Porteføljeplan for Naturvitenskap og teknologi

Vedlegg

Vedlegg 1: Illustrasjon av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen for naturvitenskap og teknologi

For oversiktens skyld er det i illustrasjonen brukt korte, stikkordsmessige formuleringer. Se teksten for fullstendige beskrivelser.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 04.56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.