Arrangementer

30
jun
Gjennomført

Webinar/åpen diskusjon: I slutten av august er det frist for levering av søknader for Secure Societies-programmet i Horisont 2020. Webinaret gjennomføres som en åpen diskusjon. Presentasjoner vil fokusere på hva som må være på plass nå i alle tre hoveddeler av søknaden, i tillegg til praktiske tips.

Forskningsorganisasjon
29
jun
30
jun
Gjennomført

Kurs (webinar): Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
25
jun
26
jun
Gjennomført

Kurs (webinar): Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
24
jun
25
jun
Gjennomført

Kurs (webinar): Dette "Finance-only" kurset er for de som er interesserte i å få det komplette bildet over Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilrettelegge dette i regnskapssystemet, fra budsjettering gjennom intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
24
jun
Gjennomført

Saman med Stryn næringshage og Vestland fylkeskommune inviterer vi til digitalt SkatteFUNN-seminar der du får informasjon om ordninga.

Næringsliv
23
jun
24
jun
Gjennomført

Kurset er avlyst. Kurs i Oslo. Forskningsrådet tilbyr et to-dagers kurs i Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1. Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Søknadsstøtte 1 gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

Forskningsorganisasjon
23
jun
Gjennomført

Prosjektverksted er et tilbud til aktører som vil lære mer om å strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekt i næringslivet eller offentlig sektor.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
23
jun
Gjennomført

Kurs (webinar): Innovasjon blir stadig viktigere i EU's rammeprogrammer, og i Horisont Europa er det viktigere enn noen sinne. Innovation Manager-rollen er nå blitt en formell rolle i EU-prosjekter, på samme måte som koordinator og arbeidspakkeleder.

22
jun
Gjennomført

Velkommen til webinar om årets utlysninger innenfor bioøkonomi og innovasjon i offentlig sektor.

Landbasert mat, miljø og bioressurser
Offentlig sektor
22
jun
23
jun
Gjennomført

Kurs (webinar): Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
19
jun
Gjennomført

Forskningsrådets prosjektverksted er et tilbud til aktører som vil lære mer om å strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekt.

Næringsliv
18
jun
Gjennomført

Kurs (webinar) i Bergen: Forskningsrådet og NHH tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
Offentlig sektor
18
jun
Gjennomført

På Bionæringsdagen får du høre fra bedrifter som har satset på forskning og utvikling. Du får vite litt om hva som skal til for å lykkes. Du vil også få praktiske råd om hvordan du kan søke støtte fra Forskningsrådet, og du vil få muligheten til å møte forskerene som kan løse de utfordringene du jobber med.

Energi, transport og lavutslipp
Forskningsorganisasjon
Hav
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Muliggjørende teknologier
Næringsliv
Offentlig sektor
17
jun
Gjennomført

I dette webinaret gjennomgår vi generelle krav til søknader til utlysningen Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv, og spesifikt ta for oss temaet om forskning på kulturmiljøer

Forskningsorganisasjon
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Næringsliv
Velferd, kultur og samfunn
17
jun
Gjennomført

På Energiforskningskonferansen presenterer vi ferske forskningsresultater og industriens perspektiver på hvordan vi skaper morgendagens miljøvennlige energisystem.

Bransjer og næringer
Energi, transport og lavutslipp
Forskningsorganisasjon
Muliggjørende teknologier
Næringsliv
Offentlig sektor
Petroleum
17
jun
18
jun
Gjennomført

Kurs (webinar): Forskningsrådet og NTNU tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
17
jun
Gjennomført

Kurset er utsatt til en senere dato. Kurs (webinar) i Bergen (kun for NHH): A Level-3 Horizon 2020 Finance event, fully adapted to the needs and requirements of the Client. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

16
jun
Gjennomført

Velkommen til webinar om årets utlysning av 200 millioner til førkommersielle anskaffelser med søknadsfrist 16. september.

Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Helse
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Muliggjørende teknologier
Offentlig sektor
16
jun
Gjennomført

Velkommen til webinar om årets utlysning av 200 millioner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor med søknadsfrist 16. september.

Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Helse
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Muliggjørende teknologier
Offentlig sektor
16
jun
17
jun
Gjennomført

Kurs - webinar. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
16
jun
Gjennomført

Kurs (webinar): Forskningsrådet og NTNU tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
Offentlig sektor
12
jun
Gjennomført

Gjør deg klar til Horisont Europa. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar. Du vil få informasjon om Horisont Europa, rammeprogrammet som starter i 2021 og som avløser Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
11
jun
Gjennomført

Velkommen til webinar om årets utlysninger innenfor planforskning, samfunnssikkerhet, effekter av kommune- og regionsreformene og innovasjon i offentlig sektor.

Demokrati, styring og fornyelse
Forskningsorganisasjon
Kommunikasjon og formidling
Livsvitenskap
Muliggjørende teknologier
Offentlig sektor
Utdanning og kompetanse
11
jun
12
jun
Gjennomført

Kurs (webinar) i Oslo: Dette "Finance-only" kurset er for de som er interesserte i å få det komplette bildet over Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilrettelegge dette i regnskapssystemet, fra budsjettering gjennom intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
10
jun
Gjennomført

Kurset i Stavanger er avlyst grunnet koronakrisen. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
10
jun
11
jun
Gjennomført

Kurs (webinar): Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
10
jun
Gjennomført

Kurs (webinar) i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
09
jun
Gjennomført

På webinaret får du siste nytt om biokol og pyrolyse i 12 korte innlegg, og moglegheit til å treffe andre med same interesse. Forskingsrådet orienterer om sine finansieringsordningar for innovasjonsprosjekt innan bioøkonomi.

Energi, transport og lavutslipp
Forskningsorganisasjon
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Muliggjørende teknologier
Næringsliv
Offentlig sektor
09
jun
Gjennomført

Kurset i Oslo er avlyst grunnet koronakrisen. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
09
jun
10
jun
Gjennomført

Konferansen HAVBRUK2020 – klima for havbruk? samler forskere, næringsliv, forvaltning og politikere til viktige forskningspolitiske diskusjoner og presentasjon av ny, spennende forskning.

Forskningsorganisasjon
Hav
Industri og tjenestenæringer
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Naturvitenskap og teknologi
Næringsliv
Offentlig sektor
03
jun
04
jun
Gjennomført

Kurs - webinar. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
27
mai
Gjennomført

I anledningen av lanseringen av Forskningsrådets nye strategi inviterer vi deg til å møte noen av Norges mest sentrale aktører innenfor bærekraft, innovasjon og forskning, offentlig sektor og næringsliv.

Banebrytende forskning
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Forskningsorganisasjon
Global utvikling
Hav
Helse
Humaniora og samfunnsvitenskap
Industri og tjenestenæringer
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Muliggjørende teknologier
Naturvitenskap og teknologi
Næringsliv
27
mai
28
mai
Gjennomført

Kurs (webinar) i Oslo: Dette "Finance-only" kurset er for de som er interesserte i å få det komplette bildet over Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilrettelegge dette i regnskapssystemet, fra budsjettering gjennom intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
27
mai
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

Industri og tjenestenæringer
Næringsliv
26
mai
Gjennomført

Har du tenkt å søke ERC Advanced grant (AdG) i august 2020? Forskningsrådet og UiO inviterer forskere til kurs i å skrive søknad til det europeiske forskningsrådet, ERC.

Banebrytende forskning
Forskningsorganisasjon
26
mai
Gjennomført

Kurs (webinar) i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
25
mai
Gjennomført

Dette er et webinar for potensielle senterledere og andre ved forskningsinstitusjonene som er involvert i å skrive søknadene.

Forskningsorganisasjon
25
mai
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

Industri og tjenestenæringer
Næringsliv
20
mai
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til et digitalt informasjonsmøte om årets Pilot-T-utlysning og søknadsprosessen.

Energi, transport og lavutslipp
Næringsliv
19
mai
20
mai
Gjennomført

EUs neste rammeprogram, Horisont Europa, vil det satses sterkt på bærekraftig energi. Dette er et felt med stort potensial for norsk-tysk samarbeid. Få innblikk i disse mulighetene på konferansen "Norsk - tyske dialoger om bærekraftig energi og europeisk samarbeid i utdanning og forskning".

19
mai
20
mai
Gjennomført

Kurs (webinar) i Oslo: Forskningsrådet tilbyr et todagers kurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronaviruset streames kurset som webinar.

Forskningsorganisasjon
15
mai
Gjennomført

Kurs - webinar. Forskningsrådet tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group. Grunnet koronaviruset streames kurset som webinar.

Forskningsorganisasjon
Offentlig sektor
14
mai
Gjennomført

Velkommen til informasjonsmøte om Havforskningstiåret og forslag til norsk innsats.

Hav
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Naturvitenskap og teknologi
14
mai
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til et digitalt informasjonsmøte om årets Pilot-T-utlysning og søknadsprosessen.

Energi, transport og lavutslipp
Næringsliv
14
mai
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

Næringsliv
13
mai
14
mai
Gjennomført

Kurs - webinar: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronaviruset streames kurset som webinar.

Forskningsorganisasjon
13
mai
14
mai
Gjennomført

Grunnet situasjonen med covid-19 så har arrangørene besluttet å utsette GLOBVAC konferansen 2020 på ubestemt tid. Arrangørene vil ta kontakt med de som allerede er påmeldt konferansen. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om nytt tidspunkt for konferansen.

Forskningsorganisasjon
Global utvikling
Helse
Offentlig sektor
12
mai
Gjennomført

Kurset er flyttet til 15. mai og streames som webinar grunnet koronaviruset.

Forskningsorganisasjon
Offentlig sektor
12
mai
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

Næringsliv
08
mai
Gjennomført

I dette webinaret vil vi først og fremst ta for oss søknadsskjema og tilhørende maler, og hvordan disse skal fylles ut. Det blir mulighet for å stille spørsmål.

Banebrytende forskning
Forskningsorganisasjon
07
mai
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

Næringsliv
06
mai
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

Næringsliv
06
mai
Gjennomført

Kurset avlyst. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
05
mai
Gjennomført

Kurset er avlyst. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
05
mai
06
mai
Gjennomført

Kurs (webinar) i Oslo: Forskningsrådet tilbyr et todagers kurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronaviruset streames kurset som webinar.

Forskningsorganisasjon
30
apr
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

Næringsliv
29
apr
Gjennomført

På dette webinaret vil du få en innføring i hva som kreves for å lage en god prosjektsøknad til innovasjonsprosjekter i næringslivet.

Industri og tjenestenæringer
Næringsliv
29
apr
Gjennomført

Kurset er avlyst. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
29
apr
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

Næringsliv
28
apr
Gjennomført

Kurset er avlyst. Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
28
apr
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

24
apr
Gjennomført

Hvem blir årets unge forskere? Se livestream av finalen på Facebook! Denne gangen blir det et arrangement uten fysisk publikum, men du inviteres til å følge med fra der du er.

Elever og lærere
23
apr
Gjennomført

I dette webinaret får du en smakebit på bredden i innen Fiskeri og havbruk i SkatteFUNN. Webinaret skal også bidra til at du som søker blir i stand til å skrive en god søknad som har den informasjonen vi trenger for å kunne godkjenne ditt FoU-prosjekt.

Næringsliv
23
apr
Gjennomført

Kurs (webinar) i Stavanger. Forskningsrådet og UiS tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group. Grunnet koronaviruset streames kurset som webinar.

Forskningsorganisasjon
Offentlig sektor
23
apr
Gjennomført

Forskningsrådet og he National Natural Science Foundation of China arrangerer nettverksseminar for å koble norske og kinesiske forskere som ønsker prosjektpartnere til felles søknad om midler til prosjekter innen mattrygghet

Forskningsorganisasjon
Hav
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Muliggjørende teknologier
23
apr
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

22
apr
Gjennomført

Norges forskningsråd organiserer et seminar om de Verdensbank-initierte afrikanske høyere utdanningssentre for fremragende forskning eller ACE.

22
apr
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

Næringsliv
22
apr
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

Næringsliv
21
apr
Gjennomført

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kursene vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurs kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

Næringsliv
20
apr
Gjennomført

Ønsker du å rekruttere en forsker på postdok-nivå for et år eller to? Eller trenger du selv et opphold ute i verden for å styrke din selvstendighet og bygge nettverk? Marie Sklodowska-Curie Actions Individual Fellowships utlyser 328 millioner euro for 2020. Øk sjansene for å lykkes ved å delta i informasjonsmøtet.

17
apr
Gjennomført

Dette webinaret tar spesielt for seg utlysningen av Forskerprosjekt.

Banebrytende forskning
Forskningsorganisasjon
15
apr
Gjennomført

På dette webinaret vil du få en presentasjon av søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt generelt og temaområdet Arealer under press spesielt. Webinaret vil også inneholde en presentasjon av et tidligere gjennomført forskningsprosjekt med vesentlig involvering av brukergrupper.

Forskningsorganisasjon
Landbasert mat, miljø og bioressurser
31
mar
01
apr
Gjennomført

Kurs (webinar) i Bodø. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronaviruset streames kurset som webinar.

Forskningsorganisasjon
27
mar
Gjennomført

Arrangementet er avlyst. Norges forskningsråd arrangerer i samarbeid med OsloMet en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

26
mar
Gjennomført

Kurs (webinar) i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler.

Forskningsorganisasjon
26
mar
Gjennomført

SEMINARET ER UTSATT. Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte for petroleumsnæringen om høsten utlysninger.

Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Næringsliv
Petroleum
25
mar
Gjennomført

SEMINARET ER AVLYST. Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte for petroleumsnæringen om høsten utlysninger.

Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Næringsliv
Petroleum
24
mar
25
mar
Gjennomført

Kurs (webinar) i Oslo. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
20
mar
Gjennomført

Forskningsrådet og Universitets- og høyskolerådet inviterer forskere, forvaltning og andre interesserte til workshop om hvordan vi kan dele kunnskap, ideer og meninger på en mest mulig klima- og miljøvenning måte

Energi, transport og lavutslipp
18
mar
Gjennomført

SEMINARET ER AVLYST. Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte for petroleumsnæringen om høsten utlysninger.

Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Næringsliv
Petroleum
17
mar
Gjennomført

SEMINARET ER UTSATT. I samarbeid med Universitetet i Agder inviterer Forskningsrådet til seminar om søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

17
mar
18
mar
Gjennomført

Kurs (webinar) i Stavanger: Forskningsrådet og UiS tilbyr et todagers kurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronaviruset streames kurset som webinar.

Forskningsorganisasjon
17
mar
Gjennomført

SEMINARET ER AVLYST. Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte for petroleumsnæringen om høsten utlysninger.

Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Næringsliv
Petroleum
12
mar
Gjennomført

Vi arrangerer fire webinarer i starten av mars for å informere om utlysningene Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Banebrytende forskning
Forskningsorganisasjon
12
mar
Gjennomført

Arrangementet er avlyst. Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte for petroleumsnæringen om høsten utlysninger.

Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Næringsliv
Petroleum
11
mar
Gjennomført

ARRANGEMENTET ER UTSATT, OG BLIR ERSTATTET MED ET WEBINAR 11. MARS FRA KL. 11.30 TIL 13. Fagdagen gir ulike perspektiver på hvordan det står til med impact i Norge i dag og hvordan dette kan sees i et kommunikasjonsperspektiv

11
mar
Gjennomført

Har du planar om å utvikle noko nytt, og lurer på om SkatteFUNN eller ein anna FoU-finansieringsordning er noko for di bedrift? Kom og lær om ulike moglegheiter, få tips til korleis komme i gang, og høyr frå bedrifter i vår region som har lukkast med bruk av FoU.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
09
mar
Gjennomført

Vi arrangerer fire webinarer i starten av mars for å informere om utlysningene Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Forskningsorganisasjon
09
mar
Gjennomført

Forskningsrådets prosjektverksted er et tilbud til offentlige aktører som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Forskningsorganisasjon
Offentlig sektor
06
mar
Gjennomført

Vi arrangerer fire webinarer i starten av mars for å informere om utlysningene Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Forskningsorganisasjon
05
mar
Gjennomført

Norges forskningsråd arrangerer i samarbeid med NMBU på Ås en "ERC søknadslesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council (ERC), og for EU-rådgivere ved norske institusjoner.

04
mar
Gjennomført

Vi arrangerer fire webinarer i starten av mars for å informere om utlysningene Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Forskningsorganisasjon
04
mar
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til en forskningsfrokost om konsekvensene av epidemier for samfunnet vårt.

26
feb
Gjennomført

Exciting lectures will be held by Norwegian researchers with connections to Japan, and a Japanese researcher in Norway. The lectures will be followed by a reception.

Forskningsorganisasjon
Internasjonale fellesprogrammer
25
feb
26
feb
Gjennomført

Kurs i Ålesund: Forskningsrådet og NTNU i Ålesund tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Forskningsorganisasjon
19
feb
Gjennomført

Norges forskningsråd arrangerer i samarbeid med UiB en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council (ERC), og for EU-rådgivere ved norske institusjoner.

18
feb
Gjennomført

Universitetet i Bergen og Norges forskningsråd arrangerer et skrivekurs for forskere som planlegger å søke ERC Advanced Grant til fristen 26 august 2020.

18
feb
19
feb
Gjennomført

Kurs i Tromsø. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
14
feb
Gjennomført

Har du planar om å utvikle eit nytt produkt, ei ny teneste eller ein ny prosess, og har behov for ny kunnskap for å gjere det? Kom og høyr Forskingsrådet informere om ulike finansieringsløysingar for FoU, og få tips om korleis du kan gå fram.

Næringsliv
13
feb
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med NTNU en "ERC søknadslesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council (ERC), og for EU-rådgivere ved norske institusjoner.

13
feb
Gjennomført

Har du tenkt å søke ERC Advanced grant (AdG) i august 2020? Forskningsrådet og NTNU inviterer forskere til kurs i å skrive søknad til det europeiske forskningsrådet, ERC.

12
feb
Gjennomført

Forskningsrådet, sammen med Kunnskapsdepartementet, inviterer til en spennende dag om intervensjonsstudier i utdanningssektoren.

Utdanning og kompetanse
11
feb
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer bedrifter, og forskningsmiljøer som samarbeider med bedrifter, til dypdykk i søknadstypen Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN).

06
feb
07
feb
Gjennomført

Kurs i Halden. Forskningsrådet og Høgskolen i Østfold tilbyr et kurs med i innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
04
feb
05
feb
Gjennomført

Kurs i Halden: Forskningsrådet og Høgskolen i Østfold tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Forskningsorganisasjon
03
feb
Gjennomført

Kurs i Halden. Forskningsrådet og Høgskolen i Østfold tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group.

Forskningsorganisasjon
Offentlig sektor
29
jan
Gjennomført

I forbindelse med FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling arrangerer vi en innspillsworkshop i Tromsø under Arctic Frontiers.

Bransjer og næringer
Forskningsorganisasjon
Næringsliv
24
jan
Gjennomført

Informasjonsmøte om siste utlysning for å finansiere utveksling mellom forsknings- og innovasjonsaktører under MSCA RISE i Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
Offentlig sektor
21
jan
Gjennomført

Lær mer om hvordan du søker EU finansiering til forsknings- og innovasjonsprosjekter i offentlig og privat sektor og i UiH-sektoren.

20
jan
Gjennomført

Norges forskningsråd arrangerer i samarbeid med UiO en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

16
jan
Gjennomført

Kurs i Oslo. Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

Forskningsorganisasjon
15
jan
16
jan
Gjennomført

Kurs i Bodø: Forskningsrådet, Nord universitet og EU nettverket Nordland tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Forskningsorganisasjon
15
jan
Gjennomført

Norges forskningsråd arrangerer en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

15
jan
Gjennomført

I løpet av 2020 vil Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyse ut til sammen inntil 105 millioner kroner til hver sin variant av innovative anskaffelser. Utlysningene gjøres i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og Difi. Vi inviterer til et felles informasjonsmøte med påfølgende prosjektverksted.

15
jan
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer potensielle søkere til webinar 16. desember kl 10-11, for informasjon om ERA-NET Cofund-utlysning om landbruksteknologi og digitalisering i matsystem.

15
jan
Gjennomført

I løpet av 2020 vil Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyse ut til sammen inntil 105 millioner kroner til hver sin variant av innovative anskaffelser. Utlysningene gjøres i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og Difi. Vi inviterer til et felles informasjonsmøte med påfølgende prosjektverksted.

15
jan
Gjennomført

Kurs i Bodø: Fra 2020 går EU inn i en ny planperiode for perioden 2021 – 2027. Dette gjelder også for forsknings- og innovasjonsområdet. Det nye forsknings- og innovasjonsprogrammet heter Horizon Europe. Norge forventes å bli fullverdig medlem av dette programmet.

Forskningsorganisasjon
14
jan
15
jan
Gjennomført

Kurs i Oslo. Forskningsrådet tilbyr et to-dagers kurs i Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1. Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Søknadsstøtte 1 gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

Forskningsorganisasjon
10
des
2019
11
des
2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Dette "Finance-only" kurset er for de som er interesserte i å få det komplette bildet over Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilrettelegge dette i regnskapssystemet, fra budsjettering gjennom intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU.

Forskningsorganisasjon
05
des
2019
Gjennomført

Strømming av framlegging av resultatene fra kunnskapsnotatene på plantehelse, dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet. Kunnskapsnotatene gir en oversikt over forskningen på området, identifisere de viktigste resultatene, utfordringer og kunnskapsbehovene.

Offentlig sektor
05
des
2019
Gjennomført

EU-nettverk Sørøst-Norge, Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til en EU-dag med informasjon om finansierings- og nettverksmuligheter for norske bedrifter, med hovedvekt på EØS-midlene, Eurostars og EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020.

Næringsliv
05
des
2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler.

Forskningsorganisasjon
04
des
2019
05
des
2019
Gjennomført

Kurs i Bergen: Forskningsrådet og NHH tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Forskningsorganisasjon
03
des
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og NHH tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group.

03
des
2019
04
des
2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
27
nov
2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med UiO en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

26
nov
2019
28
nov
2019
Gjennomført

26
nov
2019
Gjennomført

Seminaret oppsummerer omsorgstjenesteforskningen i Norge.

25
nov
2019
Gjennomført
Forskningsorganisasjon
20
nov
2019
21
nov
2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Forskningsorganisasjon
20
nov
2019
Gjennomført

Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
19
nov
2019
Gjennomført

Forskningsrådet tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group.

19
nov
2019
Gjennomført

Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
18
nov
2019
19
nov
2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
14
nov
2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med UiO en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC. På lesedagen vil du få mulighet til å se gjennom søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres.

12
nov
2019
13
nov
2019
Gjennomført

Kurs i Bergen: Forskningsrådet og UiB tilbyr et to-dagers kurs/workshop og tar utgangspunkt i en spesifikk utlysning som vil gi deltakerne praktisk trening i å skrive prosjektforslag med mål, arbeidsplan, samarbeid, utbytte og resultater.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
12
nov
2019
Gjennomført

Seminaret oppsummerer hva forskningen kan si om hvordan helse-, omsorgs- og velferdssektoren koordinerer sine tjenester til personer med sammensatte behov.

07
nov
2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

Forskningsorganisasjon
07
nov
2019
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til Prosjektverksted, et tilbud til bedrifter og offentlige aktører som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
06
nov
2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med UiO en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC. På lesedagen vil du få mulighet til å se gjennom søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres.

05
nov
2019
06
nov
2019
Gjennomført

Forskningsrådet tilbyr et to-dagers kurs i prosjektutvikling og søknadsstøtte 1. Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Søknadsstøtte 1 gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

Forskningsorganisasjon
05
nov
2019
06
nov
2019
Gjennomført

Årets konferanse ønsker å sette Svalbard i et pan-Arktisk perspektiv, og målet med konferansen er å legge til rette for økt forskningssamarbeid og kvalitet, styrke tverrfaglige og internasjonale forskningsnettverk og befeste Svalbard som en attraktiv plattform for forskning i Arktis.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
04
nov
2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med UiO en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC. På lesedagen vil du få mulighet til å se gjennom søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres.

01
nov
2019
Gjennomført

Gratis lærerkonferanse der du blir kjent med Nysgjerrigpermetoden og lærer hvordan du og elevene dine kan jobbe utforskende i alle fag.

Elever og lærere
Kommunikasjon og formidling
01
nov
2019
Gjennomført
01
nov
2019
Gjennomført

Frokostseminar med lansering av Indikatorrapporten for norsk forskning og innovasjon.

31
okt
2019
Gjennomført

Seminaret oppsummerer hva forskningen kan si om konsekvensene av digitalisering for samhandling og kvalitet i helse-, omsorgs og velferdssektoren.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
30
okt
2019
31
okt
2019
Gjennomført

LandTek 2019 er en teknologikonferanse for aktører i og rundt norsk matproduksjon. Konferansen er et samarbeid mellom Norsk Landbrukssamvirke, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Norsk Forening for Elektro og Automatisering.

Forskningsorganisasjon
Kommunikasjon og formidling
Næringsliv
Offentlig sektor
25
okt
2019
Gjennomført

Har du tenkt å søke ERC Consolidator grant (CoG) i februar 2020? Forskningsrådet og Universitetet i Oslo inviterer forskere til kurs i å skrive søknad til det europeiske forskningsrådet, ERC. Kurset er også nyttig dersom du planlegger å søke til en senere frist enten det er til CoG, Starting Grant (StG) eller Advanced grant (AdG). Kurset er på engelsk.

24
okt
2019
Gjennomført

Møtet er en anledning for forskerne og forvaltningen til å møtes og diskutere utfordringer, ambisjoner og bruk av forskningsresultater. Forskerne vil også kunne sjekke ut mulige synergier og samarbeid seg imellom og bygge nettverk.

22
okt
2019
23
okt
2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
21
okt
2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler.

Forskningsorganisasjon
18
okt
2019
Gjennomført

Norges forskningsråd arrangerer i samarbeid med NTNU en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

18
okt
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og NTNU inviterer forskere til kurs i å skrive søknad til det europeiske forskningsrådet, ERC.

17
okt
2019
Gjennomført

Utviklingen i de arktiske havområdene er tema når japanske og norske havforskere møtes til seminaret "The Ocean Brings us together".

Forskningsorganisasjon
16
okt
2019
17
okt
2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Forskningsorganisasjon
15
okt
2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med Romanias forskningsrådet (UEFISCDI) et informasjonsmøte om utlysningen for rumensk-norske forskningsprosjekter som har søknadsfrist 16.desember 2019 og utlysningen av reisestøtte for etablering av partnerskap og forberedelse av søknader.

Forskningsorganisasjon
Internasjonale fellesprogrammer
15
okt
2019
Gjennomført

Forskningsrådet tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group.

08
okt
2019
10
okt
2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

Forskningsorganisasjon
02
okt
2019
Gjennomført
Bransjer og næringer
Næringsliv
01
okt
2019
02
okt
2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Dette "Finance-only" kurset er for de som er interesserte i å få det komplette bildet over Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilrettelegge dette i regnskapssystemet, fra budsjettering gjennom intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU.

Forskningsorganisasjon
26
sep
2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

Forskningsorganisasjon
26
sep
2019
Gjennomført

"Den nye ulikheten", Forskningsrådets konferanse om sosial ulikhet, er en møteplass for kunnskapsutveksling mellom beslutningstakere, de som arbeider med mennesker som har det vanskelig og de som er interesserte i samfunnsutviklingen.

24
sep
2019
25
sep
2019
Gjennomført

Forskningsrådet tilbyr et to-dagers kurs i Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1. Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Søknadsstøtte 1 gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

Forskningsorganisasjon
18
sep
2019
Gjennomført

Mangfald skapar lønsemd og aukar kreativitet, men korleis skapar ein mangfald? Rekruttering og kultur for yrkesval blir sett på dagsorden i Sogndal 18. september.

Bransjer og næringer
Næringsliv
18
sep
2019
Gjennomført

Møtet gir oppdatert informasjon om Marie Sklodowska-Curie actions populære forskerutdanningsnettverk, ITN, og råd fra forskere som har lyktes med å vinne frem i den harde konkurransen.

Forskningsorganisasjon
17
sep
2019
Gjennomført

Vi ønsker deg velkommen til nasjonal åpning av Forskningsdagene 2019, Norges største forskningsfestival. Temaet for årets festival er miljø, og åpningsarrangementet skal handle om dilemmaer som folk flest møter, eller vil møte, innen klima- og miljøspørsmål i årene fremover.

Elever og lærere
Forskningsinfrastruktur
Forskningsorganisasjon
Kommunikasjon og formidling
Næringsliv
Offentlig sektor
17
sep
2019
19
sep
2019
Gjennomført

Kurs kun for ansatte ved UiO: A Level-3 Horizon 2020 Finance event, fully adapted to the needs and requirements of the Client.

17
sep
2019
19
sep
2019
Gjennomført

Kurs kun for ansatte ved UiO: A Level-3 Horizon 2020 Finance event, fully adapted to the needs and requirements of the Client.

16
sep
2019
17
sep
2019
Gjennomført

Arrangementet er i tilknytning til utlysninger med frist høsten 2019 og våren 2020 og temaet er kunstig intelligens og helse.

Bransjer og næringer
Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
Politikk- og forvaltningsområder
13
sep
2019
Gjennomført

Vi tilbyr en gjennomgang av Horisont 2020 siste utlysning av IKT-midler og gir råd og tips om hvordan din virksomhet kan finne relevante emner å søke på.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
12
sep
2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med National Centre for Research and Development(NCBR) et informasjonsmøte om de kommende utlysningene for polsk-norske forskningsprosjekter: POLNOR, POLNOR CCS og IdeaLab "Cities for the Future".

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
12
sep
2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler.

Forskningsorganisasjon
11
sep
2019
Gjennomført

Mangfald skapar lønsemd og aukar kreativitet, men korleis skapar ein mangfald? Rekruttering og kultur for yrkesval blir sett på dagsorden i Førde 11. september.

Bransjer og næringer
Næringsliv
11
sep
2019
Gjennomført

Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
10
sep
2019
Gjennomført

Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
10
sep
2019
11
sep
2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
10
sep
2019
12
sep
2019
Gjennomført

Kurs i Horten kun for ansatte i Kongsberg Gruppen: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

Forskningsorganisasjon
04
sep
2019
Gjennomført

Forskningsrådet holder infomasjonsmøte med tema Gender i Horisont. Møtet holdes etter Sean McCharthys infomøte om Horisont Europa i Moser samme dag.

Forskningsorganisasjon
Internasjonalisering
04
sep
2019
Gjennomført

Gjør deg klar til Horisont Europa. Kom til Forskningsrådet 4. september og få informasjon om Horisont Europa, rammeprogrammet som starter i 2021 og avløser Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
04
sep
2019
Gjennomført

Hva sier forskningen om ekstremisme og radikalisering? Hvilken betydning har mediene? Hvilke trender ser vi innen høyreekstrem terrorisme og vold?

29
aug
2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med NTNU en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en Starting grant-søknad høsten 2019 eller Consolidator grant-søknad våren 2020.

Forskningsorganisasjon
27
aug
2019
Gjennomført

Seminaret presenterer 6 anbefalinger og 6 tiltak som prosjekter med midler fra BALANSE rapporterer har en klar positiv effekt på kjønnsbalanse og likestilling.

Forskningsorganisasjon
26
aug
2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med Universitetet i Bergen en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en Starting grant-søknad høsten 2019 eller Consolidator grant-søknad våren 2020.

Forskningsorganisasjon
22
aug
2019
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til webinar om hvordan søke støtte til Innovasjonsprosjekter i næringslivet. Vi utlyser 1,2 milliard kroner som skal bidra til nye innovasjoner og styrke norsk næringsliv i fremtiden. Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU).

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
21
aug
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer potensielle søkere og samarbeidspartnere til informasjonsmøte om Pilot-T-utlysningen.

Næringsliv
21
aug
2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en Starting grant-søknad høsten 2019 eller Consolidator grant-søknad våren 2020.

Forskningsorganisasjon
20
aug
2019
23
aug
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og 13 andre FoU-institusjoner inviterer til Forskningstorg på havbruksmessen Aqua Nor i Trondheim 20.-23. august.

Bransjer og næringer
Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
20
aug
2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med Universitetet i Oslo en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en Starting grant-søknad høsten 2019 eller Consolidator grant-søknad våren 2020.

Forskningsorganisasjon
15
aug
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer potensielle søkere og samarbeidspartnere til informasjonsmøte om Pilot-T-utlysningen.

Næringsliv
14
aug
2019
Gjennomført

I denne paneldebatten vil forskere, næringslivsledere og stortingspolitikere diskutere om Norge tenger et nytt klimaforlik for å oppnå våre klimamål.

Elever og lærere
Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
14
aug
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer potensielle søkere og samarbeidspartnere til informasjonsmøte om Pilot-T-utlysningen.

Næringsliv
13
aug
2019
Gjennomført

Under Arendalsuka inviterer Forskningsrådet til samtale om hvordan klimaendringene vil arte seg på Svalbard, og hvilke muligheter og begrensninger dette vil skape.

Elever og lærere
Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
27
jun
2019
28
jun
2019
Gjennomført

Forskningsrådet tilbyr et to-dagers kurs for de som ønsker å få det fulle bildet av retningslinjene for Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilpasse disse til regnskapssystemet, fra budsjettering via intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
26
jun
2019
Gjennomført

Norges forskningsråd inviterer til lansering av rapporten Lange spor i velferdsforskningen. Rapporten oppsummerer resultater, virkninger og effekter av Forskningsrådets forskningsinnsats på velferdsfeltet fra 2000 – 2014.

19
jun
2019
Gjennomført

Prosjektverksted passer for bedrifter eller offentlige aktører og samarbeidende forskere som har en ide som kan bli et forskningsbasert innovasjonsprosjekt, og har planer om å søke støtte til dette.

19
jun
2019
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til Prosjektverksted, et tilbud til bedrifter og offentlige aktører som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter.

19
jun
2019
Gjennomført

Norges forskningsråd vil sammen med Universitetet i Bergen arrangere et skrivekurs for forskere som planlegger å søke ERC Starting eller Consolidator Grant.

Forskningsorganisasjon
18
jun
2019
Gjennomført

Informasjonsmøtet gir alle som er interesserte i forskningssamarbeid gjennom EØS-midlene en oppdatering om kommende utlysninger, formidle erfaringer og resultater fra tidligere utlysninger og svare på spørsmål

18
jun
2019
19
jun
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og Elkem tilbyr et to-dagers kurs for de som ønsker å få det fulle bildet av retningslinjene for Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilpasse disse til regnskapssystemet, fra budsjettering via intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
17
jun
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer potensielle søkere og samarbeidspartnere til informasjonsmøte om Pilot-T-utlysningen.

Næringsliv
12
jun
2019
Gjennomført

På webinaret informerer vi om utlysningen og gir generell informasjon om innovasjonsprosjekt.

Offentlig sektor
12
jun
2019
Gjennomført

Konferansen vil rette søkelys på hvordan vi bygger partnerskap internasjonalt for å styrke utdanning, forskning og innovasjon og ruste oss til å møte samfunnets utfordringer.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
12
jun
2019
Gjennomført

Et arrangement for aktører med interesse for bioøkonomi og lavutslipp som arena for verdiskaping. Bedre utnyttelse av fornybare biologiske ressurser er viktig for ny vekst og et grønt skifte i norsk økonomi. Bli med på en dag med inspirasjon og informasjon om muligheter for finansiering til forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
11
jun
2019
Gjennomført

Et arrangement for virksomheter innenfor bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen, aktører som samhandler med næringen, eller aktører som er interessert i forskning og innovasjon i og for næringene, som vil ha inspirasjon og informasjon om muligheter for finansiering til forsknings- og innovasjonsprosjekter i sin bransje.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
06
jun
2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

Forskningsorganisasjon
05
jun
2019
Gjennomført

Forskningsrådet vil sammen med Universitetet i Oslo hjelpe deg med å sende en konkurransedyktig søknad til ERC og inviterer til workshop. På workshopen vil du få viktig informasjon om hvordan skrive en best mulig søknad.

Forskningsorganisasjon
05
jun
2019
Gjennomført

Forskingsrådets petroleumskonferanse handler i år om petroleumsforskning og bærekraft. Vi ønsker denne gang å rette oppmerksomheten på petroleum i et bærekraftperspektiv ved å relatere petroleumsforskning og teknologiutvikling til FNs bærekraftmål.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
04
jun
2019
Gjennomført

Denne workshopen retter seg mot kommunal sektor, og vil gi gode eksempler på merverdien av offentlig sektors deltakelse i Horisont 2020 og andre EU-program.

Forskningsorganisasjon
Offentlig sektor
04
jun
2019
05
jun
2019
Gjennomført

Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Sentrale elementer ved prosjektutvikling blir gjennomgått.

Forskningsorganisasjon
04
jun
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og Universitetet i Oslo inviterer forskere til kurs i å skrive en ERC Starting Grant søknad.

Forskningsorganisasjon
03
jun
2019
05
jun
2019
Gjennomført

Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

Forskningsorganisasjon
29
mai
2019
Gjennomført

Forskningsrådet med gode samarbeidspartnere ønsker deg velkommen til en dag med inspirasjon og dialog om forskning og innovasjon i maritime og marine næringer. Du får informasjon om muligheter for å få finansiert innovasjonsprosjekter, og du vil få smakebiter fra bedrifter som har fått resultater av å tenke i nye baner.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
29
mai
2019
Gjennomført

Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
28
mai
2019
Gjennomført

Forskningsrådet arrangerer informasjonsseminar om neste års finansieringsmuligheter i Horisont 2020 og BBI-JU (Biobased Industries-programmet).

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
28
mai
2019
Gjennomført
Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
28
mai
2019
Gjennomført

Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
28
mai
2019
29
mai
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og Norner Research tilbyr et to-dagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Forskningsorganisasjon
28
mai
2019
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til Prosjektverksted, et tilbud til bedrifter og offentlige aktører som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter.

27
mai
2019
Gjennomført

Webinaret vil gi generell informasjon om søknadstypen "Innovasjonsprosjekt", samt informere om hva som er endret i forhold til tidligere. Webinaret er er spesielt rettet mot våre søkere fra næringsliv, og deres partnere.

22
mai
2019
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer næringslivet, forskere, forskningsledere, helsetjenesten og helsemyndighetene for å diskutere behovet for forskning og innovasjon i vårt fremtidige helsevesen.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
21
mai
2019
Gjennomført

Energiforskningskonferansen for 2019 sparkes i gang den 21. mai på Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo. Vi presenterer ferske forskningsresultater og industriens perspektiver på hvordan vi skaper morgendagens miljøvennlige energisystem.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
20
mai
2019
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til frokostseminar for å presentere og diskutere rapporten "Behov for en mer ambisiøs forsknings- og innovasjonspolitikk".

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
15
mai
2019
Gjennomført
Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
15
mai
2019
Gjennomført

Havet skal gi oss store verdier i årene som kommer, i form av bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser og gode produkter. Bli med på en dag med inspirasjon og informasjon om muligheter for finansiering til forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
15
mai
2019
Gjennomført
Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
15
mai
2019
Gjennomført
Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
14
mai
2019
Gjennomført
Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
08
mai
2019
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer EU-rådgivere og NCP-er til årlig samling på Lysaker 8. mai 2019.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
06
mai
2019
Gjennomført

MSCA Individual Fellowships (IF) støtter de beste og mest lovende forskere i starten av karrieren

Forskningsorganisasjon
03
mai
2019
Gjennomført

Forskningsrådet setter fokus på det Europeiske Forskningsrådets (ERC) Synergy Grants (SyG).

Forskningsorganisasjon
25
apr
2019
Gjennomført

Forskningsrådet vil sammen med NTNU hjelpe deg med å sende en konkurransedyktig søknad til ERC og inviterer til workshop. På workshopen vil du få viktig informasjon om hvordan skrive en best mulig søknad.

Forskningsorganisasjon
24
apr
2019
25
apr
2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
24
apr
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og NTNU inviterer forskere til kurs i å skrive en ERC Starting eller Consolidator Grant søknad.

Forskningsorganisasjon
20
mar
2019
Gjennomført

Vi har fått kniven på strupen. FNs klimarapport viser at vi er i ferd med å nå klodens tålegrense. Vi har kunnskap. Vi har teknologi. Vi har ressurser. Hvordan omsetter vi det i praksis til beste for naturen, samfunnet og næringslivet?

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
07
mar
2019
Gjennomført

Hva vil vi med den næringsrettede forskningen, og hvordan får vi det til?