Porteføljeplan for Livsvitenskap

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

Porteføljestyrets investeringer skal i all hovedsak gå til grunnleggende forskning av høy kvalitet innen livsvitenskap. I dette kapittelet beskrives resultater, bruken av resultatene (virkninger) og langsiktige endringer på samfunnsnivå (samfunnseffekter) som følger av investeringene, sammen med en oversikt  over indikatorer som kan være relevante å monitorere.  

For å oppnå forventede resultater er det viktig at det er god dialog mellom Forskningsrådet, forskningsmiljøene og industrien som i sum skal ivareta grunnforskning, anvendt forskning, innovasjon og kommersialisering.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 04.18 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.