Porteføljeplan for Naturvitenskap og teknologi

Tematiske prioriteringer

I fagporteføljen er det et mål å skape en god balanse mellom anvendt forskning, målrettet kompetanseoppbygging og langsiktig kunnskapsutvikling i naturvitenskapelig og teknologisk forskning. Den målrettede kompetanseoppbyggingen som tar resultater fra grunnleggende forskning over til anvendelser er en viktig del av forskning innenfor naturvitenskap og teknologi.

Gjennom FRIPRO/FRINATEK har det vært stilt ekstra midler til rådighet fra Kunnskapsdepartementet for å forsterke den grunnleggende forskningsinnsatsen innenfor tematiske områder som klima og IKT. Hensikten har vært å benytte tilfanget av gode søknader til FRIPRO/FRINATEK til å forsterke forskningsinnsatsen innenfor prioriterte områder. Dette er en mekanisme som med fordel kan benyttes også i framtiden for å forsterke innsatsen på fagområder hvor det er behov for en ekstra innsats. Anvendt forskning og målrettet kompetanseoppbygging finansieres i stor grad i regi av de tematiske satsingene, mens mye av den grunnleggende forskningen finansieres gjennom FRIPRO/FRINATEK.

Det er tre prioriterte forskningsområder[10] innenfor ROMFORSKNING:

  1. Sol-jord fysikk med vekt på forståelse av grunnleggende prosesser i solen og dens atmosfære og hvordan solvind og solaktivitet påvirker jordas øvre atmosfære og det globale miljøet;
  2. Universets oppbygning og utvikling med vekt på forståelsen av fundamentale astrofysiske prosesser og
  3. Jordobservasjon fra satellitter med vekt på klimaovervåkning, ressurskartlegging, forurensning ved petroleumsvirksomhet, overvåkning og forvaltning av polarområdene.

Referanser

10 Pprogramplanen: forskningsradet.no/om-forskningsradet/publikasjoner/2018/programplan-2/

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 06.50 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.