Porteføljeplan for Naturvitenskap og teknologi

Prioriterte anvendelsesområder

PSNATEKs investeringer skal i all hovedsak gå til grunnleggende og langsiktig forskning av høy kvalitet. Denne forskningen er orientert mot forskningsfronten og har som mål å bidra til å flytte kunnskapens grenser. Den grunnleggende forskningen gir nye innsikter som endrer kunnskapsområder og fungerer i et fruktbart samspill med anvendt forskning og innovasjon.  Samtidig gir grunnleggende forskning en nødvendig kunnskapsmessig beredskap til å kunne takle nye og ukjente utfordringer.

Den brede fagporteføljen innenfor naturvitenskap og teknologi bygger opp under satsinger i tematiske porteføljer. Anvendelsen vil avhenge av målsettinger i disse porteføljene.