Kombinasjon av to bilder i dubinsform. Det ene bilder viser tang i havet og det andre ett oppdrettsanlegg
Annet

HAVBRUK 2024

Hvor:

Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6, 9008 Tromsø

Passer for:

Forsking, næringsliv, forvaltning, NGO og andre interesserte

Påmeldingsfrist:

1. oktober kl. 10:00

22. okt. kl. 11.00–24. okt. kl. 15.00

Om arrangementet

Havbruk 2024 går av stabelen i Tromsø 22.-24. oktober 2024.  Dette er ein konferanse som har funne stad annakvart år sidan år 2000 i eit samarbeid mellom Forskingsfinansieringa til fiskeri- og havbruksnæringa (FHF) og Forskingsrådet. Tema for Havbruk 2024 er «Kunnskap for eit berekraftig havbruk». Programmet er fordelt på plenumssesjonar med ulike nærings- og forskingsrelevante tema, og dessutan parallellsesjonar der forskarane presenterer resultat frå nyare prosjekt. Havbruk 2024 samlar leiarar og medarbeidarar i sjømatnæringa, forskarar, forvaltning og politikarar, og er den største forskingskonferansen for næringa i Noreg. Konferansen er ein svært god arena for å få med deg siste nytt frå norsk havbruksforsking, og gir samtidig moglegheit for å utveksle erfaringar.

Frist for innsending av abstract til dei faglege parallellsesjonane er 21.06.24.

Program, påmelding og meir informasjon.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 08.24 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.