Porteføljeplan for Livsvitenskap

Samfunnsmål

Samfunnsmålene beskriver hvilke samfunnseffekter forsknings­ og innovasjonsinnsatsen skal innrettes mot.

Porteføljeplanen for livsvitenskap har følgende samfunnsmål som støtter opp under Forskningsrådets strategi:

  1. Norsk livsvitenskapelig grunnforskning er fremragende og av høy vitenskapelig kvalitet
  2. Livsvitenskapelig forskning bidrar til å løse store bærekrafts- og samfunnsutfordringer
  3. Livsvitenskapelig forskning leverer kunnskap som muliggjør fornyelse i næringsliv og offentlig sektor

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. juni 2023, 21:17 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.