Arrangementer

Evaluering av de faglige vurderingene knyttet til trafikklyssystemet i norsk lakse- og ørretoppdrett

18. jan
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Presentasjon av evaluering av de faglige vurderingene knyttet til trafikklyssystemet i norsk lakse- og ørretoppdrett.

Webinar om COVID-19-forskning: Research in the wake of the pandemic

Adaptation and resilience in responce to an outbreak

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Velkommen til vårt fjerde seminar i seminarrekken "COVID-19: Research in the Wake of the Pandemic".

B.1 - EU R&I Proposal Writing: the first steps

18. jan
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir et innblikk i hva som kjennetegner et vellykket forsknings- og innovasjonsprosjekt i EU, hva som må gjøres i forberedelsesfasen, og forklarer de enkelte partneres ansvar og oppgaver i prosjektet. Vi kommer inn på hvordan man bygger et godt konsortium, de ulike trinnene i søknadsskriveprosessen og hvordan man best kan lede et søknadsutviklingsløp fram til innlevering 

A.1 - Introduction to Horizon Europe

17. jan
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir en introduksjon til Horisont Europa, EU's niende rammeprogram.

Samfunnsoppdrag (mission) om "Jordhelse"

14. jan
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

God jordhelse er en forutsetning for matproduksjon, sunn mat, rent miljø, rik natur – og for å dempe klimaendringene. Men vet vi nok om jordhelse?

Arktisk seminar - hva skjer med klimaet i Arktis?

13. jan
Gjennomført

Workshop om regnskapsrapportering for FoU-prosjekter

10. jan
Gjennomført

Vi vil steg for steg gå igjennom digital regnskapsrapport og se på hva som er godkjente prosjektkostnader.

Utlysninger 2022: Bli kjent med søknadsskjemaet

06. jan
Gjennomført

Vi går igjennom søknadsskjemaet. Webinaret er for alle som sender søknader til oss, men er rettet mot søknadsfristene i februar.

AVLYST: ERC søknadslesedag i Oslo

06. jan
Gjennomført

Vi arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC).

Open Café Online

Horisont Europa-klynge 4: Digital Industry and Space

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på et uformelt møte hver fjerde fredag i hver måned.

Dissemination and Open Access in HEU

10. des 2021
Gjennomført

I dette kurset lærer du gode måter å spre informasjon om prosjektet og prosjektets resultater til viktige eksterne målgrupper. Vi vil vise deg ulike måter å analysere målgruppene dine, hvordan bygge en god merkevare og hvordan du kan engasjere målgrupper og andre interessenter engasjert.

Research and Innovation Project Management the first steps

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset gir en introduksjon til et EU-prosjekts livssyklus; hvordan starte opp prosjektet, samt rapportering og ledelse underveis. Vi vil gjennomgå Funding and Tenders Portal, og du vil få verdifulle tips om gode måter å spre informasjon om prosjektet og prosjektresultater gjennom hele prosjektperioden. Kurset inneholder også en praktisk øvelse i prosjektledelse, hor vi diskuterer hvordan man kan håndtere vanskelige situasjoner som kan oppstå i et prosjekt på best mulig måte.

Innovation in EU R&I projects

09. des 2021
Gjennomført

Kurset hjelper deg å forstå hvilken rolle innovasjon spiller i Horisont Europa. Gjennom praktiske eksempler viser vi hvordan du kan jobbe med innovasjon i dine prosjektsøknader. Du lærer hvordan man utvikler en god struktur for innovasjonsledelse, og hvordan du beskriver oppgaver, prosjektleveranser og budsjettering i et prosjektforslag.

Samfunnsoppdrag (mission) på "Klimanøytrale og smarte byer" og "Klimatilpasning"

08. des 2021
Gjennomført

Er du bekymret for om vi når 1,5 graders målet? Og skremt av utsiktene til mer ekstremvær? Da bør du bli med på informasjonsmøtet vårt om EUs samfunnsoppdrag (mission) på Klimanøytrale og smarte byer og Klimatilpasning!

ERC søknadslesedag i Oslo

08. des 2021
Gjennomført

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC).

Impact and Exploitation - the business-oriented approach

Kurset fokuserer på to viktige elementer i Horisont Europa; Impact (samfunnseffekt) og Exploitation (resultatutnyttelse). Du vil lære hvordan man best får fram og beskriver samfunnseffektene, både av forsknings- og innovasjonsprosjekter (RIA) og innovasjonsprosjekter (IA).

Søkerwebinar: Forskerprosjekt (på engelsk)

07. des 2021
Gjennomført

Webinar for deg som skal søke om Forskerprosjekt. Dette webinaret holdes på engelsk.

Forskningsfrokost: Omstilling og endring i arbeidslivet - Hva sier forskningen?

07. des 2021
Gjennomført

Bli med på forskningsfrokost live fra Kulturhuset i Oslo og hør om pågående forskning for å redusere utenforskap og sikre et inkluderende samfunns- og arbeidsliv. Du kan delta fysisk eller digitalt.

Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact

Kurset gir en introduksjon til prosjektutvikling i Horisont Europa (arbeidsprogram, emner og utlysninger, søknadsprosess, hva som kjennetegner søknader til Horisont Europa, de ulike prosjekttypene, samt søknadsforberedelse). I løpet av kurset vil vi gjennomgå søknadsprosessen fra ide til ferdig prosjektforslag, og du vil få prøve deg gjennom en praktisk øvelse.

Horizon Europe/2020 Master of Finance and EC Audits

06. des - 08. des 2021
Gjennomført

Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020/Horisont Europa, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

Horizon Europe, Cluster 4 hands-on proposal development workshop

06. des 2021
Gjennomført

Deltakerne får en grundig forståelse av hvordan emnetekst skal leses og tolkes, og hvordan prosjekter bør designes. Workshopen legger til rette for utveksling av kunnskap og innsikt fra deltakere, og for å planlegge en komplett forslagsutvikling.

Budgeting in Horizon Europe

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Dette kurset er en introduksjon til finansiering og budsjettering I Horisont Europa, og gjennomgår grunnprinsippene for EU-finansiering i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Vi forklarer på hvilke måter budsjettering i Horisont Europa skiller seg fra Horisont 2020, og lærer deg å sette opp en god ressursplan og tilhørende budsjett. Kurset avsluttes med en praktisk workshop, hvor du lærer å sette opp budsjett og kalkulere kostnader for et tenkt prosjekt.

EU R&I Proposal Writing: the first steps

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir et innblikk i hva som kjennetegner et vellykket forsknings- og innovasjonsprosjekt i EU, hva som må gjøres i forberedelsesfasen, og forklarer de enkelte partneres ansvar og oppgaver i prosjektet. Vi kommer inn på hvordan man bygger et godt konsortium, de ulike trinnene i søknadsskriveprosessen og hvordan man best kan lede et søknadsutviklingsløp fram til innlevering 

Samfunnsoppdrag (mission) på kreft og Europes Beating Cancer Plan

01. des 2021
Gjennomført

EU har lansert en kreftplan og et samfunnsoppdrag på kreft (Missions on Cancer). Vi inviterer alle som er interesserte til en workshop for å finne ut hvordan vi sikrer et best mulig samspill og innsats som forsterker mobiliseringen til EUs arbeid på kreftområdet.

Muligheter for norske aktører i EIT – en innovasjonsordning under Horisont Europa

01. des 2021
Gjennomført

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-Dir) inviterer til 2 webinarer som tar for seg mulighetene for norske aktører i EIT under Horisont Europa, verdens største program for forskning og innovasjon.

Grant Agrement preparation and the Consortium Agreement in Horizon Europe

01. des 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurset - webinar - gir deg en introduksjon i å utarbeide en Grant Agreement, trinn for trinn. Kurset gjennomgår også andre formelle og uformelle avtaler mellom partnerne i et prosjekt, slik som hvordan man skal håndtere konfidensiell informasjon, hvilke forpliktelser partnerne har, samt ulike måter å håndtere intellektuell eiendom (IP).

Introduction to Horizon Europe

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Introduksjon til Horisont Europa (1 dag) – Nivå 1 / 2. Kurset gir en introduksjon til Horisont Europa, EU's niende rammeprogram.

Digital prosjektverkstad - Vestland

30. nov 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Prosjektverkstaden er eit tilbod til aktørar i Vestland som vil lære meir om å strukturere og planlegge eit forskings- og innovasjonsprosjekt i næringsliv eller i offentleg sektor. I forkant av prosjektverkstaden vil det vere eit kort informasjonsmøte om moglegheiter for finansiering av FoU-prosjekt.

Webinar om MSCA Staff Exchanges 2021

30. nov 2021
Gjennomført

MSCA Staff Exchanges (SE) er arvtageren i Horisont Europa etter ordningen MSCA RISE i forrige rammeprogram, og fokuserer på kunnskapsoverføring og utveksling av forskningsansatte internasjonalt og intersektorielt.

Project Management and Reporting in Horizon 2020 and Horizon Europe

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir en introduksjon til de juridiske forpliktelser man har som deltaker i et EU-prosjekt, og gir tips om gode prosjektledelsesrutiner og verktøy en koordinator kan bruke. Kurset gir også en gjennomgang av periodisk rapportering og sluttrapportering i et prosjekt, både teknisk og økonomisk. Kurset gjennomgår også noen vanlige feil som ofte gjøres i prosjektenes økonomirapportering.

Open Café Online

Horisont Europa-klynge 4: Digital Industry and Space

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på et uformelt møte hver fjerde fredag i hver måned.

Få innblikk i ny samisk forskning

25. nov 2021
Gjennomført

Få smakebiter fra spennende nye forskningsprosjekter om samisk samfunn, kultur, språk og politikk.

Lansering av Evaluering av rettsvitenskapelig forskning i Norge

25. nov 2021
Gjennomført

Vi presenter evalueringskomiteens rapporter og anbefalinger om norsk rettsvitenskapelig forskning.

Søkerwebinar: Forskerprosjekt

25. nov 2021
Gjennomført

Webinar for deg som skal søke om Forskerprosjekt. Dette webinaret holdes på norsk.

The 5th Norwegian Circular Economy Conference and Matchmaking 2021

25. nov 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bedrifter, forskere, interessenter og beslutningstakere møtes for å dele den nyeste kunnskapen og skape nye muligheter i overgangen til en sirkulær økonomi.

Horizon Europe Proposal Development

Kurset handler essensielt om hvordan du forvandler en forsknings- og innovasjonside' til et attraktivt forslag. Hva du må skrive og råd om hvordan du kan strukturere og presentere ideene dine. En praktisk øvelse med å evaluere et forslag bidrar til å understreke noen viktige leksjoner. Alle deltaker bes ta med egne PC/nettbrett.

AVLYST: Horizon Europe Proposal Development

AVLYST. Kurset handler essensielt om hvordan du forvandler en forsknings- og innovasjonside' til et attraktivt forslag. Hva du må skrive og råd om hvordan du kan strukturere og presentere ideene dine. En praktisk øvelse med å evaluere et forslag bidrar til å understreke noen viktige leksjoner. Alle deltaker bes ta med egne PC/nettbrett.

Dialogmøte om EUs samfunnsoppdrag Sunne hav og vann innen 2030

Hvordan kan norske aktører bidra?

24. nov 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

God forskning - nyttig forskning? Kunnskapsgrunnlagskonferansen 2021

24. nov 2021
Gjennomført

Vi lover innledere du kan lære noe av, tankevekkende samtaler og aktuelle debatter om retningen for norsk forskning og innovasjon.

Horizon Europe Proposal Development

Kurset handler essensielt om hvordan du forvandler en forsknings- og innovasjonside' til et attraktivt forslag. Hva du må skrive og råd om hvordan du kan strukturere og presentere ideene dine. En praktisk øvelse med å evaluere et forslag bidrar til å understreke noen viktige leksjoner. Alle deltaker bes ta med egne PC/nettbrett.

Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir en introduksjon til prosjektutvikling i Horisont Europa (arbeidsprogram, emner og utlysninger, søknadsprosess, hva som kjennetegner søknader til Horisont Europa, de ulike prosjekttypene, samt søknadsforberedelse). I løpet av kurset vil vi gjennomgå søknadsprosessen fra ide til ferdig prosjektforslag, og du vil få prøve deg gjennom en praktisk øvelse.

Søkerwebinar: Demokrati, styring og fornyelse

22. nov 2021
Gjennomført

ERC søknadslesedag i Ås/NMBU

22. nov 2021
Gjennomført

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC).

Folkeforskning i Norge

19. nov 2021
Gjennomført

Delta fysisk eller digitalt på denne første samlingen for å etablere et nettverk for folkeforskning i Norge.

Intervensjonsforskning: Hvordan lykkes bedre med søknader til Forskningsrådet

19. nov 2021
Gjennomført

Hvordan få til gode intervensjonsstudier innenfor velferd, helse og utdanning? I dette seminaret belyser vi hva som er viktig i planleggingsfasen og forskningsdesignet for å lykkes.

Kildens årskonferanse: Likestilling i det grønne skiftet

18. nov 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

SkatteFUNN-kurs for Trøndelag, Innlandet og Møre og Romsdal

18. nov 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Planlegger din bedrift å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har dere en idé om hvordan bedriften kan produsere på en smartere måte? SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter som jobber med forsknings- og utviklingsprosjekter. Kom og lær mer om hvilke typer utviklingsaktiviteter ordningen omfatter. Du vil også lære om hvordan du søker SkatteFUNN.

Forskningsfrokost: Integrering og yrkesdeltakelse - hvordan fungerer tiltakene?

16. nov 2021
Gjennomført

Bli med på forskningsfrokost på Kulturhuset i Oslo og hør om pågående forskning for å redusere utenforskap og sikre et inkluderende samfunns- og arbeidsliv. Du kan delta fysisk eller digitalt.

Financial Rules of H2020 and Horizon Europe

Financial rules of H2020 and Horizon Europe (2 dager) – Nivå 2 Kurset gir deg en detaljert gjennomgang av økonomireglene i Horisont 2020 og Horisont Europa, og vi gjennomgår hvilke kostnader som er godkjente og hvilke som ikke er det. Vi snakker om ulike måter å beregne personalkostnader på, og viser hvilke andre godkjente kostnader som kan inngå og hvordan disse beregnes (f.eks. reisekostnader, utstyr og internfakturerte kostnader). På slutten av kurset gjennomgår vi hvordan en prosjektrevisjon gjennomføres.

ERC søknadslesedag i Tromsø

12. nov 2021
Gjennomført

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC).

Horizon 2020 and Horizon Europe Project Management and Finance

11. nov - 12. nov 2021
Gjennomført

Kurset starter med en gjennomgang av hvordan en god konsortieavtale kan være et svært godt verktøy for prosjektleder. Deretter får du en gjennomgang av økonomireglene i Horisont Europa, og de viktigste forskjellene fra Horisont 2020, samt en praktisk øvelse i kostnadsberegning.

Sunn, holdbar og kortreist – hvordan kan teknologi bidra til å gi forbrukerne den maten de vil ha?

AgTech 2021

11. nov 2021
Gjennomført

Vi oppdaterer deg på det siste av kunnskap og trender innen landbruksteknologi, både i næringslivet og fra forskningen.

Budgeting in Horizon Europe

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Dette kurset er en introduksjon til finansiering og budsjettering I Horisont Europa, og gjennomgår grunnprinsippene for EU-finansiering i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Vi forklarer på hvilke måter budsjettering i Horisont Europa skiller seg fra Horisont 2020, og lærer deg å sette opp en god ressursplan og tilhørende budsjett. Kurset avsluttes med en praktisk workshop, hvor du lærer å sette opp budsjett og kalkulere kostnader for et tenkt prosjekt.

Research and Innovation Project Management the first steps

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset gir en introduksjon til et EU-prosjekts livssyklus; hvordan starte opp prosjektet, samt rapportering og ledelse underveis. Vi vil gjennomgå Funding and Tenders Portal, og du vil få verdifulle tips om gode måter å spre informasjon om prosjektet og prosjektresultater gjennom hele prosjektperioden. Kurset inneholder også en praktisk øvelse i prosjektledelse, hor vi diskuterer hvordan man kan håndtere vanskelige situasjoner som kan oppstå i et prosjekt på best mulig måte.

EU R&I Proposal Writing: the first steps

Kurset gir et innblikk i hva som kjennetegner et vellykket forsknings- og innovasjonsprosjekt i EU, hva som må gjøres i forberedelsesfasen, og forklarer de enkelte partneres ansvar og oppgaver i prosjektet. Vi kommer inn på hvordan man bygger et godt konsortium, de ulike trinnene i søknadsskriveprosessen og hvordan man best kan lede et søknadsutviklingsløp fram til innlevering 

ERC søknadslesedag i Trondheim

08. nov 2021
Gjennomført

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC).

Søkerwebinar: Global helse og antimikrobiell resistens

08. nov 2021
Gjennomført

Introduction to Horizon Europe

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Introduksjon til Horisont Europa (1 dag) – Nivå 1 / 2. Kurset gir en introduksjon til Horisont Europa, EU's niende rammeprogram.

Søkerwebinar: Miljøvennlig energi og CO2-håndtering

05. nov 2021
Gjennomført

Årskonferanse for Regionale forskningsfond 2021

05. nov 2021
Gjennomført

Årskonferansen for de regionale forskningsfondene reiser spørsmål om hvordan vi kan forene kreftene nasjonalt og regionalt og hvilken rolle regionale forskningsfond skal ha fremover.

Møte om strategisk samfinansiering av doktorgrads- og postdoktorkandidater

MSCA COFUND 2021

04. nov 2021
Gjennomført

Norske institusjoner har mulighet til å søke om samfinansiering av doktorgradskandidater og postdoktorer gjennom Marie Sklodowska-Curie Actions sin COFUND-ordning. Bli kjent med ordningen her på dette møtet.

Presentasjon av kulturmiljø- og kulturarvprosjekter

04. nov 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Lær om forskningsprosjekter innenfor kulturmiljø og kulturarv.

ERC søknadslesedag i Bergen

03. nov 2021
Gjennomført

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC).

Financial Rules of H2020 and Horizon Europe

03. nov - 04. nov 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Financial rules of H2020 and Horizon Europe (2 dager) – Nivå 2 Kurset - webinar - gir deg en detaljert gjennomgang av økonomireglene i Horisont 2020 og Horisont Europa, og vi gjennomgår hvilke kostnader som er godkjente og hvilke som ikke er det. Vi snakker om ulike måter å beregne personalkostnader på, og viser hvilke andre godkjente kostnader som kan inngå og hvordan disse beregnes (f.eks. reisekostnader, utstyr og internfakturerte kostnader). På slutten av kurset gjennomgår vi hvordan en prosjektrevisjon gjennomføres.

Horisont Europa - Prosjektutvikling 1

03. nov 2021
Gjennomført

Kurset gir en kort introduksjon til Horisont Europa, politisk bakgrunn og viktige mål. Vi kommer inn på hva som er nytt sammenlignet med Horisont 2020. Viktige satsinger som missions, clusters og partnerskap vil bli gjennomgått, samt viktigheten av samfunnseffekt av prosjektene. Det vil bli gitt praktiske eksempler fra tidligere Horisont 2020 søknader som norske miljøer har deltatt i.

Svalbardkonferansen 2021

02. nov - 03. nov 2021
Gjennomført

Vi inviterer igjen til Svalbardkonferanse på Scandic Fornebu, Oslo.

Panorama-seminar: Muligheter for forsknings- og innovasjonssamarbeid med Sør-Korea

01. nov 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Sør-Korea er med i Panoramastrategien. Hva betyr det for muligheter for samarbeid? Lær om finansieringsmuligheter i Forskningsrådet og hos sør-koreanske forskningsråd.

Søkerwebinar: Marin forskning

29. okt 2021
Gjennomført

Søkerwebinar: Omstilling og tilpasning til klimaendringene

27. okt 2021
Gjennomført

Søkerwebinar: Bærekraftig landbruk og mat

27. okt 2021
Gjennomført

Grant Agrement preparation and the Consortium Agreement in Horizon Europe

27. okt 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurset - webinar - gir deg en introduksjon i å utarbeide en Grant Agreement, trinn for trinn. Kurset gjennomgår også andre formelle og uformelle avtaler mellom partnerne i et prosjekt, slik som hvordan man skal håndtere konfidensiell informasjon, hvilke forpliktelser partnerne har, samt ulike måter å håndtere intellektuell eiendom (IP).

Oppstartsmøte for nye prosjekter om sirkulær økonomi

27. okt 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Er du er nysgjerrig på hva slags prosjekter Forskningsrådet finansierer for å gjøre samfunnet mer sirkulært?

Energiforskningskonferansen 2021

26. okt 2021
Gjennomført

På Energiforskningskonferansen presenterer vi ferske forskningsresultater og industriens perspektiver på hvordan vi skaper morgendagens miljøvennlige energisystem.

Project Management and Reporting in Horizon 2020 and Horizon Europe (for NTNU only)

Kurset gir en introduksjon til de juridiske forpliktelser man har som deltaker i et EU-prosjekt, og gir tips om gode prosjektledelsesrutiner og verktøy en koordinator kan bruke. Kurset gir også en gjennomgang av periodisk rapportering og sluttrapportering i et prosjekt, både teknisk og økonomisk. Kurset gjennomgår også noen vanlige feil som ofte gjøres i prosjektenes økonomirapportering.

Horizon Europe/2020 Master of Finance and EC Audits

26. okt - 28. okt 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020/Horisont Europa, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

Oppstartsmøte for nye "arealer under press"-prosjekter

26. okt 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Få innblikk i hva slags klima- og miljøprosjekter Forskningsrådet finansierer.

Søkerwebinar: Arealer under press

25. okt 2021
Gjennomført

ERC søknadslesedag i Oslo

25. okt 2021
Gjennomført

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC).

Introduction to Horizon Europe

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Introduksjon til Horisont Europa (1 dag) – Nivå 1 / 2. Kurset gir en introduksjon til Horisont Europa, EU's niende rammeprogram.

Søkerwebinar: Helse, velferd og arbeid

22. okt 2021
Gjennomført

Open Café Online

Horisont Europa-klynge 4: Digital Industry and Space

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på et uformelt møte hver fjerde fredag i hver måned.

Søkerwebinar: Petroleum

21. okt 2021
Gjennomført

Hvordan skrive en god ERC Starting eller Consolidator Grant-søknad

21. okt 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Forskningsfrokost: Hvilken betydning har utdanning for posisjon og tilpasning i arbeidsmarkedet?

21. okt 2021
Gjennomført

Bli med på forskningsfrokost på Kulturhuset i Oslo og hør om pågående forskning for å redusere utenforskap og sikre et inkluderende samfunns- og arbeidsliv. Du kan delta fysisk eller digitalt.

International Conference on Maritime Hydrogen & Marine Energy

20. okt 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på de siste oppdateringene om teknologi, politikk og prosjekter innen maritim hydrogenteknologi og marin energiindustri!

Stor, større, størst. Hvordan ser et godt forsknings- og innovasjonssystem ut?

Lansering av Indikatorrapporten 2021

20. okt 2021
Gjennomført

Hvordan FoU- og innovasjonssystemet fungerer, har stor betydning for samfunnsutviklingen. I år spør vi om FoU- og innovasjonssystemet må endre seg hvis samfunnet skal endre seg.

Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact

Kurset gir en introduksjon til prosjektutvikling i Horisont Europa (arbeidsprogram, emner og utlysninger, søknadsprosess, hva som kjennetegner søknader til Horisont Europa, de ulike prosjekttypene, samt søknadsforberedelse). I løpet av kurset vil vi gjennomgå søknadsprosessen fra ide til ferdig prosjektforslag, og du vil få prøve deg gjennom en praktisk øvelse.

Frokostwebinar: Samfunnsoppdrag - hvordan gjør vi det?

19. okt 2021
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til frokostwebinar der vi diskuterer med UHI-sektoren hvordan vi best kan utforme samfunnsoppdrag som mekanisme, og mulighetene og utfordringer ved samfunnsoppdrag i forskningen.

Søkerwebinar: Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet

18. okt 2021
Gjennomført

Lær om utlysningen og still spørsmål.

Søkerwebinar: Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

18. okt 2021
Gjennomført

Lær om utlysningen og still spørsmål.

Partnerships in Horizon Europe

18. okt 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Hvordan endres forskningshverdagen når åpen forskning blir den nye normalen?

18. okt - 19. okt 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Budgeting in Horizon Europe

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Dette kurset er en introduksjon til finansiering og budsjettering I Horisont Europa, og gjennomgår grunnprinsippene for EU-finansiering i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Vi forklarer på hvilke måter budsjettering i Horisont Europa skiller seg fra Horisont 2020, og lærer deg å sette opp en god ressursplan og tilhørende budsjett. Kurset avsluttes med en praktisk workshop, hvor du lærer å sette opp budsjett og kalkulere kostnader for et tenkt prosjekt.

Dissemination and Open Access in HEU

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: I dette kurset lærer du gode måter å spre informasjon om prosjektet og prosjektets resultater til viktige eksterne målgrupper. Vi vil vise deg ulike måter å analysere målgruppene dine, hvordan bygge en god merkevare og hvordan du kan engasjere målgrupper og andre interessenter engasjert.

Innovation in EU R&I projects

12. okt 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset hjelper deg å forstå hvilken rolle innovasjon spiller i Horisont Europa. Gjennom praktiske eksempler viser vi hvordan du kan jobbe med innovasjon i dine prosjektsøknader. Du lærer hvordan man utvikler en god struktur for innovasjonsledelse, og hvordan du beskriver oppgaver, prosjektleveranser og budsjettering i et prosjektforslag.

Impact and Exploitation - the business-oriented approach

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar med fokus på to viktige elementer i Horisont Europa; Impact (samfunnseffekt) og Exploitation (resultatutnyttelse). Du vil lære hvordan man best får fram og beskriver samfunnseffektene, både av forsknings- og innovasjonsprosjekter (RIA) og innovasjonsprosjekter (IA).

Are you interested in becoming an evaluator for EU projects?

07. okt 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

In this workshop you will learn from an experienced evaluator; Joe Gorman, who will share his experience and give you useful tips.

Miniseminar om Antarktis

06. okt 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Horisont Europa - Prosjektutvikling 1

04. okt - 08. okt 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar. Dette er et erfaringsbasert kurs der kursholderne deler av sin erfaring med EU prosjekter. Vi går gjennom oppbygningen av Horisont Europa og bakgrunnen for dem. Vi deler tips og erfaringer med hvordan man kommer i gang med EU prosjekter og gjennomfører de. Kurset er digitalt over fem dager med 1,5 times opplegg hver dag. Det er satt av god tid til spørsmål og diskusjon.

AVLYST: Financial Rules of H2020 and Horizon Europe

Kurset er avlyst: Financial rules of H2020 and Horizon Europe (2 dager) – Nivå 2 Kurset gir deg en detaljert gjennomgang av økonomireglene i Horisont 2020 og Horisont Europa, og vi gjennomgår hvilke kostnader som er godkjente og hvilke som ikke er det. Vi snakker om ulike måter å beregne personalkostnader på, og viser hvilke andre godkjente kostnader som kan inngå og hvordan disse beregnes (f.eks. reisekostnader, utstyr og internfakturerte kostnader). På slutten av kurset gjennomgår vi hvordan en prosjektrevisjon gjennomføres.

Horizon Europe Proposal Development

Kurset handler essensielt om hvordan du forvandler en forsknings- og innovasjonside' til et attraktivt forslag. Hva du må skrive og råd om hvordan du kan strukturere og presentere ideene dine. En praktisk øvelse med å evaluere et forslag bidrar til å understreke noen viktige leksjoner. Alle deltaker bes ta med egne PC/nettbrett.

Horizon Europe Proposal Development

Kurset handler essensielt om hvordan du forvandler en forsknings- og innovasjonside' til et attraktivt forslag. Hva du må skrive og råd om hvordan du kan strukturere og presentere ideene dine. En praktisk øvelse med å evaluere et forslag bidrar til å understreke noen viktige leksjoner. Alle deltaker bes ta med egne PC/nettbrett.

Horizon Europe Proposal Writing: Impact (For UiT only)

29. sep 2021
Gjennomført

Dette kurset dekker de samme tematiske områdene som dag 2 av kurset Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact (2 dager) – Nivå 2, men går dypere, på et mer avansert nivå.

Webinar om MET-ordningen for UH-sektoren

28. sep 2021
Gjennomført

MET-ordningen handler om utbetaling av tilskudd til Forskerprosjekter i UH-sektoren.

EU R&I Proposal Writing: the first steps (for UiT only)

28. sep 2021
Gjennomført

Kurset gir et innblikk i hva som kjennetegner et vellykket forsknings- og innovasjonsprosjekt i EU, hva som må gjøres i forberedelsesfasen, og forklarer de enkelte partneres ansvar og oppgaver i prosjektet. Vi kommer inn på hvordan man bygger et godt konsortium, de ulike trinnene i søknadsskriveprosessen og hvordan man best kan lede et søknadsutviklingsløp fram til innlevering 

Financial Rules of H2020 and Horizon Europe

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar (2-days): Financial rules of H2020 and Horizon Europe (2 dager) – Nivå 2 Kurset gir deg en detaljert gjennomgang av økonomireglene i Horisont 2020 og Horisont Europa, og vi gjennomgår hvilke kostnader som er godkjente og hvilke som ikke er det. Vi snakker om ulike måter å beregne personalkostnader på, og viser hvilke andre godkjente kostnader som kan inngå og hvordan disse beregnes (f.eks. reisekostnader, utstyr og internfakturerte kostnader). På slutten av kurset gjennomgår vi hvordan en prosjektrevisjon gjennomføres.

Open Café Online

Horisont Europa-klynge 4: Digital Industry and Space

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på et uformelt møte hver fjerde fredag i hver måned.

Partnerships in Horizon Europe

24. sep 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Nasjonal åpning av Forskningsdagene 2021

22. sep 2021
Gjennomført

Bli med på åpningen av hele Norges forskningsfestival!

Horizon 2020 and Horizon Europe Project Management and Finance

22. sep - 23. sep 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset starter med en gjennomgang av hvordan en god konsortieavtale kan være et svært godt verktøy for prosjektleder. Deretter får du en gjennomgang av økonomireglene i Horisont Europa, og de viktigste forskjellene fra Horisont 2020, samt en praktisk øvelse i kostnadsberegning.

AVLYST: Horizon Europe/2020 Master of Finance and EC Audits

21. sep - 23. sep 2021
Gjennomført

Kurset er avlyst. Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020/Horisont Europa, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

Grant Agrement preparation and the Consortium Agreement in Horizon Europe

21. sep 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir deg en introduksjon i å utarbeide en Grant Agreement, trinn for trinn. Kurset gjennomgår også andre formelle og uformelle avtaler mellom partnerne i et prosjekt, slik som hvordan man skal håndtere konfidensiell informasjon, hvilke forpliktelser partnerne har, samt ulike måter å håndtere intellektuell eiendom (IP).

Havforskningstiåret - workshop om Sørishavet

20. sep - 22. sep 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact

Kurset gir en introduksjon til prosjektutvikling i Horisont Europa (arbeidsprogram, emner og utlysninger, søknadsprosess, hva som kjennetegner søknader til Horisont Europa, de ulike prosjekttypene, samt søknadsforberedelse). I løpet av kurset vil vi gjennomgå søknadsprosessen fra ide til ferdig prosjektforslag, og du vil få prøve deg gjennom en praktisk øvelse.

Budgeting in Horizon Europe

Dette kurset er en introduksjon til finansiering og budsjettering I Horisont Europa, og gjennomgår grunnprinsippene for EU-finansiering i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Vi forklarer på hvilke måter budsjettering i Horisont Europa skiller seg fra Horisont 2020, og lærer deg å sette opp en god ressursplan og tilhørende budsjett. Kurset avsluttes med en praktisk workshop, hvor du lærer å sette opp budsjett og kalkulere kostnader for et tenkt prosjekt. Deltakere bes ta med egen pc.

Research and Innovation Project Management the first steps

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset gir en introduksjon til et EU-prosjekts livssyklus; hvordan starte opp prosjektet, samt rapportering og ledelse underveis. Vi vil gjennomgå Funding and Tenders Portal, og du vil få verdifulle tips om gode måter å spre informasjon om prosjektet og prosjektresultater gjennom hele prosjektperioden. Kurset inneholder også en praktisk øvelse i prosjektledelse, hor vi diskuterer hvordan man kan håndtere vanskelige situasjoner som kan oppstå i et prosjekt på best mulig måte.

EU R&I Proposal Writing: the first steps

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir et innblikk i hva som kjennetegner et vellykket forsknings- og innovasjonsprosjekt i EU, hva som må gjøres i forberedelsesfasen, og forklarer de enkelte partneres ansvar og oppgaver i prosjektet. Vi kommer inn på hvordan man bygger et godt konsortium, de ulike trinnene i søknadsskriveprosessen og hvordan man best kan lede et søknadsutviklingsløp fram til innlevering 

Innspillmøte om porteføljeplanen for Klima og polar

06. sep 2021
Gjennomført

Porteføljeplanen for Klima og polar skal gi prioriteringer og målsettinger for klima- og polarforskningen i de neste årene. På møtet presenterer vi den nåværende planen og inviterer til kommentarer og innspill til det videre arbeidet.

Introduction to Horizon Europe

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Introduksjon til Horisont Europa (1 dag) – Nivå 1 / 2. Kurset gir en introduksjon til Horisont Europa, EU's niende rammeprogram.

Søkerwebinar for næringslivet: Teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier

30. aug 2021
Gjennomført

Forskningsrådet lyser ut 50 millioner på temaet "Teknologikonvergens" under årets utlysning av Innovasjonsprosjekter i næringslivet 2021.

Søkerwebinar: Pilot Helse - hovedutlysning

27. aug 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Webinar for de som er i gang med et prosjekt og skal søke hovedutlysningen i Pilot Helse.

Open Café Online

Horisont Europa-klynge 4: Digital Industry and Space

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på et uformelt møte hver fjerde fredag i hver måned.

Aqua Nor mini-seminarer

24. aug - 27. aug 2021
Gjennomført

Daglige mini-seminarer på Aqua Nor-messen, havbruksnæringens og -forvaltningens viktigste møteplass.

Plast- og komposittkonferansen 2021

16. aug - 23. sep 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Dissemination and Open Access in HEU

Webinar: I dette kurset lærer du gode måter å spre informasjon om prosjektet og prosjektets resultater til viktige eksterne målgrupper. Vi vil vise deg ulike måter å analysere målgruppene dine, hvordan bygge en god merkevare og hvordan du kan engasjere målgrupper og andre interessenter engasjert.

Impact and Exploitation - the business-oriented approach (2x0,5 days)

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset fokuserer på to viktige elementer i Horisont Europa; Impact (samfunnseffekt) og Exploitation (resultatutnyttelse). Du vil lære hvordan man best får fram og beskriver samfunnseffektene, både av forsknings- og innovasjonsprosjekter (RIA) og innovasjonsprosjekter (IA).

MSCA Doctoral Networks (DN) 2021: Informasjonsmøte

25. jun 2021
Gjennomført

Vi forklarer hva som gjelder i Horisont Europa ut fra den informasjon som er tilgjengelig før åpning av utlysningen 22. juni.

MSCA Postdoktorstipender (PF) 2021: Informasjonsmøte

24. jun 2021
Gjennomført

Vi informerer om 2021-utlysningen av Marie Sklodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships for forskere i fasen 0-8 år etter doktograd.

Innspillsmøte om Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) på hydrogen og ammoniakk

24. jun 2021
Gjennomført

Vi skal etablere et nytt Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) på hydrogen og ammoniakk, og nå ønsker vi innspill til utlysningen og vurdering av søknader.

Financial rules of H2020 and Horizon Europe (2-days)

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar (2-days): Financial rules of H2020 and Horizon Europe (2 dager) – Nivå 2 Kurset gir deg en detaljert gjennomgang av økonomireglene i Horisont 2020 og Horisont Europa, og vi gjennomgår hvilke kostnader som er godkjente og hvilke som ikke er det. Vi snakker om ulike måter å beregne personalkostnader på, og viser hvilke andre godkjente kostnader som kan inngå og hvordan disse beregnes (f.eks. reisekostnader, utstyr og internfakturerte kostnader). På slutten av kurset gjennomgår vi hvordan en prosjektrevisjon gjennomføres.

Are you interested in becoming an evaluator for EU projects?

22. jun 2021
Gjennomført

In this workshop you will learn from an experienced evaluator; Joe Gorman, who will share his experience and give you useful tips.

Bransjewebinar SkatteFUNN

Fiskeri og havbruk

21. jun 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

I webinaret vil du få oppdatert informasjon om SkatteFUNN-ordningen. I tillegg vil en av Forskningsrådets fagrådgivere gi en kort presentasjon om SkatteFUNNs portefølje innen Fiskeriog havbruk. Du får også med deg råd på veien mot en god søknad, rettet spesielt mot FoU-utfordringer typisk for bransjen. 

Kickoff Horisont Europa - Den tverrgående delen WIDERA

18. jun 2021
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til en kickoff-serie som gir innblikk i hva som ligger i Horisont Europa.

Lansering: Evaluering av Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur

17. jun 2021
Gjennomført

Bli med når vi legger frem funn og anbefalinger fra den første evalueringen av Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur. Du kan også gi oss innspill på hvilke anbefalinger du mener det er viktig at Forskningsrådet følger opp fremover.

Bransjewebinar SkatteFUNN

Næringsmiddelindustrien + Landbruk

17. jun 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

I webinaret vil du få oppdatert informasjon om SkatteFUNN-ordningen. I tillegg vil en av Forskningsrådets fagrådgivere gi en kort presentasjon om SkatteFUNNs portefølje innen Næringsmiddelindustrien + Landbruk. Du får også med deg råd på veien mot en god søknad, rettet spesielt mot FoU-utfordringer typisk for bransjene. 

Søkerwebinar: Få nye, smarte og autonome mobilitetsløsninger gjennom Pilot-T

16. jun 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Her vil du få informasjon om utlysningene og mulighet for å booke en-til-en-møter med Innovasjon Norge og Forskningsrådet for konkrete spørsmål og avklaringer for ditt prosjekt.

SFF-utlysningen: Webinar for søkere til trinn 2

16. jun 2021
Gjennomført

Vi inviterer til webinar om SFF-utlysningens trinn 2 for inviterte søkere og andre ved forskningsorganisasjonene som er involvert i å skrive søknadene.

Bransjewebinar SkatteFUNN

Prosess- og foredlingsindustrien

15. jun 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

I webinaret vil du få oppdatert informasjon om SkatteFUNN-ordningen. I tillegg vil en av Forskningsrådets fagrådgivere gi en kort presentasjon om SkatteFUNNs portefølje innen Prosess- og foredlingsindustrien. Du får også med deg råd på veien mot en god søknad, rettet spesielt mot FoU-utfordringer typisk for bransjen. 

Bransjewebinar SkatteFUNN

Media og kultur

15. jun 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

I webinaret vil du få oppdatert informasjon om SkatteFUNN-ordningen. I tillegg vil en av Forskningsrådets fagrådgivere gi en kort presentasjon om SkatteFUNNs portefølje innen Media og kultur. Du får også med deg råd på veien mot en god søknad, rettet spesielt mot FoU-utfordringer typisk for bransjen. 

Bransjewebinar SkatteFUNN

Transport og samferdsel

14. jun 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

I webinaret vil du få oppdatert informasjon om SkatteFUNN-ordningen. I tillegg vil en av Forskningsrådets fagrådgivere gi en kort presentasjon om SkatteFUNNs portefølje innen Transport og samferdsel. Du får også med deg råd på veien mot en god søknad, rettet spesielt mot FoU-utfordringer typisk for bransjen. 

Søkerwebinar for offentlig sektor om muliggjørende teknologier

10. jun 2021
Gjennomført

Forskningsrådet lyser ut 30 millioner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor innen muliggjørende teknologier.

Grant Agreement, Consortium Agreement and other legal documents in Horizon Europe

10. jun 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir deg en introduksjon i å utarbeide en Grant Agreement, trinn for trinn. Kurset gjennomgår også andre formelle og uformelle avtaler mellom partnerne i et prosjekt, slik som hvordan man skal håndtere konfidensiell informasjon, hvilke forpliktelser partnerne har, samt ulike måter å håndtere intellektuell eiendom (IP).

Søkerwebinar om offentlig sektors muligheter innen bioøkonomi

09. jun 2021
Gjennomført

Forskningsrådet lyser ut inntil 35 millioner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor og førkommersielle anskaffelser innen bioøkonomi.

Kurs i prosjektutvikling: Hvordan strukturere et godt innovasjonsprosjekt?

09. jun 2021
Gjennomført

Hvordan strukturere et godt innovasjonsprosjekt med FoU-innhold?

Bransjewebinar SkatteFUNN

Bygg og anlegg

09. jun 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

I webinaret vil du få oppdatert informasjon om SkatteFUNN-ordningen. I tillegg vil en av Forskningsrådets fagrådgivere gi en kort presentasjon om SkatteFUNNs portefølje innen Bygg og anleggsbransjen. Du får også med deg råd på veien mot en god søknad, rettet spesielt mot FoU-utfordringer i Bygg og anleggsbransjen. 

Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact (2 days)

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir en introduksjon til prosjektutvikling i Horisont Europa (arbeidsprogram, emner og utlysninger, søknadsprosess, hva som kjennetegner søknader til Horisont Europa, de ulike prosjekttypene, samt søknadsforberedelse). I løpet av kurset vil vi gjennomgå søknadsprosessen fra ide til ferdig prosjektforslag, og du vil få prøve deg gjennom en praktisk øvelse.

Bransjewebinar SkatteFUNN

Varehandel + Vareproduserende industri

08. jun 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

I webinaret vil du få oppdatert informasjon om SkatteFUNN-ordningen. I tillegg vil en av Forskningsrådets fagrådgivere gi en kort presentasjon om SkatteFUNNs portefølje innen Varehandel + Vareproduserende industri. Du får også med deg råd på veien mot en god søknad, rettet spesielt mot FoU-utfordringer typisk for bransjene. 

Project Management and Reporting in Horizon 2020 and Horizon Europe

Webinar: Dette kurset gir en introduksjon til de juridiske forpliktelser man har som deltaker i et EU-prosjekt, og gir tips om gode prosjektledelsesrutiner og verktøy en koordinator kan bruke. Kurset gir også en gjennomgang av periodisk rapportering og sluttrapportering i et prosjekt, både teknisk og økonomisk. Kurset gjennomgår også noen vanlige feil som ofte gjøres i prosjektenes økonomirapportering.

Bransjewebinar SkatteFUNN

Energi + Miljø

07. jun 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

I webinaret vil du få oppdatert informasjon om SkatteFUNN-ordningen. I tillegg vil en av Forskningsrådets fagrådgivere gi en kort presentasjon om SkatteFUNNs portefølje innen Energi + Miljø. Du får også med deg råd på veien mot en god søknad, rettet spesielt mot FoU-utfordringer typisk for bransjene. 

Bransjewebinar SkatteFUNN

Finans og bank

04. jun 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

I webinaret vil du få oppdatert informasjon om SkatteFUNN-ordningen. I tillegg vil en av Forskningsrådets fagrådgivere gi en kort presentasjon om SkatteFUNNs portefølje innen Finans og bank. Du får også med deg råd på veien mot en god søknad, rettet spesielt mot FoU-utfordringer typisk for bransjen. 

Hvordan skrive en god ERC Advanced Grant-søknad

03. jun 2021
Gjennomført

Har du tenkt å søke ERC Advanced Grant (AdG) i august 2021? Forskningsrådet og UiO inviterer forskere til kurs i å skrive søknad til det europeiske forskningsrådet, ERC.

Søkerwebinar om utlysning på teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier

02. jun 2021
Gjennomført

På dette webinaret vil vi gå gjennom de to utlysningene til forskerprosjekter og samarbeidsprosjekter for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier med frist 15. september. Vi vil også svare på spørsmål.

Digitalt prosjektverksted - Vestland

02. jun 2021
Gjennomført

Arrangementet består av to deler; selve kurset (12:00 – 13:30) og et tilbud om individuell samtale med en rådgiver (i tidsrommet 13:30 – 15:00).

Hva er en førkommersiell anskaffelse og hvordan kan jeg søke om støtte?

02. jun 2021
Gjennomført

Vi gir inntil 10 millioner i støtte til offentlige virksomheter i stat eller kommune som vil å få skapt noe nytt og nyttig.

Webinar – ERC Synergy Grant (SyG) 2022

02. jun 2021
Gjennomført

Webinar om ERC Synergy Grant-utlysningen som har frist i november 2021.

Bransjewebinar SkatteFUNN

Maritim

02. jun 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

I webinaret vil du få oppdatert informasjon om SkatteFUNN-ordningen. I tillegg vil en av Forskningsrådets fagrådgivere gi en kort presentasjon om SkatteFUNNs portefølje innen Maritim sektor. Du får også med deg råd på veien mot en god søknad, rettet spesielt mot FoU-utfordringer typisk for bransjen. 

Søkerwebinar om muligheter for helse- og velferdstjenester i offentlig sektor

01. jun 2021
Gjennomført

På dette webinaret vil vi gå gjennom denne utlysningen Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor, tipse om et par andre muligheter som er på trappene og svare på spørsmål.

Panelsamtale: International co-operation – a key driver for deployment of CCS

Side-event under Mission Innovation-konferansen

01. jun 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bransjewebinar SkatteFUNN

Olje og gass

01. jun 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

I webinaret vil du få oppdatert informasjon om SkatteFUNN-ordningen. I tillegg vil en av Forskningsrådets fagrådgivere gi en kort presentasjon om SkatteFUNNs portefølje innen Olje og gass. Du får også med deg råd på veien mot en god søknad, rettet spesielt mot FoU-utfordringer innen bransjen. 

Introduction to Horizon Europe

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Introduksjon til Horisont Europa (1 dag) – Nivå 1 / 2. Kurset gir en introduksjon til Horisont Europa, EU's niende rammeprogram.

Europeisk matchmaking - Horisont Europa klynge 5 og 6

31. mai - 04. jun 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Finn potensielle partnere til prosjektet ditt! Bli med på digital matchmaking for å bygge partnerskap til Horisont Europa-prosjekter innen klima, energi og mobilitet eller mat, bioøkonomi, naturressurser, jordbruk og miljø.

Søkerwebinar om Pilot-E: Maritim nærskipsfart – Hydrogen – Energisystem

28. mai 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bransjewebinar SkatteFUNN

IKT

28. mai 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

I webinaret vil du få oppdatert informasjon om SkatteFUNN-ordningen. I tillegg vil en av Forskningsrådets fagrådgivere gi en kort presentasjon om SkatteFUNNs portefølje innen IKT-næringen. Du får også med deg råd på veien mot en god søknad, rettet spesielt mot FoU-utfordringer innen IKT. 

Rogaland i Horisont Europa

27. mai 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Financial Rules of H2020 and HEU (1-day)

27. mai 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar (1-day): Kurset gir deg en detaljert gjennomgang av økonomireglene i Horisont 2020 og Horisont Europa, og vi gjennomgår hvilke kostnader som er godkjente og hvilke som ikke er det. Vi snakker om ulike måter å beregne personalkostnader på, og viser hvilke andre godkjente kostnader som kan inngå og hvordan disse beregnes (f.eks. reisekostnader, utstyr og internfakturerte kostnader). På slutten av kurset gjennomgår vi hvordan en prosjektrevisjon gjennomføres.

Åpen forskning: Delta i European Open Science Cloud

26. mai 2021
Gjennomført

European Open Science Cloud er et europeisk initiativ som skal lette mulighetene for tilgang til forskningsdata og datatjenester. På dette webinaret vil vi gå gjennom muligheter for norske institusjoner og tjenesteleverandører.

Bransjewebinar SkatteFUNN

Reiseliv

26. mai 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

I webinaret vil du få oppdatert informasjon om SkatteFUNN-ordningen. I tillegg vil en av Forskningsrådets fagrådgivere gi en kort presentasjon om SkatteFUNNs portefølje innen Reiseliv. Du får også med deg råd på veien mot en god søknad, rettet spesielt mot FoU-utfordringer inn Reiselivsnæringen. 

Veien mot full ressursutnyttelse i sjømatnæringen

26. mai 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Bli med på webinar om sirkulærøkonomi i sjømatnæringen. Dette er et av flere arrangement under "Blå uke 2021" som pågår fra 25.-30. mai.

EU R&I Proposal Writing: Impact

26. mai 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Dette kurset dekker de samme tematiske områdene som dag 2 av kurset Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact (2 dager) – Nivå 2, men går dypere, på et mer avansert nivå.

Bransjewebinar SkatteFUNN

Helsenæringen

25. mai 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

I webinaret vil du få oppdatert informasjon om SkatteFUNN-ordningen. I tillegg vil en av Forskningsrådets fagrådgivere gi en kort presentasjon om SkatteFUNNs portefølje innen Helsenæringen. Du får også med deg råd på veien mot en god søknad, rettet spesielt mot FoU-utfordringer inn Helsenæringen. 

Project Management in Horizon 2020 and Horizon Europe

25. mai - 26. mai 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset starter med en gjennomgang av hvordan en god konsortieavtale kan være et svært godt verktøy for prosjektleder. Deretter får du en gjennomgang av økonomireglene i Horisont Europa, og de viktigste forskjellene fra Horisont 2020, samt en praktisk øvelse i kostnadsberegning.

Følg innspillsmøte om porteføljeplan for muliggjørende teknologier

11. mai 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Vi inviterer utvalgte deltakere til et innspillsmøte om porteføljeplan for muliggjørende teknologier, men som alle som ønsker kan følge med via strømming. Opptak av møtet legges ut i etterkant.

Financial Rules of H2020 and HEU (5 days)

10. mai - 21. mai 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Dette kurset kjøres kl 9-11 hver dag mandag til fredag i en uke, og av 5 deler a 90 + 30 minutter. Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Kickoff Horisont Europa - Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet

06. mai 2021
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til en kickoff-serie som gir innblikk i hva som ligger i de ulike tematiske inndelingene i søyle 2.

R&I Project Management: the first steps

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset gir en introduksjon til et EU-prosjekts livssyklus; hvordan starte opp prosjektet, samt rapportering og ledelse underveis. Vi vil gjennomgå Funding and Tenders Portal, og du vil få verdifulle tips om gode måter å spre informasjon om prosjektet og prosjektresultater gjennom hele prosjektperioden. Kurset inneholder også en praktisk øvelse i prosjektledelse, hor vi diskuterer hvordan man kan håndtere vanskelige situasjoner som kan oppstå i et prosjekt på best mulig måte.

Budgeting in Horizon Europe

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Dette kurset er en introduksjon til finansiering og budsjettering I Horisont Europa, og gjennomgår grunnprinsippene for EU-finansiering i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Vi forklarer på hvilke måter budsjettering i Horisont Europa skiller seg fra Horisont 2020, og lærer deg å sette opp en god ressursplan og tilhørende budsjett. Kurset avsluttes med en praktisk workshop, hvor du lærer å sette opp budsjett og kalkulere kostnader for et tenkt prosjekt.

Kickoff Horisont Europa - Energi, klima og mobilitet

05. mai 2021
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til en kickoff-serie som gir innblikk i hva som ligger i de ulike tematiske inndelingene i søyle 2.

Søkerwebinar for Kapasitetsløft

04. mai 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Har du planer om å søke Kapasitetsløft? Bli med på søkerwebinaret vårt 4. mai og lær mer om ordningen og hva som skal til for å lage et godt prosjekt og en god søknad!

EU R&I Proposal Writing: the first steps

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir et innblikk i hva som kjennetegner et vellykket forsknings- og innovasjonsprosjekt i EU, hva som må gjøres i forberedelsesfasen, og forklarer de enkelte partneres ansvar og oppgaver i prosjektet. Vi kommer inn på hvordan man bygger et godt konsortium, de ulike trinnene i søknadsskriveprosessen og hvordan man best kan lede et søknadsutviklingsløp fram til innlevering 

Introduction to Horizon Europe

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Introduksjon til Horisont Europa (1 dag) – Nivå 1 / 2. Kurset gir en introduksjon til Horisont Europa, EU's niende rammeprogram.

Kickoff Horisont Europa - Samfunnssikkerhet

30. apr 2021
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til en kickoff-serie som gir innblikk i hva som ligger i de ulike tematiske inndelingene i søyle 2.

Bruk og misbruk av forskning

29. apr 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Forskning brukes og misbrukes for å oppnå ulike mål. Noen ganger skrotes forskning fordi det ikke passer med politiske mål. I mange spissede debatter brukes derimot forskning av alle for å forsvare valg. Hva skjer – og hvem skal man tro på?

Kickoff Horisont Europa – Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø

29. apr 2021
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til en kickoff-serie som gir innblikk i hva som ligger i de ulike tematiske inndelingene i søyle 2.

Innovation in EU R&I projects

29. apr 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset hjelper deg å forstå hvilken rolle innovasjon spiller i Horisont Europa. Gjennom praktiske eksempler viser vi hvordan du kan jobbe med innovasjon i dine prosjektsøknader. Du lærer hvordan man utvikler en god struktur for innovasjonsledelse, og hvordan du beskriver oppgaver, prosjektleveranser og budsjettering i et prosjektforslag.

Kickoff Horisont Europa – Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn

28. apr 2021
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til en kickoff-serie som gir innblikk i hva som ligger i de ulike tematiske inndelingene i søyle 2.

Dissemination and Open Access in HEU

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: I dette kurset lærer du gode måter å spre informasjon om prosjektet og prosjektets resultater til viktige eksterne målgrupper. Vi vil vise deg ulike måter å analysere målgruppene dine, hvordan bygge en god merkevare og hvordan du kan engasjere målgrupper og andre interessenter engasjert.

Kickoff Horisont Europa – Helse

27. apr 2021
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til en kickoff-serie som gir innblikk i hva som ligger i de ulike tematiske inndelingene i søyle 2.

Kickoff Horisont Europa – Forskningsinfrastruktur

26. apr 2021
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til en kickoff-serie som gir innblikk i hva som ligger i de ulike tematiske inndelingene i søyle 2.

Impact and Exploitation - the business-oriented approach (2x0,5 days)

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset fokuserer på to viktige elementer i Horisont Europa; Impact (samfunnseffekt) og Exploitation (resultatutnyttelse). Du vil lære hvordan man best får fram og beskriver samfunnseffektene, både av forsknings- og innovasjonsprosjekter (RIA) og innovasjonsprosjekter (IA).

Finale i Konkurransen Unge forskere: Hvem er Norges beste unge forskere?

23. apr 2021
Gjennomført

Bli med når vi skal kåre Norges beste unge forskere! I Konkurransen Unge forskere premierer vi forskningsprosjekter fra ungdommer opp til 19 år.

GLOBVAC-konferansen: Global helse i det 21. århundre

20. apr - 21. apr 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Vi presenterer og feirer resultater og prestasjoner fra global helseforskning de siste tiårene. Samtidig vil vi rette blikket fremover og diskutere fremtidige utfordringer.

Financial rules of H2020 and Horizon Europe (2-days)

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar (2-days): Financial rules of H2020 and Horizon Europe (2 dager) – Nivå 2 Kurset gir deg en detaljert gjennomgang av økonomireglene i Horisont 2020 og Horisont Europa, og vi gjennomgår hvilke kostnader som er godkjente og hvilke som ikke er det. Vi snakker om ulike måter å beregne personalkostnader på, og viser hvilke andre godkjente kostnader som kan inngå og hvordan disse beregnes (f.eks. reisekostnader, utstyr og internfakturerte kostnader). På slutten av kurset gjennomgår vi hvordan en prosjektrevisjon gjennomføres.

Grant Agreement, Consortium Agreement and other legal documents in Horizon Europe

15. apr 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir deg en introduksjon i å utarbeide en Grant Agreement, trinn for trinn. Kurset gjennomgår også andre formelle og uformelle avtaler mellom partnerne i et prosjekt, slik som hvordan man skal håndtere konfidensiell informasjon, hvilke forpliktelser partnerne har, samt ulike måter å håndtere intellektuell eiendom (IP).

Regional kick-off -webinar om Horisont Europa - Møre og Romsdal

14. apr 2021
Gjennomført

Fra nyttår gikk startskuddet for EU sitt nye forskning- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Vi vil i dette arrangementet vise hvilke muligheter dette gir bedrifter, forskningsmiljø og offentlig sektor i Møre og Romsdal.

Nettmøte om utlysning for EU-nettverk for Horisont Europa

12. apr 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Kaffeprat om Marie Sklodowska-Curie Actions i Horisont Europa

12. apr 2021
Gjennomført

Ta med en kopp kaffe eller te, og dine spørsmål om Marie Sklodowska-Curie Actions i Horisont Europa. Denne kaffepraten har ingen agenda, og det er lav terskel for å stille spørsmål.

Nettmøte om utlysning av rammebevilgning fra PES Horisont Europa (2021 og 2022)

12. apr 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact (2 days)

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir en introduksjon til prosjektutvikling i Horisont Europa (arbeidsprogram, emner og utlysninger, søknadsprosess, hva som kjennetegner søknader til Horisont Europa, de ulike prosjekttypene, samt søknadsforberedelse). I løpet av kurset vil vi gjennomgå søknadsprosessen fra ide til ferdig prosjektforslag, og du vil få prøve deg gjennom en praktisk øvelse.

Project Management and Reporting in Horizon 2020 and Horizon Europe

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Dette kurset gir en introduksjon til de juridiske forpliktelser man har som deltaker i et EU-prosjekt, og gir tips om gode prosjektledelsesrutiner og verktøy en koordinator kan bruke. Kurset gir også en gjennomgang av periodisk rapportering og sluttrapportering i et prosjekt, både teknisk og økonomisk. Kurset gjennomgår også noen vanlige feil som ofte gjøres i prosjektenes økonomirapportering.

Søkerwebinar for Grønn plattform

08. apr 2021
Gjennomført

Vi inviterer til webinar om utlysning av hovedprosjekter til Grønn plattform. Det er gjort viktige endringer i utlysningen. Vi går gjennom fristene og rammene for den reviderte utlysningen.

Introduction to Horizon Europe

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Introduksjon til Horisont Europa (1 dag) – Nivå 1 / 2. Kurset gir en introduksjon til Horisont Europa, EU's niende rammeprogram.

Digitalt prosjektverksted for offentlig sektor – Innlandet

26. mar 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Forskningsrådets prosjektverksted er et tilbud til aktører i offentlig sektor med samarbeidspartnere som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter. Nå arrangerer vi det for Innlandet.

Søkerwebinar om helseinnovasjon i Nord-Norge

26. mar 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på frokostmøte om helseforskning og helseinnovasjon. Møt rådgivere fra Forskningsrådet og tre bedrifter med erfaringer med SkatteFUNN, Nærings-ph.d. og Innovasjonsprosjekt i næringslivet.

CHANSE-utlysningen: Webinar for humanister og samfunnsvitere

26. mar 2021
Gjennomført

Velkommen til webinar for norske søkere for CHANSE-utlysningen - et felles-europeisk samarbeid for samfunnsvitenskap og humaniora 

Søkerwebinar for næringsliv og forskning innen bioøkonomi

25. mar 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva inviterer til webinar om midler til bioøkonomirelatert forskning og innovasjon.

Innspillskonferanse: Muligheter og utfordringer ved bruk av lisenser på forskningsdata

25. mar 2021
Gjennomført

Vi inviterer til konferanse for å få innspill til rapport om rettighets- og lisensspørsmål knyttet til deling av datasett i forskningen.

Introduksjon til Kapasitetsløft 2022

25. mar 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Få en kort introduksjon til mål og muligheter gjennom Kapasitetsløft - et målrettet virkemiddel for å få opp langsiktige prosjekter for å bygge forskningskapasitet som er relevant for næringsliv, styrke samarbeidet mellom forsknings- og utdanningsmiljøene og næringslivet, og gi næringslivet tilgang til relevant utdanning og forskning i sin region

Financial Rules of H2020 and HEU (1-day)

25. mar 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar (1-day): Kurset gir deg en detaljert gjennomgang av økonomireglene i Horisont 2020 og Horisont Europa, og vi gjennomgår hvilke kostnader som er godkjente og hvilke som ikke er det. Vi snakker om ulike måter å beregne personalkostnader på, og viser hvilke andre godkjente kostnader som kan inngå og hvordan disse beregnes (f.eks. reisekostnader, utstyr og internfakturerte kostnader). På slutten av kurset gjennomgår vi hvordan en prosjektrevisjon gjennomføres.

Webinar om COVID-19-forskning

24. mar 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Velkommen til det andre seminaret i serien "COVID-19: Research in the wake of the pandemic". Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet er gjest og du får høre fra mange pågående forskningsprosjekter om COVID-19.

Webinar om COVID-19-forskning(2)

24. mar 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Velkommen til det andre seminaret i serien "COVID-19: Research in the wake of the pandemic". Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet er gjest og du får høre fra mange pågående forskningsprosjekter om COVID-19.

Forskningsfrokost: Slik må BarnUnge21-strategien følges opp

24. mar 2021
Gjennomført

Den nye forsknings- og innovasjonsstrategien for utsatte barn og unge fra BarnUnge21-prosessen har fått den passende tittelen "Ut av Blindsonene". Vi ser på de syv ambisiøse anbefalingene i strategien og diskutere hvordan de må følges opp.

EU R&I Proposal Writing: Impact

22. mar 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Dette kurset dekker de samme tematiske områdene som dag 2 av kurset Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact (2 dager) – Nivå 2, men går dypere, på et mer avansert nivå.

Regional Horisont Europa Kick-off for Innlandet

16. mar 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Holder du til i Innlandet og vil lære mer om EUs finansieringsmuligheter i Horisont Europa?

Søkerwebinar for Innovasjonsprosjekter i næringslivet

15. mar 2021
Gjennomført

Vi vil gå gjennom søknadsprosessen – søknadsskjema, obligatoriske vedlegg og ekspertvurdering.

Digitalt prosjektverksted for bedrifter – Innlandet

15. mar 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Forskningsrådets prosjektverksted er et tilbud til bedrifter med samarbeidspartnere som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter. Nå arrangerer vi det for Innlandet.

Horisont Europa - Prosjektutvikling 1 (for deltakere fra offentlig sektor)

15. mar - 19. mar 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar. Kurset gir en kort introduksjon til Horisont Europa, politisk bakgrunn og viktige mål. Vi kommer inn på hva som er nytt sammenlignet med Horisont 2020. Viktige satsinger som missions, clusters og partnerskap vil bli gjennomgått, samt viktigheten av samfunnseffekt av prosjektene. Det vil bli gitt praktiske eksempler fra tidligere Horisont 2020 søknader som norske miljøer har deltatt i.

Dissemination and Open Access in HEU

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: I dette kurset lærer du gode måter å spre informasjon om prosjektet og prosjektets resultater til viktige eksterne målgrupper. Vi vil vise deg ulike måter å analysere målgruppene dine, hvordan bygge en god merkevare og hvordan du kan engasjere målgrupper og andre interessenter engasjert.

Rundebordskonferanse om forskningsfinansiering og behandling av søknader om Forskerprosjekt

09. mar 2021
Gjennomført

Velkommen til rundebordskonferanse om finansiering av norsk forskning og Forskningsrådets behandling av søknader om Forskerprosjekt.

Søkerwebinar for Grønn plattform

09. mar 2021
Gjennomført

Vi inviterer til webinar om utlysning av hovedprosjekter til Grønn plattform. Vi går gjennom fristene og rammene for utlysningen.

Project Management in Horizon 2020 and Horizon Europe

09. mar - 10. mar 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset starter med en gjennomgang av hvordan en god konsortieavtale kan være et svært godt verktøy for prosjektleder. Deretter får du en gjennomgang av økonomireglene i Horisont Europa, og de viktigste forskjellene fra Horisont 2020, samt en praktisk øvelse i kostnadsberegning.

Kick–off Horisont Europa i Nordland og Trøndelag

08. mar 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Vi inviterer til digital kick-off Horisont Europa sammen med Nord universitet, EU-nettverk Nordland, Horisont Trøndelag, Innovasjon Norge, Nord-Norges Europakontor og Trøndelags Europakontor. Vi presenterer virkemiddelapparatet og vil initiere en arena og møteplass for økt samarbeid på forskning og innovasjon i Nordland og Trøndelag.

Financial Rules of H2020 and HEU (5 days)

08. mar - 12. mar 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Dette kurset kjøres kl 9-11 hver dag mandag til fredag i en uke, og av 5 deler a 90 + 30 minutter. Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

R&I Project Management: the first steps

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset gir en introduksjon til et EU-prosjekts livssyklus; hvordan starte opp prosjektet, samt rapportering og ledelse underveis. Vi vil gjennomgå Funding and Tenders Portal, og du vil få verdifulle tips om gode måter å spre informasjon om prosjektet og prosjektresultater gjennom hele prosjektperioden. Kurset inneholder også en praktisk øvelse i prosjektledelse, hor vi diskuterer hvordan man kan håndtere vanskelige situasjoner som kan oppstå i et prosjekt på best mulig måte.

Budgeting in Horizon Europe

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Dette kurset er en introduksjon til finansiering og budsjettering I Horisont Europa, og gjennomgår grunnprinsippene for EU-finansiering i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Vi forklarer på hvilke måter budsjettering i Horisont Europa skiller seg fra Horisont 2020, og lærer deg å sette opp en god ressursplan og tilhørende budsjett. Kurset avsluttes med en praktisk workshop, hvor du lærer å sette opp budsjett og kalkulere kostnader for et tenkt prosjekt.

Søkerwebinar for Forskningssenter for petroleum

02. mar 2021
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til et digitalt informasjonsmøte om årets utlysning Forskningssenter for petroleum og søknadsprosessen.

EU R&I Proposal Writing: the first steps

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir et innblikk i hva som kjennetegner et vellykket forsknings- og innovasjonsprosjekt i EU, hva som må gjøres i forberedelsesfasen, og forklarer de enkelte partneres ansvar og oppgaver i prosjektet. Vi kommer inn på hvordan man bygger et godt konsortium, de ulike trinnene i søknadsskriveprosessen og hvordan man best kan lede et søknadsutviklingsløp fram til innlevering 

Horisont Europa - Prosjektutvikling 1 (for deltakere fra næringslivet)

01. mar - 05. mar 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar. Kurset gir en kort introduksjon til Horisont Europa, politisk bakgrunn og viktige mål. Vi kommer inn på hva som er nytt sammenlignet med Horisont 2020. Viktige satsinger som missions, clusters og partnerskap vil bli gjennomgått, samt viktigheten av samfunnseffekt av prosjektene. Det vil bli gitt praktiske eksempler fra tidligere Horisont 2020 søknader som norske miljøer har deltatt i.

Introduction to Horizon Europe

01. mar 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Introduksjon til Horisont Europa (1 dag) – Nivå 1 / 2. Kurset gir en introduksjon til Horisont Europa, EU's niende rammeprogram.

Søkerwebinar om helseinnovasjon i nord

25. feb 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Vi inviterer til et frokostmøte for å informere om relevante næringsrettede virkemidler rettet inn mot helseforskning og helseinnovasjon.

Impact and Exploitation - the business-oriented approach (2x0,5 days)

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset fokuserer på to viktige elementer i Horisont Europa; Impact (samfunnseffekt) og Exploitation (resultatutnyttelse). Du vil lære hvordan man best får fram og beskriver samfunnseffektene, både av forsknings- og innovasjonsprosjekter (RIA) og innovasjonsprosjekter (IA).

Grant Agreement, Consortium Agreement and other legal documents in Horizon Europe

23. feb 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir deg en introduksjon i å utarbeide en Grant Agreement, trinn for trinn. Kurset gjennomgår også andre formelle og uformelle avtaler mellom partnerne i et prosjekt, slik som hvordan man skal håndtere konfidensiell informasjon, hvilke forpliktelser partnerne har, samt ulike måter å håndtere intellektuell eiendom (IP).

Project Management and Reporting in Horizon 2020 and Horizon Europe

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Dette kurset gir en introduksjon til de juridiske forpliktelser man har som deltaker i et EU-prosjekt, og gir tips om gode prosjektledelsesrutiner og verktøy en koordinator kan bruke. Kurset gir også en gjennomgang av periodisk rapportering og sluttrapportering i et prosjekt, både teknisk og økonomisk. Kurset gjennomgår også noen vanlige feil som ofte gjøres i prosjektenes økonomirapportering.

Financial rules of H2020 and Horizon Europe (2-days)

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar (2-days): Kurset gir deg en detaljert gjennomgang av økonomireglene i Horisont 2020 og Horisont Europa, og vi gjennomgår hvilke kostnader som er godkjente og hvilke som ikke er det. Vi snakker om ulike måter å beregne personalkostnader på, og viser hvilke andre godkjente kostnader som kan inngå og hvordan disse beregnes (f.eks. reisekostnader, utstyr og internfakturerte kostnader). På slutten av kurset gjennomgår vi hvordan en prosjektrevisjon gjennomføres.

Horisont Europa - Prosjektutvikling 1 (for deltakere fra U&H og instituttsektor

15. feb - 19. feb 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar. Kurset gir en kort introduksjon til Horisont Europa, politisk bakgrunn og viktige mål. Vi kommer inn på hva som er nytt sammenlignet med Horisont 2020. Viktige satsinger som missions, clusters og partnerskap vil bli gjennomgått, samt viktigheten av samfunnseffekt av prosjektene. Det vil bli gitt praktiske eksempler fra tidligere Horisont 2020 søknader som norske miljøer har deltatt i.

Innovation in EU R&I projects

15. feb 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset hjelper deg å forstå hvilken rolle innovasjon spiller i Horisont Europa. Gjennom praktiske eksempler viser vi hvordan du kan jobbe med innovasjon i dine prosjektsøknader. Du lærer hvordan man utvikler en god struktur for innovasjonsledelse, og hvordan du beskriver oppgaver, prosjektleveranser og budsjettering i et prosjektforslag.

Søkerworkshop om Pilot Helse

11. feb 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Har du fått med deg denne muligheten dette nye virkemiddelet innebærer? Pilot Helse er en utlysning av midler til helhetlige innovasjonsløp – fra idé til marked, finansiert på tvers av virkemiddelapparatet. Bli med på webinar og lær mer!

CLIMIT Digit 2021

10. feb 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Lerchendalkonferansen 2021

09. feb 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Årets tema er Fra kriseinnovasjon til bærekraftnasjon – på spor av en grønnere fremtid. Og Lerchendalkonferanse er mer aktuell enn noen gang. Du og din virksomhet spiller en viktig rolle i å stabilisere ettervirkningene av krisen og bygge Norge som en bærekraftnasjon.

Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact (2 days)

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir en introduksjon til prosjektutvikling i Horisont Europa (arbeidsprogram, emner og utlysninger, søknadsprosess, hva som kjennetegner søknader til Horisont Europa, de ulike prosjekttypene, samt søknadsforberedelse). I løpet av kurset vil vi gjennomgå søknadsprosessen fra ide til ferdig prosjektforslag, og du vil få prøve deg gjennom en praktisk øvelse.

Økt vekst med reduserte utslipp – Prosess21 industristrategi

08. feb 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Hovedrapporten for Prosess 21 overleveres til Regjeringen. Presenterer perspektiver og anbefalinger for å realisere reduserte klimagassutslipp og bærekraftig vekst i prosessindustrien.

Overrekkelse av BarnUnge21-strategien: Ut av blindsonene

03. feb 2021
Gjennomført

Strategi for et samlet kunnskapsløft for utsatte barn og unge lanseres onsdag 3. februar.

Intro til innovative anskaffelser og støttemulighetene

01. feb 2021
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyser ut nye midler i støtte til innovative anskaffelser. I denne anledningen inviterer vi til et webinar om innovative anskaffelser i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling og Direktoratet for økonomistyring.

Introduction to Horizon Europe

01. feb 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Introduksjon til Horisont Europa (1 dag) – Nivå 1 / 2. Kurset gir en introduksjon til Horisont Europa, EU's niende rammeprogram.

Horizon Europe - Proposal Writing: Impact

29. jan 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Dette kurset dekker de samme tematiske områdene som dag 2 av kurset Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact (2 dager) – Nivå 2, men går dypere, på et mer avansert nivå.

Helseinnovasjonskonferansen 2021

28. jan 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Helseinnovasjonskonferansen er ein arena for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling på tvers av bransjar. Målsetnaden er å bygge nettverk og bru mellom kompetansemiljø. I år kan du delta digitalt.

Financial Rules of H2020 and HEU (1-day)

28. jan 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar (1-day): Kurset gir deg en detaljert gjennomgang av økonomireglene i Horisont 2020 og Horisont Europa, og vi gjennomgår hvilke kostnader som er godkjente og hvilke som ikke er det. Vi snakker om ulike måter å beregne personalkostnader på, og viser hvilke andre godkjente kostnader som kan inngå og hvordan disse beregnes (f.eks. reisekostnader, utstyr og internfakturerte kostnader). På slutten av kurset gjennomgår vi hvordan en prosjektrevisjon gjennomføres.

Project Management in H2020 and HEU

26. jan - 27. jan 2021
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset starter med en gjennomgang av hvordan en god konsortieavtale kan være et svært godt verktøy for prosjektleder. Deretter får du en gjennomgang av økonomireglene i Horisont Europa, og de viktigste forskjellene fra Horisont 2020, samt en praktisk øvelse i kostnadsberegning.

Budgeting in Horizon Europe

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Dette kurset er en introduksjon til finansiering og budsjettering I Horisont Europa, og gjennomgår grunnprinsippene for EU-finansiering i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Vi forklarer på hvilke måter budsjettering i Horisont Europa skiller seg fra Horisont 2020, og lærer deg å sette opp en god ressursplan og tilhørende budsjett. Kurset avsluttes med en praktisk workshop, hvor du lærer å sette opp budsjett og kalkulere kostnader for et tenkt prosjekt.

R&I Project Management: the first steps

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset gir en introduksjon til et EU-prosjekts livssyklus; hvordan starte opp prosjektet, samt rapportering og ledelse underveis. Vi vil gjennomgå Funding and Tenders Portal, og du vil få verdifulle tips om gode måter å spre informasjon om prosjektet og prosjektresultater gjennom hele prosjektperioden. Kurset inneholder også en praktisk øvelse i prosjektledelse, hor vi diskuterer hvordan man kan håndtere vanskelige situasjoner som kan oppstå i et prosjekt på best mulig måte.

EU R&I Proposal Writing: the first steps

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir et innblikk i hva som kjennetegner et vellykket forsknings- og innovasjonsprosjekt i EU, hva som må gjøres i forberedelsesfasen, og forklarer de enkelte partneres ansvar og oppgaver i prosjektet. Vi kommer inn på hvordan man bygger et godt konsortium, de ulike trinnene i søknadsskriveprosessen og hvordan man best kan lede et søknadsutviklingsløp fram til innlevering 

Informasjonswebinar om Pilot Helse

18. jan 2021
Gjennomført

Vi vil steg for steg gå igjennom forprosjekt-utlysningen, se på krav og føringer samt hva som skal til for å skrive en god søknad. Det vil være mulig å sende inn spørsmål underveis.

Søkerseminar for nasjonale forskerskoler

18. jan 2021
Gjennomført

Forskningsrådet lyser ut minimum 175 mill kroner til nye forskerskoler med søknadsfrist 15. september 2021. Vi ønsker velkommen til søkerseminar for dere som vurderer å søke om midler til en forskerskole i 2021. På søkerseminaret vil dere få informasjon om utlysningen, praktisk informasjon om søknadsprosessen og vi vil svare på spørsmål knyttet til utlysningen.

Introduction to Horizon Europe

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: En introduksjon til Horizon Europe og EUs finansiering for forskning og innovasjon 2021-2027.

Utlysninger 2021: Webinar om søknadsskjemaet

13. jan 2021
Gjennomført

Vi går igjennom søknadsskjemaet. Webinaret er for alle som sender søknader til oss, men er rettet mot søknadsfristene i februar.

Webinar om regnskapsrapportering og prosjektendring

11. jan 2021
Gjennomført

Vi vil steg for steg gå igjennom digital regnskapsrapport og se på hva som er godkjente prosjektkostnader. Vi vil også gå gjennom oppretting av søknad om endring.

Webinar om COVID-19-forskning

17. des 2020
Gjennomført

Vi inviterer alle som jobber med COVID-19-relatert forskning til en seminarrekke i perioden 2020-2022. Vi ønsker å medvirke til et faglig fellesskap og deling av beste praksis, inspirere til kommunikasjon av forskningsresultater både mellom prosjektene og til offentligheten. Det første seminaret er 17. desember.

AVLYST - ERC søknadslesedag i Stavanger

15. des 2020
Gjennomført

Dette arrangementet er dessverre avlyst.

Horisont 2020/Horizon Europe - Konsortieavtalen

11. des 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsfrokost: Hva funker i kampen mot barnefattigdom?

10. des 2020
Gjennomført

Andelen barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier øker i Norge. Vi vet en del om årsakene til denne utviklingen, men hva vet vi egentlig om motgiften?

Horisont Europa - Innovation in Horizon Europe

10. des 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs (webinar): Innovasjon blir stadig viktigere i EU's rammeprogrammer, og i Horisont Europa er det viktigere enn noen sinne. Innovation Manager-rollen er nå blitt en formell rolle i EU-prosjekter, på samme måte som koordinator og arbeidspakkeleder.

Horizon Europe: A practical insight

09. des 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar. Forskningsrådet og UiS tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

ERC søknadslesedag i Oslo

08. des 2020
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer "ERC lesedager" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

Horisont 2020/Horizon Europe - Proposal Writing - Focus Impact

07. des - 08. des 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Horisont 2020/Horizon Europe - Master of Finance

07. des - 08. des 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Utlysninger 2021: Mange muligheter for humaniora

04. des 2020
Gjennomført

Neste års store utlysninger rettet mot forskningsorganisasjoner har frist i februar. På dette webinaret kan du få svar på spørsmål humanistisk forskning innenfor temaområdene i utlysningene.

Søkerwebinar: Arealer under press

03. des 2020
Gjennomført

Forskningsrådet lyser ut 110 millioner til forskning på Arealer under press. På dette webinaret går vi gjennom temaet i utlysningen Samarbeidsprosjekter for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv med frist 17. februar

Søkerwebinar Forskerprosjekt: Klima- og jordsystemet

03. des 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar om det temaområdet "Klima- og jordsystemer" i utlysningene Forskerprosjekt for fornyelse og Stort, tverrfaglig forskerprosjekt.

Regionalt Horisont Europa-kick-off-webinar

03. des 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

USN, EU-nettverk Sørøst-Norge, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Vestfold og Telemark fylke informerer om det nye programmet som starter januar 2021 og muligheter for regionen vår. Flere av regionale aktører vil dele sine erfaringer med Horisont 2020, og det vil være mulig å booke en samtale med en EU-rådgiver for å diskutere konkrete muligheter for din bedrift, klynge, offentlig sektor-aktør eller forskningsinstitusjon.

Horisont 2020 - Getting Ready for Horizon Europe

02. des 2020
Gjennomført

Gjør deg klar til Horisont Europa. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar. Du vil få informasjon om Horisont Europa, rammeprogrammet som starter i 2021 og som avløser Horisont 2020.

Horisont 2020/Horizon Europe - Proposal Writing - Focus Impact

02. des - 03. des 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Horisont 2020/Horizon Europe - Project Management and Finance

30. nov - 01. des 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Søkerwebinar for Forskningsenter for klinisk behandling

27. nov 2020
Gjennomført

Horisont Europa - Innovation in Horizon Europe

27. nov 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs (webinar): Innovasjon blir stadig viktigere i EU's rammeprogrammer, og i Horisont Europa er det viktigere enn noen sinne. Innovation Manager-rollen er nå blitt en formell rolle i EU-prosjekter, på samme måte som koordinator og arbeidspakkeleder.

Søkerwebinar for samarbeidsprosjekt om arbeids- og velferdsforskning

26. nov 2020
Gjennomført

Vi lyser ut 61 mill kr. til kompetanse- og samarbeidsprosjekter (KSP) innenfor velferds- og arbeidsforskning, under det tematiske området Velferd, kultur og samfunn. Du får vite mer om den.

Horizon Europe: A practical insight

26. nov 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar. Forskningsrådet og UiS tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Sirkulær økonomi – søkerwebinar for Samarbeidsprosjekt og Forskerprosjekt

25. nov 2020
Gjennomført

Vi lyser ut 100 millioner til forskning på sirkulær økonomi innenfor områdene plast, bioøkonomi, forbruk og rammebetingelser. Du får vite mer om det.

Missions på norsk - Kunnskapsgrunnlagskonferansen 2020

25. nov 2020
Gjennomført

Hva er egentlig nytt med "missions"? Hvordan bør Norge forholde seg til missions slik de utformes i Horisont Europa? Hvilke spesifikke norske missions bør vi gripe fatt i? Dette og mer til får du høre om på Forskningsrådets konferanse om kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken.

AVLYST: Horisont 2020/Horizon Europe - Konsortieavtalen

25. nov 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

[AVLYST] ERC søknadslesedag i Oslo

24. nov 2020
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer "ERC lesedager" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

Webinar: Horisont Europa for offentlig sektor

24. nov 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar om utlysninger til demokrati, styring og fornyelse

23. nov 2020
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til webinar om to utlysninger innen demokrati, styring og fornyelse med frist i februar 2021.

Horisont 2020/Horizon Europe - Proposal Writing - Focus Impact

23. nov - 24. nov 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Webinar om innføringen av Plan S fra 2021

20. nov 2020
Gjennomført

Plan S trer i kraft fra 2021. Fra 1. januar 2021 oppdaterer Forskningsrådet de generelle vilkårene for FoU-prosjekter med krav om at alle vitenskapelige artikler gjøres åpent tilgjengelig umiddelbart, og at alle artikler har en åpen lisens.

Søkerwebinar: Framtidens bærekraftige matsystemer

19. nov 2020
Gjennomført

Totalt lyser vi ut 150 millioner til Forskerprosjekt eller Kompetanse- og samarbeidsprosjekt innenfor temaet "Bærekraftige matsystemer". På dette webinaret får du vite mer om utlysningen.

[AVLYST] ERC søknadslesedag i Bergen

19. nov 2020
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer "ERC lesedager" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

AVLYST: Horisont 2020/Horizon Europe - Master of Finance

18. nov - 19. nov 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

AVLYST: Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2 (How to write a competitive proposal)

18. nov 2020
Gjennomført

Kurs i Oslo. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

AVLYST: Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2 (How to write a competitive proposal)

17. nov 2020
Gjennomført

Kurs i Kristiansand. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Norsk lansering av IEAs Energy Technology Perspectives 2020 rapport

16. nov 2020
Gjennomført

Forskning, utvikling og innovasjon er viktig for at Norge som et ledd i det grønne skifte skal kunne konkurrere i fremtidens globale teknologimarkeder for energi- og klimaløsninger. En vellykket satsing favner alt fra forskning til marked. En rekke ledende stemmer innen norsk næringsliv tar diskusjonen om hvordan Norge kan gripe mulighetene og etablere konkurransefortrinn i teknologimarkedene som er beskrevet i rapporten til IEA.

Horisont 2020/Horizon Europe - Project Management and Finance

16. nov - 17. nov 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Hvordan skrive en god ERC Starting eller Consolidator grant søknad – UiO

13. nov 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Utlysninger 2021: Webinar for institutter og helseforetak

12. nov 2020
Gjennomført

Neste års store utlysninger rettet mot forskningsorganisasjoner har frist i februar. På dette webinaret kan du få svar på spørsmål om Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Horisont 2020 - Getting Ready for Horizon Europe

12. nov 2020
Gjennomført

Gjør deg klar til Horisont Europa. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar. Du vil få informasjon om Horisont Europa, rammeprogrammet som starter i 2021 og som avløser Horisont 2020.

Utlysninger 2021: Webinar for universiteter og høgskoler

10. nov 2020
Gjennomført

Neste års store utlysninger rettet mot forskningsorganisasjoner har frist i februar. På dette webinaret kan du få svar på spørsmål om Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Lansering Horisont Europa i Vestland

10. nov 2020
Gjennomført

Ved nyttår går startskotet for EU sitt nye forsking- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Her ligg det store moglegheiter for både norske bedrifter, forskarar og offentlege aktørar som ønskjer å delta i internasjonalt samarbeid og bidra til å løyse store samfunnsutfordringar.

AVLYST: Horisont 2020 - Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1

10. nov - 11. nov 2020
Gjennomført

AVLYST: Kurs i Oslo. Forskningsrådet tilbyr et to-dagers kurs i Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1. Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Søknadsstøtte 1 gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

Horisont 2020 - Prosjektutvikling 1 (for deltakere fra offentlig sektor)

09. nov - 13. nov 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar. Dette prosjektutviklingskurset er utviklet av EU-rådgivere ved SINTEF, Oslo Met og NTNU. Alle med bred prosjekterfaring fra flere sektorer. Høsten 2020 holdes tre kurs tilpasset ulike målgrupper. Alle er 1 time og 30 minutter over 5 dager for optimalt utbytte. Målgruppene er; forskning og utdanning, næringsliv og offentlig sektor. I dette kurset får du et innblikk i de viktigste prosessene i EU fremover.

ERC søknadslesedag i Tromsø

09. nov 2020
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer "ERC lesedager" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

Utlysninger 2021: Webinar for forskningsorganisasjoner

05. nov 2020
Gjennomført

Neste års store utlysninger rettet mot forskningsorganisasjoner har frist i februar. På dette webinaret kan du få svar på spørsmål om Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Horisont 2020/Horizon Europe - Konsortieavtalen

05. nov 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Konkurransedyktige søknader til ERC Starting og Consolidator Grants

04. nov - 04. des 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Horisont 2020/Horizon Europe - Proposal Writing - Focus Impact

04. nov - 05. nov 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Digitalt prosjektverksted - Vestland

03. nov 2020
Gjennomført

Prosjektverkstedet er et tilbud til aktører i Vestland som vil lære mer om å strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekt.

Horisont 2020/Horizon Europe - Proposal Writing - Focus Impact

02. nov - 03. nov 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Horisont 2020 - Prosjektutvikling 1 (for deltakere fra næringslivet)

02. nov - 06. nov 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar. Dette prosjektutviklingskurset er utviklet av EU-rådgivere ved SINTEF, Oslo Met og NTNU. Alle med bred prosjekterfaring fra flere sektorer. Høsten 2020 holdes tre kurs tilpasset ulike målgrupper. Alle er 1 time og 30 minutter over 5 dager for optimalt utbytte. Målgruppene er; forskning og utdanning, næringsliv og offentlig sektor. I dette kurset får du et innblikk i de viktigste prosessene i EU fremover.

Horisont 2020/Horizon Europe - Master of Finance and EC Audits

02. nov - 03. nov 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

ERC søknadslesedag i Trondheim

30. okt 2020
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer "ERC lesedager" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

Co-designing the Ocean Science we need for Polar regions

29. okt 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Forskningsfrokost: Hvor gode er digitale læringsverktøy – egentlig?

29. okt 2020
Gjennomført

Møt forskere som gir innblikk i sin forskning på digitale læringsverktøy. Bli med på Kulturhuset i Oslo (begrenset antall plasser) eller følg seminaret via nett.

Ideologi eller fakta – hvem er forskerne til for? Debattmøte fra Tromsø

28. okt 2020
Gjennomført

Fra tid til annen kommer det kritikk av forskere for å være ideologisk styrt eller ikke ta tilstrekkelig hensyn til lokale og nasjonale behov. Motsatt blir det fra forskerhold hevdet at enkelte forskningsresultater blir oversett og verste fall forsøkt kontrollert. Hvem skal forskerne egentlig tjene?

Norsk lansering av Horisont Europa

26. okt 2020
Gjennomført

Konferansen gir deg innblikk i hva som er nytt i Horisont Europa og hvilke muligheter dette gir norske aktører. Konferansen vil også vise gode eksempler på hva norske deltakere har oppnådd i det pågående Horisont 2020.

Horisont 2020 - Prosjektutvikling 1 (for deltakere fra U&H og instituttsektor)

26. okt - 30. okt 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar. Dette prosjektutviklingskurset er utviklet av EU-rådgivere ved SINTEF, Oslo Met og NTNU. Alle med bred prosjekterfaring fra flere sektorer. Høsten 2020 holdes tre kurs tilpasset ulike målgrupper. Alle er 1 time og 30 minutter over 5 dager for optimalt utbytte. Målgruppene er; forskning og utdanning, næringsliv og offentlig sektor. I dette kurset får du et innblikk i de viktigste prosessene i EU fremover.

Kunnskap i krisetider. Lansering av Indikatorrapporten 2020

22. okt 2020
Gjennomført

Hvordan bruker vi forskning og innovasjon i møte med kriser og brå samfunnsendringer? Ved lanseringen av Indikatorrapporten 2020 ser vi på trender i forskning og innovasjon i lys av dagens krisesituasjon og tidligere kriser. Du får presentert ferske tall fra rapporten, høre forberedte kommentarer og oppleve gode diskusjoner på scenen.

Havforskningstiåret: Workshop om Arctic Ocean Action Plan

22. okt - 23. okt 2020
Gjennomført

Er du interessert i Arktis og hav og hvordan dette skal jobbes med under Havforskningstiåret? Bidra med din kunnskap i disse workshopene.

ERC søknadslesedag i Oslo

22. okt 2020
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer "ERC lesedager" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

Søkerwebinar for INTPART 2020

21. okt 2020
Gjennomført

AgTech 2020 - Det digitale jordbruk

21. okt 2020
Gjennomført

Er du interessert i hva som rører seg innen landbruksteknologi og bærekraftig matproduksjon i Norge og Sverige, bør du få med deg AgTech Norway.

SkatteFUNN: Digitalt prosjektverksted

20. okt 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kunnskap er viktig for å utvikle eller forbedre produkter og tjenester og åpne nye markeder. Har du en idé, planlegger du å gå i gang, eller har du allerede startet en innovasjonsprosess der ny kunnskap er sentralt for å realisere ambisjoner om nye produkter, tjenester eller prosesser? Forskningsrådets prosjektverksted er et tilbud til bedrifter og samarbeidspartnere som vil lære mer om å strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekt.

SkatteFUNN - kort og godt

19. okt 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Meld deg på for å lære mer om SkatteFUNN, og om hvordan forskning og utvikling kan bli en del av innovasjonsprosessen i din bedrift. I løpet av en time vil vi presentere: - Forksningsrådet og kort om finansieringsmuligheter - SkatteFUNN ordningen - hva er SkatteFUNN, kriterier og erfaringer - Nyttige verktøy for prosjektutvikling

Horisont 2020/Horizon Europe - Proposal Writing - Focus Impact

19. okt - 20. okt 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Havforskningstiåret – forslag til nasjonal innsats

16. okt 2020
Gjennomført

Se lansering av Norsk satsing under FNs havforskningstiår. Forslag til innsats. Forslaget kommer fra en ekspertgruppe leda av Peter Haugan. På seminaret får du blant annet høre Peter Haugan presentere forslaget og overlevere det til fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen og næringsminister Iselin Nybø.

ERC søknadslesedag i Oslo

16. okt 2020
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer "ERC lesedager" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

Workshop om klynger og nettverk for CO2-fangst, -transport og -lagring

15. okt 2020
Gjennomført

CO2-utslipp fra industri som er lokalisert i klynger kan samles opp og benytte felles transport og lagringsinfrastruktur. Dette kan være essensielt for å få til reduserte kostander og høy sikkerhet. Workshopen er aktuell i forbindelse med mulig storskala fangst og lagring i Norge og utbredelse av teknologien i Europa.

Sentre for fremragende forskning (SFF): Webinar om søknadsskjemaet

14. okt 2020
Gjennomført

Søknadsskjemaet for SFF-V blir åpnet for utfylling den 7. oktober og dette webinaret vil først og fremst handle om utfylling av dette.

Horizon Europe: A practical insight

12. okt 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar. Forskningsrådet tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Horisont Europa - Innovation in Horizon Europe

09. okt 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs (webinar): Innovasjon blir stadig viktigere i EU's rammeprogrammer, og i Horisont Europa er det viktigere enn noen sinne. Innovation Manager-rollen er nå blitt en formell rolle i EU-prosjekter, på samme måte som koordinator og arbeidspakkeleder.

Horizon Europe: A practical insight

08. okt 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar. Forskningsrådet tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Horisont 2020/Horizon Europe - Konsortieavtalen

07. okt 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Horisont 2020/Horizon Europe - Project Management and Finance

06. okt - 07. okt 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Antarktisseminar 2020

06. okt - 07. okt 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Norges forskningsråd og Norsk Polarinstitutt inviterer til Antarktisseminar i Tromsø 9.-10. juni 2020. Seminaret er det tredje i rekken og følger opp seminarene fra 2016 og 2018.

Horisont 2020/Horizon Europe - Master of Finance

24. sep - 25. sep 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Webinar om høstens forskningsinfrastruktur-utlysning

22. sep 2020
Gjennomført

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur lyser ut midler med søknadsfrist 18. november 2020. Vi inviterer til webinar om utlysningen der du får mulighet til å stille spørsmål underveis, og snakke med saksbehandlere i Forskningsrådet og andre søkere.

Horisont 2020/Horizon Europe - Project Management and Reporting

22. sep - 23. sep 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Den fantastiske hjernen: åpning av Forskningsdagene

16. sep 2020
Gjennomført

Få med deg årets nasjonale åpning av Forskningsdagene med May-Britt Moser, utdeling av formidlingsprisen og talkshow med hjerneforskere!

Webinar: Hvordan skrive en god søknad til ERC Starting- eller Consolidator grant?

16. sep - 17. sep 2020
Gjennomført

AVLYST: Horisont 2020 - Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1

15. sep - 16. sep 2020
Gjennomført

AVLYST: Kurs i Trondheim. Forskningsrådet of NTNU tilbyr et to-dagers kurs i Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1. Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Søknadsstøtte 1 gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

Blended finance: New approaches for financing Science, Technology and Innovation for achieving the Sustainable Development Goals

14. sep - 16. sep 2020
Gjennomført

Denne workshopen samler ledere og eksperter fra institusjoner og sektorer som bistand, forskning, finans og internasjonale organisasjoner for å diskutere bruk av offentlig finansiering til å motivere og inkludere private og andre kilder i bredere finansieringsløsninger.

Horisont 2020 - Getting Ready for Horizon Europe

04. sep 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Gjør deg klar til Horisont Europa. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar. Du vil få informasjon om Horisont Europa, rammeprogrammet som starter i 2021 og som avløser Horisont 2020.

Horisont 2020 - Getting Ready for Horizon Europe

04. sep 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Gjør deg klar til Horisont Europa. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar. Du vil få informasjon om Horisont Europa, rammeprogrammet som starter i 2021 og som avløser Horisont 2020.

Horizon 2020 Green Deal

04. sep - 11. sep 2020
Gjennomført

Bli med på en virtuell Green Deal Matchmaking i tre trinn: Øv deg på å lage en attraktiv profil, en rett-på-sak og inspirerende pitch og på å gjennomføre effektfulle en-til-en møter!

WEBINAR: Horizon 2020 Green Deal

27. aug 2020
Gjennomført

Hold av datoen 27. august 2020 for å få oppdatert og relevant informasjon om Green Deal utlysninger. Dette virtuelle arrangementet er for deg som er i gang med å utforske mulighetene til å ta del i et konsortium for å svare på en eller flere av de ekstraordinære Green Deal utlysningene under Horisont 2020. Du vil også få oversikt over NCPene som kan hjelpe deg med råd og veiledning.

Webinar: HelseOmsorg21-monitor

25. aug 2020
Gjennomført

Vi ønsker å involvere brukerne av HO21-monitor til videreutvikling av hvordan vi formidler helseforskningsdata.

Forskningstorget på Nor-Fishing 2020

18. aug - 20. aug 2020
Gjennomført

På Forskningstorget møter du åtte forsknings- og innovasjonsmiljøer som er opptatt av forskning og innovasjon for fiskeri- og sjømatnæringen. Få med deg siste nytt fra forskningen i tre miniseminarer

Webinar om utlysning av støtte til bedre kjønnsbalanse i forskning

13. aug 2020
Gjennomført

På dette webinaret presenterer vi utlysningen av 30 millioner til nettverksstøtte til å fremme kjønnsbalanse i forskning.

Digital Arendalsuke – Klima, ressurstilgang og innvirkninger på norske interesser

12. aug 2020
Gjennomført

Hvordan vil konsekvensene av klimaendringene påvirke norske interesser, og norsk utenrikspolitikk? Velkommen til faglig påfyll og debatt på den digitale Arendalsuka!

Horisont 2020 - A conversation with a proposal coordinator who scored 15!

30. jun 2020
Gjennomført

Webinar/åpen diskusjon: I slutten av august er det frist for levering av søknader for Secure Societies-programmet i Horisont 2020. Webinaret gjennomføres som en åpen diskusjon. Presentasjoner vil fokusere på hva som må være på plass nå i alle tre hoveddeler av søknaden, i tillegg til praktiske tips.

Horisont 2020 - Proposal Writing - Focus Impact

29. jun - 30. jun 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs (webinar): Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Horisont 2020 - Proposal Writing - Focus Impact

25. jun - 26. jun 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs (webinar): Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

SkatteFUNN-kurs Sogn og Fjordane

24. jun 2020
Gjennomført

Saman med Stryn næringshage og Vestland fylkeskommune inviterer vi til digitalt SkatteFUNN-seminar der du får informasjon om ordninga.

Horisont 2020 - Financial Rules and Reporting (only for NORCE)

24. jun - 25. jun 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs (webinar): Dette "Finance-only" kurset er for de som er interesserte i å få det komplette bildet over Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilrettelegge dette i regnskapssystemet, fra budsjettering gjennom intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Digitalt prosjektverksted - Vestland

23. jun 2020
Gjennomført

Prosjektverksted er et tilbud til aktører som vil lære mer om å strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekt i næringslivet eller offentlig sektor.

AVLYST: Horisont 2020 - Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1

23. jun - 24. jun 2020
Gjennomført

Kurset er avlyst. Kurs i Oslo. Forskningsrådet tilbyr et to-dagers kurs i Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1. Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Søknadsstøtte 1 gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

Horisont Europa - Innovation in Horizon Europe

23. jun 2020
Gjennomført

Kurs (webinar): Innovasjon blir stadig viktigere i EU's rammeprogrammer, og i Horisont Europa er det viktigere enn noen sinne. Innovation Manager-rollen er nå blitt en formell rolle i EU-prosjekter, på samme måte som koordinator og arbeidspakkeleder.

Webinar om muligheter for offentlig sektor innen bioøkonomien

22. jun 2020
Gjennomført

Velkommen til webinar om årets utlysninger innenfor bioøkonomi og innovasjon i offentlig sektor.

Horisont 2020 - Proposal Writing - Focus Impact

22. jun - 23. jun 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs (webinar): Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Digitalt prosjektverksted

19. jun 2020
Gjennomført

Forskningsrådets prosjektverksted er et tilbud til aktører som vil lære mer om å strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekt.

Bionæringsdagen

18. jun 2020
Gjennomført

På Bionæringsdagen får du høre fra bedrifter som har satset på forskning og utvikling. Du får vite litt om hva som skal til for å lykkes. Du vil også få praktiske råd om hvordan du kan søke støtte fra Forskningsrådet, og du vil få muligheten til å møte forskerene som kan løse de utfordringene du jobber med.

Horizon Europe: A practical insight

18. jun 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Bergen: Forskningsrådet og NHH tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Utlysning kulturmiljøer. Webinar for søkere

17. jun 2020
Gjennomført

I dette webinaret gjennomgår vi generelle krav til søknader til utlysningen Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv, og spesifikt ta for oss temaet om forskning på kulturmiljøer

UTSATT: Horisont 2020 - Financial Management and Consultancy (only for NHH)

17. jun 2020
Gjennomført

Kurset er utsatt til en senere dato. Kurs (webinar) i Bergen (kun for NHH): A Level-3 Horizon 2020 Finance event, fully adapted to the needs and requirements of the Client. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Horisont 2020 - Proposal Writing - Focus Impact

17. jun - 18. jun 2020
Gjennomført

Kurs (webinar): Forskningsrådet og NTNU tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Energiforskningskonferansen 2020 (virtuell)

17. jun 2020
Gjennomført

På Energiforskningskonferansen presenterer vi ferske forskningsresultater og industriens perspektiver på hvordan vi skaper morgendagens miljøvennlige energisystem.

Webinar om førkommersielle anskaffelser

16. jun 2020
Gjennomført

Velkommen til webinar om årets utlysning av 200 millioner til førkommersielle anskaffelser med søknadsfrist 16. september.

Webinar om Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

16. jun 2020
Gjennomført

Velkommen til webinar om årets utlysning av 200 millioner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor med søknadsfrist 16. september.

Horisont 2020 - Project Management and Finance

16. jun - 17. jun 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Horizon Europe: A practical insight

16. jun 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs (webinar): Forskningsrådet og NTNU tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Horisont 2020 - Getting Ready for Horizon Europe

12. jun 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Gjør deg klar til Horisont Europa. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar. Du vil få informasjon om Horisont Europa, rammeprogrammet som starter i 2021 og som avløser Horisont 2020.

Webinar om årets utlysninger innen demokrati, styring og fornyelse

11. jun 2020
Gjennomført

Velkommen til webinar om årets utlysninger innenfor planforskning, samfunnssikkerhet, effekter av kommune- og regionsreformene og innovasjon i offentlig sektor.

Horisont 2020 - Financial Rules and Reporting

11. jun - 12. jun 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Oslo: Dette "Finance-only" kurset er for de som er interesserte i å få det komplette bildet over Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilrettelegge dette i regnskapssystemet, fra budsjettering gjennom intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Horisont 2020 - Proposal Writing - Focus Impact

10. jun - 11. jun 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs (webinar): Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

AVLYST: Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2 (How to write a competitive proposal)

10. jun 2020
Gjennomført

Kurset i Stavanger er avlyst grunnet koronakrisen. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Horisont 2020 - Konsortieavtalen

10. jun 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Webinar om biokol

09. jun 2020
Gjennomført

På webinaret får du siste nytt om biokol og pyrolyse i 12 korte innlegg, og moglegheit til å treffe andre med same interesse. Forskingsrådet orienterer om sine finansieringsordningar for innovasjonsprosjekt innan bioøkonomi.

AVLYST: Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2 (How to write a competitive proposal)

09. jun 2020
Gjennomført

Kurset i Oslo er avlyst grunnet koronakrisen. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

HAVBRUK2020 - klima for havbruk?

09. jun - 10. jun 2020
Gjennomført

Konferansen HAVBRUK2020 – klima for havbruk? samler forskere, næringsliv, forvaltning og politikere til viktige forskningspolitiske diskusjoner og presentasjon av ny, spennende forskning.

Horisont 2020 - Project Management and Finance

03. jun - 04. jun 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

SkatteFUNN-kurs Trøndelag

Digitalt kurs

27. mai 2020
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

Idékraft verden trenger – nøkkelen ut av krisen?

27. mai 2020
Gjennomført

I anledningen av lanseringen av Forskningsrådets nye strategi inviterer vi deg til å møte noen av Norges mest sentrale aktører innenfor bærekraft, innovasjon og forskning, offentlig sektor og næringsliv.

Horisont 2020 - Financial Rules and Reporting

27. mai - 28. mai 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Oslo: Dette "Finance-only" kurset er for de som er interesserte i å få det komplette bildet over Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilrettelegge dette i regnskapssystemet, fra budsjettering gjennom intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Webinar: Hvordan skrive en god ERC Advanced grant søknad

26. mai 2020
Gjennomført

Har du tenkt å søke ERC Advanced grant (AdG) i august 2020? Forskningsrådet og UiO inviterer forskere til kurs i å skrive søknad til det europeiske forskningsrådet, ERC.

Horisont 2020 - Konsortieavtalen

26. mai 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

SFF-utlysningen: Webinar for søkere

25. mai 2020
Gjennomført

Dette er et webinar for potensielle senterledere og andre ved forskningsinstitusjonene som er involvert i å skrive søknadene.

SkatteFUNN-kurs Østfold/Oslo/Akershus

Digitalt kurs

25. mai 2020
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

Pilot-T: Informasjonsmøte

20. mai 2020
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til et digitalt informasjonsmøte om årets Pilot-T-utlysning og søknadsprosessen.

Konferanse: Muligheter for tysk-norsk samarbeid innen energiforskning i Horisont Europa

19. mai - 20. mai 2020
Gjennomført

EUs neste rammeprogram, Horisont Europa, vil det satses sterkt på bærekraftig energi. Dette er et felt med stort potensial for norsk-tysk samarbeid. Få innblikk i disse mulighetene på konferansen "Norsk - tyske dialoger om bærekraftig energi og europeisk samarbeid i utdanning og forskning".

Horisont 2020 - Proposal Writing - Focus Impact

19. mai - 20. mai 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Oslo: Forskningsrådet tilbyr et todagers kurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronaviruset streames kurset som webinar.

Horizon Europe: A practical insight

15. mai 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar. Forskningsrådet tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group. Grunnet koronaviruset streames kurset som webinar.

Havforskningstiåret og norsk innsats

14. mai 2020
Gjennomført

Velkommen til informasjonsmøte om Havforskningstiåret og forslag til norsk innsats.

Pilot-T: Informasjonsmøte

14. mai 2020
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til et digitalt informasjonsmøte om årets Pilot-T-utlysning og søknadsprosessen.

SkatteFUNN-kurs Troms

Digitalt kurs

14. mai 2020
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

UTSATT: GLOBVAC-konferansen 2020

13. mai - 14. mai 2020
Gjennomført

Grunnet situasjonen med covid-19 så har arrangørene besluttet å utsette GLOBVAC konferansen 2020 på ubestemt tid. Arrangørene vil ta kontakt med de som allerede er påmeldt konferansen. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om nytt tidspunkt for konferansen.

Horisont 2020 - Proposal Writing - Focus Impact

13. mai - 14. mai 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs - webinar: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronaviruset streames kurset som webinar.

SkatteFUNN-kurs Finnmark

Digitalt kurs

12. mai 2020
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

Horizon Europe: A practical insight - 15. mai 2020

12. mai 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurset er flyttet til 15. mai og streames som webinar grunnet koronaviruset.

Webinar: Forskerprosjekt

08. mai 2020
Gjennomført

I dette webinaret vil vi først og fremst ta for oss søknadsskjema og tilhørende maler, og hvordan disse skal fylles ut. Det blir mulighet for å stille spørsmål.

SkatteFUNN-kurs Innlandet

Digitalt kurs

07. mai 2020
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

SkatteFUNN-kurs Vestfold og Buskerud

Digitalt kurs

06. mai 2020
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

AVLYST: Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2 (How to write a competitive proposal)

06. mai 2020
Gjennomført

Kurset avlyst. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

AVLYST: Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2 (How to write a competitive proposal)

05. mai 2020
Gjennomført

Kurset er avlyst. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Horisont 2020 - Proposal Writing - Focus Impact

05. mai - 06. mai 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Oslo: Forskningsrådet tilbyr et todagers kurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronaviruset streames kurset som webinar.

SkatteFUNN-kurs Nordland

Digitalt kurs

30. apr 2020
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

Webinar: innovasjonsprosjekt for næringslivet

29. apr 2020
Gjennomført

På dette webinaret vil du få en innføring i hva som kreves for å lage en god prosjektsøknad til innovasjonsprosjekter i næringslivet.

SkatteFUNN-kurs Møre og Romsdal

Digitalt kurs

29. apr 2020
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

AVLYST: Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2 (How to write a competitive proposal)

29. apr 2020
Gjennomført

Kurset er avlyst. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

SkatteFUNN-kurs Hordaland

Digitalt kurs

28. apr 2020
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

AVLYST: Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2 (How to write a competitive proposal)

28. apr 2020
Gjennomført

Kurset er avlyst. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Webinar SkatteFUNN - Fiskeri og havbruk

23. apr 2020
Gjennomført

I dette webinaret får du en smakebit på bredden i innen Fiskeri og havbruk i SkatteFUNN. Webinaret skal også bidra til at du som søker blir i stand til å skrive en god søknad som har den informasjonen vi trenger for å kunne godkjenne ditt FoU-prosjekt.

Horizon Europe: A practical insight

23. apr 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Stavanger. Forskningsrådet og UiS tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group. Grunnet koronaviruset streames kurset som webinar.

SkatteFUNN-kurs Agder

Digitalt kurs

23. apr 2020
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

Virtuelt nettverksseminar for norske og kinesiske forskere innen mattrygghet i akvakultur

23. apr 2020
Gjennomført

Forskningsrådet og he National Natural Science Foundation of China arrangerer nettverksseminar for å koble norske og kinesiske forskere som ønsker prosjektpartnere til felles søknad om midler til prosjekter innen mattrygghet

African Centres of Excellence e-seminar

22. apr 2020
Gjennomført

Norges forskningsråd organiserer et seminar om de Verdensbank-initierte afrikanske høyere utdanningssentre for fremragende forskning eller ACE.

SkatteFUNN-kurs Telemark

Digitalt kurs

22. apr 2020
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

SkatteFUNN-kurs Sogn og Fjordane

Digitalt kurs

22. apr 2020
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

SkatteFUNN-kurs Rogaland

Digitalt kurs

21. apr 2020
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

Webinar - MSCA Individual Fellowships 2020

20. apr 2020
Gjennomført

Ønsker du å rekruttere en forsker på postdok-nivå for et år eller to? Eller trenger du selv et opphold ute i verden for å styrke din selvstendighet og bygge nettverk? Marie Sklodowska-Curie Actions Individual Fellowships utlyser 328 millioner euro for 2020. Øk sjansene for å lykkes ved å delta i informasjonsmøtet.

Årets utlysninger: Webinar om Forskerprosjekt

17. apr 2020
Gjennomført

Dette webinaret tar spesielt for seg utlysningen av Forskerprosjekt.

Webinar: Informasjon om utlysningen Arealer under press - konsekvenser og løsninger for naturmangfold, klima, energi, jord- og skogbruk

15. apr 2020
Gjennomført

På dette webinaret vil du få en presentasjon av søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt generelt og temaområdet Arealer under press spesielt. Webinaret vil også inneholde en presentasjon av et tidligere gjennomført forskningsprosjekt med vesentlig involvering av brukergrupper.

Horisont 2020 - Project Management and Finance

31. mar - 01. apr 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Bodø. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronaviruset streames kurset som webinar.

AVLYST: ERC søknadslesedag i Oslo på OsloMet

27. mar 2020
Gjennomført

Arrangementet er avlyst. Norges forskningsråd arrangerer i samarbeid med OsloMet en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

AVLYST: Informasjonsmøte i Oslo: 300 millioner til petroleumsrettet FOU

26. mar 2020
Gjennomført

SEMINARET ER UTSATT. Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte for petroleumsnæringen om høsten utlysninger.

Horisont 2020 - Konsortieavtalen

26. mar 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler.

AVLYST: Informasjonsmøte i Trondheim: 300 millioner til petroleumsrettet FOU

25. mar 2020
Gjennomført

SEMINARET ER AVLYST. Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte for petroleumsnæringen om høsten utlysninger.

Horisont 2020 - Project Management and Finance

24. mar - 25. mar 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Oslo. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Mer klimasmart forskningssamarbeid med virtuelle konferanser?

20. mar 2020
Gjennomført

Forskningsrådet og Universitets- og høyskolerådet inviterer forskere, forvaltning og andre interesserte til workshop om hvordan vi kan dele kunnskap, ideer og meninger på en mest mulig klima- og miljøvenning måte

AVLYST: Informasjonsmøte i Kristiansand: 300 millioner til petroleumsrettet FOU

18. mar 2020
Gjennomført

SEMINARET ER AVLYST. Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte for petroleumsnæringen om høsten utlysninger.

UTSATT: Seminar om kompetanse- og samarbeidsprosjekt i Forskningsrådet

17. mar 2020
Gjennomført

SEMINARET ER UTSATT. I samarbeid med Universitetet i Agder inviterer Forskningsrådet til seminar om søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

AVLYST: Informasjonsmøte i Stavanger: 800 millioner kroner til FoU innen petroleum, fornybar energi og lavutslipp

17. mar 2020
Gjennomført

SEMINARET ER AVLYST. Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte for petroleumsnæringen om høsten utlysninger.

Horisont 2020 - Proposal Writing - Focus Impact

17. mar - 18. mar 2020
Gjennomført
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Stavanger: Forskningsrådet og UiS tilbyr et todagers kurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronaviruset streames kurset som webinar.

Årets utlysninger: Webinar for forskningsorganisasjoner med helseforskning

12. mar 2020
Gjennomført

Vi arrangerer fire webinarer i starten av mars for å informere om utlysningene Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

AVLYST: Informasjonsmøte i Bergen: 800 millioner kroner til FoU innen petroleum, fornybar energi og lavutslipp

12. mar 2020
Gjennomført

Arrangementet er avlyst. Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte for petroleumsnæringen om høsten utlysninger.

AVLYST: Fagdag om impact og kommunikasjon

11. mar 2020
Gjennomført

ARRANGEMENTET ER UTSATT, OG BLIR ERSTATTET MED ET WEBINAR 11. MARS FRA KL. 11.30 TIL 13. Fagdagen gir ulike perspektiver på hvordan det står til med impact i Norge i dag og hvordan dette kan sees i et kommunikasjonsperspektiv

SkatteFUNN og FoU som verktøy for innovasjon i næringslivet

11. mar 2020
Gjennomført

Har du planar om å utvikle noko nytt, og lurer på om SkatteFUNN eller ein anna FoU-finansieringsordning er noko for di bedrift? Kom og lær om ulike moglegheiter, få tips til korleis komme i gang, og høyr frå bedrifter i vår region som har lukkast med bruk av FoU.

Årets utlysninger: Webinar for forskningsinstitutter og andre forskningsorganisasjoner

09. mar 2020
Gjennomført

Vi arrangerer fire webinarer i starten av mars for å informere om utlysningene Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Prosjektverksted for offentlig sektor

09. mar 2020
Gjennomført

Forskningsrådets prosjektverksted er et tilbud til offentlige aktører som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Årets utlysninger: Webinar for universiteter og høyskoler

06. mar 2020
Gjennomført

Vi arrangerer fire webinarer i starten av mars for å informere om utlysningene Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

ERC søknadslesedag i Ås

05. mar 2020
Gjennomført

Norges forskningsråd arrangerer i samarbeid med NMBU på Ås en "ERC søknadslesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council (ERC), og for EU-rådgivere ved norske institusjoner.

Årets utlysninger: Webinar for universiteter og høyskoler

04. mar 2020
Gjennomført

Vi arrangerer fire webinarer i starten av mars for å informere om utlysningene Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Forskningsfrokost: Hva skjer når vi trues av en epidemi?

04. mar 2020
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til en forskningsfrokost om konsekvensene av epidemier for samfunnet vårt.

Norway-Japan Academic Network

26. feb 2020
Gjennomført

Exciting lectures will be held by Norwegian researchers with connections to Japan, and a Japanese researcher in Norway. The lectures will be followed by a reception.

Horisont 2020 - Proposal Writing - Focus Impact

25. feb - 26. feb 2020
Gjennomført

Kurs i Ålesund: Forskningsrådet og NTNU i Ålesund tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

ERC søknadslesedag i Bergen

19. feb 2020
Gjennomført

Norges forskningsråd arrangerer i samarbeid med UiB en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council (ERC), og for EU-rådgivere ved norske institusjoner.

Horisont 2020 - Project Management and Finance

18. feb - 19. feb 2020
Gjennomført

Kurs i Tromsø. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Konkurransedyktige søknader til ERC Advanced Grant

18. feb 2020
Gjennomført

Universitetet i Bergen og Norges forskningsråd arrangerer et skrivekurs for forskere som planlegger å søke ERC Advanced Grant til fristen 26 august 2020.

Frukostmøte: FoU som suksessfaktor for vekst og utvikling

14. feb 2020
Gjennomført

Har du planar om å utvikle eit nytt produkt, ei ny teneste eller ein ny prosess, og har behov for ny kunnskap for å gjere det? Kom og høyr Forskingsrådet informere om ulike finansieringsløysingar for FoU, og få tips om korleis du kan gå fram.

ERC søknadslesedag i Trondheim

13. feb 2020
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med NTNU en "ERC søknadslesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council (ERC), og for EU-rådgivere ved norske institusjoner.

Hvordan skrive en god ERC Advanced grant søknad

13. feb 2020
Gjennomført

Har du tenkt å søke ERC Advanced grant (AdG) i august 2020? Forskningsrådet og NTNU inviterer forskere til kurs i å skrive søknad til det europeiske forskningsrådet, ERC.

Seminar om intervensjonsstudier i utdanningssektoren

12. feb 2020
Gjennomført

Forskningsrådet, sammen med Kunnskapsdepartementet, inviterer til en spennende dag om intervensjonsstudier i utdanningssektoren.

Horisont 2020 - Project Management and Finance

06. feb - 07. feb 2020
Gjennomført

Kurs i Halden. Forskningsrådet og Høgskolen i Østfold tilbyr et kurs med i innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Horisont 2020 - Proposal Writing - Focus Impact

04. feb - 05. feb 2020
Gjennomført

Kurs i Halden: Forskningsrådet og Høgskolen i Østfold tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Horisont 2020 - Horizon Europe: A practical insight

03. feb 2020
Gjennomført

Kurs i Halden. Forskningsrådet og Høgskolen i Østfold tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group.

Arctic Ocean Decade Policy-Business-Science-Dialogue

29. jan 2020
Gjennomført

I forbindelse med FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling arrangerer vi en innspillsworkshop i Tromsø under Arctic Frontiers.

Horisont 2020: Utveksling av ansatte innen forskning og innovasjon (MSCA RISE)

24. jan 2020
Gjennomført

Informasjonsmøte om siste utlysning for å finansiere utveksling mellom forsknings- og innovasjonsaktører under MSCA RISE i Horisont 2020.

Vil du lære mer om EUs finansieringsmuligheter i Horisont 2020 og Horisont Europa?

21. jan 2020
Gjennomført

Lær mer om hvordan du søker EU finansiering til forsknings- og innovasjonsprosjekter i offentlig og privat sektor og i UiH-sektoren.

ERC søknadslesedag i Oslo

20. jan 2020
Gjennomført

Norges forskningsråd arrangerer i samarbeid med UiO en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

Horisont 2020 - Budsjettering 1

16. jan 2020
Gjennomført

Kurs i Oslo. Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

Horisont 2020 - Proposal Writing - Focus Impact

15. jan - 16. jan 2020
Gjennomført

Kurs i Bodø: Forskningsrådet, Nord universitet og EU nettverket Nordland tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

ERC søknadslesedag i Forskningsrådet

15. jan 2020
Gjennomført

Norges forskningsråd arrangerer en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

Prosjektverksted: Utlysning av midler til innovative anskaffelser 2020

15. jan 2020
Gjennomført

I løpet av 2020 vil Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyse ut til sammen inntil 105 millioner kroner til hver sin variant av innovative anskaffelser. Utlysningene gjøres i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og Difi. Vi inviterer til et felles informasjonsmøte med påfølgende prosjektverksted.

Informasjonsmøte: Utlysning av midler til innovative anskaffelser 2020

15. jan 2020
Gjennomført

I løpet av 2020 vil Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyse ut til sammen inntil 105 millioner kroner til hver sin variant av innovative anskaffelser. Utlysningene gjøres i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og Difi. Vi inviterer til et felles informasjonsmøte med påfølgende prosjektverksted.

Webinar om utlysning om landbruksteknologi og digitalisering i matsystem

15. jan 2020
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer potensielle søkere til webinar 16. desember kl 10-11, for informasjon om ERA-NET Cofund-utlysning om landbruksteknologi og digitalisering i matsystem.

Horisont 2020 - Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1

14. jan - 15. jan 2020
Gjennomført

Kurs i Oslo. Forskningsrådet tilbyr et to-dagers kurs i Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1. Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Søknadsstøtte 1 gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. januar 2022, 23.15 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.