, søknadsprosess, hva som kjennetegner søknader til Horisont Europa, de ulike prosjekttypene, samt søknadsforberedelse). I løpet av kurset vil vi gjennomgå søknadsprosessen fra ide til ferdig prosjektforslag, og du vil få prøve deg gjennom en praktisk øvelse.

08. apr
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar: Dette kurset gir en introduksjon til de juridiske forpliktelser man har som deltaker i et EU-prosjekt, og gir tips om gode prosjektledelsesrutiner og verktøy en koordinator kan bruke. Kurset gir også en gjennomgang av periodisk rapportering og sluttrapportering i et prosjekt, både teknisk og økonomisk. Kurset gjennomgår også noen vanlige feil som ofte gjøres i prosjektenes økonomirapportering.

08. apr
Gjennomført

Vi inviterer til webinar om utlysning av hovedprosjekter til Grønn plattform. Det er gjort viktige endringer i utlysningen. Vi går gjennom fristene og rammene for den reviderte utlysningen.

07. apr
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar: Introduksjon til Horisont Europa (1 dag) – Nivå 1 / 2. Kurset gir en introduksjon til Horisont Europa, EU's niende rammeprogram.

26. mar
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Forskningsrådets prosjektverksted er et tilbud til aktører i offentlig sektor med samarbeidspartnere som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter. Nå arrangerer vi det for Innlandet.

26. mar
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Bli med på frokostmøte om helseforskning og helseinnovasjon. Møt rådgivere fra Forskningsrådet og tre bedrifter med erfaringer med SkatteFUNN, Nærings-ph.d. og Innovasjonsprosjekt i næringslivet.

26. mar
Gjennomført

Velkommen til webinar for norske søkere for CHANSE-utlysningen - et felles-europeisk samarbeid for samfunnsvitenskap og humaniora 

25. mar
Gjennomført
Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva inviterer til webinar om midler til bioøkonomirelatert forskning og innovasjon.

25. mar
Gjennomført

Vi inviterer til konferanse for å få innspill til rapport om rettighets- og lisensspørsmål knyttet til deling av datasett i forskningen.

25. mar
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Få en kort introduksjon til mål og muligheter gjennom Kapasitetsløft - et målrettet virkemiddel for å få opp langsiktige prosjekter for å bygge forskningskapasitet som er relevant for næringsliv, styrke samarbeidet mellom forsknings- og utdanningsmiljøene og næringslivet, og gi næringslivet tilgang til relevant utdanning og forskning i sin region

25. mar
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar (1-day): Kurset gir deg en detaljert gjennomgang av økonomireglene i Horisont 2020 og Horisont Europa, og vi gjennomgår hvilke kostnader som er godkjente og hvilke som ikke er det. Vi snakker om ulike måter å beregne personalkostnader på, og viser hvilke andre godkjente kostnader som kan inngå og hvordan disse beregnes (f.eks. reisekostnader, utstyr og internfakturerte kostnader). På slutten av kurset gjennomgår vi hvordan en prosjektrevisjon gjennomføres.

24. mar
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Velkommen til det andre seminaret i serien "COVID-19: Research in the wake of the pandemic". Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet er gjest og du får høre fra mange pågående forskningsprosjekter om COVID-19.

24. mar
Gjennomført

Den nye forsknings- og innovasjonsstrategien for utsatte barn og unge fra BarnUnge21-prosessen har fått den passende tittelen "Ut av Blindsonene". Vi ser på de syv ambisiøse anbefalingene i strategien og diskutere hvordan de må følges opp.

22. mar
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar: Dette kurset dekker de samme tematiske områdene som dag 2 av kurset Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact (2 dager) – Nivå 2, men går dypere, på et mer avansert nivå.

16. mar
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Holder du til i Innlandet og vil lære mer om EUs finansieringsmuligheter i Horisont Europa?

15. mar
Gjennomført

Vi vil gå gjennom søknadsprosessen – søknadsskjema, obligatoriske vedlegg og ekspertvurdering.

15. mar
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Forskningsrådets prosjektverksted er et tilbud til bedrifter med samarbeidspartnere som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter. Nå arrangerer vi det for Innlandet.

15. mar - 19. mar
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Kurset gir en kort introduksjon til Horisont Europa, politisk bakgrunn og viktige mål. Vi kommer inn på hva som er nytt sammenlignet med Horisont 2020. Viktige satsinger som missions, clusters og partnerskap vil bli gjennomgått, samt viktigheten av samfunnseffekt av prosjektene. Det vil bli gitt praktiske eksempler fra tidligere Horisont 2020 søknader som norske miljøer har deltatt i.

11. mar
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar: I dette kurset lærer du gode måter å spre informasjon om prosjektet og prosjektets resultater til viktige eksterne målgrupper. Vi vil vise deg ulike måter å analysere målgruppene dine, hvordan bygge en god merkevare og hvordan du kan engasjere målgrupper og andre interessenter engasjert.

09. mar
Gjennomført

Velkommen til rundebordskonferanse om finansiering av norsk forskning og Forskningsrådets behandling av søknader om Forskerprosjekt.

09. mar
Gjennomført

Vi inviterer til webinar om utlysning av hovedprosjekter til Grønn plattform. Vi går gjennom fristene og rammene for utlysningen.

09. mar - 10. mar
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar: Kurset starter med en gjennomgang av hvordan en god konsortieavtale kan være et svært godt verktøy for prosjektleder. Deretter får du en gjennomgang av økonomireglene i Horisont Europa, og de viktigste forskjellene fra Horisont 2020, samt en praktisk øvelse i kostnadsberegning.

08. mar
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Vi inviterer til digital kick-off Horisont Europa sammen med Nord universitet, EU-nettverk Nordland, Horisont Trøndelag, Innovasjon Norge, Nord-Norges Europakontor og Trøndelags Europakontor. Vi presenterer virkemiddelapparatet og vil initiere en arena og møteplass for økt samarbeid på forskning og innovasjon i Nordland og Trøndelag.

08. mar - 12. mar
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar: Dette kurset kjøres kl 9-11 hver dag mandag til fredag i en uke, og av 5 deler a 90 + 30 minutter. Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

05. mar
Gjennomført
Arrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset gir en introduksjon til et EU-prosjekts livssyklus; hvordan starte opp prosjektet, samt rapportering og ledelse underveis. Vi vil gjennomgå Funding and Tenders Portal, og du vil få verdifulle tips om gode måter å spre informasjon om prosjektet og prosjektresultater gjennom hele prosjektperioden. Kurset inneholder også en praktisk øvelse i prosjektledelse, hor vi diskuterer hvordan man kan håndtere vanskelige situasjoner som kan oppstå i et prosjekt på best mulig måte.

03. mar
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar: Dette kurset er en introduksjon til finansiering og budsjettering I Horisont Europa, og gjennomgår grunnprinsippene for EU-finansiering i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Vi forklarer på hvilke måter budsjettering i Horisont Europa skiller seg fra Horisont 2020, og lærer deg å sette opp en god ressursplan og tilhørende budsjett. Kurset avsluttes med en praktisk workshop, hvor du lærer å sette opp budsjett og kalkulere kostnader for et tenkt prosjekt.

02. mar
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til et digitalt informasjonsmøte om årets utlysning Forskningssenter for petroleum og søknadsprosessen.

02. mar
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir et innblikk i hva som kjennetegner et vellykket forsknings- og innovasjonsprosjekt i EU, hva som må gjøres i forberedelsesfasen, og forklarer de enkelte partneres ansvar og oppgaver i prosjektet. Vi kommer inn på hvordan man bygger et godt konsortium, de ulike trinnene i søknadsskriveprosessen og hvordan man best kan lede et søknadsutviklingsløp fram til innlevering 

01. mar - 05. mar
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Kurset gir en kort introduksjon til Horisont Europa, politisk bakgrunn og viktige mål. Vi kommer inn på hva som er nytt sammenlignet med Horisont 2020. Viktige satsinger som missions, clusters og partnerskap vil bli gjennomgått, samt viktigheten av samfunnseffekt av prosjektene. Det vil bli gitt praktiske eksempler fra tidligere Horisont 2020 søknader som norske miljøer har deltatt i.

01. mar
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar: Introduksjon til Horisont Europa (1 dag) – Nivå 1 / 2. Kurset gir en introduksjon til Horisont Europa, EU's niende rammeprogram.

25. feb
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Vi inviterer til et frokostmøte for å informere om relevante næringsrettede virkemidler rettet inn mot helseforskning og helseinnovasjon.

24. feb - 25. feb
Gjennomført
Arrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset fokuserer på to viktige elementer i Horisont Europa; Impact (samfunnseffekt) og Exploitation (resultatutnyttelse). Du vil lære hvordan man best får fram og beskriver samfunnseffektene, både av forsknings- og innovasjonsprosjekter (RIA) og innovasjonsprosjekter (IA).

23. feb
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir deg en introduksjon i å utarbeide en Grant Agreement, trinn for trinn. Kurset gjennomgår også andre formelle og uformelle avtaler mellom partnerne i et prosjekt, slik som hvordan man skal håndtere konfidensiell informasjon, hvilke forpliktelser partnerne har, samt ulike måter å håndtere intellektuell eiendom (IP).

22. feb
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar: Dette kurset gir en introduksjon til de juridiske forpliktelser man har som deltaker i et EU-prosjekt, og gir tips om gode prosjektledelsesrutiner og verktøy en koordinator kan bruke. Kurset gir også en gjennomgang av periodisk rapportering og sluttrapportering i et prosjekt, både teknisk og økonomisk. Kurset gjennomgår også noen vanlige feil som ofte gjøres i prosjektenes økonomirapportering.

22. feb - 23. feb
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar (2-days): Kurset gir deg en detaljert gjennomgang av økonomireglene i Horisont 2020 og Horisont Europa, og vi gjennomgår hvilke kostnader som er godkjente og hvilke som ikke er det. Vi snakker om ulike måter å beregne personalkostnader på, og viser hvilke andre godkjente kostnader som kan inngå og hvordan disse beregnes (f.eks. reisekostnader, utstyr og internfakturerte kostnader). På slutten av kurset gjennomgår vi hvordan en prosjektrevisjon gjennomføres.

15. feb - 19. feb
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Kurset gir en kort introduksjon til Horisont Europa, politisk bakgrunn og viktige mål. Vi kommer inn på hva som er nytt sammenlignet med Horisont 2020. Viktige satsinger som missions, clusters og partnerskap vil bli gjennomgått, samt viktigheten av samfunnseffekt av prosjektene. Det vil bli gitt praktiske eksempler fra tidligere Horisont 2020 søknader som norske miljøer har deltatt i.

15. feb
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar: Kurset hjelper deg å forstå hvilken rolle innovasjon spiller i Horisont Europa. Gjennom praktiske eksempler viser vi hvordan du kan jobbe med innovasjon i dine prosjektsøknader. Du lærer hvordan man utvikler en god struktur for innovasjonsledelse, og hvordan du beskriver oppgaver, prosjektleveranser og budsjettering i et prosjektforslag.

11. feb
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Har du fått med deg denne muligheten dette nye virkemiddelet innebærer? Pilot Helse er en utlysning av midler til helhetlige innovasjonsløp – fra idé til marked, finansiert på tvers av virkemiddelapparatet. Bli med på webinar og lær mer!

10. feb
Gjennomført
Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig
09. feb
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Årets tema er Fra kriseinnovasjon til bærekraftnasjon – på spor av en grønnere fremtid. Og Lerchendalkonferanse er mer aktuell enn noen gang. Du og din virksomhet spiller en viktig rolle i å stabilisere ettervirkningene av krisen og bygge Norge som en bærekraftnasjon.

09. feb - 10. feb
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir en introduksjon til prosjektutvikling i Horisont Europa (arbeidsprogram, emner og utlysninger, søknadsprosess, hva som kjennetegner søknader til Horisont Europa, de ulike prosjekttypene, samt søknadsforberedelse). I løpet av kurset vil vi gjennomgå søknadsprosessen fra ide til ferdig prosjektforslag, og du vil få prøve deg gjennom en praktisk øvelse.

08. feb
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Hovedrapporten for Prosess 21 overleveres til Regjeringen. Presenterer perspektiver og anbefalinger for å realisere reduserte klimagassutslipp og bærekraftig vekst i prosessindustrien.

03. feb
Gjennomført

Strategi for et samlet kunnskapsløft for utsatte barn og unge lanseres onsdag 3. februar.

01. feb
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyser ut nye midler i støtte til innovative anskaffelser. I denne anledningen inviterer vi til et webinar om innovative anskaffelser i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling og Direktoratet for økonomistyring.

01. feb
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar: Introduksjon til Horisont Europa (1 dag) – Nivå 1 / 2. Kurset gir en introduksjon til Horisont Europa, EU's niende rammeprogram.

29. jan
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar: Dette kurset dekker de samme tematiske områdene som dag 2 av kurset Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact (2 dager) – Nivå 2, men går dypere, på et mer avansert nivå.

28. jan
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Helseinnovasjonskonferansen er ein arena for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling på tvers av bransjar. Målsetnaden er å bygge nettverk og bru mellom kompetansemiljø. I år kan du delta digitalt.

28. jan
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar (1-day): Kurset gir deg en detaljert gjennomgang av økonomireglene i Horisont 2020 og Horisont Europa, og vi gjennomgår hvilke kostnader som er godkjente og hvilke som ikke er det. Vi snakker om ulike måter å beregne personalkostnader på, og viser hvilke andre godkjente kostnader som kan inngå og hvordan disse beregnes (f.eks. reisekostnader, utstyr og internfakturerte kostnader). På slutten av kurset gjennomgår vi hvordan en prosjektrevisjon gjennomføres.

26. jan - 27. jan
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar: Kurset starter med en gjennomgang av hvordan en god konsortieavtale kan være et svært godt verktøy for prosjektleder. Deretter får du en gjennomgang av økonomireglene i Horisont Europa, og de viktigste forskjellene fra Horisont 2020, samt en praktisk øvelse i kostnadsberegning.

25. jan
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar: Dette kurset er en introduksjon til finansiering og budsjettering I Horisont Europa, og gjennomgår grunnprinsippene for EU-finansiering i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Vi forklarer på hvilke måter budsjettering i Horisont Europa skiller seg fra Horisont 2020, og lærer deg å sette opp en god ressursplan og tilhørende budsjett. Kurset avsluttes med en praktisk workshop, hvor du lærer å sette opp budsjett og kalkulere kostnader for et tenkt prosjekt.

22. jan
Gjennomført
Arrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset gir en introduksjon til et EU-prosjekts livssyklus; hvordan starte opp prosjektet, samt rapportering og ledelse underveis. Vi vil gjennomgå Funding and Tenders Portal, og du vil få verdifulle tips om gode måter å spre informasjon om prosjektet og prosjektresultater gjennom hele prosjektperioden. Kurset inneholder også en praktisk øvelse i prosjektledelse, hor vi diskuterer hvordan man kan håndtere vanskelige situasjoner som kan oppstå i et prosjekt på best mulig måte.

21. jan
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir et innblikk i hva som kjennetegner et vellykket forsknings- og innovasjonsprosjekt i EU, hva som må gjøres i forberedelsesfasen, og forklarer de enkelte partneres ansvar og oppgaver i prosjektet. Vi kommer inn på hvordan man bygger et godt konsortium, de ulike trinnene i søknadsskriveprosessen og hvordan man best kan lede et søknadsutviklingsløp fram til innlevering 

18. jan
Gjennomført

Vi vil steg for steg gå igjennom forprosjekt-utlysningen, se på krav og føringer samt hva som skal til for å skrive en god søknad. Det vil være mulig å sende inn spørsmål underveis.

18. jan
Gjennomført

Forskningsrådet lyser ut minimum 175 mill kroner til nye forskerskoler med søknadsfrist 15. september 2021. Vi ønsker velkommen til søkerseminar for dere som vurderer å søke om midler til en forskerskole i 2021. På søkerseminaret vil dere få informasjon om utlysningen, praktisk informasjon om søknadsprosessen og vi vil svare på spørsmål knyttet til utlysningen.

18. jan
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar: En introduksjon til Horizon Europe og EUs finansiering for forskning og innovasjon 2021-2027.

13. jan
Gjennomført

Vi går igjennom søknadsskjemaet. Webinaret er for alle som sender søknader til oss, men er rettet mot søknadsfristene i februar.

11. jan
Gjennomført

Vi vil steg for steg gå igjennom digital regnskapsrapport og se på hva som er godkjente prosjektkostnader. Vi vil også gå gjennom oppretting av søknad om endring.

17. des 2020
Gjennomført

Vi inviterer alle som jobber med COVID-19-relatert forskning til en seminarrekke i perioden 2020-2022. Vi ønsker å medvirke til et faglig fellesskap og deling av beste praksis, inspirere til kommunikasjon av forskningsresultater både mellom prosjektene og til offentligheten. Det første seminaret er 17. desember.

15. des 2020
Gjennomført

Dette arrangementet er dessverre avlyst.

11. des 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

10. des 2020
Gjennomført

Andelen barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier øker i Norge. Vi vet en del om årsakene til denne utviklingen, men hva vet vi egentlig om motgiften?

10. des 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar): Innovasjon blir stadig viktigere i EU's rammeprogrammer, og i Horisont Europa er det viktigere enn noen sinne. Innovation Manager-rollen er nå blitt en formell rolle i EU-prosjekter, på samme måte som koordinator og arbeidspakkeleder.

09. des 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Forskningsrådet og UiS tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

08. des 2020
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer "ERC lesedager" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

07. des - 08. des 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

07. des - 08. des 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

04. des 2020
Gjennomført

Neste års store utlysninger rettet mot forskningsorganisasjoner har frist i februar. På dette webinaret kan du få svar på spørsmål humanistisk forskning innenfor temaområdene i utlysningene.

03. des 2020
Gjennomført

Forskningsrådet lyser ut 110 millioner til forskning på Arealer under press. På dette webinaret går vi gjennom temaet i utlysningen Samarbeidsprosjekter for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv med frist 17. februar

03. des 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar om det temaområdet "Klima- og jordsystemer" i utlysningene Forskerprosjekt for fornyelse og Stort, tverrfaglig forskerprosjekt.

03. des 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

USN, EU-nettverk Sørøst-Norge, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Vestfold og Telemark fylke informerer om det nye programmet som starter januar 2021 og muligheter for regionen vår. Flere av regionale aktører vil dele sine erfaringer med Horisont 2020, og det vil være mulig å booke en samtale med en EU-rådgiver for å diskutere konkrete muligheter for din bedrift, klynge, offentlig sektor-aktør eller forskningsinstitusjon.

02. des 2020
Gjennomført

Gjør deg klar til Horisont Europa. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar. Du vil få informasjon om Horisont Europa, rammeprogrammet som starter i 2021 og som avløser Horisont 2020.

02. des - 03. des 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

30. nov - 01. des 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

27. nov 2020
Gjennomført
27. nov 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar): Innovasjon blir stadig viktigere i EU's rammeprogrammer, og i Horisont Europa er det viktigere enn noen sinne. Innovation Manager-rollen er nå blitt en formell rolle i EU-prosjekter, på samme måte som koordinator og arbeidspakkeleder.

26. nov 2020
Gjennomført

Vi lyser ut 61 mill kr. til kompetanse- og samarbeidsprosjekter (KSP) innenfor velferds- og arbeidsforskning, under det tematiske området Velferd, kultur og samfunn. Du får vite mer om den.

26. nov 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Forskningsrådet og UiS tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

25. nov 2020
Gjennomført

Vi lyser ut 100 millioner til forskning på sirkulær økonomi innenfor områdene plast, bioøkonomi, forbruk og rammebetingelser. Du får vite mer om det.

25. nov 2020
Gjennomført

Hva er egentlig nytt med "missions"? Hvordan bør Norge forholde seg til missions slik de utformes i Horisont Europa? Hvilke spesifikke norske missions bør vi gripe fatt i? Dette og mer til får du høre om på Forskningsrådets konferanse om kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken.

25. nov 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

24. nov 2020
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer "ERC lesedager" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

24. nov 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes
23. nov 2020
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til webinar om to utlysninger innen demokrati, styring og fornyelse med frist i februar 2021.

23. nov - 24. nov 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

20. nov 2020
Gjennomført

Plan S trer i kraft fra 2021. Fra 1. januar 2021 oppdaterer Forskningsrådet de generelle vilkårene for FoU-prosjekter med krav om at alle vitenskapelige artikler gjøres åpent tilgjengelig umiddelbart, og at alle artikler har en åpen lisens.

19. nov 2020
Gjennomført

Totalt lyser vi ut 150 millioner til Forskerprosjekt eller Kompetanse- og samarbeidsprosjekt innenfor temaet "Bærekraftige matsystemer". På dette webinaret får du vite mer om utlysningen.

19. nov 2020
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer "ERC lesedager" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

18. nov - 19. nov 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

18. nov 2020
Gjennomført

Kurs i Oslo. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

17. nov 2020
Gjennomført

Kurs i Kristiansand. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

16. nov 2020
Gjennomført

Forskning, utvikling og innovasjon er viktig for at Norge som et ledd i det grønne skifte skal kunne konkurrere i fremtidens globale teknologimarkeder for energi- og klimaløsninger. En vellykket satsing favner alt fra forskning til marked. En rekke ledende stemmer innen norsk næringsliv tar diskusjonen om hvordan Norge kan gripe mulighetene og etablere konkurransefortrinn i teknologimarkedene som er beskrevet i rapporten til IEA.

16. nov - 17. nov 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

13. nov 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes
12. nov 2020
Gjennomført

Neste års store utlysninger rettet mot forskningsorganisasjoner har frist i februar. På dette webinaret kan du få svar på spørsmål om Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

12. nov 2020
Gjennomført

Gjør deg klar til Horisont Europa. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar. Du vil få informasjon om Horisont Europa, rammeprogrammet som starter i 2021 og som avløser Horisont 2020.

10. nov 2020
Gjennomført

Neste års store utlysninger rettet mot forskningsorganisasjoner har frist i februar. På dette webinaret kan du få svar på spørsmål om Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

10. nov 2020
Gjennomført

Ved nyttår går startskotet for EU sitt nye forsking- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Her ligg det store moglegheiter for både norske bedrifter, forskarar og offentlege aktørar som ønskjer å delta i internasjonalt samarbeid og bidra til å løyse store samfunnsutfordringar.

10. nov - 11. nov 2020
Gjennomført

AVLYST: Kurs i Oslo. Forskningsrådet tilbyr et to-dagers kurs i Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1. Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Søknadsstøtte 1 gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

09. nov - 13. nov 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Dette prosjektutviklingskurset er utviklet av EU-rådgivere ved SINTEF, Oslo Met og NTNU. Alle med bred prosjekterfaring fra flere sektorer. Høsten 2020 holdes tre kurs tilpasset ulike målgrupper. Alle er 1 time og 30 minutter over 5 dager for optimalt utbytte. Målgruppene er; forskning og utdanning, næringsliv og offentlig sektor. I dette kurset får du et innblikk i de viktigste prosessene i EU fremover.

09. nov 2020
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer "ERC lesedager" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

05. nov 2020
Gjennomført

Neste års store utlysninger rettet mot forskningsorganisasjoner har frist i februar. På dette webinaret kan du få svar på spørsmål om Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

05. nov 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

04. nov - 04. des 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes
04. nov - 05. nov 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

03. nov 2020
Gjennomført

Prosjektverkstedet er et tilbud til aktører i Vestland som vil lære mer om å strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekt.

02. nov - 03. nov 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

02. nov - 06. nov 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Dette prosjektutviklingskurset er utviklet av EU-rådgivere ved SINTEF, Oslo Met og NTNU. Alle med bred prosjekterfaring fra flere sektorer. Høsten 2020 holdes tre kurs tilpasset ulike målgrupper. Alle er 1 time og 30 minutter over 5 dager for optimalt utbytte. Målgruppene er; forskning og utdanning, næringsliv og offentlig sektor. I dette kurset får du et innblikk i de viktigste prosessene i EU fremover.

02. nov - 03. nov 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

30. okt 2020
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer "ERC lesedager" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

29. okt 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes
29. okt 2020
Gjennomført

Møt forskere som gir innblikk i sin forskning på digitale læringsverktøy. Bli med på Kulturhuset i Oslo (begrenset antall plasser) eller følg seminaret via nett.

28. okt 2020
Gjennomført

Fra tid til annen kommer det kritikk av forskere for å være ideologisk styrt eller ikke ta tilstrekkelig hensyn til lokale og nasjonale behov. Motsatt blir det fra forskerhold hevdet at enkelte forskningsresultater blir oversett og verste fall forsøkt kontrollert. Hvem skal forskerne egentlig tjene?

26. okt 2020
Gjennomført

Konferansen gir deg innblikk i hva som er nytt i Horisont Europa og hvilke muligheter dette gir norske aktører. Konferansen vil også vise gode eksempler på hva norske deltakere har oppnådd i det pågående Horisont 2020.

26. okt - 30. okt 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Dette prosjektutviklingskurset er utviklet av EU-rådgivere ved SINTEF, Oslo Met og NTNU. Alle med bred prosjekterfaring fra flere sektorer. Høsten 2020 holdes tre kurs tilpasset ulike målgrupper. Alle er 1 time og 30 minutter over 5 dager for optimalt utbytte. Målgruppene er; forskning og utdanning, næringsliv og offentlig sektor. I dette kurset får du et innblikk i de viktigste prosessene i EU fremover.

22. okt 2020
Gjennomført

Hvordan bruker vi forskning og innovasjon i møte med kriser og brå samfunnsendringer? Ved lanseringen av Indikatorrapporten 2020 ser vi på trender i forskning og innovasjon i lys av dagens krisesituasjon og tidligere kriser. Du får presentert ferske tall fra rapporten, høre forberedte kommentarer og oppleve gode diskusjoner på scenen.

22. okt - 23. okt 2020
Gjennomført

Er du interessert i Arktis og hav og hvordan dette skal jobbes med under Havforskningstiåret? Bidra med din kunnskap i disse workshopene.

22. okt 2020
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer "ERC lesedager" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

21. okt 2020
Gjennomført
21. okt 2020
Gjennomført

Er du interessert i hva som rører seg innen landbruksteknologi og bærekraftig matproduksjon i Norge og Sverige, bør du få med deg AgTech Norway.

20. okt 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kunnskap er viktig for å utvikle eller forbedre produkter og tjenester og åpne nye markeder. Har du en idé, planlegger du å gå i gang, eller har du allerede startet en innovasjonsprosess der ny kunnskap er sentralt for å realisere ambisjoner om nye produkter, tjenester eller prosesser? Forskningsrådets prosjektverksted er et tilbud til bedrifter og samarbeidspartnere som vil lære mer om å strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekt.

19. okt 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Meld deg på for å lære mer om SkatteFUNN, og om hvordan forskning og utvikling kan bli en del av innovasjonsprosessen i din bedrift. I løpet av en time vil vi presentere: - Forksningsrådet og kort om finansieringsmuligheter - SkatteFUNN ordningen - hva er SkatteFUNN, kriterier og erfaringer - Nyttige verktøy for prosjektutvikling

19. okt - 20. okt 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

16. okt 2020
Gjennomført

Se lansering av Norsk satsing under FNs havforskningstiår. Forslag til innsats. Forslaget kommer fra en ekspertgruppe leda av Peter Haugan. På seminaret får du blant annet høre Peter Haugan presentere forslaget og overlevere det til fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen og næringsminister Iselin Nybø.

16. okt 2020
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer "ERC lesedager" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

15. okt 2020
Gjennomført

CO2-utslipp fra industri som er lokalisert i klynger kan samles opp og benytte felles transport og lagringsinfrastruktur. Dette kan være essensielt for å få til reduserte kostander og høy sikkerhet. Workshopen er aktuell i forbindelse med mulig storskala fangst og lagring i Norge og utbredelse av teknologien i Europa.

14. okt 2020
Gjennomført

Søknadsskjemaet for SFF-V blir åpnet for utfylling den 7. oktober og dette webinaret vil først og fremst handle om utfylling av dette.

12. okt 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Forskningsrådet tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

09. okt 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar): Innovasjon blir stadig viktigere i EU's rammeprogrammer, og i Horisont Europa er det viktigere enn noen sinne. Innovation Manager-rollen er nå blitt en formell rolle i EU-prosjekter, på samme måte som koordinator og arbeidspakkeleder.

08. okt 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Forskningsrådet tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

07. okt 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

06. okt - 07. okt 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

06. okt - 07. okt 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Norges forskningsråd og Norsk Polarinstitutt inviterer til Antarktisseminar i Tromsø 9.-10. juni 2020. Seminaret er det tredje i rekken og følger opp seminarene fra 2016 og 2018.

24. sep - 25. sep 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

22. sep 2020
Gjennomført

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur lyser ut midler med søknadsfrist 18. november 2020. Vi inviterer til webinar om utlysningen der du får mulighet til å stille spørsmål underveis, og snakke med saksbehandlere i Forskningsrådet og andre søkere.

22. sep - 23. sep 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

16. sep 2020
Gjennomført

Få med deg årets nasjonale åpning av Forskningsdagene med May-Britt Moser, utdeling av formidlingsprisen og talkshow med hjerneforskere!

16. sep - 17. sep 2020
Gjennomført
15. sep - 16. sep 2020
Gjennomført

AVLYST: Kurs i Trondheim. Forskningsrådet of NTNU tilbyr et to-dagers kurs i Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1. Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Søknadsstøtte 1 gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

14. sep - 16. sep 2020
Gjennomført

Denne workshopen samler ledere og eksperter fra institusjoner og sektorer som bistand, forskning, finans og internasjonale organisasjoner for å diskutere bruk av offentlig finansiering til å motivere og inkludere private og andre kilder i bredere finansieringsløsninger.

04. sep 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Gjør deg klar til Horisont Europa. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar. Du vil få informasjon om Horisont Europa, rammeprogrammet som starter i 2021 og som avløser Horisont 2020.

04. sep 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Gjør deg klar til Horisont Europa. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar. Du vil få informasjon om Horisont Europa, rammeprogrammet som starter i 2021 og som avløser Horisont 2020.

04. sep - 11. sep 2020
Gjennomført

Bli med på en virtuell Green Deal Matchmaking i tre trinn: Øv deg på å lage en attraktiv profil, en rett-på-sak og inspirerende pitch og på å gjennomføre effektfulle en-til-en møter!

27. aug 2020
Gjennomført

Hold av datoen 27. august 2020 for å få oppdatert og relevant informasjon om Green Deal utlysninger. Dette virtuelle arrangementet er for deg som er i gang med å utforske mulighetene til å ta del i et konsortium for å svare på en eller flere av de ekstraordinære Green Deal utlysningene under Horisont 2020. Du vil også få oversikt over NCPene som kan hjelpe deg med råd og veiledning.

25. aug 2020
Gjennomført

Vi ønsker å involvere brukerne av HO21-monitor til videreutvikling av hvordan vi formidler helseforskningsdata.

18. aug - 20. aug 2020
Gjennomført

På Forskningstorget møter du åtte forsknings- og innovasjonsmiljøer som er opptatt av forskning og innovasjon for fiskeri- og sjømatnæringen. Få med deg siste nytt fra forskningen i tre miniseminarer

13. aug 2020
Gjennomført

På dette webinaret presenterer vi utlysningen av 30 millioner til nettverksstøtte til å fremme kjønnsbalanse i forskning.

12. aug 2020
Gjennomført

Hvordan vil konsekvensene av klimaendringene påvirke norske interesser, og norsk utenrikspolitikk? Velkommen til faglig påfyll og debatt på den digitale Arendalsuka!

30. jun 2020
Gjennomført

Webinar/åpen diskusjon: I slutten av august er det frist for levering av søknader for Secure Societies-programmet i Horisont 2020. Webinaret gjennomføres som en åpen diskusjon. Presentasjoner vil fokusere på hva som må være på plass nå i alle tre hoveddeler av søknaden, i tillegg til praktiske tips.

29. jun - 30. jun 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar): Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

25. jun - 26. jun 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar): Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

24. jun 2020
Gjennomført

Saman med Stryn næringshage og Vestland fylkeskommune inviterer vi til digitalt SkatteFUNN-seminar der du får informasjon om ordninga.

24. jun - 25. jun 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar): Dette "Finance-only" kurset er for de som er interesserte i å få det komplette bildet over Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilrettelegge dette i regnskapssystemet, fra budsjettering gjennom intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

23. jun - 24. jun 2020
Gjennomført

Kurset er avlyst. Kurs i Oslo. Forskningsrådet tilbyr et to-dagers kurs i Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1. Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Søknadsstøtte 1 gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

23. jun 2020
Gjennomført

Prosjektverksted er et tilbud til aktører som vil lære mer om å strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekt i næringslivet eller offentlig sektor.

23. jun 2020
Gjennomført

Kurs (webinar): Innovasjon blir stadig viktigere i EU's rammeprogrammer, og i Horisont Europa er det viktigere enn noen sinne. Innovation Manager-rollen er nå blitt en formell rolle i EU-prosjekter, på samme måte som koordinator og arbeidspakkeleder.

22. jun 2020
Gjennomført

Velkommen til webinar om årets utlysninger innenfor bioøkonomi og innovasjon i offentlig sektor.

22. jun - 23. jun 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar): Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

19. jun 2020
Gjennomført

Forskningsrådets prosjektverksted er et tilbud til aktører som vil lære mer om å strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekt.

18. jun 2020
Gjennomført

På Bionæringsdagen får du høre fra bedrifter som har satset på forskning og utvikling. Du får vite litt om hva som skal til for å lykkes. Du vil også få praktiske råd om hvordan du kan søke støtte fra Forskningsrådet, og du vil få muligheten til å møte forskerene som kan løse de utfordringene du jobber med.

18. jun 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Bergen: Forskningsrådet og NHH tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

17. jun 2020
Gjennomført

I dette webinaret gjennomgår vi generelle krav til søknader til utlysningen Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv, og spesifikt ta for oss temaet om forskning på kulturmiljøer

17. jun 2020
Gjennomført

Kurset er utsatt til en senere dato. Kurs (webinar) i Bergen (kun for NHH): A Level-3 Horizon 2020 Finance event, fully adapted to the needs and requirements of the Client. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

17. jun - 18. jun 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar): Forskningsrådet og NTNU tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

17. jun 2020
Gjennomført

På Energiforskningskonferansen presenterer vi ferske forskningsresultater og industriens perspektiver på hvordan vi skaper morgendagens miljøvennlige energisystem.

16. jun 2020
Gjennomført

Velkommen til webinar om årets utlysning av 200 millioner til førkommersielle anskaffelser med søknadsfrist 16. september.

16. jun 2020
Gjennomført

Velkommen til webinar om årets utlysning av 200 millioner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor med søknadsfrist 16. september.

16. jun - 17. jun 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

16. jun 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar): Forskningsrådet og NTNU tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

12. jun 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Gjør deg klar til Horisont Europa. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar. Du vil få informasjon om Horisont Europa, rammeprogrammet som starter i 2021 og som avløser Horisont 2020.

11. jun 2020
Gjennomført

Velkommen til webinar om årets utlysninger innenfor planforskning, samfunnssikkerhet, effekter av kommune- og regionsreformene og innovasjon i offentlig sektor.

11. jun - 12. jun 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Oslo: Dette "Finance-only" kurset er for de som er interesserte i å få det komplette bildet over Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilrettelegge dette i regnskapssystemet, fra budsjettering gjennom intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

10. jun - 11. jun 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar): Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

10. jun 2020
Gjennomført

Kurset i Stavanger er avlyst grunnet koronakrisen. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

10. jun 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

09. jun 2020
Gjennomført

På webinaret får du siste nytt om biokol og pyrolyse i 12 korte innlegg, og moglegheit til å treffe andre med same interesse. Forskingsrådet orienterer om sine finansieringsordningar for innovasjonsprosjekt innan bioøkonomi.

09. jun 2020
Gjennomført

Kurset i Oslo er avlyst grunnet koronakrisen. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

09. jun - 10. jun 2020
Gjennomført

Konferansen HAVBRUK2020 – klima for havbruk? samler forskere, næringsliv, forvaltning og politikere til viktige forskningspolitiske diskusjoner og presentasjon av ny, spennende forskning.

03. jun - 04. jun 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

27. mai 2020
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

27. mai 2020
Gjennomført

I anledningen av lanseringen av Forskningsrådets nye strategi inviterer vi deg til å møte noen av Norges mest sentrale aktører innenfor bærekraft, innovasjon og forskning, offentlig sektor og næringsliv.

27. mai - 28. mai 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Oslo: Dette "Finance-only" kurset er for de som er interesserte i å få det komplette bildet over Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilrettelegge dette i regnskapssystemet, fra budsjettering gjennom intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

26. mai 2020
Gjennomført

Har du tenkt å søke ERC Advanced grant (AdG) i august 2020? Forskningsrådet og UiO inviterer forskere til kurs i å skrive søknad til det europeiske forskningsrådet, ERC.

26. mai 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

25. mai 2020
Gjennomført

Dette er et webinar for potensielle senterledere og andre ved forskningsinstitusjonene som er involvert i å skrive søknadene.

25. mai 2020
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

20. mai 2020
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til et digitalt informasjonsmøte om årets Pilot-T-utlysning og søknadsprosessen.

19. mai - 20. mai 2020
Gjennomført

EUs neste rammeprogram, Horisont Europa, vil det satses sterkt på bærekraftig energi. Dette er et felt med stort potensial for norsk-tysk samarbeid. Få innblikk i disse mulighetene på konferansen "Norsk - tyske dialoger om bærekraftig energi og europeisk samarbeid i utdanning og forskning".

19. mai - 20. mai 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Oslo: Forskningsrådet tilbyr et todagers kurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronaviruset streames kurset som webinar.

15. mai 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Forskningsrådet tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group. Grunnet koronaviruset streames kurset som webinar.

14. mai 2020
Gjennomført

Velkommen til informasjonsmøte om Havforskningstiåret og forslag til norsk innsats.

14. mai 2020
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til et digitalt informasjonsmøte om årets Pilot-T-utlysning og søknadsprosessen.

14. mai 2020
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

13. mai - 14. mai 2020
Gjennomført

Grunnet situasjonen med covid-19 så har arrangørene besluttet å utsette GLOBVAC konferansen 2020 på ubestemt tid. Arrangørene vil ta kontakt med de som allerede er påmeldt konferansen. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om nytt tidspunkt for konferansen.

13. mai - 14. mai 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronaviruset streames kurset som webinar.

12. mai 2020
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

12. mai 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurset er flyttet til 15. mai og streames som webinar grunnet koronaviruset.

08. mai 2020
Gjennomført

I dette webinaret vil vi først og fremst ta for oss søknadsskjema og tilhørende maler, og hvordan disse skal fylles ut. Det blir mulighet for å stille spørsmål.

07. mai 2020
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

06. mai 2020
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

06. mai 2020
Gjennomført

Kurset avlyst. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

05. mai 2020
Gjennomført

Kurset er avlyst. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

05. mai - 06. mai 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Oslo: Forskningsrådet tilbyr et todagers kurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronaviruset streames kurset som webinar.

30. apr 2020
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

29. apr 2020
Gjennomført

På dette webinaret vil du få en innføring i hva som kreves for å lage en god prosjektsøknad til innovasjonsprosjekter i næringslivet.

29. apr 2020
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

29. apr 2020
Gjennomført

Kurset er avlyst. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

28. apr 2020
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

28. apr 2020
Gjennomført

Kurset er avlyst. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

23. apr 2020
Gjennomført

I dette webinaret får du en smakebit på bredden i innen Fiskeri og havbruk i SkatteFUNN. Webinaret skal også bidra til at du som søker blir i stand til å skrive en god søknad som har den informasjonen vi trenger for å kunne godkjenne ditt FoU-prosjekt.

23. apr 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Stavanger. Forskningsrådet og UiS tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group. Grunnet koronaviruset streames kurset som webinar.

23. apr 2020
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

23. apr 2020
Gjennomført

Forskningsrådet og he National Natural Science Foundation of China arrangerer nettverksseminar for å koble norske og kinesiske forskere som ønsker prosjektpartnere til felles søknad om midler til prosjekter innen mattrygghet

22. apr 2020
Gjennomført

Norges forskningsråd organiserer et seminar om de Verdensbank-initierte afrikanske høyere utdanningssentre for fremragende forskning eller ACE.

22. apr 2020
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

22. apr 2020
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

21. apr 2020
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

20. apr 2020
Gjennomført

Ønsker du å rekruttere en forsker på postdok-nivå for et år eller to? Eller trenger du selv et opphold ute i verden for å styrke din selvstendighet og bygge nettverk? Marie Sklodowska-Curie Actions Individual Fellowships utlyser 328 millioner euro for 2020. Øk sjansene for å lykkes ved å delta i informasjonsmøtet.

17. apr 2020
Gjennomført

Dette webinaret tar spesielt for seg utlysningen av Forskerprosjekt.

15. apr 2020
Gjennomført

På dette webinaret vil du få en presentasjon av søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt generelt og temaområdet Arealer under press spesielt. Webinaret vil også inneholde en presentasjon av et tidligere gjennomført forskningsprosjekt med vesentlig involvering av brukergrupper.

31. mar - 01. apr 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Bodø. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronaviruset streames kurset som webinar.

27. mar 2020
Gjennomført

Arrangementet er avlyst. Norges forskningsråd arrangerer i samarbeid med OsloMet en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

26. mar 2020
Gjennomført

SEMINARET ER UTSATT. Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte for petroleumsnæringen om høsten utlysninger.

26. mar 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler.

25. mar 2020
Gjennomført

SEMINARET ER AVLYST. Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte for petroleumsnæringen om høsten utlysninger.

24. mar - 25. mar 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Oslo. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

20. mar 2020
Gjennomført

Forskningsrådet og Universitets- og høyskolerådet inviterer forskere, forvaltning og andre interesserte til workshop om hvordan vi kan dele kunnskap, ideer og meninger på en mest mulig klima- og miljøvenning måte

18. mar 2020
Gjennomført

SEMINARET ER AVLYST. Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte for petroleumsnæringen om høsten utlysninger.

17. mar 2020
Gjennomført

SEMINARET ER UTSATT. I samarbeid med Universitetet i Agder inviterer Forskningsrådet til seminar om søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

17. mar 2020
Gjennomført

SEMINARET ER AVLYST. Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte for petroleumsnæringen om høsten utlysninger.

17. mar - 18. mar 2020
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Stavanger: Forskningsrådet og UiS tilbyr et todagers kurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronaviruset streames kurset som webinar.

12. mar 2020
Gjennomført

Vi arrangerer fire webinarer i starten av mars for å informere om utlysningene Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

12. mar 2020
Gjennomført

Arrangementet er avlyst. Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte for petroleumsnæringen om høsten utlysninger.

11. mar 2020
Gjennomført

ARRANGEMENTET ER UTSATT, OG BLIR ERSTATTET MED ET WEBINAR 11. MARS FRA KL. 11.30 TIL 13. Fagdagen gir ulike perspektiver på hvordan det står til med impact i Norge i dag og hvordan dette kan sees i et kommunikasjonsperspektiv

11. mar 2020
Gjennomført

Har du planar om å utvikle noko nytt, og lurer på om SkatteFUNN eller ein anna FoU-finansieringsordning er noko for di bedrift? Kom og lær om ulike moglegheiter, få tips til korleis komme i gang, og høyr frå bedrifter i vår region som har lukkast med bruk av FoU.

09. mar 2020
Gjennomført

Vi arrangerer fire webinarer i starten av mars for å informere om utlysningene Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

09. mar 2020
Gjennomført

Forskningsrådets prosjektverksted er et tilbud til offentlige aktører som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter.

06. mar 2020
Gjennomført

Vi arrangerer fire webinarer i starten av mars for å informere om utlysningene Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

05. mar 2020
Gjennomført

Norges forskningsråd arrangerer i samarbeid med NMBU på Ås en "ERC søknadslesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council (ERC), og for EU-rådgivere ved norske institusjoner.

04. mar 2020
Gjennomført

Vi arrangerer fire webinarer i starten av mars for å informere om utlysningene Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

04. mar 2020
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til en forskningsfrokost om konsekvensene av epidemier for samfunnet vårt.

26. feb 2020
Gjennomført

Exciting lectures will be held by Norwegian researchers with connections to Japan, and a Japanese researcher in Norway. The lectures will be followed by a reception.

25. feb - 26. feb 2020
Gjennomført

Kurs i Ålesund: Forskningsrådet og NTNU i Ålesund tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

19. feb 2020
Gjennomført

Norges forskningsråd arrangerer i samarbeid med UiB en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council (ERC), og for EU-rådgivere ved norske institusjoner.

18. feb - 19. feb 2020
Gjennomført

Kurs i Tromsø. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

18. feb 2020
Gjennomført

Universitetet i Bergen og Norges forskningsråd arrangerer et skrivekurs for forskere som planlegger å søke ERC Advanced Grant til fristen 26 august 2020.

14. feb 2020
Gjennomført

Har du planar om å utvikle eit nytt produkt, ei ny teneste eller ein ny prosess, og har behov for ny kunnskap for å gjere det? Kom og høyr Forskingsrådet informere om ulike finansieringsløysingar for FoU, og få tips om korleis du kan gå fram.

13. feb 2020
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med NTNU en "ERC søknadslesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council (ERC), og for EU-rådgivere ved norske institusjoner.

13. feb 2020
Gjennomført

Har du tenkt å søke ERC Advanced grant (AdG) i august 2020? Forskningsrådet og NTNU inviterer forskere til kurs i å skrive søknad til det europeiske forskningsrådet, ERC.

12. feb 2020
Gjennomført

Forskningsrådet, sammen med Kunnskapsdepartementet, inviterer til en spennende dag om intervensjonsstudier i utdanningssektoren.

11. feb 2020
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer bedrifter, og forskningsmiljøer som samarbeider med bedrifter, til dypdykk i søknadstypen Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN).

06. feb - 07. feb 2020
Gjennomført

Kurs i Halden. Forskningsrådet og Høgskolen i Østfold tilbyr et kurs med i innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

04. feb - 05. feb 2020
Gjennomført

Kurs i Halden: Forskningsrådet og Høgskolen i Østfold tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

03. feb 2020
Gjennomført

Kurs i Halden. Forskningsrådet og Høgskolen i Østfold tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group.

29. jan 2020
Gjennomført

I forbindelse med FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling arrangerer vi en innspillsworkshop i Tromsø under Arctic Frontiers.

24. jan 2020
Gjennomført

Informasjonsmøte om siste utlysning for å finansiere utveksling mellom forsknings- og innovasjonsaktører under MSCA RISE i Horisont 2020.

21. jan 2020
Gjennomført

Lær mer om hvordan du søker EU finansiering til forsknings- og innovasjonsprosjekter i offentlig og privat sektor og i UiH-sektoren.

20. jan 2020
Gjennomført

Norges forskningsråd arrangerer i samarbeid med UiO en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

16. jan 2020
Gjennomført

Kurs i Oslo. Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

15. jan - 16. jan 2020
Gjennomført

Kurs i Bodø: Forskningsrådet, Nord universitet og EU nettverket Nordland tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

15. jan 2020
Gjennomført

Norges forskningsråd arrangerer en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

15. jan 2020
Gjennomført

I løpet av 2020 vil Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyse ut til sammen inntil 105 millioner kroner til hver sin variant av innovative anskaffelser. Utlysningene gjøres i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og Difi. Vi inviterer til et felles informasjonsmøte med påfølgende prosjektverksted.

15. jan 2020
Gjennomført

I løpet av 2020 vil Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyse ut til sammen inntil 105 millioner kroner til hver sin variant av innovative anskaffelser. Utlysningene gjøres i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og Difi. Vi inviterer til et felles informasjonsmøte med påfølgende prosjektverksted.

15. jan 2020
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer potensielle søkere til webinar 16. desember kl 10-11, for informasjon om ERA-NET Cofund-utlysning om landbruksteknologi og digitalisering i matsystem.

15. jan 2020
Gjennomført

Kurs i Bodø: Fra 2020 går EU inn i en ny planperiode for perioden 2021 – 2027. Dette gjelder også for forsknings- og innovasjonsområdet. Det nye forsknings- og innovasjonsprogrammet heter Horizon Europe. Norge forventes å bli fullverdig medlem av dette programmet.

14. jan - 15. jan 2020
Gjennomført

Kurs i Oslo. Forskningsrådet tilbyr et to-dagers kurs i Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1. Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Søknadsstøtte 1 gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

10. des - 11. des 2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Dette "Finance-only" kurset er for de som er interesserte i å få det komplette bildet over Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilrettelegge dette i regnskapssystemet, fra budsjettering gjennom intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU.

05. des 2019
Gjennomført

Strømming av framlegging av resultatene fra kunnskapsnotatene på plantehelse, dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet. Kunnskapsnotatene gir en oversikt over forskningen på området, identifisere de viktigste resultatene, utfordringer og kunnskapsbehovene.

05. des 2019
Gjennomført

EU-nettverk Sørøst-Norge, Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til en EU-dag med informasjon om finansierings- og nettverksmuligheter for norske bedrifter, med hovedvekt på EØS-midlene, Eurostars og EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020.

05. des 2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler.

04. des - 05. des 2019
Gjennomført

Kurs i Bergen: Forskningsrådet og NHH tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

03. des - 04. des 2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

03. des 2019
Gjennomført

Forskningsrådet og NHH tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group.

27. nov 2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med UiO en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

26. nov - 28. nov 2019
Gjennomført

26. nov 2019
Gjennomført

Seminaret oppsummerer omsorgstjenesteforskningen i Norge.

25. nov 2019
Gjennomført
20. nov - 21. nov 2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

20. nov 2019
Gjennomført

Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

19. nov 2019
Gjennomført

Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

19. nov 2019
Gjennomført

Forskningsrådet tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group.

18. nov - 19. nov 2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

14. nov 2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med UiO en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC. På lesedagen vil du få mulighet til å se gjennom søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres.

12. nov - 13. nov 2019
Gjennomført

Kurs i Bergen: Forskningsrådet og UiB tilbyr et to-dagers kurs/workshop og tar utgangspunkt i en spesifikk utlysning som vil gi deltakerne praktisk trening i å skrive prosjektforslag med mål, arbeidsplan, samarbeid, utbytte og resultater.

12. nov 2019
Gjennomført

Seminaret oppsummerer hva forskningen kan si om hvordan helse-, omsorgs- og velferdssektoren koordinerer sine tjenester til personer med sammensatte behov.

07. nov 2019
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til Prosjektverksted, et tilbud til bedrifter og offentlige aktører som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter.

07. nov 2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

06. nov 2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med UiO en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC. På lesedagen vil du få mulighet til å se gjennom søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres.

05. nov - 06. nov 2019
Gjennomført

Forskningsrådet tilbyr et to-dagers kurs i prosjektutvikling og søknadsstøtte 1. Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Søknadsstøtte 1 gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

05. nov - 06. nov 2019
Gjennomført

Årets konferanse ønsker å sette Svalbard i et pan-Arktisk perspektiv, og målet med konferansen er å legge til rette for økt forskningssamarbeid og kvalitet, styrke tverrfaglige og internasjonale forskningsnettverk og befeste Svalbard som en attraktiv plattform for forskning i Arktis.

04. nov 2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med UiO en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC. På lesedagen vil du få mulighet til å se gjennom søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres.

01. nov 2019
Gjennomført

Gratis lærerkonferanse der du blir kjent med Nysgjerrigpermetoden og lærer hvordan du og elevene dine kan jobbe utforskende i alle fag.

01. nov 2019
Gjennomført

Frokostseminar med lansering av Indikatorrapporten for norsk forskning og innovasjon.

31. okt 2019
Gjennomført

Seminaret oppsummerer hva forskningen kan si om konsekvensene av digitalisering for samhandling og kvalitet i helse-, omsorgs og velferdssektoren.

30. okt - 31. okt 2019
Gjennomført

LandTek 2019 er en teknologikonferanse for aktører i og rundt norsk matproduksjon. Konferansen er et samarbeid mellom Norsk Landbrukssamvirke, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Norsk Forening for Elektro og Automatisering.

25. okt 2019
Gjennomført

Har du tenkt å søke ERC Consolidator grant (CoG) i februar 2020? Forskningsrådet og Universitetet i Oslo inviterer forskere til kurs i å skrive søknad til det europeiske forskningsrådet, ERC. Kurset er også nyttig dersom du planlegger å søke til en senere frist enten det er til CoG, Starting Grant (StG) eller Advanced grant (AdG). Kurset er på engelsk.

24. okt 2019
Gjennomført

Møtet er en anledning for forskerne og forvaltningen til å møtes og diskutere utfordringer, ambisjoner og bruk av forskningsresultater. Forskerne vil også kunne sjekke ut mulige synergier og samarbeid seg imellom og bygge nettverk.

22. okt - 23. okt 2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

21. okt 2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler.

18. okt 2019
Gjennomført

Norges forskningsråd arrangerer i samarbeid med NTNU en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

18. okt 2019
Gjennomført

Forskningsrådet og NTNU inviterer forskere til kurs i å skrive søknad til det europeiske forskningsrådet, ERC.

17. okt 2019
Gjennomført

Utviklingen i de arktiske havområdene er tema når japanske og norske havforskere møtes til seminaret "The Ocean Brings us together".

16. okt - 17. okt 2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

15. okt 2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med Romanias forskningsrådet (UEFISCDI) et informasjonsmøte om utlysningen for rumensk-norske forskningsprosjekter som har søknadsfrist 16.desember 2019 og utlysningen av reisestøtte for etablering av partnerskap og forberedelse av søknader.

15. okt 2019
Gjennomført

Forskningsrådet tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group.

08. okt - 10. okt 2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

02. okt 2019
Gjennomført
01. okt - 02. okt 2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Dette "Finance-only" kurset er for de som er interesserte i å få det komplette bildet over Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilrettelegge dette i regnskapssystemet, fra budsjettering gjennom intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU.

26. sep 2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

26. sep 2019
Gjennomført

"Den nye ulikheten", Forskningsrådets konferanse om sosial ulikhet, er en møteplass for kunnskapsutveksling mellom beslutningstakere, de som arbeider med mennesker som har det vanskelig og de som er interesserte i samfunnsutviklingen.

24. sep - 25. sep 2019
Gjennomført

Forskningsrådet tilbyr et to-dagers kurs i Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1. Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Søknadsstøtte 1 gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

18. sep 2019
Gjennomført

Mangfald skapar lønsemd og aukar kreativitet, men korleis skapar ein mangfald? Rekruttering og kultur for yrkesval blir sett på dagsorden i Sogndal 18. september.

18. sep 2019
Gjennomført

Møtet gir oppdatert informasjon om Marie Sklodowska-Curie actions populære forskerutdanningsnettverk, ITN, og råd fra forskere som har lyktes med å vinne frem i den harde konkurransen.

17. sep 2019
Gjennomført

Vi ønsker deg velkommen til nasjonal åpning av Forskningsdagene 2019, Norges største forskningsfestival. Temaet for årets festival er miljø, og åpningsarrangementet skal handle om dilemmaer som folk flest møter, eller vil møte, innen klima- og miljøspørsmål i årene fremover.

17. sep - 19. sep 2019
Gjennomført

Kurs kun for ansatte ved UiO: A Level-3 Horizon 2020 Finance event, fully adapted to the needs and requirements of the Client.

17. sep - 19. sep 2019
Gjennomført

Kurs kun for ansatte ved UiO: A Level-3 Horizon 2020 Finance event, fully adapted to the needs and requirements of the Client.

16. sep - 17. sep 2019
Gjennomført

Arrangementet er i tilknytning til utlysninger med frist høsten 2019 og våren 2020 og temaet er kunstig intelligens og helse.

13. sep 2019
Gjennomført

Vi tilbyr en gjennomgang av Horisont 2020 siste utlysning av IKT-midler og gir råd og tips om hvordan din virksomhet kan finne relevante emner å søke på.

12. sep 2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med National Centre for Research and Development(NCBR) et informasjonsmøte om de kommende utlysningene for polsk-norske forskningsprosjekter: POLNOR, POLNOR CCS og IdeaLab "Cities for the Future".

12. sep 2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler.

11. sep 2019
Gjennomført

Mangfald skapar lønsemd og aukar kreativitet, men korleis skapar ein mangfald? Rekruttering og kultur for yrkesval blir sett på dagsorden i Førde 11. september.

11. sep 2019
Gjennomført

Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

10. sep 2019
Gjennomført

Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

10. sep - 12. sep 2019
Gjennomført

Kurs i Horten kun for ansatte i Kongsberg Gruppen: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

10. sep - 11. sep 2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

04. sep 2019
Gjennomført

Forskningsrådet holder infomasjonsmøte med tema Gender i Horisont. Møtet holdes etter Sean McCharthys infomøte om Horisont Europa i Moser samme dag.

04. sep 2019
Gjennomført

Gjør deg klar til Horisont Europa. Kom til Forskningsrådet 4. september og få informasjon om Horisont Europa, rammeprogrammet som starter i 2021 og avløser Horisont 2020.

04. sep 2019
Gjennomført

Hva sier forskningen om ekstremisme og radikalisering? Hvilken betydning har mediene? Hvilke trender ser vi innen høyreekstrem terrorisme og vold?

29. aug 2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med NTNU en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en Starting grant-søknad høsten 2019 eller Consolidator grant-søknad våren 2020.

27. aug 2019
Gjennomført

Seminaret presenterer 6 anbefalinger og 6 tiltak som prosjekter med midler fra BALANSE rapporterer har en klar positiv effekt på kjønnsbalanse og likestilling.

26. aug 2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med Universitetet i Bergen en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en Starting grant-søknad høsten 2019 eller Consolidator grant-søknad våren 2020.

22. aug 2019
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til webinar om hvordan søke støtte til Innovasjonsprosjekter i næringslivet. Vi utlyser 1,2 milliard kroner som skal bidra til nye innovasjoner og styrke norsk næringsliv i fremtiden. Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU).

21. aug 2019
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer potensielle søkere og samarbeidspartnere til informasjonsmøte om Pilot-T-utlysningen.

21. aug 2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en Starting grant-søknad høsten 2019 eller Consolidator grant-søknad våren 2020.

20. aug - 23. aug 2019
Gjennomført

Forskningsrådet og 13 andre FoU-institusjoner inviterer til Forskningstorg på havbruksmessen Aqua Nor i Trondheim 20.-23. august.

20. aug 2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med Universitetet i Oslo en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en Starting grant-søknad høsten 2019 eller Consolidator grant-søknad våren 2020.

15. aug 2019
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer potensielle søkere og samarbeidspartnere til informasjonsmøte om Pilot-T-utlysningen.

14. aug 2019
Gjennomført

I denne paneldebatten vil forskere, næringslivsledere og stortingspolitikere diskutere om Norge tenger et nytt klimaforlik for å oppnå våre klimamål.

14. aug 2019
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer potensielle søkere og samarbeidspartnere til informasjonsmøte om Pilot-T-utlysningen.

13. aug 2019
Gjennomført

Under Arendalsuka inviterer Forskningsrådet til samtale om hvordan klimaendringene vil arte seg på Svalbard, og hvilke muligheter og begrensninger dette vil skape.

27. jun - 28. jun 2019
Gjennomført

Forskningsrådet tilbyr et to-dagers kurs for de som ønsker å få det fulle bildet av retningslinjene for Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilpasse disse til regnskapssystemet, fra budsjettering via intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU.

26. jun 2019
Gjennomført

Norges forskningsråd inviterer til lansering av rapporten Lange spor i velferdsforskningen. Rapporten oppsummerer resultater, virkninger og effekter av Forskningsrådets forskningsinnsats på velferdsfeltet fra 2000 – 2014.

19. jun 2019
Gjennomført

Prosjektverksted passer for bedrifter eller offentlige aktører og samarbeidende forskere som har en ide som kan bli et forskningsbasert innovasjonsprosjekt, og har planer om å søke støtte til dette.

19. jun 2019
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til Prosjektverksted, et tilbud til bedrifter og offentlige aktører som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter.

19. jun 2019
Gjennomført

Norges forskningsråd vil sammen med Universitetet i Bergen arrangere et skrivekurs for forskere som planlegger å søke ERC Starting eller Consolidator Grant.

18. jun 2019
Gjennomført

Informasjonsmøtet gir alle som er interesserte i forskningssamarbeid gjennom EØS-midlene en oppdatering om kommende utlysninger, formidle erfaringer og resultater fra tidligere utlysninger og svare på spørsmål

18. jun - 19. jun 2019
Gjennomført

Forskningsrådet og Elkem tilbyr et to-dagers kurs for de som ønsker å få det fulle bildet av retningslinjene for Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilpasse disse til regnskapssystemet, fra budsjettering via intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU.

17. jun 2019
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer potensielle søkere og samarbeidspartnere til informasjonsmøte om Pilot-T-utlysningen.

12. jun 2019
Gjennomført

På webinaret informerer vi om utlysningen og gir generell informasjon om innovasjonsprosjekt.

12. jun 2019
Gjennomført

Et arrangement for aktører med interesse for bioøkonomi og lavutslipp som arena for verdiskaping. Bedre utnyttelse av fornybare biologiske ressurser er viktig for ny vekst og et grønt skifte i norsk økonomi. Bli med på en dag med inspirasjon og informasjon om muligheter for finansiering til forsknings- og innovasjonsprosjekter.

12. jun 2019
Gjennomført

Konferansen vil rette søkelys på hvordan vi bygger partnerskap internasjonalt for å styrke utdanning, forskning og innovasjon og ruste oss til å møte samfunnets utfordringer.

11. jun 2019
Gjennomført

Et arrangement for virksomheter innenfor bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen, aktører som samhandler med næringen, eller aktører som er interessert i forskning og innovasjon i og for næringene, som vil ha inspirasjon og informasjon om muligheter for finansiering til forsknings- og innovasjonsprosjekter i sin bransje.

06. jun 2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

05. jun 2019
Gjennomført

Forskningsrådet vil sammen med Universitetet i Oslo hjelpe deg med å sende en konkurransedyktig søknad til ERC og inviterer til workshop. På workshopen vil du få viktig informasjon om hvordan skrive en best mulig søknad.

05. jun 2019
Gjennomført

Forskingsrådets petroleumskonferanse handler i år om petroleumsforskning og bærekraft. Vi ønsker denne gang å rette oppmerksomheten på petroleum i et bærekraftperspektiv ved å relatere petroleumsforskning og teknologiutvikling til FNs bærekraftmål.

04. jun - 05. jun 2019
Gjennomført

Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Sentrale elementer ved prosjektutvikling blir gjennomgått.

04. jun 2019
Gjennomført

Denne workshopen retter seg mot kommunal sektor, og vil gi gode eksempler på merverdien av offentlig sektors deltakelse i Horisont 2020 og andre EU-program.

04. jun 2019
Gjennomført

Forskningsrådet og Universitetet i Oslo inviterer forskere til kurs i å skrive en ERC Starting Grant søknad.

03. jun - 05. jun 2019
Gjennomført

Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

29. mai 2019
Gjennomført

Forskningsrådet med gode samarbeidspartnere ønsker deg velkommen til en dag med inspirasjon og dialog om forskning og innovasjon i maritime og marine næringer. Du får informasjon om muligheter for å få finansiert innovasjonsprosjekter, og du vil få smakebiter fra bedrifter som har fått resultater av å tenke i nye baner.

29. mai 2019
Gjennomført

Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

28. mai 2019
Gjennomført
28. mai 2019
Gjennomført

Forskningsrådet arrangerer informasjonsseminar om neste års finansieringsmuligheter i Horisont 2020 og BBI-JU (Biobased Industries-programmet).

28. mai 2019
Gjennomført

Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

28. mai 2019
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til Prosjektverksted, et tilbud til bedrifter og offentlige aktører som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter.

28. mai - 29. mai 2019
Gjennomført

Forskningsrådet og Norner Research tilbyr et to-dagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

27. mai 2019
Gjennomført

Webinaret vil gi generell informasjon om søknadstypen "Innovasjonsprosjekt", samt informere om hva som er endret i forhold til tidligere. Webinaret er er spesielt rettet mot våre søkere fra næringsliv, og deres partnere.

22. mai 2019
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer næringslivet, forskere, forskningsledere, helsetjenesten og helsemyndighetene for å diskutere behovet for forskning og innovasjon i vårt fremtidige helsevesen.

21. mai 2019
Gjennomført

Energiforskningskonferansen for 2019 sparkes i gang den 21. mai på Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo. Vi presenterer ferske forskningsresultater og industriens perspektiver på hvordan vi skaper morgendagens miljøvennlige energisystem.

20. mai 2019
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til frokostseminar for å presentere og diskutere rapporten "Behov for en mer ambisiøs forsknings- og innovasjonspolitikk".

15. mai 2019
Gjennomført
15. mai 2019
Gjennomført

Havet skal gi oss store verdier i årene som kommer, i form av bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser og gode produkter. Bli med på en dag med inspirasjon og informasjon om muligheter for finansiering til forsknings- og innovasjonsprosjekter.

15. mai 2019
Gjennomført
15. mai 2019
Gjennomført
14. mai 2019
Gjennomført
08. mai 2019
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer EU-rådgivere og NCP-er til årlig samling på Lysaker 8. mai 2019.

06. mai 2019
Gjennomført

MSCA Individual Fellowships (IF) støtter de beste og mest lovende forskere i starten av karrieren

03. mai 2019
Gjennomført

Forskningsrådet setter fokus på det Europeiske Forskningsrådets (ERC) Synergy Grants (SyG).

25. apr 2019
Gjennomført

Forskningsrådet vil sammen med NTNU hjelpe deg med å sende en konkurransedyktig søknad til ERC og inviterer til workshop. På workshopen vil du få viktig informasjon om hvordan skrive en best mulig søknad.

24. apr 2019
Gjennomført

Forskningsrådet og NTNU inviterer forskere til kurs i å skrive en ERC Starting eller Consolidator Grant søknad.

24. apr - 25. apr 2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

20. mar 2019
Gjennomført

Vi har fått kniven på strupen. FNs klimarapport viser at vi er i ferd med å nå klodens tålegrense. Vi har kunnskap. Vi har teknologi. Vi har ressurser. Hvordan omsetter vi det i praksis til beste for naturen, samfunnet og næringslivet?

07. mar 2019
Gjennomført

Hva vil vi med den næringsrettede forskningen, og hvordan får vi det til?