Arrangementer

D.4 - Financial rules of Horizon Europe and Horizon 2020 in 5 sessions

17. jan - 21. jan
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Horisont Europa - Prosjektutvikling 1

17. jan - 21. jan
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset gir en kort introduksjon til Horisont Europa, politisk bakgrunn og viktige mål. Vi kommer inn på hva som er nytt sammenlignet med Horisont 2020. Viktige satsinger som missions, clusters og partnerskap vil bli gjennomgått, samt viktigheten av samfunnseffekt av prosjektene. Det vil bli gitt praktiske eksempler fra tidligere Horisont 2020 søknader som norske miljøer har deltatt i.

SkatteFUNN-webinar for bedrifter i Nordland og Troms og Finnmark

21. jan
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Lær mer SkatteFUNN og hvilke typer utviklingsaktiviteter ordningen omfatter.

Søkerwebinar for bedrifter: Petroleum

24. jan
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Webinar om tema i utlysningene Innovasjonsprosjekt i næringslivet og Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet.

Samfunnsoppdrag (mission) - "Sunne hav og vann innen 2030"

Nasjonalt informasjons- og nettverksbyggingsmøte

24. jan
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Velkommen til nasjonalt informasjons- og nettverksbyggingsmøte om samfunnsoppdraget "Sunne hav og vann innen 2030".

C.4 - Master of Project Management in Horizon Europe and H2020

25. jan - 26. jan
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset starter med en gjennomgang av hvordan en god konsortieavtale kan være et svært godt verktøy for prosjektleder. Deretter får du en gjennomgang av økonomireglene i Horisont Europa, og de viktigste forskjellene fra Horisont 2020, samt en praktisk øvelse i kostnadsberegning.

Søkerwebinar for bedrifter: Teknologikonvergens

25. jan
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Webinar om tema i utlysningen Innovasjonsprosjekt i næringslivet.

Søkerwebinar: Maritim sektor

25. jan
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Webinar om tema i utlysningene Innovasjonsprosjekt i næringslivet, Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet og Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv.

Norsk kick-off for Digital Europe

26. jan
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på digitalt informasjonsmøte om EUs nye samarbeidsprogram, Digital Europe Programme (DIGITAL).

Søkerwebinar: Mer bærekraftig fôr til husdyr og fisk – fra idé til marked

26. jan
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Lær mer om hvordan du kan søke midler til å utvikle mer miljøvennlig fôr til fisk og husdyr.

Søkerwebinar for bedrifter: Industri og tjenestenæringer

27. jan
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Webinar om tema i utlysningen Innovasjonsprosjekt i næringslivet.

A.2 - Introduction to Horizon Europe Partnership

28. jan
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: A.2 - Kurset gir en introduksjon av partnerskapstypene, samt å gi en liste over de 49 partnerskapene som har blitt lansert. Eksempler på prosjekter vil bidra til å skille partnerskap fra klyngeprosjekter.

Open Café Online

Horisont Europa-klynge 4: Digital Industry and Space

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på et uformelt møte hver fjerde fredag i hver måned.

Videreføring og videreutvikling av resultatmålinger av innovasjonsprosjekter

28. jan
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Hvilke resultater gir innovasjonsprosjekter? Vi presenterer foreløpige funn fra 2021 og forteller om planer for å måle resultater fra flere prosjekttyper.

C.1 - R&I Project Management: the first steps

01. feb
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset gir en introduksjon til et EU-prosjekts livssyklus; hvordan starte opp prosjektet, samt rapportering og ledelse underveis. Vi vil gjennomgå Funding and Tenders Portal, og du vil få verdifulle tips om gode måter å spre informasjon om prosjektet og prosjektresultater gjennom hele prosjektperioden. Kurset inneholder også en praktisk øvelse i prosjektledelse, hor vi diskuterer hvordan man kan håndtere vanskelige situasjoner som kan oppstå i et prosjekt på best mulig måte.

SkatteFUNN-kurs for Oslo, Viken, Vestfold og Telemark

med orientering om regionale virkemidler

01. feb
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Lær om hvilke typer utviklingsaktiviteter SkatteFUNN omfatter. Du vil også lære om hvordan du søker SkatteFUNN og få en orientering om regionale virkemidler.

D.1 - Budgeting in Horizon Europe

02. feb
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset er en introduksjon til finansiering og budsjettering I Horisont Europa, og gjennomgår grunnprinsippene for EU-finansiering i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Vi forklarer på hvilke måter budsjettering i Horisont Europa skiller seg fra Horisont 2020, og lærer deg å sette opp en god ressursplan og tilhørende budsjett. Kurset avsluttes med en praktisk workshop, hvor du lærer å sette opp budsjett og kalkulere kostnader for et tenkt prosjekt.

C.2 - Project Management and Reporting in Horizon Europe and H2020

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset gir en introduksjon til de juridiske forpliktelser man har som deltaker i et EU-prosjekt, og gir tips om gode prosjektledelsesrutiner og verktøy en koordinator kan bruke. Kurset gir også en gjennomgang av periodisk rapportering og sluttrapportering i et prosjekt, både teknisk og økonomisk. Kurset gjennomgår også noen vanlige feil som ofte gjøres i prosjektenes økonomirapportering.

Helseinnovasjonskonferansen 2022

02. feb - 03. feb
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Helseinnovasjonskonferansen er ein tverrfagleg møteplass på tvers av sektorar, og for alle med interesse for innovasjon i helsesektoren.

D.2 - Financial rules of Horizon Europe

03. feb - 04. feb
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset gir deg en detaljert gjennomgang av økonomireglene i Horisont 2020 og Horisont Europa, og vi gjennomgår hvilke kostnader som er godkjente og hvilke som ikke er det. Vi snakker om ulike måter å beregne personalkostnader på, og viser hvilke andre godkjente kostnader som kan inngå og hvordan disse beregnes (f.eks. reisekostnader, utstyr og internfakturerte kostnader). På slutten av kurset gjennomgår vi hvordan en prosjektrevisjon gjennomføres.

C.3 - Grant Agrement / Consortium Agreement in Horizon Europe

03. feb
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset gir deg en introduksjon i å utarbeide en Grant Agreement, trinn for trinn. Kurset gjennomgår også andre formelle og uformelle avtaler mellom partnerne i et prosjekt, slik som hvordan man skal håndtere konfidensiell informasjon, hvilke forpliktelser partnerne har, samt ulike måter å håndtere intellektuell eiendom (IP).

Digital prosjektverkstad - Vestland

10. feb
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Eit tilbod til aktørar i Vestland som vil lære meir om å strukturere og planlegge eit forskings- og innovasjonsprosjekt i næringsliv eller i offentleg sektor.

A.1 - Introduction to Horizon Europe

14. feb
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir en introduksjon til Horisont Europa, EU's niende rammeprogram.

B.1 - EU R&I Proposal Writing: the first steps

15. feb
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir et innblikk i hva som kjennetegner et vellykket forsknings- og innovasjonsprosjekt i EU, hva som må gjøres i forberedelsesfasen, og forklarer de enkelte partneres ansvar og oppgaver i prosjektet. Vi kommer inn på hvordan man bygger et godt konsortium, de ulike trinnene i søknadsskriveprosessen og hvordan man best kan lede et søknadsutviklingsløp fram til innlevering 

B.3 - Horizon Europe Proposal Writing: Impact

16. feb
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset dekker de samme tematiske områdene som dag 2 av kurset Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact (2 dager) – Nivå 2, men går dypere, på et mer avansert nivå.

Etikk i ERC-prosjekter

17. feb
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Dette webinaret belyser etikk fra ERCs side, og erfaringer fra en etikkevaluator og en ERC-grantee som vil være nyttige for alle som jobber med ERC-søknader.

E.2 - Impact and Exploitation

22. feb
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset fokuserer på to viktige elementer i Horisont Europa; Impact (samfunnseffekt) og Exploitation (resultatutnyttelse). Du vil lære hvordan man best får fram og beskriver samfunnseffektene, både av forsknings- og innovasjonsprosjekter (RIA) og innovasjonsprosjekter (IA).

E.1 - Novelties in Horizon Europe

23. feb
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Open Café Online

Horisont Europa-klynge 4: Digital Industry and Space

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på et uformelt møte hver fjerde fredag i hver måned.

C.4 - Master of Project Management in Horizon Europe and H2020

01. mar - 02. mar
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset starter med en gjennomgang av hvordan en god konsortieavtale kan være et svært godt verktøy for prosjektleder. Deretter får du en gjennomgang av økonomireglene i Horisont Europa, og de viktigste forskjellene fra Horisont 2020, samt en praktisk øvelse i kostnadsberegning.

Kurs i prosjektutvikling for Oslo, Viken, Vestfold og Telemark

01. mar
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Lær om innovasjonsprosjekt med forskningsinnhold og hvordan strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekt i næringslivet.

A.1 - Introduction to Horizon Europe

07. mar
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir en introduksjon til Horisont Europa, EU's niende rammeprogram.

D.3 - Horizon Europe/2020 Master of Finance and Administration

08. mar - 10. mar

Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020/Horisont Europa, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

B.1 - EU R&I Proposal Writing: the first steps

08. mar

Kurset gir et innblikk i hva som kjennetegner et vellykket forsknings- og innovasjonsprosjekt i EU, hva som må gjøres i forberedelsesfasen, og forklarer de enkelte partneres ansvar og oppgaver i prosjektet. Vi kommer inn på hvordan man bygger et godt konsortium, de ulike trinnene i søknadsskriveprosessen og hvordan man best kan lede et søknadsutviklingsløp fram til innlevering 

B.2 - Horizon Europe Proposal Writing

09. mar - 10. mar

Kurset gir en introduksjon til prosjektutvikling i Horisont Europa (arbeidsprogram, emner og utlysninger, søknadsprosess, hva som kjennetegner søknader til Horisont Europa, de ulike prosjekttypene, samt søknadsforberedelse). I løpet av kurset vil vi gjennomgå søknadsprosessen fra ide til ferdig prosjektforslag, og du vil få prøve deg gjennom en praktisk øvelse.

Horizon Europe Proposal Development

22. mar

Kurset handler essensielt om hvordan du forvandler en forsknings- og innovasjonside' til et attraktivt forslag. Hva du må skrive og råd om hvordan du kan strukturere og presentere ideene dine. En praktisk øvelse med å evaluere et forslag bidrar til å understreke noen viktige leksjoner. Alle deltaker bes ta med egne PC/nettbrett.

Horizon Europe Proposal Development

23. mar

Kurset handler essensielt om hvordan du forvandler en forsknings- og innovasjonside' til et attraktivt forslag. Hva du må skrive og råd om hvordan du kan strukturere og presentere ideene dine. En praktisk øvelse med å evaluere et forslag bidrar til å understreke noen viktige leksjoner. Alle deltaker bes ta med egne PC/nettbrett.

Open Café Online

Horisont Europa-klynge 4: Digital Industry and Space

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på et uformelt møte hver fjerde fredag i hver måned.

C.1 - R&I Project Management: the first steps

29. mar

Kurset gir en introduksjon til et EU-prosjekts livssyklus; hvordan starte opp prosjektet, samt rapportering og ledelse underveis. Vi vil gjennomgå Funding and Tenders Portal, og du vil få verdifulle tips om gode måter å spre informasjon om prosjektet og prosjektresultater gjennom hele prosjektperioden. Kurset inneholder også en praktisk øvelse i prosjektledelse, hor vi diskuterer hvordan man kan håndtere vanskelige situasjoner som kan oppstå i et prosjekt på best mulig måte.

A.2 - Introduction to Horizon Europe Partnership

29. mar
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: A.2 - Kurset gir en introduksjon av partnerskapstypene, samt å gi en liste over de 49 partnerskapene som har blitt lansert. Eksempler på prosjekter vil bidra til å skille partnerskap fra klyngeprosjekter.

C.2 - Project Management and Reporting in Horizon Europe and H2020

30. mar

Kurset gir en introduksjon til de juridiske forpliktelser man har som deltaker i et EU-prosjekt, og gir tips om gode prosjektledelsesrutiner og verktøy en koordinator kan bruke. Kurset gir også en gjennomgang av periodisk rapportering og sluttrapportering i et prosjekt, både teknisk og økonomisk. Kurset gjennomgår også noen vanlige feil som ofte gjøres i prosjektenes økonomirapportering.

D.1 - Budgeting in Horizon Europe

30. mar

Kurset er en introduksjon til finansiering og budsjettering I Horisont Europa, og gjennomgår grunnprinsippene for EU-finansiering i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Vi forklarer på hvilke måter budsjettering i Horisont Europa skiller seg fra Horisont 2020, og lærer deg å sette opp en god ressursplan og tilhørende budsjett. Kurset avsluttes med en praktisk workshop, hvor du lærer å sette opp budsjett og kalkulere kostnader for et tenkt prosjekt.

C.3 - Grant Agrement / Consortium Agreement in Horizon Europe

31. mar

Kurset gir deg en introduksjon i å utarbeide en Grant Agreement, trinn for trinn. Kurset gjennomgår også andre formelle og uformelle avtaler mellom partnerne i et prosjekt, slik som hvordan man skal håndtere konfidensiell informasjon, hvilke forpliktelser partnerne har, samt ulike måter å håndtere intellektuell eiendom (IP).

D.2 - Financial rules of Horizon Europe

31. mar - 01. apr

Kurset gir deg en detaljert gjennomgang av økonomireglene i Horisont 2020 og Horisont Europa, og vi gjennomgår hvilke kostnader som er godkjente og hvilke som ikke er det. Vi snakker om ulike måter å beregne personalkostnader på, og viser hvilke andre godkjente kostnader som kan inngå og hvordan disse beregnes (f.eks. reisekostnader, utstyr og internfakturerte kostnader). På slutten av kurset gjennomgår vi hvordan en prosjektrevisjon gjennomføres.

A.1 - Introduction to Horizon Europe

04. apr
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir en introduksjon til Horisont Europa, EU's niende rammeprogram.

E.2 - Impact and Exploitation

06. apr
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset fokuserer på to viktige elementer i Horisont Europa; Impact (samfunnseffekt) og Exploitation (resultatutnyttelse). Du vil lære hvordan man best får fram og beskriver samfunnseffektene, både av forsknings- og innovasjonsprosjekter (RIA) og innovasjonsprosjekter (IA).

E.1 - Novelties in Horizon Europe

07. apr
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Open Café Online

Horisont Europa-klynge 4: Digital Industry and Space

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på et uformelt møte hver fjerde fredag i hver måned.

C.4 - Master of Project Management in Horizon Europe and H2020

26. apr - 27. apr

Kurset starter med en gjennomgang av hvordan en god konsortieavtale kan være et svært godt verktøy for prosjektleder. Deretter får du en gjennomgang av økonomireglene i Horisont Europa, og de viktigste forskjellene fra Horisont 2020, samt en praktisk øvelse i kostnadsberegning.

A.1 - Introduction to Horizon Europe

09. mai
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir en introduksjon til Horisont Europa, EU's niende rammeprogram.

C.1 - R&I Project Management: the first steps

10. mai

Kurset gir en introduksjon til et EU-prosjekts livssyklus; hvordan starte opp prosjektet, samt rapportering og ledelse underveis. Vi vil gjennomgå Funding and Tenders Portal, og du vil få verdifulle tips om gode måter å spre informasjon om prosjektet og prosjektresultater gjennom hele prosjektperioden. Kurset inneholder også en praktisk øvelse i prosjektledelse, hor vi diskuterer hvordan man kan håndtere vanskelige situasjoner som kan oppstå i et prosjekt på best mulig måte.

C.2 - Project Management and Reporting in Horizon Europe and H2020

11. mai

Kurset gir en introduksjon til de juridiske forpliktelser man har som deltaker i et EU-prosjekt, og gir tips om gode prosjektledelsesrutiner og verktøy en koordinator kan bruke. Kurset gir også en gjennomgang av periodisk rapportering og sluttrapportering i et prosjekt, både teknisk og økonomisk. Kurset gjennomgår også noen vanlige feil som ofte gjøres i prosjektenes økonomirapportering.

D.1 - Budgeting in Horizon Europe

11. mai
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset er en introduksjon til finansiering og budsjettering I Horisont Europa, og gjennomgår grunnprinsippene for EU-finansiering i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Vi forklarer på hvilke måter budsjettering i Horisont Europa skiller seg fra Horisont 2020, og lærer deg å sette opp en god ressursplan og tilhørende budsjett. Kurset avsluttes med en praktisk workshop, hvor du lærer å sette opp budsjett og kalkulere kostnader for et tenkt prosjekt.

C.3 - Grant Agrement / Consortium Agreement in Horizon Europe

12. mai

Kurset gir deg en introduksjon i å utarbeide en Grant Agreement, trinn for trinn. Kurset gjennomgår også andre formelle og uformelle avtaler mellom partnerne i et prosjekt, slik som hvordan man skal håndtere konfidensiell informasjon, hvilke forpliktelser partnerne har, samt ulike måter å håndtere intellektuell eiendom (IP).

D.2 - Financial rules of Horizon Europe

12. mai - 13. mai
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset gir deg en detaljert gjennomgang av økonomireglene i Horisont 2020 og Horisont Europa, og vi gjennomgår hvilke kostnader som er godkjente og hvilke som ikke er det. Vi snakker om ulike måter å beregne personalkostnader på, og viser hvilke andre godkjente kostnader som kan inngå og hvordan disse beregnes (f.eks. reisekostnader, utstyr og internfakturerte kostnader). På slutten av kurset gjennomgår vi hvordan en prosjektrevisjon gjennomføres.

B.1 - EU R&I Proposal Writing: the first steps

18. mai

Kurset gir et innblikk i hva som kjennetegner et vellykket forsknings- og innovasjonsprosjekt i EU, hva som må gjøres i forberedelsesfasen, og forklarer de enkelte partneres ansvar og oppgaver i prosjektet. Vi kommer inn på hvordan man bygger et godt konsortium, de ulike trinnene i søknadsskriveprosessen og hvordan man best kan lede et søknadsutviklingsløp fram til innlevering 

B.3 - Horizon Europe Proposal Writing: Impact

19. mai

Kurset dekker de samme tematiske områdene som dag 2 av kurset Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact (2 dager) – Nivå 2, men går dypere, på et mer avansert nivå.

A.2 - Introduction to Horizon Europe Partnership

20. mai
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: A.2 - Kurset gir en introduksjon av partnerskapstypene, samt å gi en liste over de 49 partnerskapene som har blitt lansert. Eksempler på prosjekter vil bidra til å skille partnerskap fra klyngeprosjekter.

D.3 - Horizon Europe/2020 Master of Finance and Administration

23. mai - 25. mai

Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020/Horisont Europa, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

Open Café Online

Horisont Europa-klynge 4: Digital Industry and Space

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på et uformelt møte hver fjerde fredag i hver måned.

C.4 - Master of Project Management in Horizon Europe and H2020

01. jun - 02. jun
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset starter med en gjennomgang av hvordan en god konsortieavtale kan være et svært godt verktøy for prosjektleder. Deretter får du en gjennomgang av økonomireglene i Horisont Europa, og de viktigste forskjellene fra Horisont 2020, samt en praktisk øvelse i kostnadsberegning.

A.1 - Introduction to Horizon Europe

07. jun
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir en introduksjon til Horisont Europa, EU's niende rammeprogram.

E.2 - Impact and Exploitation

08. jun
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Kurset fokuserer på to viktige elementer i Horisont Europa; Impact (samfunnseffekt) og Exploitation (resultatutnyttelse). Du vil lære hvordan man best får fram og beskriver samfunnseffektene, både av forsknings- og innovasjonsprosjekter (RIA) og innovasjonsprosjekter (IA).

E.1 - Novelties in Horizon Europe

09. jun
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

B.1 - EU R&I Proposal Writing: the first steps

20. jun

Kurset gir et innblikk i hva som kjennetegner et vellykket forsknings- og innovasjonsprosjekt i EU, hva som må gjøres i forberedelsesfasen, og forklarer de enkelte partneres ansvar og oppgaver i prosjektet. Vi kommer inn på hvordan man bygger et godt konsortium, de ulike trinnene i søknadsskriveprosessen og hvordan man best kan lede et søknadsutviklingsløp fram til innlevering 

B.3 - Horizon Europe Proposal Writing: Impact (for University of Stavanger only)

21. jun

Kurset dekker de samme tematiske områdene som dag 2 av kurset Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact (2 dager) – Nivå 2, men går dypere, på et mer avansert nivå.

D.1 - Budgeting in Horizon Europe

22. jun

Kurset er en introduksjon til finansiering og budsjettering I Horisont Europa, og gjennomgår grunnprinsippene for EU-finansiering i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Vi forklarer på hvilke måter budsjettering i Horisont Europa skiller seg fra Horisont 2020, og lærer deg å sette opp en god ressursplan og tilhørende budsjett. Kurset avsluttes med en praktisk workshop, hvor du lærer å sette opp budsjett og kalkulere kostnader for et tenkt prosjekt.

D.2 - Financial rules of Horizon Europe

23. jun - 24. jun

Kurset gir deg en detaljert gjennomgang av økonomireglene i Horisont 2020 og Horisont Europa, og vi gjennomgår hvilke kostnader som er godkjente og hvilke som ikke er det. Vi snakker om ulike måter å beregne personalkostnader på, og viser hvilke andre godkjente kostnader som kan inngå og hvordan disse beregnes (f.eks. reisekostnader, utstyr og internfakturerte kostnader). På slutten av kurset gjennomgår vi hvordan en prosjektrevisjon gjennomføres.

Open Café Online

Horisont Europa-klynge 4: Digital Industry and Space

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Bli med på et uformelt møte hver fjerde fredag i hver måned.

HAVBRUK 2022

19. okt - 21. okt

Møteplass for norsk havbruksnæring og en viktig arena for å formidle norsk havbruksforskning. Nå kan du sende inn abstract.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. januar 2022, 13.14 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.