Arrangementer

02.
des
Gjennomført

Gjør deg klar til Horisont Europa. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar. Du vil få informasjon om Horisont Europa, rammeprogrammet som starter i 2021 og som avløser Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
30.
nov
01.
des
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
27.
nov
Gjennomført
Forskningsorganisasjon
Helse
27.
nov
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar): Innovasjon blir stadig viktigere i EU's rammeprogrammer, og i Horisont Europa er det viktigere enn noen sinne. Innovation Manager-rollen er nå blitt en formell rolle i EU-prosjekter, på samme måte som koordinator og arbeidspakkeleder.

Forskningsorganisasjon
26.
nov
Gjennomført

Vi lyser ut 61 mill kr. til kompetanse- og samarbeidsprosjekter (KSP) innenfor velferds- og arbeidsforskning, under det tematiske området Velferd, kultur og samfunn. Du får vite mer om den.

Forskningsorganisasjon
Velferd, kultur og samfunn
26.
nov
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Forskningsrådet og UiS tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
25.
nov
Gjennomført

Vi lyser ut 100 millioner til forskning på sirkulær økonomi innenfor områdene plast, bioøkonomi, forbruk og rammebetingelser. Du får vite mer om det.

Energi, transport og lavutslipp
Forskningsorganisasjon
Hav
Humaniora og samfunnsvitenskap
Industri og tjenestenæringer
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Muliggjørende teknologier
Naturvitenskap og teknologi
25.
nov
Gjennomført

Hva er egentlig nytt med "missions"? Hvordan bør Norge forholde seg til missions slik de utformes i Horisont Europa? Hvilke spesifikke norske missions bør vi gripe fatt i? Dette og mer til får du høre om på Forskningsrådets konferanse om kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken.

Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Forskningsorganisasjon
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Hav
Humaniora og samfunnsvitenskap
Næringsliv
Utdanning og kompetanse
25.
nov
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
24.
nov
Gjennomført
Arrangementet strømmes
24.
nov
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer "ERC lesedager" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

Banebrytende forskning
Forskningsorganisasjon
Internasjonalisering
Næringsliv
Offentlig sektor
23.
nov
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til webinar om to utlysninger innen demokrati, styring og fornyelse med frist i februar 2021.

Demokrati, styring og fornyelse
Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
23.
24.
nov
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
20.
nov
Gjennomført

Plan S trer i kraft fra 2021. Fra 1. januar 2021 oppdaterer Forskningsrådet de generelle vilkårene for FoU-prosjekter med krav om at alle vitenskapelige artikler gjøres åpent tilgjengelig umiddelbart, og at alle artikler har en åpen lisens.

Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Forskningsorganisasjon
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Hav
Helse
Humaniora og samfunnsvitenskap
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Muliggjørende teknologier
Naturvitenskap og teknologi
Petroleum
Utdanning og kompetanse
Velferd, kultur og samfunn
19.
nov
Gjennomført

Totalt lyser vi ut 150 millioner til Forskerprosjekt eller Kompetanse- og samarbeidsprosjekt innenfor temaet "Bærekraftige matsystemer". På dette webinaret får du vite mer om utlysningen.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
19.
nov
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer "ERC lesedager" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

Banebrytende forskning
Forskningsorganisasjon
Internasjonalisering
Næringsliv
Offentlig sektor
18.
19.
nov
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
18.
nov
Gjennomført

Kurs i Oslo. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
17.
nov
Gjennomført

Kurs i Kristiansand. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
16.
nov
Gjennomført

Forskning, utvikling og innovasjon er viktig for at Norge som et ledd i det grønne skifte skal kunne konkurrere i fremtidens globale teknologimarkeder for energi- og klimaløsninger. En vellykket satsing favner alt fra forskning til marked. En rekke ledende stemmer innen norsk næringsliv tar diskusjonen om hvordan Norge kan gripe mulighetene og etablere konkurransefortrinn i teknologimarkedene som er beskrevet i rapporten til IEA.

16.
17.
nov
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
13.
nov
Gjennomført
Arrangementet strømmes
12.
nov
Gjennomført

Neste års store utlysninger rettet mot forskningsorganisasjoner har frist i februar. På dette webinaret kan du få svar på spørsmål om Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Banebrytende forskning
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Forskningsorganisasjon
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Hav
Helse
Humaniora og samfunnsvitenskap
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Muliggjørende teknologier
Naturvitenskap og teknologi
Utdanning og kompetanse
Velferd, kultur og samfunn
12.
nov
Gjennomført

Gjør deg klar til Horisont Europa. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar. Du vil få informasjon om Horisont Europa, rammeprogrammet som starter i 2021 og som avløser Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
10.
nov
Gjennomført

Neste års store utlysninger rettet mot forskningsorganisasjoner har frist i februar. På dette webinaret kan du få svar på spørsmål om Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Banebrytende forskning
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Forskningsorganisasjon
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Hav
Helse
Humaniora og samfunnsvitenskap
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Muliggjørende teknologier
Naturvitenskap og teknologi
Utdanning og kompetanse
Velferd, kultur og samfunn
10.
nov
Gjennomført

Ved nyttår går startskotet for EU sitt nye forsking- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Her ligg det store moglegheiter for både norske bedrifter, forskarar og offentlege aktørar som ønskjer å delta i internasjonalt samarbeid og bidra til å løyse store samfunnsutfordringar.

10.
11.
nov
Gjennomført

AVLYST: Kurs i Oslo. Forskningsrådet tilbyr et to-dagers kurs i Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1. Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Søknadsstøtte 1 gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

Forskningsorganisasjon
09.
13.
nov
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Dette prosjektutviklingskurset er utviklet av EU-rådgivere ved SINTEF, Oslo Met og NTNU. Alle med bred prosjekterfaring fra flere sektorer. Høsten 2020 holdes tre kurs tilpasset ulike målgrupper. Alle er 1 time og 30 minutter over 5 dager for optimalt utbytte. Målgruppene er; forskning og utdanning, næringsliv og offentlig sektor. I dette kurset får du et innblikk i de viktigste prosessene i EU fremover.

Forskningsorganisasjon
09.
nov
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer "ERC lesedager" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

Banebrytende forskning
Forskningsorganisasjon
Internasjonalisering
Næringsliv
Offentlig sektor
05.
nov
Gjennomført

Neste års store utlysninger rettet mot forskningsorganisasjoner har frist i februar. På dette webinaret kan du få svar på spørsmål om Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Banebrytende forskning
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Forskningsorganisasjon
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Hav
Helse
Humaniora og samfunnsvitenskap
Industri og tjenestenæringer
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Muliggjørende teknologier
Naturvitenskap og teknologi
Utdanning og kompetanse
05.
nov
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
04.
05.
nov
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
03.
nov
Gjennomført

Prosjektverkstedet er et tilbud til aktører i Vestland som vil lære mer om å strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekt.

Forskningsorganisasjon
Internasjonale fellesprogrammer
Næringsliv
Offentlig sektor
02.
03.
nov
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
02.
06.
nov
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Dette prosjektutviklingskurset er utviklet av EU-rådgivere ved SINTEF, Oslo Met og NTNU. Alle med bred prosjekterfaring fra flere sektorer. Høsten 2020 holdes tre kurs tilpasset ulike målgrupper. Alle er 1 time og 30 minutter over 5 dager for optimalt utbytte. Målgruppene er; forskning og utdanning, næringsliv og offentlig sektor. I dette kurset får du et innblikk i de viktigste prosessene i EU fremover.

Forskningsorganisasjon
02.
03.
nov
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Webinar: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

Forskningsorganisasjon
30.
okt
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer "ERC lesedager" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

Banebrytende forskning
Forskningsorganisasjon
Internasjonalisering
Næringsliv
Offentlig sektor
29.
okt
Gjennomført
Arrangementet strømmes
Forskningsorganisasjon
Hav
Klima- og polarforskning
Næringsliv
Offentlig sektor
29.
okt
Gjennomført

Møt forskere som gir innblikk i sin forskning på digitale læringsverktøy. Bli med på Kulturhuset i Oslo (begrenset antall plasser) eller følg seminaret via nett.

Forskningsorganisasjon
Helse
Humaniora og samfunnsvitenskap
Kommunikasjon og formidling
Næringsliv
Offentlig sektor
Utdanning og kompetanse
Velferd, kultur og samfunn
28.
okt
Gjennomført

Fra tid til annen kommer det kritikk av forskere for å være ideologisk styrt eller ikke ta tilstrekkelig hensyn til lokale og nasjonale behov. Motsatt blir det fra forskerhold hevdet at enkelte forskningsresultater blir oversett og verste fall forsøkt kontrollert. Hvem skal forskerne egentlig tjene?

Forskningsorganisasjon
Kommunikasjon og formidling
Næringsliv
Offentlig sektor
26.
okt
Gjennomført

Konferansen gir deg innblikk i hva som er nytt i Horisont Europa og hvilke muligheter dette gir norske aktører. Konferansen vil også vise gode eksempler på hva norske deltakere har oppnådd i det pågående Horisont 2020.

26.
30.
okt
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Dette prosjektutviklingskurset er utviklet av EU-rådgivere ved SINTEF, Oslo Met og NTNU. Alle med bred prosjekterfaring fra flere sektorer. Høsten 2020 holdes tre kurs tilpasset ulike målgrupper. Alle er 1 time og 30 minutter over 5 dager for optimalt utbytte. Målgruppene er; forskning og utdanning, næringsliv og offentlig sektor. I dette kurset får du et innblikk i de viktigste prosessene i EU fremover.

Forskningsorganisasjon
22.
okt
Gjennomført

Hvordan bruker vi forskning og innovasjon i møte med kriser og brå samfunnsendringer? Ved lanseringen av Indikatorrapporten 2020 ser vi på trender i forskning og innovasjon i lys av dagens krisesituasjon og tidligere kriser. Du får presentert ferske tall fra rapporten, høre forberedte kommentarer og oppleve gode diskusjoner på scenen.

Banebrytende forskning
Bransjer og næringer
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Forskningsinfrastruktur
Forskningsorganisasjon
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Hav
Helse
Humaniora og samfunnsvitenskap
Industri og tjenestenæringer
Internasjonale fellesprogrammer
Internasjonalisering
Klima- og polarforskning
Kommersialisering
22.
23.
okt
Gjennomført

Er du interessert i Arktis og hav og hvordan dette skal jobbes med under Havforskningstiåret? Bidra med din kunnskap i disse workshopene.

Energi, transport og lavutslipp
Forskningsorganisasjon
Hav
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Muliggjørende teknologier
Næringsliv
Petroleum
22.
okt
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer "ERC lesedager" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

Banebrytende forskning
Forskningsorganisasjon
Internasjonalisering
Næringsliv
Offentlig sektor
21.
okt
Gjennomført
Forskningsorganisasjon
Internasjonalisering
21.
okt
Gjennomført

Er du interessert i hva som rører seg innen landbruksteknologi og bærekraftig matproduksjon i Norge og Sverige, bør du få med deg AgTech Norway.

Bransjer og næringer
Forskningsorganisasjon
Helse
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Muliggjørende teknologier
Naturvitenskap og teknologi
Næringsliv
20.
okt
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kunnskap er viktig for å utvikle eller forbedre produkter og tjenester og åpne nye markeder. Har du en idé, planlegger du å gå i gang, eller har du allerede startet en innovasjonsprosess der ny kunnskap er sentralt for å realisere ambisjoner om nye produkter, tjenester eller prosesser? Forskningsrådets prosjektverksted er et tilbud til bedrifter og samarbeidspartnere som vil lære mer om å strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekt.

Næringsliv
19.
okt
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Meld deg på for å lære mer om SkatteFUNN, og om hvordan forskning og utvikling kan bli en del av innovasjonsprosessen i din bedrift. I løpet av en time vil vi presentere: - Forksningsrådet og kort om finansieringsmuligheter - SkatteFUNN ordningen - hva er SkatteFUNN, kriterier og erfaringer - Nyttige verktøy for prosjektutvikling

Næringsliv
19.
20.
okt
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
16.
okt
Gjennomført

Se lansering av Norsk satsing under FNs havforskningstiår. Forslag til innsats. Forslaget kommer fra en ekspertgruppe leda av Peter Haugan. På seminaret får du blant annet høre Peter Haugan presentere forslaget og overlevere det til fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen og næringsminister Iselin Nybø.

Forskningsorganisasjon
Hav
Klima- og polarforskning
Næringsliv
16.
okt
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer "ERC lesedager" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

Banebrytende forskning
Forskningsorganisasjon
Internasjonalisering
Næringsliv
15.
okt
Gjennomført

CO2-utslipp fra industri som er lokalisert i klynger kan samles opp og benytte felles transport og lagringsinfrastruktur. Dette kan være essensielt for å få til reduserte kostander og høy sikkerhet. Workshopen er aktuell i forbindelse med mulig storskala fangst og lagring i Norge og utbredelse av teknologien i Europa.

Energi, transport og lavutslipp
Forskningsorganisasjon
Industri og tjenestenæringer
Internasjonalisering
Kommersialisering
Næringsliv
Offentlig sektor
Petroleum
14.
okt
Gjennomført

Søknadsskjemaet for SFF-V blir åpnet for utfylling den 7. oktober og dette webinaret vil først og fremst handle om utfylling av dette.

Banebrytende forskning
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Forskningsorganisasjon
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Hav
Helse
Humaniora og samfunnsvitenskap
Industri og tjenestenæringer
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Muliggjørende teknologier
Naturvitenskap og teknologi
Petroleum
12.
okt
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Forskningsrådet tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
09.
okt
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar): Innovasjon blir stadig viktigere i EU's rammeprogrammer, og i Horisont Europa er det viktigere enn noen sinne. Innovation Manager-rollen er nå blitt en formell rolle i EU-prosjekter, på samme måte som koordinator og arbeidspakkeleder.

Forskningsorganisasjon
08.
okt
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Forskningsrådet tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
07.
okt
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
06.
07.
okt
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
06.
07.
okt
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Norges forskningsråd og Norsk Polarinstitutt inviterer til Antarktisseminar i Tromsø 9.-10. juni 2020. Seminaret er det tredje i rekken og følger opp seminarene fra 2016 og 2018.

Banebrytende forskning
Forskningsorganisasjon
Klima- og polarforskning
24.
25.
sep
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
22.
sep
Gjennomført

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur lyser ut midler med søknadsfrist 18. november 2020. Vi inviterer til webinar om utlysningen der du får mulighet til å stille spørsmål underveis, og snakke med saksbehandlere i Forskningsrådet og andre søkere.

Forskningsorganisasjon
22.
23.
sep
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
16.
sep
Gjennomført

Få med deg årets nasjonale åpning av Forskningsdagene med May-Britt Moser, utdeling av formidlingsprisen og talkshow med hjerneforskere!

Banebrytende forskning
Demokrati, styring og fornyelse
Forskningsinfrastruktur
Forskningsorganisasjon
Helse
Humaniora og samfunnsvitenskap
Kommunikasjon og formidling
Livsvitenskap
Naturvitenskap og teknologi
Næringsliv
Offentlig sektor
Utdanning og kompetanse
Bransjer og næringer
Forskningsorganisasjon
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Hav
Helse
Internasjonalisering
Kommersialisering
15.
16.
sep
Gjennomført

AVLYST: Kurs i Trondheim. Forskningsrådet of NTNU tilbyr et to-dagers kurs i Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1. Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Søknadsstøtte 1 gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

Forskningsorganisasjon
14.
16.
sep
Gjennomført

Denne workshopen samler ledere og eksperter fra institusjoner og sektorer som bistand, forskning, finans og internasjonale organisasjoner for å diskutere bruk av offentlig finansiering til å motivere og inkludere private og andre kilder i bredere finansieringsløsninger.

04.
sep
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Gjør deg klar til Horisont Europa. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar. Du vil få informasjon om Horisont Europa, rammeprogrammet som starter i 2021 og som avløser Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
04.
sep
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Gjør deg klar til Horisont Europa. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar. Du vil få informasjon om Horisont Europa, rammeprogrammet som starter i 2021 og som avløser Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
04.
11.
sep
Gjennomført

Bli med på en virtuell Green Deal Matchmaking i tre trinn: Øv deg på å lage en attraktiv profil, en rett-på-sak og inspirerende pitch og på å gjennomføre effektfulle en-til-en møter!

27.
aug
Gjennomført

Hold av datoen 27. august 2020 for å få oppdatert og relevant informasjon om Green Deal utlysninger. Dette virtuelle arrangementet er for deg som er i gang med å utforske mulighetene til å ta del i et konsortium for å svare på en eller flere av de ekstraordinære Green Deal utlysningene under Horisont 2020. Du vil også få oversikt over NCPene som kan hjelpe deg med råd og veiledning.

25.
aug
Gjennomført

Vi ønsker å involvere brukerne av HO21-monitor til videreutvikling av hvordan vi formidler helseforskningsdata.

Banebrytende forskning
Forskningsinfrastruktur
Forskningsorganisasjon
Helse
Industri og tjenestenæringer
Kommersialisering
Muliggjørende teknologier
Næringsliv
Offentlig sektor
Politikk- og forvaltningsområder
Utdanning og kompetanse
Velferd, kultur og samfunn
18.
20.
aug
Gjennomført

På Forskningstorget møter du åtte forsknings- og innovasjonsmiljøer som er opptatt av forskning og innovasjon for fiskeri- og sjømatnæringen. Få med deg siste nytt fra forskningen i tre miniseminarer

Forskningsorganisasjon
Hav
Næringsliv
Offentlig sektor
13.
aug
Gjennomført

På dette webinaret presenterer vi utlysningen av 30 millioner til nettverksstøtte til å fremme kjønnsbalanse i forskning.

Forskningsorganisasjon
12.
aug
Gjennomført

Hvordan vil konsekvensene av klimaendringene påvirke norske interesser, og norsk utenrikspolitikk? Velkommen til faglig påfyll og debatt på den digitale Arendalsuka!

30.
jun
Gjennomført

Webinar/åpen diskusjon: I slutten av august er det frist for levering av søknader for Secure Societies-programmet i Horisont 2020. Webinaret gjennomføres som en åpen diskusjon. Presentasjoner vil fokusere på hva som må være på plass nå i alle tre hoveddeler av søknaden, i tillegg til praktiske tips.

Forskningsorganisasjon
29.
30.
jun
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar): Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
25.
26.
jun
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar): Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
24.
jun
Gjennomført

Saman med Stryn næringshage og Vestland fylkeskommune inviterer vi til digitalt SkatteFUNN-seminar der du får informasjon om ordninga.

Næringsliv
24.
25.
jun
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar): Dette "Finance-only" kurset er for de som er interesserte i å få det komplette bildet over Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilrettelegge dette i regnskapssystemet, fra budsjettering gjennom intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
23.
jun
Gjennomført

Prosjektverksted er et tilbud til aktører som vil lære mer om å strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekt i næringslivet eller offentlig sektor.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
23.
24.
jun
Gjennomført

Kurset er avlyst. Kurs i Oslo. Forskningsrådet tilbyr et to-dagers kurs i Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1. Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Søknadsstøtte 1 gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

Forskningsorganisasjon
23.
jun
Gjennomført

Kurs (webinar): Innovasjon blir stadig viktigere i EU's rammeprogrammer, og i Horisont Europa er det viktigere enn noen sinne. Innovation Manager-rollen er nå blitt en formell rolle i EU-prosjekter, på samme måte som koordinator og arbeidspakkeleder.

Forskningsorganisasjon
22.
jun
Gjennomført

Velkommen til webinar om årets utlysninger innenfor bioøkonomi og innovasjon i offentlig sektor.

Landbasert mat, miljø og bioressurser
Offentlig sektor
22.
23.
jun
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar): Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
19.
jun
Gjennomført

Forskningsrådets prosjektverksted er et tilbud til aktører som vil lære mer om å strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekt.

Næringsliv
18.
jun
Gjennomført

På Bionæringsdagen får du høre fra bedrifter som har satset på forskning og utvikling. Du får vite litt om hva som skal til for å lykkes. Du vil også få praktiske råd om hvordan du kan søke støtte fra Forskningsrådet, og du vil få muligheten til å møte forskerene som kan løse de utfordringene du jobber med.

Energi, transport og lavutslipp
Forskningsorganisasjon
Hav
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Muliggjørende teknologier
Næringsliv
Offentlig sektor
18.
jun
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Bergen: Forskningsrådet og NHH tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
17.
jun
Gjennomført

I dette webinaret gjennomgår vi generelle krav til søknader til utlysningen Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv, og spesifikt ta for oss temaet om forskning på kulturmiljøer

Forskningsorganisasjon
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Næringsliv
Velferd, kultur og samfunn
17.
jun
Gjennomført

Kurset er utsatt til en senere dato. Kurs (webinar) i Bergen (kun for NHH): A Level-3 Horizon 2020 Finance event, fully adapted to the needs and requirements of the Client. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

17.
18.
jun
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar): Forskningsrådet og NTNU tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
17.
jun
Gjennomført

På Energiforskningskonferansen presenterer vi ferske forskningsresultater og industriens perspektiver på hvordan vi skaper morgendagens miljøvennlige energisystem.

Bransjer og næringer
Energi, transport og lavutslipp
Forskningsorganisasjon
Muliggjørende teknologier
Næringsliv
Offentlig sektor
Petroleum
16.
jun
Gjennomført

Velkommen til webinar om årets utlysning av 200 millioner til førkommersielle anskaffelser med søknadsfrist 16. september.

Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Helse
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Muliggjørende teknologier
Offentlig sektor
16.
jun
Gjennomført

Velkommen til webinar om årets utlysning av 200 millioner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor med søknadsfrist 16. september.

Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Helse
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Muliggjørende teknologier
Offentlig sektor
16.
17.
jun
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
16.
jun
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar): Forskningsrådet og NTNU tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
12.
jun
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Gjør deg klar til Horisont Europa. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar. Du vil få informasjon om Horisont Europa, rammeprogrammet som starter i 2021 og som avløser Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
11.
jun
Gjennomført

Velkommen til webinar om årets utlysninger innenfor planforskning, samfunnssikkerhet, effekter av kommune- og regionsreformene og innovasjon i offentlig sektor.

Demokrati, styring og fornyelse
Forskningsorganisasjon
Kommunikasjon og formidling
Livsvitenskap
Muliggjørende teknologier
Offentlig sektor
Utdanning og kompetanse
11.
12.
jun
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Oslo: Dette "Finance-only" kurset er for de som er interesserte i å få det komplette bildet over Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilrettelegge dette i regnskapssystemet, fra budsjettering gjennom intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
10.
11.
jun
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar): Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
10.
jun
Gjennomført

Kurset i Stavanger er avlyst grunnet koronakrisen. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
10.
jun
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
09.
jun
Gjennomført

På webinaret får du siste nytt om biokol og pyrolyse i 12 korte innlegg, og moglegheit til å treffe andre med same interesse. Forskingsrådet orienterer om sine finansieringsordningar for innovasjonsprosjekt innan bioøkonomi.

Banebrytende forskning
Bransjer og næringer
Energi, transport og lavutslipp
Forskningsinfrastruktur
Forskningsorganisasjon
Industri og tjenestenæringer
Klima- og polarforskning
Kommersialisering
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Muliggjørende teknologier
Næringsliv
Offentlig sektor
Petroleum
09.
jun
Gjennomført

Kurset i Oslo er avlyst grunnet koronakrisen. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
09.
10.
jun
Gjennomført

Konferansen HAVBRUK2020 – klima for havbruk? samler forskere, næringsliv, forvaltning og politikere til viktige forskningspolitiske diskusjoner og presentasjon av ny, spennende forskning.

Forskningsorganisasjon
Hav
Industri og tjenestenæringer
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Naturvitenskap og teknologi
Næringsliv
Offentlig sektor
03.
04.
jun
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
27.
mai
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

Industri og tjenestenæringer
Næringsliv
27.
mai
Gjennomført

I anledningen av lanseringen av Forskningsrådets nye strategi inviterer vi deg til å møte noen av Norges mest sentrale aktører innenfor bærekraft, innovasjon og forskning, offentlig sektor og næringsliv.

Banebrytende forskning
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Forskningsorganisasjon
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Hav
Helse
Humaniora og samfunnsvitenskap
Industri og tjenestenæringer
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Muliggjørende teknologier
Naturvitenskap og teknologi
Næringsliv
27.
28.
mai
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Oslo: Dette "Finance-only" kurset er for de som er interesserte i å få det komplette bildet over Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilrettelegge dette i regnskapssystemet, fra budsjettering gjennom intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
26.
mai
Gjennomført

Har du tenkt å søke ERC Advanced grant (AdG) i august 2020? Forskningsrådet og UiO inviterer forskere til kurs i å skrive søknad til det europeiske forskningsrådet, ERC.

Banebrytende forskning
Forskningsorganisasjon
26.
mai
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
25.
mai
Gjennomført

Dette er et webinar for potensielle senterledere og andre ved forskningsinstitusjonene som er involvert i å skrive søknadene.

Forskningsorganisasjon
25.
mai
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

Industri og tjenestenæringer
Næringsliv
20.
mai
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til et digitalt informasjonsmøte om årets Pilot-T-utlysning og søknadsprosessen.

Energi, transport og lavutslipp
Næringsliv
19.
20.
mai
Gjennomført

EUs neste rammeprogram, Horisont Europa, vil det satses sterkt på bærekraftig energi. Dette er et felt med stort potensial for norsk-tysk samarbeid. Få innblikk i disse mulighetene på konferansen "Norsk - tyske dialoger om bærekraftig energi og europeisk samarbeid i utdanning og forskning".

19.
20.
mai
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Oslo: Forskningsrådet tilbyr et todagers kurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronaviruset streames kurset som webinar.

Forskningsorganisasjon
15.
mai
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Forskningsrådet tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group. Grunnet koronaviruset streames kurset som webinar.

Forskningsorganisasjon
14.
mai
Gjennomført

Velkommen til informasjonsmøte om Havforskningstiåret og forslag til norsk innsats.

Hav
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Naturvitenskap og teknologi
14.
mai
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til et digitalt informasjonsmøte om årets Pilot-T-utlysning og søknadsprosessen.

Energi, transport og lavutslipp
Næringsliv
14.
mai
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

Næringsliv
13.
14.
mai
Gjennomført

Grunnet situasjonen med covid-19 så har arrangørene besluttet å utsette GLOBVAC konferansen 2020 på ubestemt tid. Arrangørene vil ta kontakt med de som allerede er påmeldt konferansen. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om nytt tidspunkt for konferansen.

Forskningsorganisasjon
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Helse
Offentlig sektor
13.
14.
mai
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronaviruset streames kurset som webinar.

Forskningsorganisasjon
12.
mai
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

Næringsliv
12.
mai
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurset er flyttet til 15. mai og streames som webinar grunnet koronaviruset.

Forskningsorganisasjon
08.
mai
Gjennomført

I dette webinaret vil vi først og fremst ta for oss søknadsskjema og tilhørende maler, og hvordan disse skal fylles ut. Det blir mulighet for å stille spørsmål.

Banebrytende forskning
Forskningsorganisasjon
07.
mai
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

Næringsliv
06.
mai
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

Næringsliv
06.
mai
Gjennomført

Kurset avlyst. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
05.
mai
Gjennomført

Kurset er avlyst. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
05.
06.
mai
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Oslo: Forskningsrådet tilbyr et todagers kurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronaviruset streames kurset som webinar.

Forskningsorganisasjon
30.
apr
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

Næringsliv
29.
apr
Gjennomført

På dette webinaret vil du få en innføring i hva som kreves for å lage en god prosjektsøknad til innovasjonsprosjekter i næringslivet.

Industri og tjenestenæringer
Næringsliv
29.
apr
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

Næringsliv
29.
apr
Gjennomført

Kurset er avlyst. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
28.
apr
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

28.
apr
Gjennomført

Kurset er avlyst. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
24.
apr
Gjennomført

Hvem blir årets unge forskere? Se livestream av finalen på Facebook! Denne gangen blir det et arrangement uten fysisk publikum, men du inviteres til å følge med fra der du er.

Elever og lærere
23.
apr
Gjennomført

I dette webinaret får du en smakebit på bredden i innen Fiskeri og havbruk i SkatteFUNN. Webinaret skal også bidra til at du som søker blir i stand til å skrive en god søknad som har den informasjonen vi trenger for å kunne godkjenne ditt FoU-prosjekt.

Næringsliv
23.
apr
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Stavanger. Forskningsrådet og UiS tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group. Grunnet koronaviruset streames kurset som webinar.

Forskningsorganisasjon
23.
apr
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

23.
apr
Gjennomført

Forskningsrådet og he National Natural Science Foundation of China arrangerer nettverksseminar for å koble norske og kinesiske forskere som ønsker prosjektpartnere til felles søknad om midler til prosjekter innen mattrygghet

Forskningsorganisasjon
Hav
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Muliggjørende teknologier
22.
apr
Gjennomført

Norges forskningsråd organiserer et seminar om de Verdensbank-initierte afrikanske høyere utdanningssentre for fremragende forskning eller ACE.

22.
apr
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

Næringsliv
22.
apr
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

Næringsliv
21.
apr
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

Næringsliv
20.
apr
Gjennomført

Ønsker du å rekruttere en forsker på postdok-nivå for et år eller to? Eller trenger du selv et opphold ute i verden for å styrke din selvstendighet og bygge nettverk? Marie Sklodowska-Curie Actions Individual Fellowships utlyser 328 millioner euro for 2020. Øk sjansene for å lykkes ved å delta i informasjonsmøtet.

17.
apr
Gjennomført

Dette webinaret tar spesielt for seg utlysningen av Forskerprosjekt.

Banebrytende forskning
Forskningsorganisasjon
15.
apr
Gjennomført

På dette webinaret vil du få en presentasjon av søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt generelt og temaområdet Arealer under press spesielt. Webinaret vil også inneholde en presentasjon av et tidligere gjennomført forskningsprosjekt med vesentlig involvering av brukergrupper.

Forskningsorganisasjon
Landbasert mat, miljø og bioressurser
31.
mar
01.
apr
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Bodø. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronaviruset streames kurset som webinar.

Forskningsorganisasjon
27.
mar
Gjennomført

Arrangementet er avlyst. Norges forskningsråd arrangerer i samarbeid med OsloMet en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

26.
mar
Gjennomført

SEMINARET ER UTSATT. Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte for petroleumsnæringen om høsten utlysninger.

Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Næringsliv
Petroleum
26.
mar
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler.

Forskningsorganisasjon
25.
mar
Gjennomført

SEMINARET ER AVLYST. Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte for petroleumsnæringen om høsten utlysninger.

Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Næringsliv
Petroleum
24.
25.
mar
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Oslo. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
20.
mar
Gjennomført

Forskningsrådet og Universitets- og høyskolerådet inviterer forskere, forvaltning og andre interesserte til workshop om hvordan vi kan dele kunnskap, ideer og meninger på en mest mulig klima- og miljøvenning måte

Energi, transport og lavutslipp
18.
mar
Gjennomført

SEMINARET ER AVLYST. Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte for petroleumsnæringen om høsten utlysninger.

Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Næringsliv
Petroleum
17.
mar
Gjennomført

SEMINARET ER UTSATT. I samarbeid med Universitetet i Agder inviterer Forskningsrådet til seminar om søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

17.
mar
Gjennomført

SEMINARET ER AVLYST. Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte for petroleumsnæringen om høsten utlysninger.

Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Næringsliv
Petroleum
17.
18.
mar
Gjennomført
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar) i Stavanger: Forskningsrådet og UiS tilbyr et todagers kurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronaviruset streames kurset som webinar.

Forskningsorganisasjon
12.
mar
Gjennomført

Vi arrangerer fire webinarer i starten av mars for å informere om utlysningene Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Banebrytende forskning
Forskningsorganisasjon
12.
mar
Gjennomført

Arrangementet er avlyst. Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte for petroleumsnæringen om høsten utlysninger.

Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Næringsliv
Petroleum
11.
mar
Gjennomført

ARRANGEMENTET ER UTSATT, OG BLIR ERSTATTET MED ET WEBINAR 11. MARS FRA KL. 11.30 TIL 13. Fagdagen gir ulike perspektiver på hvordan det står til med impact i Norge i dag og hvordan dette kan sees i et kommunikasjonsperspektiv

11.
mar
Gjennomført

Har du planar om å utvikle noko nytt, og lurer på om SkatteFUNN eller ein anna FoU-finansieringsordning er noko for di bedrift? Kom og lær om ulike moglegheiter, få tips til korleis komme i gang, og høyr frå bedrifter i vår region som har lukkast med bruk av FoU.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
09.
mar
Gjennomført

Vi arrangerer fire webinarer i starten av mars for å informere om utlysningene Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Forskningsorganisasjon
09.
mar
Gjennomført

Forskningsrådets prosjektverksted er et tilbud til offentlige aktører som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Forskningsorganisasjon
Offentlig sektor
06.
mar
Gjennomført

Vi arrangerer fire webinarer i starten av mars for å informere om utlysningene Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Forskningsorganisasjon
05.
mar
Gjennomført

Norges forskningsråd arrangerer i samarbeid med NMBU på Ås en "ERC søknadslesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council (ERC), og for EU-rådgivere ved norske institusjoner.

04.
mar
Gjennomført

Vi arrangerer fire webinarer i starten av mars for å informere om utlysningene Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Forskningsorganisasjon
04.
mar
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til en forskningsfrokost om konsekvensene av epidemier for samfunnet vårt.

26.
feb
Gjennomført

Exciting lectures will be held by Norwegian researchers with connections to Japan, and a Japanese researcher in Norway. The lectures will be followed by a reception.

Forskningsorganisasjon
Internasjonale fellesprogrammer
25.
26.
feb
Gjennomført

Kurs i Ålesund: Forskningsrådet og NTNU i Ålesund tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Forskningsorganisasjon
19.
feb
Gjennomført

Norges forskningsråd arrangerer i samarbeid med UiB en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council (ERC), og for EU-rådgivere ved norske institusjoner.

18.
19.
feb
Gjennomført

Kurs i Tromsø. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
18.
feb
Gjennomført

Universitetet i Bergen og Norges forskningsråd arrangerer et skrivekurs for forskere som planlegger å søke ERC Advanced Grant til fristen 26 august 2020.

14.
feb
Gjennomført

Har du planar om å utvikle eit nytt produkt, ei ny teneste eller ein ny prosess, og har behov for ny kunnskap for å gjere det? Kom og høyr Forskingsrådet informere om ulike finansieringsløysingar for FoU, og få tips om korleis du kan gå fram.

Næringsliv
13.
feb
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med NTNU en "ERC søknadslesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council (ERC), og for EU-rådgivere ved norske institusjoner.

13.
feb
Gjennomført

Har du tenkt å søke ERC Advanced grant (AdG) i august 2020? Forskningsrådet og NTNU inviterer forskere til kurs i å skrive søknad til det europeiske forskningsrådet, ERC.

12.
feb
Gjennomført

Forskningsrådet, sammen med Kunnskapsdepartementet, inviterer til en spennende dag om intervensjonsstudier i utdanningssektoren.

Utdanning og kompetanse
11.
feb
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer bedrifter, og forskningsmiljøer som samarbeider med bedrifter, til dypdykk i søknadstypen Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN).

06.
07.
feb
Gjennomført

Kurs i Halden. Forskningsrådet og Høgskolen i Østfold tilbyr et kurs med i innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
04.
05.
feb
Gjennomført

Kurs i Halden: Forskningsrådet og Høgskolen i Østfold tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Forskningsorganisasjon
03.
feb
Gjennomført

Kurs i Halden. Forskningsrådet og Høgskolen i Østfold tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group.

Forskningsorganisasjon
29.
jan
Gjennomført

I forbindelse med FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling arrangerer vi en innspillsworkshop i Tromsø under Arctic Frontiers.

Bransjer og næringer
Forskningsorganisasjon
Næringsliv
24.
jan
Gjennomført

Informasjonsmøte om siste utlysning for å finansiere utveksling mellom forsknings- og innovasjonsaktører under MSCA RISE i Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
Offentlig sektor
21.
jan
Gjennomført

Lær mer om hvordan du søker EU finansiering til forsknings- og innovasjonsprosjekter i offentlig og privat sektor og i UiH-sektoren.

20.
jan
Gjennomført

Norges forskningsråd arrangerer i samarbeid med UiO en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

16.
jan
Gjennomført

Kurs i Oslo. Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

Forskningsorganisasjon
15.
16.
jan
Gjennomført

Kurs i Bodø: Forskningsrådet, Nord universitet og EU nettverket Nordland tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Forskningsorganisasjon
15.
jan
Gjennomført

Norges forskningsråd arrangerer en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

15.
jan
Gjennomført

I løpet av 2020 vil Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyse ut til sammen inntil 105 millioner kroner til hver sin variant av innovative anskaffelser. Utlysningene gjøres i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og Difi. Vi inviterer til et felles informasjonsmøte med påfølgende prosjektverksted.

15.
jan
Gjennomført

I løpet av 2020 vil Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyse ut til sammen inntil 105 millioner kroner til hver sin variant av innovative anskaffelser. Utlysningene gjøres i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og Difi. Vi inviterer til et felles informasjonsmøte med påfølgende prosjektverksted.

15.
jan
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer potensielle søkere til webinar 16. desember kl 10-11, for informasjon om ERA-NET Cofund-utlysning om landbruksteknologi og digitalisering i matsystem.

15.
jan
Gjennomført

Kurs i Bodø: Fra 2020 går EU inn i en ny planperiode for perioden 2021 – 2027. Dette gjelder også for forsknings- og innovasjonsområdet. Det nye forsknings- og innovasjonsprogrammet heter Horizon Europe. Norge forventes å bli fullverdig medlem av dette programmet.

Forskningsorganisasjon
14.
15.
jan
Gjennomført

Kurs i Oslo. Forskningsrådet tilbyr et to-dagers kurs i Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1. Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Søknadsstøtte 1 gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

Forskningsorganisasjon
10.
11.
des
2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Dette "Finance-only" kurset er for de som er interesserte i å få det komplette bildet over Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilrettelegge dette i regnskapssystemet, fra budsjettering gjennom intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU.

Forskningsorganisasjon
05.
des
2019
Gjennomført

Strømming av framlegging av resultatene fra kunnskapsnotatene på plantehelse, dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet. Kunnskapsnotatene gir en oversikt over forskningen på området, identifisere de viktigste resultatene, utfordringer og kunnskapsbehovene.

Offentlig sektor
05.
des
2019
Gjennomført

EU-nettverk Sørøst-Norge, Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til en EU-dag med informasjon om finansierings- og nettverksmuligheter for norske bedrifter, med hovedvekt på EØS-midlene, Eurostars og EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020.

Næringsliv
05.
des
2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler.

Forskningsorganisasjon
04.
05.
des
2019
Gjennomført

Kurs i Bergen: Forskningsrådet og NHH tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Forskningsorganisasjon
03.
04.
des
2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
03.
des
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og NHH tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group.

27.
nov
2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med UiO en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

26.
28.
nov
2019
Gjennomført

26.
nov
2019
Gjennomført

Seminaret oppsummerer omsorgstjenesteforskningen i Norge.

25.
nov
2019
Gjennomført
Forskningsorganisasjon
20.
21.
nov
2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Forskningsorganisasjon
20.
nov
2019
Gjennomført

Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
19.
nov
2019
Gjennomført

Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
19.
nov
2019
Gjennomført

Forskningsrådet tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group.

18.
19.
nov
2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
14.
nov
2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med UiO en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC. På lesedagen vil du få mulighet til å se gjennom søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres.

12.
13.
nov
2019
Gjennomført

Kurs i Bergen: Forskningsrådet og UiB tilbyr et to-dagers kurs/workshop og tar utgangspunkt i en spesifikk utlysning som vil gi deltakerne praktisk trening i å skrive prosjektforslag med mål, arbeidsplan, samarbeid, utbytte og resultater.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
12.
nov
2019
Gjennomført

Seminaret oppsummerer hva forskningen kan si om hvordan helse-, omsorgs- og velferdssektoren koordinerer sine tjenester til personer med sammensatte behov.

07.
nov
2019
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til Prosjektverksted, et tilbud til bedrifter og offentlige aktører som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
07.
nov
2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

Forskningsorganisasjon
06.
nov
2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med UiO en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC. På lesedagen vil du få mulighet til å se gjennom søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres.

05.
06.
nov
2019
Gjennomført

Forskningsrådet tilbyr et to-dagers kurs i prosjektutvikling og søknadsstøtte 1. Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Søknadsstøtte 1 gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

Forskningsorganisasjon
05.
06.
nov
2019
Gjennomført

Årets konferanse ønsker å sette Svalbard i et pan-Arktisk perspektiv, og målet med konferansen er å legge til rette for økt forskningssamarbeid og kvalitet, styrke tverrfaglige og internasjonale forskningsnettverk og befeste Svalbard som en attraktiv plattform for forskning i Arktis.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
04.
nov
2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med UiO en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC. På lesedagen vil du få mulighet til å se gjennom søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres.

01.
nov
2019
Gjennomført

Gratis lærerkonferanse der du blir kjent med Nysgjerrigpermetoden og lærer hvordan du og elevene dine kan jobbe utforskende i alle fag.

Elever og lærere
Kommunikasjon og formidling
01.
nov
2019
Gjennomført
01.
nov
2019
Gjennomført

Frokostseminar med lansering av Indikatorrapporten for norsk forskning og innovasjon.

31.
okt
2019
Gjennomført

Seminaret oppsummerer hva forskningen kan si om konsekvensene av digitalisering for samhandling og kvalitet i helse-, omsorgs og velferdssektoren.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
30.
31.
okt
2019
Gjennomført

LandTek 2019 er en teknologikonferanse for aktører i og rundt norsk matproduksjon. Konferansen er et samarbeid mellom Norsk Landbrukssamvirke, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Norsk Forening for Elektro og Automatisering.

Forskningsorganisasjon
Kommunikasjon og formidling
Næringsliv
Offentlig sektor
25.
okt
2019
Gjennomført

Har du tenkt å søke ERC Consolidator grant (CoG) i februar 2020? Forskningsrådet og Universitetet i Oslo inviterer forskere til kurs i å skrive søknad til det europeiske forskningsrådet, ERC. Kurset er også nyttig dersom du planlegger å søke til en senere frist enten det er til CoG, Starting Grant (StG) eller Advanced grant (AdG). Kurset er på engelsk.

24.
okt
2019
Gjennomført

Møtet er en anledning for forskerne og forvaltningen til å møtes og diskutere utfordringer, ambisjoner og bruk av forskningsresultater. Forskerne vil også kunne sjekke ut mulige synergier og samarbeid seg imellom og bygge nettverk.

22.
23.
okt
2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
21.
okt
2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler.

Forskningsorganisasjon
18.
okt
2019
Gjennomført

Norges forskningsråd arrangerer i samarbeid med NTNU en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

18.
okt
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og NTNU inviterer forskere til kurs i å skrive søknad til det europeiske forskningsrådet, ERC.

17.
okt
2019
Gjennomført

Utviklingen i de arktiske havområdene er tema når japanske og norske havforskere møtes til seminaret "The Ocean Brings us together".

Forskningsorganisasjon
16.
17.
okt
2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Forskningsorganisasjon
15.
okt
2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med Romanias forskningsrådet (UEFISCDI) et informasjonsmøte om utlysningen for rumensk-norske forskningsprosjekter som har søknadsfrist 16.desember 2019 og utlysningen av reisestøtte for etablering av partnerskap og forberedelse av søknader.

Forskningsorganisasjon
Internasjonale fellesprogrammer
15.
okt
2019
Gjennomført

Forskningsrådet tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group.

08.
10.
okt
2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

Forskningsorganisasjon
02.
okt
2019
Gjennomført
Bransjer og næringer
Næringsliv
01.
02.
okt
2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Dette "Finance-only" kurset er for de som er interesserte i å få det komplette bildet over Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilrettelegge dette i regnskapssystemet, fra budsjettering gjennom intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU.

Forskningsorganisasjon
26.
sep
2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

Forskningsorganisasjon
26.
sep
2019
Gjennomført

"Den nye ulikheten", Forskningsrådets konferanse om sosial ulikhet, er en møteplass for kunnskapsutveksling mellom beslutningstakere, de som arbeider med mennesker som har det vanskelig og de som er interesserte i samfunnsutviklingen.

24.
25.
sep
2019
Gjennomført

Forskningsrådet tilbyr et to-dagers kurs i Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1. Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Søknadsstøtte 1 gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

Forskningsorganisasjon
18.
sep
2019
Gjennomført

Mangfald skapar lønsemd og aukar kreativitet, men korleis skapar ein mangfald? Rekruttering og kultur for yrkesval blir sett på dagsorden i Sogndal 18. september.

Bransjer og næringer
Næringsliv
18.
sep
2019
Gjennomført

Møtet gir oppdatert informasjon om Marie Sklodowska-Curie actions populære forskerutdanningsnettverk, ITN, og råd fra forskere som har lyktes med å vinne frem i den harde konkurransen.

Forskningsorganisasjon
17.
sep
2019
Gjennomført

Vi ønsker deg velkommen til nasjonal åpning av Forskningsdagene 2019, Norges største forskningsfestival. Temaet for årets festival er miljø, og åpningsarrangementet skal handle om dilemmaer som folk flest møter, eller vil møte, innen klima- og miljøspørsmål i årene fremover.

Elever og lærere
Forskningsinfrastruktur
Forskningsorganisasjon
Kommunikasjon og formidling
Næringsliv
Offentlig sektor
17.
19.
sep
2019
Gjennomført

Kurs kun for ansatte ved UiO: A Level-3 Horizon 2020 Finance event, fully adapted to the needs and requirements of the Client.

17.
19.
sep
2019
Gjennomført

Kurs kun for ansatte ved UiO: A Level-3 Horizon 2020 Finance event, fully adapted to the needs and requirements of the Client.

16.
17.
sep
2019
Gjennomført

Arrangementet er i tilknytning til utlysninger med frist høsten 2019 og våren 2020 og temaet er kunstig intelligens og helse.

Bransjer og næringer
Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
Politikk- og forvaltningsområder
13.
sep
2019
Gjennomført

Vi tilbyr en gjennomgang av Horisont 2020 siste utlysning av IKT-midler og gir råd og tips om hvordan din virksomhet kan finne relevante emner å søke på.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
12.
sep
2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med National Centre for Research and Development(NCBR) et informasjonsmøte om de kommende utlysningene for polsk-norske forskningsprosjekter: POLNOR, POLNOR CCS og IdeaLab "Cities for the Future".

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
12.
sep
2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler.

Forskningsorganisasjon
11.
sep
2019
Gjennomført

Mangfald skapar lønsemd og aukar kreativitet, men korleis skapar ein mangfald? Rekruttering og kultur for yrkesval blir sett på dagsorden i Førde 11. september.

Bransjer og næringer
Næringsliv
11.
sep
2019
Gjennomført

Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
10.
sep
2019
Gjennomført

Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
10.
12.
sep
2019
Gjennomført

Kurs i Horten kun for ansatte i Kongsberg Gruppen: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

Forskningsorganisasjon
10.
11.
sep
2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
04.
sep
2019
Gjennomført

Forskningsrådet holder infomasjonsmøte med tema Gender i Horisont. Møtet holdes etter Sean McCharthys infomøte om Horisont Europa i Moser samme dag.

Forskningsorganisasjon
Internasjonalisering
04.
sep
2019
Gjennomført

Gjør deg klar til Horisont Europa. Kom til Forskningsrådet 4. september og få informasjon om Horisont Europa, rammeprogrammet som starter i 2021 og avløser Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
04.
sep
2019
Gjennomført

Hva sier forskningen om ekstremisme og radikalisering? Hvilken betydning har mediene? Hvilke trender ser vi innen høyreekstrem terrorisme og vold?

29.
aug
2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med NTNU en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en Starting grant-søknad høsten 2019 eller Consolidator grant-søknad våren 2020.

Forskningsorganisasjon
27.
aug
2019
Gjennomført

Seminaret presenterer 6 anbefalinger og 6 tiltak som prosjekter med midler fra BALANSE rapporterer har en klar positiv effekt på kjønnsbalanse og likestilling.

Forskningsorganisasjon
26.
aug
2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med Universitetet i Bergen en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en Starting grant-søknad høsten 2019 eller Consolidator grant-søknad våren 2020.

Forskningsorganisasjon
22.
aug
2019
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til webinar om hvordan søke støtte til Innovasjonsprosjekter i næringslivet. Vi utlyser 1,2 milliard kroner som skal bidra til nye innovasjoner og styrke norsk næringsliv i fremtiden. Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU).

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
21.
aug
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer potensielle søkere og samarbeidspartnere til informasjonsmøte om Pilot-T-utlysningen.

Næringsliv
21.
aug
2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en Starting grant-søknad høsten 2019 eller Consolidator grant-søknad våren 2020.

Forskningsorganisasjon
20.
23.
aug
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og 13 andre FoU-institusjoner inviterer til Forskningstorg på havbruksmessen Aqua Nor i Trondheim 20.-23. august.

Bransjer og næringer
Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
20.
aug
2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med Universitetet i Oslo en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en Starting grant-søknad høsten 2019 eller Consolidator grant-søknad våren 2020.

Forskningsorganisasjon
15.
aug
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer potensielle søkere og samarbeidspartnere til informasjonsmøte om Pilot-T-utlysningen.

Næringsliv
14.
aug
2019
Gjennomført

I denne paneldebatten vil forskere, næringslivsledere og stortingspolitikere diskutere om Norge tenger et nytt klimaforlik for å oppnå våre klimamål.

Elever og lærere
Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
14.
aug
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer potensielle søkere og samarbeidspartnere til informasjonsmøte om Pilot-T-utlysningen.

Næringsliv
13.
aug
2019
Gjennomført

Under Arendalsuka inviterer Forskningsrådet til samtale om hvordan klimaendringene vil arte seg på Svalbard, og hvilke muligheter og begrensninger dette vil skape.

Elever og lærere
Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
27.
28.
jun
2019
Gjennomført

Forskningsrådet tilbyr et to-dagers kurs for de som ønsker å få det fulle bildet av retningslinjene for Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilpasse disse til regnskapssystemet, fra budsjettering via intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
26.
jun
2019
Gjennomført

Norges forskningsråd inviterer til lansering av rapporten Lange spor i velferdsforskningen. Rapporten oppsummerer resultater, virkninger og effekter av Forskningsrådets forskningsinnsats på velferdsfeltet fra 2000 – 2014.

19.
jun
2019
Gjennomført

Prosjektverksted passer for bedrifter eller offentlige aktører og samarbeidende forskere som har en ide som kan bli et forskningsbasert innovasjonsprosjekt, og har planer om å søke støtte til dette.

19.
jun
2019
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til Prosjektverksted, et tilbud til bedrifter og offentlige aktører som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter.

19.
jun
2019
Gjennomført

Norges forskningsråd vil sammen med Universitetet i Bergen arrangere et skrivekurs for forskere som planlegger å søke ERC Starting eller Consolidator Grant.

Forskningsorganisasjon
18.
jun
2019
Gjennomført

Informasjonsmøtet gir alle som er interesserte i forskningssamarbeid gjennom EØS-midlene en oppdatering om kommende utlysninger, formidle erfaringer og resultater fra tidligere utlysninger og svare på spørsmål

18.
19.
jun
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og Elkem tilbyr et to-dagers kurs for de som ønsker å få det fulle bildet av retningslinjene for Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilpasse disse til regnskapssystemet, fra budsjettering via intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
17.
jun
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer potensielle søkere og samarbeidspartnere til informasjonsmøte om Pilot-T-utlysningen.

Næringsliv
12.
jun
2019
Gjennomført

På webinaret informerer vi om utlysningen og gir generell informasjon om innovasjonsprosjekt.

Offentlig sektor
12.
jun
2019
Gjennomført

Et arrangement for aktører med interesse for bioøkonomi og lavutslipp som arena for verdiskaping. Bedre utnyttelse av fornybare biologiske ressurser er viktig for ny vekst og et grønt skifte i norsk økonomi. Bli med på en dag med inspirasjon og informasjon om muligheter for finansiering til forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
12.
jun
2019
Gjennomført

Konferansen vil rette søkelys på hvordan vi bygger partnerskap internasjonalt for å styrke utdanning, forskning og innovasjon og ruste oss til å møte samfunnets utfordringer.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
11.
jun
2019
Gjennomført

Et arrangement for virksomheter innenfor bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen, aktører som samhandler med næringen, eller aktører som er interessert i forskning og innovasjon i og for næringene, som vil ha inspirasjon og informasjon om muligheter for finansiering til forsknings- og innovasjonsprosjekter i sin bransje.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
06.
jun
2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

Forskningsorganisasjon
05.
jun
2019
Gjennomført

Forskningsrådet vil sammen med Universitetet i Oslo hjelpe deg med å sende en konkurransedyktig søknad til ERC og inviterer til workshop. På workshopen vil du få viktig informasjon om hvordan skrive en best mulig søknad.

Forskningsorganisasjon
05.
jun
2019
Gjennomført

Forskingsrådets petroleumskonferanse handler i år om petroleumsforskning og bærekraft. Vi ønsker denne gang å rette oppmerksomheten på petroleum i et bærekraftperspektiv ved å relatere petroleumsforskning og teknologiutvikling til FNs bærekraftmål.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
04.
05.
jun
2019
Gjennomført

Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Sentrale elementer ved prosjektutvikling blir gjennomgått.

Forskningsorganisasjon
04.
jun
2019
Gjennomført

Denne workshopen retter seg mot kommunal sektor, og vil gi gode eksempler på merverdien av offentlig sektors deltakelse i Horisont 2020 og andre EU-program.

Forskningsorganisasjon
Offentlig sektor
04.
jun
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og Universitetet i Oslo inviterer forskere til kurs i å skrive en ERC Starting Grant søknad.

Forskningsorganisasjon
03.
05.
jun
2019
Gjennomført

Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

Forskningsorganisasjon
29.
mai
2019
Gjennomført

Forskningsrådet med gode samarbeidspartnere ønsker deg velkommen til en dag med inspirasjon og dialog om forskning og innovasjon i maritime og marine næringer. Du får informasjon om muligheter for å få finansiert innovasjonsprosjekter, og du vil få smakebiter fra bedrifter som har fått resultater av å tenke i nye baner.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
29.
mai
2019
Gjennomført

Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
28.
mai
2019
Gjennomført
Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
28.
mai
2019
Gjennomført

Forskningsrådet arrangerer informasjonsseminar om neste års finansieringsmuligheter i Horisont 2020 og BBI-JU (Biobased Industries-programmet).

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
28.
mai
2019
Gjennomført

Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
28.
mai
2019
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til Prosjektverksted, et tilbud til bedrifter og offentlige aktører som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter.

28.
29.
mai
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og Norner Research tilbyr et to-dagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Forskningsorganisasjon
27.
mai
2019
Gjennomført

Webinaret vil gi generell informasjon om søknadstypen "Innovasjonsprosjekt", samt informere om hva som er endret i forhold til tidligere. Webinaret er er spesielt rettet mot våre søkere fra næringsliv, og deres partnere.

22.
mai
2019
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer næringslivet, forskere, forskningsledere, helsetjenesten og helsemyndighetene for å diskutere behovet for forskning og innovasjon i vårt fremtidige helsevesen.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
21.
mai
2019
Gjennomført

Energiforskningskonferansen for 2019 sparkes i gang den 21. mai på Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo. Vi presenterer ferske forskningsresultater og industriens perspektiver på hvordan vi skaper morgendagens miljøvennlige energisystem.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
20.
mai
2019
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til frokostseminar for å presentere og diskutere rapporten "Behov for en mer ambisiøs forsknings- og innovasjonspolitikk".

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
15.
mai
2019
Gjennomført
Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
15.
mai
2019
Gjennomført

Havet skal gi oss store verdier i årene som kommer, i form av bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser og gode produkter. Bli med på en dag med inspirasjon og informasjon om muligheter for finansiering til forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
15.
mai
2019
Gjennomført
Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
15.
mai
2019
Gjennomført
Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
14.
mai
2019
Gjennomført
Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
08.
mai
2019
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer EU-rådgivere og NCP-er til årlig samling på Lysaker 8. mai 2019.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
06.
mai
2019
Gjennomført

MSCA Individual Fellowships (IF) støtter de beste og mest lovende forskere i starten av karrieren

Forskningsorganisasjon
03.
mai
2019
Gjennomført

Forskningsrådet setter fokus på det Europeiske Forskningsrådets (ERC) Synergy Grants (SyG).

Forskningsorganisasjon
25.
apr
2019
Gjennomført

Forskningsrådet vil sammen med NTNU hjelpe deg med å sende en konkurransedyktig søknad til ERC og inviterer til workshop. På workshopen vil du få viktig informasjon om hvordan skrive en best mulig søknad.

Forskningsorganisasjon
24.
apr
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og NTNU inviterer forskere til kurs i å skrive en ERC Starting eller Consolidator Grant søknad.

Forskningsorganisasjon
24.
25.
apr
2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
20.
mar
2019
Gjennomført

Vi har fått kniven på strupen. FNs klimarapport viser at vi er i ferd med å nå klodens tålegrense. Vi har kunnskap. Vi har teknologi. Vi har ressurser. Hvordan omsetter vi det i praksis til beste for naturen, samfunnet og næringslivet?

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
07.
mar
2019
Gjennomført

Hva vil vi med den næringsrettede forskningen, og hvordan får vi det til?