Porteføljeplan for Livsvitenskap

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

Porteføljestyrets investeringer skal i all hovedsak gå til grunnleggende forskning av høy kvalitet innen livsvitenskap. I dette kapittelet beskrives resultater, bruken av resultatene (virkninger) og langsiktige endringer på samfunnsnivå (samfunnseffekter) som følger av investeringene, sammen med en oversikt  over indikatorer som kan være relevante å monitorere.  

For å oppnå forventede resultater er det viktig at det er god dialog mellom Forskningsrådet, forskningsmiljøene og industrien som i sum skal ivareta grunnforskning, anvendt forskning, innovasjon og kommersialisering.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. juni 2023, 19:33 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.