Arrangementer

31
mar
01
apr
Gjennomført

Kurs (webinar) i Bodø. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronaviruset streames kurset som webinar.

Forskningsorganisasjon
27
mar
Gjennomført

Arrangementet er avlyst. Norges forskningsråd arrangerer i samarbeid med OsloMet en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

26
mar
Gjennomført

Kurs (webinar) i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler.

Forskningsorganisasjon
26
mar
Gjennomført

SEMINARET ER UTSATT. Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte for petroleumsnæringen om høsten utlysninger.

Energi
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Industri og tjenester
Næringsliv
Petroleum
Petroleum
25
mar
27
mar
Gjennomført

KONFERANSEN ER AVLYST. Konferansen HAVBRUK2020 – klima for havbruk? samler forskere, næringsliv, forvaltning og politikere til viktige forskningspolitiske diskusjoner og presentasjon av ny, spennende forskning.

Bioteknologi
Bioøkonomi
Forskningsorganisasjon
Globale utfordringer
Hav
Klima
Klima- og polarforskning
Marin
Maritim
Mat
Miljø og naturmangfold
Miljøteknologi
Næringsliv
Offentlig sektor
Polar
25
mar
Gjennomført

SEMINARET ER AVLYST. Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte for petroleumsnæringen om høsten utlysninger.

Energi
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Industri og tjenester
Næringsliv
Petroleum
Petroleum
24
mar
25
mar
Gjennomført

Kurs (webinar) i Oslo. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020. Grunnet koronaviruset vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
20
mar
Gjennomført

Forskningsrådet og Universitets- og høyskolerådet inviterer forskere, forvaltning og andre interesserte til workshop om hvordan vi kan dele kunnskap, ideer og meninger på en mest mulig klima- og miljøvenning måte

18
mar
Gjennomført

SEMINARET ER AVLYST. Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte for petroleumsnæringen om høsten utlysninger.

Energi
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Industri og tjenester
Næringsliv
Petroleum
Petroleum
17
mar
Gjennomført

SEMINARET ER UTSATT. I samarbeid med Universitetet i Agder inviterer Forskningsrådet til seminar om søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

17
mar
18
mar
Gjennomført

Kurs (webinar) i Stavanger: Forskningsrådet og UiS tilbyr et todagers kurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronaviruset streames kurset som webinar.

Forskningsorganisasjon
17
mar
Gjennomført

SEMINARET ER AVLYST. Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte for petroleumsnæringen om høsten utlysninger.

Energi
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Industri og tjenester
Næringsliv
Petroleum
Petroleum
12
mar
Gjennomført

Vi arrangerer fire webinarer i starten av mars for å informere om utlysningene Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Forskningsorganisasjon
12
mar
Gjennomført

Arrangementet er avlyst. Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte for petroleumsnæringen om høsten utlysninger.

Energi
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Industri og tjenester
Næringsliv
Petroleum
Petroleum
11
mar
Gjennomført

ARRANGEMENTET ER UTSATT, OG BLIR ERSTATTET MED ET WEBINAR 11. MARS FRA KL. 11.30 TIL 13. Fagdagen gir ulike perspektiver på hvordan det står til med impact i Norge i dag og hvordan dette kan sees i et kommunikasjonsperspektiv

11
mar
Gjennomført

Har du planar om å utvikle noko nytt, og lurer på om SkatteFUNN eller ein anna FoU-finansieringsordning er noko for di bedrift? Kom og lær om ulike moglegheiter, få tips til korleis komme i gang, og høyr frå bedrifter i vår region som har lukkast med bruk av FoU.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
09
mar
Gjennomført

Vi arrangerer fire webinarer i starten av mars for å informere om utlysningene Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Forskningsorganisasjon
09
mar
Gjennomført

Forskningsrådets prosjektverksted er et tilbud til offentlige aktører som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Forskningsorganisasjon
Offentlig sektor
06
mar
Gjennomført

Vi arrangerer fire webinarer i starten av mars for å informere om utlysningene Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Forskningsorganisasjon
05
mar
Gjennomført

Norges forskningsråd arrangerer i samarbeid med NMBU på Ås en "ERC søknadslesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council (ERC), og for EU-rådgivere ved norske institusjoner.

04
mar
Gjennomført

Vi arrangerer fire webinarer i starten av mars for å informere om utlysningene Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Forskningsorganisasjon
04
mar
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til en forskningsfrokost om konsekvensene av epidemier for samfunnet vårt.

26
feb
Gjennomført

Exciting lectures will be held by Norwegian researchers with connections to Japan, and a Japanese researcher in Norway. The lectures will be followed by a reception.

Forskningsorganisasjon
Internasjonale fellesprogrammer
25
feb
26
feb
Gjennomført

Kurs i Ålesund: Forskningsrådet og NTNU i Ålesund tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Forskningsorganisasjon
19
feb
Gjennomført

Norges forskningsråd arrangerer i samarbeid med UiB en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council (ERC), og for EU-rådgivere ved norske institusjoner.

18
feb
Gjennomført

Universitetet i Bergen og Norges forskningsråd arrangerer et skrivekurs for forskere som planlegger å søke ERC Advanced Grant til fristen 26 august 2020.

18
feb
19
feb
Gjennomført

Kurs i Tromsø. Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
14
feb
Gjennomført

Har du planar om å utvikle eit nytt produkt, ei ny teneste eller ein ny prosess, og har behov for ny kunnskap for å gjere det? Kom og høyr Forskingsrådet informere om ulike finansieringsløysingar for FoU, og få tips om korleis du kan gå fram.

Næringsliv
13
feb
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med NTNU en "ERC søknadslesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council (ERC), og for EU-rådgivere ved norske institusjoner.

13
feb
Gjennomført

Har du tenkt å søke ERC Advanced grant (AdG) i august 2020? Forskningsrådet og NTNU inviterer forskere til kurs i å skrive søknad til det europeiske forskningsrådet, ERC.

12
feb
Gjennomført

Forskningsrådet, sammen med Kunnskapsdepartementet, inviterer til en spennende dag om intervensjonsstudier i utdanningssektoren.

11
feb
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer bedrifter, og forskningsmiljøer som samarbeider med bedrifter, til dypdykk i søknadstypen Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN).

06
feb
07
feb
Gjennomført

Kurs i Halden. Forskningsrådet og Høgskolen i Østfold tilbyr et kurs med i innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
04
feb
05
feb
Gjennomført

Kurs i Halden: Forskningsrådet og Høgskolen i Østfold tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Forskningsorganisasjon
03
feb
Gjennomført

Kurs i Halden. Forskningsrådet og Høgskolen i Østfold tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group.

Forskningsorganisasjon
Offentlig sektor
29
jan
Gjennomført

I forbindelse med FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling arrangerer vi en innspillsworkshop i Tromsø under Arctic Frontiers.

Bransjer og næringer
Forskningsorganisasjon
Globale utfordringer
Hav
Klima
Marin
Maritim
Miljø og naturmangfold
Næringsliv
Næringsområder
24
jan
Gjennomført

Informasjonsmøte om siste utlysning for å finansiere utveksling mellom forsknings- og innovasjonsaktører under MSCA RISE i Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
Offentlig sektor
21
jan
Gjennomført

Lær mer om hvordan du søker EU finansiering til forsknings- og innovasjonsprosjekter i offentlig og privat sektor og i UiH-sektoren.

20
jan
Gjennomført

Norges forskningsråd arrangerer i samarbeid med UiO en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

16
jan
Gjennomført

Kurs i Oslo. Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

Forskningsorganisasjon
15
jan
16
jan
Gjennomført

Kurs i Bodø: Forskningsrådet, Nord universitet og EU nettverket Nordland tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Forskningsorganisasjon
15
jan
Gjennomført

Norges forskningsråd arrangerer en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

15
jan
Gjennomført

I løpet av 2020 vil Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyse ut til sammen inntil 105 millioner kroner til hver sin variant av innovative anskaffelser. Utlysningene gjøres i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og Difi. Vi inviterer til et felles informasjonsmøte med påfølgende prosjektverksted.

15
jan
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer potensielle søkere til webinar 16. desember kl 10-11, for informasjon om ERA-NET Cofund-utlysning om landbruksteknologi og digitalisering i matsystem.

Avanserte produksjonsprosesser
Bioteknologi
Bioøkonomi
Mat
Mat og landbaserte bioressurser
Miljø og naturmangfold
Miljøteknologi
15
jan
Gjennomført

I løpet av 2020 vil Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyse ut til sammen inntil 105 millioner kroner til hver sin variant av innovative anskaffelser. Utlysningene gjøres i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og Difi. Vi inviterer til et felles informasjonsmøte med påfølgende prosjektverksted.

15
jan
Gjennomført

Kurs i Bodø: Fra 2020 går EU inn i en ny planperiode for perioden 2021 – 2027. Dette gjelder også for forsknings- og innovasjonsområdet. Det nye forsknings- og innovasjonsprogrammet heter Horizon Europe. Norge forventes å bli fullverdig medlem av dette programmet.

Forskningsorganisasjon
14
jan
15
jan
Gjennomført

Kurs i Oslo. Forskningsrådet tilbyr et to-dagers kurs i Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1. Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Søknadsstøtte 1 gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

Forskningsorganisasjon
10
des
2019
11
des
2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Dette "Finance-only" kurset er for de som er interesserte i å få det komplette bildet over Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilrettelegge dette i regnskapssystemet, fra budsjettering gjennom intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU.

Forskningsorganisasjon
05
des
2019
Gjennomført

Strømming av framlegging av resultatene fra kunnskapsnotatene på plantehelse, dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet. Kunnskapsnotatene gir en oversikt over forskningen på området, identifisere de viktigste resultatene, utfordringer og kunnskapsbehovene.

Bioteknologi
Bioøkonomi
Industri og tjenester
Klima
Marin
Maritim
Mat
Mat og landbaserte bioressurser
Miljø og naturmangfold
Næringsområder
Offentlig sektor
05
des
2019
Gjennomført

EU-nettverk Sørøst-Norge, Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til en EU-dag med informasjon om finansierings- og nettverksmuligheter for norske bedrifter, med hovedvekt på EØS-midlene, Eurostars og EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020.

Næringsliv
05
des
2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler.

Forskningsorganisasjon
04
des
2019
05
des
2019
Gjennomført

Kurs i Bergen: Forskningsrådet og NHH tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Forskningsorganisasjon
03
des
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og NHH tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group.

03
des
2019
04
des
2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
27
nov
2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med UiO en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

26
nov
2019
28
nov
2019
Gjennomført

26
nov
2019
Gjennomført

Seminaret oppsummerer omsorgstjenesteforskningen i Norge.

Bedre helse og helsetjenester
Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor
Helse- og velferdstjenester
IKT
Innovasjon i offentlig sektor
Utdanning
Velferd
Velferd, arbeidsliv og utdanning
25
nov
2019
Gjennomført
Forskningsorganisasjon
20
nov
2019
21
nov
2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Forskningsorganisasjon
20
nov
2019
Gjennomført

Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
19
nov
2019
Gjennomført

Forskningsrådet tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group.

19
nov
2019
Gjennomført

Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
18
nov
2019
19
nov
2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
14
nov
2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med UiO en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC. På lesedagen vil du få mulighet til å se gjennom søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres.

12
nov
2019
13
nov
2019
Gjennomført

Kurs i Bergen: Forskningsrådet og UiB tilbyr et to-dagers kurs/workshop og tar utgangspunkt i en spesifikk utlysning som vil gi deltakerne praktisk trening i å skrive prosjektforslag med mål, arbeidsplan, samarbeid, utbytte og resultater.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
12
nov
2019
Gjennomført

Seminaret oppsummerer hva forskningen kan si om hvordan helse-, omsorgs- og velferdssektoren koordinerer sine tjenester til personer med sammensatte behov.

Bedre helse og helsetjenester
Digitalisering
Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor
Helse- og velferdstjenester
IKT
Innovasjon i offentlig sektor
Utdanning
Velferd
Velferd, arbeidsliv og utdanning
07
nov
2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

Forskningsorganisasjon
07
nov
2019
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til Prosjektverksted, et tilbud til bedrifter og offentlige aktører som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
06
nov
2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med UiO en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC. På lesedagen vil du få mulighet til å se gjennom søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres.

05
nov
2019
06
nov
2019
Gjennomført

Forskningsrådet tilbyr et to-dagers kurs i prosjektutvikling og søknadsstøtte 1. Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Søknadsstøtte 1 gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

Forskningsorganisasjon
05
nov
2019
06
nov
2019
Gjennomført

Årets konferanse ønsker å sette Svalbard i et pan-Arktisk perspektiv, og målet med konferansen er å legge til rette for økt forskningssamarbeid og kvalitet, styrke tverrfaglige og internasjonale forskningsnettverk og befeste Svalbard som en attraktiv plattform for forskning i Arktis.

Bioøkonomi
Forskningsorganisasjon
Globale utfordringer
Klima
Marin
Maritim
Miljø og naturmangfold
Næringsliv
Offentlig sektor
Reiseliv
Transport og mobilitet
04
nov
2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med UiO en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC. På lesedagen vil du få mulighet til å se gjennom søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres.

01
nov
2019
Gjennomført

Gratis lærerkonferanse der du blir kjent med Nysgjerrigpermetoden og lærer hvordan du og elevene dine kan jobbe utforskende i alle fag.

Elever og lærere
Kommunikasjon og formidling
Utdanning
Utdanning
01
nov
2019
Gjennomført

Frokostseminar med lansering av Indikatorrapporten for norsk forskning og innovasjon.

31
okt
2019
Gjennomført

Seminaret oppsummerer hva forskningen kan si om konsekvensene av digitalisering for samhandling og kvalitet i helse-, omsorgs og velferdssektoren.

Bedre helse og helsetjenester
Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor
Forskningsorganisasjon
IKT
Næringsliv
Offentlig sektor
Velferd, arbeidsliv og utdanning
30
okt
2019
31
okt
2019
Gjennomført

LandTek 2019 er en teknologikonferanse for aktører i og rundt norsk matproduksjon. Konferansen er et samarbeid mellom Norsk Landbrukssamvirke, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Norsk Forening for Elektro og Automatisering.

Avanserte produksjonsprosesser
Bioteknologi
Bioøkonomi
Forskningsorganisasjon
Hav
Industri og tjenester
Klima
Kommunikasjon og formidling
Mat
Mat og landbaserte bioressurser
Miljø og naturmangfold
Miljøteknologi
Næringsliv
Offentlig sektor
Reiseliv
25
okt
2019
Gjennomført

Har du tenkt å søke ERC Consolidator grant (CoG) i februar 2020? Forskningsrådet og Universitetet i Oslo inviterer forskere til kurs i å skrive søknad til det europeiske forskningsrådet, ERC. Kurset er også nyttig dersom du planlegger å søke til en senere frist enten det er til CoG, Starting Grant (StG) eller Advanced grant (AdG). Kurset er på engelsk.

24
okt
2019
Gjennomført

Møtet er en anledning for forskerne og forvaltningen til å møtes og diskutere utfordringer, ambisjoner og bruk av forskningsresultater. Forskerne vil også kunne sjekke ut mulige synergier og samarbeid seg imellom og bygge nettverk.

22
okt
2019
23
okt
2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
21
okt
2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler.

Forskningsorganisasjon
18
okt
2019
Gjennomført

Norges forskningsråd arrangerer i samarbeid med NTNU en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

18
okt
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og NTNU inviterer forskere til kurs i å skrive søknad til det europeiske forskningsrådet, ERC.

17
okt
2019
Gjennomført

Utviklingen i de arktiske havområdene er tema når japanske og norske havforskere møtes til seminaret "The Ocean Brings us together".

Forskningsorganisasjon
Marin
Maritim
16
okt
2019
17
okt
2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Forskningsorganisasjon
15
okt
2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med Romanias forskningsrådet (UEFISCDI) et informasjonsmøte om utlysningen for rumensk-norske forskningsprosjekter som har søknadsfrist 16.desember 2019 og utlysningen av reisestøtte for etablering av partnerskap og forberedelse av søknader.

Bedre helse og helsetjenester
Bioteknologi
Digitalisering
Energi
Forskningsorganisasjon
Helse- og velferdstjenester
IKT
IKT forskningsområde
Internasjonale fellesprogrammer
Klima
Miljøvennlig energi
Miljøvennlig energi og CO2-håndtering
15
okt
2019
Gjennomført

Forskningsrådet tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group.

08
okt
2019
10
okt
2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

Forskningsorganisasjon
02
okt
2019
Gjennomført
Avanserte produksjonsprosesser
Bransjer og næringer
Digitalisering
IKT
Industri og tjenester
Næringsliv
Transport og mobilitet
01
okt
2019
02
okt
2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Dette "Finance-only" kurset er for de som er interesserte i å få det komplette bildet over Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilrettelegge dette i regnskapssystemet, fra budsjettering gjennom intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU.

Forskningsorganisasjon
26
sep
2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

Forskningsorganisasjon
26
sep
2019
Gjennomført

"Den nye ulikheten", Forskningsrådets konferanse om sosial ulikhet, er en møteplass for kunnskapsutveksling mellom beslutningstakere, de som arbeider med mennesker som har det vanskelig og de som er interesserte i samfunnsutviklingen.

24
sep
2019
25
sep
2019
Gjennomført

Forskningsrådet tilbyr et to-dagers kurs i Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1. Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Søknadsstøtte 1 gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

Forskningsorganisasjon
18
sep
2019
Gjennomført

Mangfald skapar lønsemd og aukar kreativitet, men korleis skapar ein mangfald? Rekruttering og kultur for yrkesval blir sett på dagsorden i Sogndal 18. september.

Avanserte produksjonsprosesser
Bransjer og næringer
Digitalisering
IKT
Industri og tjenester
Næringsliv
Transport og mobilitet
18
sep
2019
Gjennomført

Møtet gir oppdatert informasjon om Marie Sklodowska-Curie actions populære forskerutdanningsnettverk, ITN, og råd fra forskere som har lyktes med å vinne frem i den harde konkurransen.

Forskningsorganisasjon
17
sep
2019
Gjennomført

Vi ønsker deg velkommen til nasjonal åpning av Forskningsdagene 2019, Norges største forskningsfestival. Temaet for årets festival er miljø, og åpningsarrangementet skal handle om dilemmaer som folk flest møter, eller vil møte, innen klima- og miljøspørsmål i årene fremover.

Bioteknologi
Bioøkonomi
Elever og lærere
Energi
Forskningsinfrastruktur
Forskningsorganisasjon
Globale utfordringer
Hav
Klima
Kommunikasjon og formidling
Marin
Maritim
Mat
Mat og landbaserte bioressurser
Miljø og naturmangfold
17
sep
2019
19
sep
2019
Gjennomført

Kurs kun for ansatte ved UiO: A Level-3 Horizon 2020 Finance event, fully adapted to the needs and requirements of the Client.

17
sep
2019
19
sep
2019
Gjennomført

Kurs kun for ansatte ved UiO: A Level-3 Horizon 2020 Finance event, fully adapted to the needs and requirements of the Client.

16
sep
2019
17
sep
2019
Gjennomført

Arrangementet er i tilknytning til utlysninger med frist høsten 2019 og våren 2020 og temaet er kunstig intelligens og helse.

Avanserte produksjonsprosesser
Bedre helse og helsetjenester
Bransjer og næringer
Digitalisering
Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor
Forskningsorganisasjon
IKT
Industri og tjenester
Innovasjon i offentlig sektor
Næringsliv
Næringsområder
Offentlig sektor
Politikk- og forvaltningsområder
13
sep
2019
Gjennomført

Vi tilbyr en gjennomgang av Horisont 2020 siste utlysning av IKT-midler og gir råd og tips om hvordan din virksomhet kan finne relevante emner å søke på.

Forskningsorganisasjon
IKT
Næringsliv
Offentlig sektor
12
sep
2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med National Centre for Research and Development(NCBR) et informasjonsmøte om de kommende utlysningene for polsk-norske forskningsprosjekter: POLNOR, POLNOR CCS og IdeaLab "Cities for the Future".

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
12
sep
2019
Gjennomført

Kurs i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler.

Forskningsorganisasjon
11
sep
2019
Gjennomført

Mangfald skapar lønsemd og aukar kreativitet, men korleis skapar ein mangfald? Rekruttering og kultur for yrkesval blir sett på dagsorden i Førde 11. september.

Avanserte produksjonsprosesser
Bransjer og næringer
Digitalisering
IKT
Industri og tjenester
Næringsliv
Transport og mobilitet
11
sep
2019
Gjennomført

Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
10
sep
2019
Gjennomført

Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
10
sep
2019
11
sep
2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
10
sep
2019
12
sep
2019
Gjennomført

Kurs i Horten kun for ansatte i Kongsberg Gruppen: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

Forskningsorganisasjon
04
sep
2019
Gjennomført

Forskningsrådet holder infomasjonsmøte med tema Gender i Horisont. Møtet holdes etter Sean McCharthys infomøte om Horisont Europa i Moser samme dag.

Forskningsorganisasjon
Internasjonalisering
04
sep
2019
Gjennomført

Gjør deg klar til Horisont Europa. Kom til Forskningsrådet 4. september og få informasjon om Horisont Europa, rammeprogrammet som starter i 2021 og avløser Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
04
sep
2019
Gjennomført

Hva sier forskningen om ekstremisme og radikalisering? Hvilken betydning har mediene? Hvilke trender ser vi innen høyreekstrem terrorisme og vold?

29
aug
2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med NTNU en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en Starting grant-søknad høsten 2019 eller Consolidator grant-søknad våren 2020.

Forskningsorganisasjon
27
aug
2019
Gjennomført

Seminaret presenterer 6 anbefalinger og 6 tiltak som prosjekter med midler fra BALANSE rapporterer har en klar positiv effekt på kjønnsbalanse og likestilling.

Forskningsorganisasjon
26
aug
2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med Universitetet i Bergen en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en Starting grant-søknad høsten 2019 eller Consolidator grant-søknad våren 2020.

Forskningsorganisasjon
22
aug
2019
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til webinar om hvordan søke støtte til Innovasjonsprosjekter i næringslivet. Vi utlyser 1,2 milliard kroner som skal bidra til nye innovasjoner og styrke norsk næringsliv i fremtiden. Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU).

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
21
aug
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer potensielle søkere og samarbeidspartnere til informasjonsmøte om Pilot-T-utlysningen.

Globale utfordringer
IKT
Miljøteknologi
Næringsliv
Næringsområder
Transport og mobilitet
21
aug
2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en Starting grant-søknad høsten 2019 eller Consolidator grant-søknad våren 2020.

Forskningsorganisasjon
20
aug
2019
23
aug
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og 13 andre FoU-institusjoner inviterer til Forskningstorg på havbruksmessen Aqua Nor i Trondheim 20.-23. august.

Bioøkonomi
Bransjer og næringer
Forskningsorganisasjon
Globale utfordringer
Hav
Industri og tjenester
Klima
Marin
Maritim
Mat
Miljø og naturmangfold
Næringsliv
Offentlig sektor
20
aug
2019
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med Universitetet i Oslo en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en Starting grant-søknad høsten 2019 eller Consolidator grant-søknad våren 2020.

Forskningsorganisasjon
15
aug
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer potensielle søkere og samarbeidspartnere til informasjonsmøte om Pilot-T-utlysningen.

Globale utfordringer
IKT
Miljøteknologi
Næringsliv
Næringsområder
Transport og mobilitet
14
aug
2019
Gjennomført

I denne paneldebatten vil forskere, næringslivsledere og stortingspolitikere diskutere om Norge tenger et nytt klimaforlik for å oppnå våre klimamål.

Elever og lærere
Forskningsorganisasjon
Globale utfordringer
Klima
Miljø og naturmangfold
Miljøteknologi
Næringsliv
Offentlig sektor
14
aug
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer potensielle søkere og samarbeidspartnere til informasjonsmøte om Pilot-T-utlysningen.

Globale utfordringer
IKT
Miljøteknologi
Næringsliv
Næringsområder
Transport og mobilitet
13
aug
2019
Gjennomført

Under Arendalsuka inviterer Forskningsrådet til samtale om hvordan klimaendringene vil arte seg på Svalbard, og hvilke muligheter og begrensninger dette vil skape.

Elever og lærere
Forskningsorganisasjon
Globale utfordringer
Klima
Miljø og naturmangfold
Miljøteknologi
Næringsliv
Offentlig sektor
27
jun
2019
28
jun
2019
Gjennomført

Forskningsrådet tilbyr et to-dagers kurs for de som ønsker å få det fulle bildet av retningslinjene for Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilpasse disse til regnskapssystemet, fra budsjettering via intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
26
jun
2019
Gjennomført

Norges forskningsråd inviterer til lansering av rapporten Lange spor i velferdsforskningen. Rapporten oppsummerer resultater, virkninger og effekter av Forskningsrådets forskningsinnsats på velferdsfeltet fra 2000 – 2014.

19
jun
2019
Gjennomført

Prosjektverksted passer for bedrifter eller offentlige aktører og samarbeidende forskere som har en ide som kan bli et forskningsbasert innovasjonsprosjekt, og har planer om å søke støtte til dette.

19
jun
2019
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til Prosjektverksted, et tilbud til bedrifter og offentlige aktører som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter.

19
jun
2019
Gjennomført

Norges forskningsråd vil sammen med Universitetet i Bergen arrangere et skrivekurs for forskere som planlegger å søke ERC Starting eller Consolidator Grant.

Forskningsorganisasjon
18
jun
2019
Gjennomført

Informasjonsmøtet gir alle som er interesserte i forskningssamarbeid gjennom EØS-midlene en oppdatering om kommende utlysninger, formidle erfaringer og resultater fra tidligere utlysninger og svare på spørsmål

18
jun
2019
19
jun
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og Elkem tilbyr et to-dagers kurs for de som ønsker å få det fulle bildet av retningslinjene for Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilpasse disse til regnskapssystemet, fra budsjettering via intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
17
jun
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer potensielle søkere og samarbeidspartnere til informasjonsmøte om Pilot-T-utlysningen.

IKT
Næringsliv
Transport og mobilitet
12
jun
2019
Gjennomført

På webinaret informerer vi om utlysningen og gir generell informasjon om innovasjonsprosjekt.

Offentlig sektor
12
jun
2019
Gjennomført

Konferansen vil rette søkelys på hvordan vi bygger partnerskap internasjonalt for å styrke utdanning, forskning og innovasjon og ruste oss til å møte samfunnets utfordringer.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
12
jun
2019
Gjennomført

Et arrangement for aktører med interesse for bioøkonomi og lavutslipp som arena for verdiskaping. Bedre utnyttelse av fornybare biologiske ressurser er viktig for ny vekst og et grønt skifte i norsk økonomi. Bli med på en dag med inspirasjon og informasjon om muligheter for finansiering til forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Avanserte produksjonsprosesser
Bioøkonomi
Energi
Forskningsorganisasjon
Globale utfordringer
IKT
Klima
Marin
Mat
Miljø og naturmangfold
Miljøteknologi
Næringsliv
Offentlig sektor
11
jun
2019
Gjennomført

Et arrangement for virksomheter innenfor bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen, aktører som samhandler med næringen, eller aktører som er interessert i forskning og innovasjon i og for næringene, som vil ha inspirasjon og informasjon om muligheter for finansiering til forsknings- og innovasjonsprosjekter i sin bransje.

Avanserte produksjonsprosesser
Energi
Forskningsorganisasjon
IKT
Klima
Nanoteknologi/avanserte materialer
Næringsliv
Offentlig sektor
06
jun
2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

Forskningsorganisasjon
05
jun
2019
Gjennomført

Forskningsrådet vil sammen med Universitetet i Oslo hjelpe deg med å sende en konkurransedyktig søknad til ERC og inviterer til workshop. På workshopen vil du få viktig informasjon om hvordan skrive en best mulig søknad.

Forskningsorganisasjon
05
jun
2019
Gjennomført

Forskingsrådets petroleumskonferanse handler i år om petroleumsforskning og bærekraft. Vi ønsker denne gang å rette oppmerksomheten på petroleum i et bærekraftperspektiv ved å relatere petroleumsforskning og teknologiutvikling til FNs bærekraftmål.

Avanserte produksjonsprosesser
Energi
Forskningsorganisasjon
Globale utfordringer
IKT
Klima
Marin
Maritim
Miljø og naturmangfold
Miljøteknologi
Nanoteknologi/avanserte materialer
Næringsliv
Offentlig sektor
04
jun
2019
Gjennomført

Denne workshopen retter seg mot kommunal sektor, og vil gi gode eksempler på merverdien av offentlig sektors deltakelse i Horisont 2020 og andre EU-program.

Forskningsorganisasjon
Offentlig sektor
04
jun
2019
05
jun
2019
Gjennomført

Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Sentrale elementer ved prosjektutvikling blir gjennomgått.

Forskningsorganisasjon
04
jun
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og Universitetet i Oslo inviterer forskere til kurs i å skrive en ERC Starting Grant søknad.

Forskningsorganisasjon
03
jun
2019
05
jun
2019
Gjennomført

Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

Forskningsorganisasjon
29
mai
2019
Gjennomført

Forskningsrådet med gode samarbeidspartnere ønsker deg velkommen til en dag med inspirasjon og dialog om forskning og innovasjon i maritime og marine næringer. Du får informasjon om muligheter for å få finansiert innovasjonsprosjekter, og du vil få smakebiter fra bedrifter som har fått resultater av å tenke i nye baner.

Bioøkonomi
Forskningsorganisasjon
Globale utfordringer
Klima
Marin
Maritim
Miljø og naturmangfold
Miljøteknologi
Næringsliv
Offentlig sektor
29
mai
2019
Gjennomført

Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
28
mai
2019
Gjennomført
Avanserte produksjonsprosesser
Energi
Forskningsorganisasjon
IKT
Klima
Miljøteknologi
Nanoteknologi/avanserte materialer
Næringsliv
Offentlig sektor
28
mai
2019
Gjennomført

Forskningsrådet arrangerer informasjonsseminar om neste års finansieringsmuligheter i Horisont 2020 og BBI-JU (Biobased Industries-programmet).

Avanserte produksjonsprosesser
Bioteknologi
Bioøkonomi
Forskningsorganisasjon
Globale utfordringer
Hav
Marin
Maritim
Mat
Mat og landbaserte bioressurser
Miljø og naturmangfold
Miljøteknologi
Næringsliv
Offentlig sektor
28
mai
2019
Gjennomført

Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
28
mai
2019
29
mai
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og Norner Research tilbyr et to-dagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Forskningsorganisasjon
28
mai
2019
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til Prosjektverksted, et tilbud til bedrifter og offentlige aktører som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter.

27
mai
2019
Gjennomført

Webinaret vil gi generell informasjon om søknadstypen "Innovasjonsprosjekt", samt informere om hva som er endret i forhold til tidligere. Webinaret er er spesielt rettet mot våre søkere fra næringsliv, og deres partnere.

22
mai
2019
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer næringslivet, forskere, forskningsledere, helsetjenesten og helsemyndighetene for å diskutere behovet for forskning og innovasjon i vårt fremtidige helsevesen.

Bedre helse og helsetjenester
Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor
Forskningsorganisasjon
Mat
Næringsliv
Offentlig sektor
21
mai
2019
Gjennomført

Energiforskningskonferansen for 2019 sparkes i gang den 21. mai på Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo. Vi presenterer ferske forskningsresultater og industriens perspektiver på hvordan vi skaper morgendagens miljøvennlige energisystem.

Avanserte produksjonsprosesser
Energi
Forskningsorganisasjon
Globale utfordringer
Klima
Miljø og naturmangfold
Miljøteknologi
Næringsliv
Offentlig sektor
Transport og mobilitet
20
mai
2019
Gjennomført
Bioøkonomi
Forskningsorganisasjon
Klima
Marin
Maritim
Miljø og naturmangfold
Miljøteknologi
Næringsliv
Offentlig sektor
20
mai
2019
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til frokostseminar for å presentere og diskutere rapporten "Behov for en mer ambisiøs forsknings- og innovasjonspolitikk".

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
15
mai
2019
Gjennomført
Avanserte produksjonsprosesser
Energi
Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor
Forskningsorganisasjon
Globale utfordringer
IKT
Klima
Marin
Maritim
Miljø og naturmangfold
Miljøteknologi
Nanoteknologi/avanserte materialer
Næringsliv
Offentlig sektor
Transport og mobilitet
15
mai
2019
Gjennomført

Havet skal gi oss store verdier i årene som kommer, i form av bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser og gode produkter. Bli med på en dag med inspirasjon og informasjon om muligheter for finansiering til forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Bioøkonomi
Forskningsorganisasjon
IKT
Klima
Marin
Maritim
Mat
Miljøteknologi
Næringsliv
Offentlig sektor
15
mai
2019
Gjennomført
Forskningsorganisasjon
Klima
Marin
Maritim
Miljø og naturmangfold
Miljøteknologi
Næringsliv
Offentlig sektor
15
mai
2019
Gjennomført
Bioøkonomi
Forskningsorganisasjon
Globale utfordringer
Miljøteknologi
Næringsliv
Offentlig sektor
Transport og mobilitet
14
mai
2019
Gjennomført
Bioøkonomi
Energi
Forskningsorganisasjon
Klima
Miljøteknologi
Næringsliv
Offentlig sektor
Transport og mobilitet
08
mai
2019
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer EU-rådgivere og NCP-er til årlig samling på Lysaker 8. mai 2019.

07
mai
2019
Gjennomført
Bioøkonomi
Forskningsorganisasjon
Marin
Maritim
Mat
Næringsliv
Offentlig sektor
06
mai
2019
Gjennomført

MSCA Individual Fellowships (IF) støtter de beste og mest lovende forskere i starten av karrieren

Forskningsorganisasjon
03
mai
2019
Gjennomført

Forskningsrådet setter fokus på det Europeiske Forskningsrådets (ERC) Synergy Grants (SyG).

Forskningsorganisasjon
25
apr
2019
Gjennomført

Forskningsrådet vil sammen med NTNU hjelpe deg med å sende en konkurransedyktig søknad til ERC og inviterer til workshop. På workshopen vil du få viktig informasjon om hvordan skrive en best mulig søknad.

Forskningsorganisasjon
24
apr
2019
25
apr
2019
Gjennomført

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
24
apr
2019
Gjennomført

Forskningsrådet og NTNU inviterer forskere til kurs i å skrive en ERC Starting eller Consolidator Grant søknad.

Forskningsorganisasjon
20
mar
2019
Gjennomført

Vi har fått kniven på strupen. FNs klimarapport viser at vi er i ferd med å nå klodens tålegrense. Vi har kunnskap. Vi har teknologi. Vi har ressurser. Hvordan omsetter vi det i praksis til beste for naturen, samfunnet og næringslivet?

Bioteknologi
Bioøkonomi
Energi
Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor
Forskningsorganisasjon
Globale utfordringer
Klima
Marin
Maritim
Mat
Miljø og naturmangfold
Miljøteknologi
Næringsliv
Offentlig sektor
Transport og mobilitet
07
mar
2019
Gjennomført

Hva vil vi med den næringsrettede forskningen, og hvordan får vi det til?