Porteføljeplan for Livsvitenskap

Samfunnsmål

Samfunnsmålene beskriver hvilke samfunnseffekter forsknings­ og innovasjonsinnsatsen skal innrettes mot.

Porteføljeplanen for livsvitenskap har følgende samfunnsmål som støtter opp under Forskningsrådets strategi:

  1. Norsk livsvitenskapelig grunnforskning er fremragende og av høy vitenskapelig kvalitet
  2. Livsvitenskapelig forskning bidrar til å løse store bærekrafts- og samfunnsutfordringer
  3. Livsvitenskapelig forskning leverer kunnskap som muliggjør fornyelse i næringsliv og offentlig sektor

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. april 2024, kl. 17:08 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.